ติวเตอร์ละ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ละ
หญิง
27/01/1983
29
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สายวิทย์ – คณิต
2.96
ปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
3.57
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
ทุกระดับชั้น
วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์
ชีท และ powerpoint
สอนพิเศษตามบ้านและสถาบันติว
สอนประจำ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปี 2551-2552