ติวเตอร์ป๊อป | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ป๊อป
ชาย
18/07/1989
22
34 ซอยลาซาล 42 บางนา จ.กรุงเทพ 10260
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชวินิตบางแก้ว
สายวิทย์ – คณิต
3.91
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศิลปกรรมศาสตร์
ออกแบบสื่อสาร
3.61
ภาษาอังกฤษ ประถม-มัธยม
ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐาน
ศิลปะ ติววาดเส้น – ติวความถนัดทางนิเทศน์ศิลป์
สอนตัวต่อตัว หรือ กลุ่มเล็กๆ เน้นความเป็นกันเอง