ติวเตอร์หม่อน

หม่อน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.82
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
แพทยศาสตร์โรงพบายาลรามาธิบดี
วิทยศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
3.67
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ระดับชั้นประถมถึงมัธยมต้น
ผู้สอนจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการ สอนให้กับเด็ก เนื้อหาการเรียนขึ้นอยู่กับเด็กว่าต้องการให้สอนหรือเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่จะสอนทั้งเนื้อหาและเก็งข้อสอบ
เคยสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1
เล่นกีต้าร์