ติวเตอร์ตาต้า | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ตาต้า
ชาย
24/06/1991
21
394 หมู่ที่ 6 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วีรวัฒน์โยธิน
สายศิลป์ – คำนวณ
3.55
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
3.50
ภาษาไทย สังคมศึกษา ประถม-ม.ต้น
สอนตามบ้าน เน้นให้นักเรียนเข้าใจ มีแบบฝึกหัดให้ทำ
ภาษาไทย ม.1-6 โรงเรียนวีรวฒน์โยธิน สุรินทร์ (สอนที่โรงเรียน)ภาษาไทย ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ (สอนที่บ้าน)

ภาษาไทย ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (สอนที่บ้าน)

ภาษาไทย (เตรียมสอบ ม.1) โรงเรียนอุดมวิทยา ปทุมธานี (สอนที่บ้าน)

การแต่งคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง