ติวเตอร์ทีม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ทีม
หญิง
09/12/1988
23
303/2 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 95/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม.10700
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีนนทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.55
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
KASETSART UNIVERSITY
HUMANITIES
THAI (LINGUISTICS)
3.62
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
PUNE UNIVERSITY,INDIA
ARTS(ENGLISH) ทุนรัฐบาลอินเดีย
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาทุกระดับชั้น,ภาษาบาลีเพื่อการสอบPAT
สอนอย่างเน้นผลสัมฤทธิ์โดยแท้จริง ที่สำคัญที่สุดคือการเน้นความเข้าใจให้กับผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง สร้างความเข้าใจ เหตุผล เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ได้ เทคนิคการทำข้อสอบเร็ว การสังเกตคำถาม คำตอบ
ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ+สังคมฯ มัธยมต้น,ภาษาอังกฤษ+ภาษาไทย ม.ปลาย,ภาษาบาลีเพื่อการสอบPAT
เชี่ยวชาญทางภาษาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะภาษาไทย ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ,มีประสบการณ์ทางการเรียน การสอน และการสอบชิงทุน,มีเทคนิคแพรวพราวทีีมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างมาก
ผู้สอนได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล อินเดีย ไปศึกษาต่อปริญญาโท ด้านภาษาศาสตร์ ที่ประเทศอินเดีย ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน จึงกลับมาที่เมืองไทย และกำลังทำวิทยานิพนธ์