ติวเตอร์ออน | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ออน
หญิง
25/07/1985
27
6/9 ม.5 ซ.พูลศรี ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีนนทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.53
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
3.58
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหิดล
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทย์ ชีววิทยา ประถมถึงมัธยม
ตัวต่อตัว