ติวเตอร์หงวน | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์หงวน
หญิง
31/05/1972
40
167หมู่ที่5ต.ปากพลีอ.ปากพลีจ.นครนายก26130
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กุมภวาปี
สายวิทย์ – คณิต
3.24
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี6
ราชภัฏสวนสุนันทา
ศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3.5
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหิดล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ได้หมดค่ะ
พิมพ์ดีดไทย54คำต่อนาที
ร้องเพลง
เทเบิลเทนนิส
ว่ายน้ำ