ติวเตอร์มด | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์มด
หญิง
07/12/1989
23
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.79
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
สิ่งแวดล้อมและทัพยากรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3.29
ระดับปริญญาโท
เกษตรศาสตร์
วิศวะกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ม.1-ม.3
ชีวะม.4-5
เดี่ยวและกลุ่ม
สอนภาษาไทยระดับชั้นอนุบาลและประถม
สอนเลขระกับชั้นประถม