ติวเตอร์ดั๊ม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ดั๊ม
ชาย
28/11/1988
23
47/473 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
รังษีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
โยธา
3.4
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
ประถมถึงมัธยมปลาย
สบายๆเน้นรายละเอียดและแบบฝึกหัด