ติวเตอร์หมู | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์หมู
ชาย
13/09/1990
22
118/1 ซ.ประชาอุทิศ27 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดพุทธบูชา
สายวิทย์ – คณิต
3.95
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
3.07
1. เคมีเพิ่มเติม, เคมีพื้นฐาน ม.4-5-6
2. วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3
เน้นการเรียนที่ฝึกโจทย์ไปพร้อมกัน และโจทย์เพิ่มเติมสำหรับสอบทำคะแนนที่โรงเรียน รวมทั้งฝึกโจทย์ข้อสอบ Entrance
-เป็นรองวิชาการฝ่ายวิชาการ และเป็นติวเตอร์วิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.วัดพุทธบูชา
-สอนพิเศษวิชาวิชาเคมี ม.4-6 นักเรียนโรงเรียนต่างๆ มากมาย เช่น ร.ร.อัสสัมชัญบางรัก, ร.ร.สารสาสน์วิเทศศึกษา, ร.ร.วัดราชบพิตร, ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม ฯลฯ ทั้งแบบกลุ่มและตัวต่อตัว
-สอนพิเศษวิชาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.1-3 ทั้งแบบกลุ่มและตัวต่อตัว
-สอนพิเศษวิชาเคมีอินทรีย์ระดับสูง นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-สอนพิเศษวิชาเคมีอินทรีย์ในอุตสาหรรม นักศึกษาคณะวิศวกรรมเคมี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วาดรูป