ติวเตอร์ดรีม

ดรีม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตราษตระการคุณ
สายวิทย์ – คณิต
3.95
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
2.83
เด็กเล็ก ประถม มัธยมต้น
แล้วแต่ผู้ปกครองกำหนด บางท่าให้สอนตามหนังสือเรียน หรือบางท่านให้สอนตามชีทเสริม และมีแบบฝึกหัดให้
โอเนตประถม6 วิชาทั่วไปประถม วิชาทั่วไปมัธยม 2 ฟิสิกส์มัธยม 5