ติวเตอร์หอย | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์หอย
ชาย
12/02/1981
31
ห้อง 401 ศิริเจริญแมนชัน ซอยรามคำแหง 37 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อุดรพิทยานุกูล
สายวิทย์ – คณิต
3 up
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาฯ
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
3.66
ระดับปริญญาโท
จุฬาฯ
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ ม.ปลาย
คณิต ม.ต้น ม.ปลาย
วิทย์ ม.ต้น
แกทเชื่อมโยง
รูปแบบในการสอนสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้เรียนและสภาพห้องเรียนในการสอน ซึ่งนิยมใช้อยู่ 2 วิธี
1. กระดานไวท์บอร์ด +เอกสารประกอบการสอน
2. เพนเมาส์ + สมาร์ทบอร์ด + เอกสารประกอบการสอน
1.สอนพิเศษให้กับนักเรียนทั้งเดี่ยวและกลุ่มในขณะที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.เป็นข้าราชการครู ทุน สควค. เคยสอนที่โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันสอนที่โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
3.ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สอนพิเศษวิชาฟิสิกส์ ให้กับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบนักเรียนเตรียมทหาร
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี