ติวเตอร์ว่าน | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ว่าน
หญิง
15/11/1989
22
12/9 หมู่2 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.10170
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เขมะสิริอนุสสรณ์
สายศิลป์ – คำนวณ
2.75
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
ศิลปศาสตร์
ศาสนศึกษา
3.71
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหิดล
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม ชั้นอนุบาล-มัธยมต้น
อธิบายโดยยกตัวอย่างง่ายๆ เพื่อประกอบเปรียบเทียบให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างถูกต้องแม่นยำ
สอนที่มหิดลติวเตอร์