ติวเตอร์กันย์ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์กันย์
ชาย
03/09/1986
26
ซอยจรัญฯ49 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชสีมาวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัตวแพทยศาสตร์
2.93
ม.ต้น
ม.ปลาย
ตามลักษณะของผู้เรียน
แต่จะเน้นให้น้องเข้าเข้าใจคอนเซ็ปมากขึ้น
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย