ติวเตอร์หมวย | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์หมวย
หญิง
27/11/1983
28
เอส เค คอร์ท ซ.เพรชบุรี5 ถ.เพรชบุรี แขวง พญาไท เขตพญาไท กทม
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสิงห์บุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.6
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.เกษตร
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรทั่วไป
3.04
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาฯ
วิทยาศาสตร์
วิทย์ คณิต ถึง ม.ปลาย
สอนตามเนื้อหาในโรงเรียน ปูพื้นฐานให้แน่น เน้นฝึกทำโจย์ท
เด็กอัสสัมชัญบางรัก อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพคริสเตียน เซนโยเซฟคอนแวนต์ วัฒนาวิทยาลัย วชิราวุธ