ติวเตอร์กวางตุ้ง | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์กวางตุ้ง
ชาย
21/11/1990
21
ทิพย์มงคลชัยอพาร์ทเม้นท์
ห้อง 125 อาคาร C 15/1 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 9
ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วังวิเศษ
สายวิทย์ – คณิต
3.51
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตร์
สังคมศึกษา
3.30
สังคมศึกษา ประถมถึงมัธยมปลาย
วิทยาศาสตร์ ประถมถึงมัธยมต้น
ภาษาไทย ประถมถึงมัธยมต้น
บรรยาย
สาธิต
ทดลอง
ใช้สื่อการสอน
สังคมศึกษา มัธยมต้น
วิทยาศาสตร์ประถมปลาย