ติวเตอร์นพ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์นพ
ชาย
26/07/1986
26
502/238 ซอยเลิศแก้ว ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พะเยาวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.36
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตร์
การแนะแนว
3.30
คณิต วิทย์ ระดับ ประถม มัธยมต้น
เดี่ยว กลุ่ม สอนที่บ้านได้
สอนวิทย์ คณิต ตามบ้านและสถาบันติวเตอร์ ตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน
สอนวิทย์ คณิต