ติวเตอร์ดริ๊ง | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ดริ๊ง
หญิง
18/08/1990
20
บ้าน – 27/1 หมู่ 5 ถนนสุสวาท ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150, หอพัก – ไดมอนด์บางกอก 1/1 ซอยกิ่งเพชร (เพชรบุรีซอย 10) ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (อยู่ทั้ง2ที่ค่ะ)
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สายวิทย์ – คณิต
3.93
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3.43
ภาษาอังกฤษ (ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย GAT O-NET), การบ้านทั่วไป (อนุบาล ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น)
เริ่มจากการสอนเนื้อหาและฝึกให้ทำ โจทย์จนแม่นยำ จากสื่อการเรียนรู้หลายรูปแบบ รวมทั้งตัวอย่างจากสื่อในชีวิตจริง เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ เพื่อให้เด็กสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ภาษาอังกฤษ(grammar, vocab, writing, conversation)ระดับชั้นมัธยมปลาย (นักเรียนชั้นม.4), GAT/O-NET(นักเรียนชั้นม.6), การบ้านวิชาทัวไป(นักเรียนชั้นป.6)
ดนตรีไทย – ขิม
ดนตรีสากล – เปียโน
ภาษาต่างประเทศ – ภาษาสเปน
กีฬา – กรีฑา ปิงปอง ว่ายน้ำ แชร์บอล บาสเกตบอล ฯลฯ