ติวเตอร์กัน | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์กัน
หญิง
24/04/2012
23
17 ม.6 ต.ท้ายบ้าน ถ.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีสมุทรปราการ
สายวิทย์ – คณิต
3.66
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
เคมีอุตสาหกรรม
3.40
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ป.3-ม.3
สอนตัวต่อตัว
เลขพื้นฐานเด็ก ป.6 ตัวต่อตัวที่บ้าน