ติวเตอร์มิ๋ว | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์มิ๋ว
หญิง
17/10/1990
22
15/2 หมู่ 4 ต. บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุคนธีรวิทย์
สายวิทย์ – คณิต
3.53
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.88
วิชาคณิตศาสตร์
เน้นสอนให้เข้าใจ ใช้ได้จริง ทำโจทย์