ติวเตอร์กาย | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์กาย
หญิง
04/06/1992
20
192/3 อรุณอัมรินทร์20 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวัดระฆัง
สายวิทย์ – คณิต
3.30
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
ระบบควบคุม
2.80
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ทุกระดับชั้น
เน้นสอนให้เข้าใจและทำได้ด้วยตนเอง เฮฮา ไม่เครียด มีแบบฝึกหัดให้ทำเห็นผลชัดเจน
สอนวิชา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เป็นเวลาประมาณ1ปี
เล่นดนตรี