ติวเตอร์ปอนด์ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ปอนด์
หญิง
06/07/1990
21
144/1 หมู่ 6 ซอย กรุงเทพฯ-นนท์ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.80
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ศาสตร์
คณิตศาสตร์ ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย o-net
วิทยาศาสตร์ ประถม มัธยมต้น
ภาษาอังกฤษ ประถม มัธยมต้น มันยมปลาย สอบเข้า(สำหรับผู้ที่อ่อนอังกฤษมากๆ)
ความถนัดทางสถาปัตยกรรม(ผู้สอนเคยอยากเข้าสถาปัตย สอบติดรับตรง ศิลปากร รับตรง สถาปัตย์ จุฬา แต่สุดท้ายเลือกเรียนทันตะ จุฬา)
ไทย สังคม ระดับประถม
ก่อนจะเริ่มสอนจะมีแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน เพื่อดูว่าน้องมีพื้นฐานขนาดไหนเน้นสอนในแบบรูปที่ผู้เรียนต้องการ สามารถเรื่องเรียนเป็นเรื่องๆได้

เน้นสอนวิชาการและให้คำปรึกษาเรื่องอนาคตการศึกษาไปพร้อมๆกัน

เน้นสอนให้เข้าใจภาพรวมโดยให้น้องฝึกใช้แผนภาพ ที่จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้ ประยุกต์ใช้ในการสอบได้

เป็นผู้ช่วยสอนอยู่ที่สถาบันสอนความถนัดทางสถาปัตย์/นิเทศศิลป สอนความถนัดทางสถาปัตย์
วาดภาพ(สถาปัตย์)
อดีตคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ได้ที่ 26 (สายวิทย์ รับ 750 คน)
เล่นดนตรี