ติวเตอร์ฟา

ฟา
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุคนธีรวิทย์
สายวิทย์ – คณิต
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
3.53
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี
สอนแบบเป็นกันเอง เข้าใจง่าย ติดต่อสอบถามได้ตลอด สามารถเตรียมเอกสารการสอนได้
เคยสอนพิเศษมาตั้งแต่ ม.5 วิชา ภาษาอังกฤษ
เคยสอนพิเศษที่สถาบัน Ingenius วิชาภาษาอังกฤษ
ปัจจุบันยังคงรับงานสอนพิเศษอยู่
พูดภาษาอังกฤษได้ดี
เขียนบทความ
เคยไปศึกษาภาษาอังกฤษที่ สหรัฐอเมริกาในล่วง summer

ติดตามข้อมูลการศึกษา

CLOSE
%d bloggers like this: