ติวเตอร์ฟุ๊ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ฟุ๊
หญิง
20/03/1990
22
Koonsukville Condominium
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Uttaradit daruni
สายวิทย์ – คณิต
3.97
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
Chulalongkorn university
Science
Chemtech
3.7
ป.1-ม.6
สอนสนุก เน้นเข้าใจพื้นฐาน โดยจะปูพื้นฐานให้เน้นก่อนเริ่มทำข้อสอบ
สอนคณิต วิทยาศาสตร์ ม.3 ติวเข้า ม.4
สอนแคลคูลัส ม.6 เตรียมเข้า ปี1