ติวเตอร์หญิง | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์หญิง
หญิง
09/12/1988
23
303/2 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีนนทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.6
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์
ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย
3.62
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาบาลี สันสกฤต
เน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งละเอียดลออ สร้างนิสัยการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน ถ่ายทอดความเฉลียวฉลาดในการทำข้อสอบให้กับผู้เรียน
วิชาพื้นฐานประถม มัธยมต้น ภาษาไทย อังกฤษ ม.ปลาย ภาษาไทยสอบตรง ภาษาบาลี PAT 7 ภาษาอังกฤษในงานเขียน การแปล
มีความสร้างสรรค์ในการสอน