ติวเตอร์ตอย | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ตอย
ชาย
23/07/1984
28
บางบัวทอง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดนวลนรดิศ
สายวิทย์ – คณิต
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์
3.08
คณิต ฟิสิกสื วิทยาศาสตร์
สนุก เข้าใจง่าย
คณิต ม.4-5
ฟิสิกส์ 4-5