ติวเตอร์อาร์ต | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์อาร์ต
ชาย
22/07/1990
22
ซ.ดอนกุศล1 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดสุทธิวราราม
สายวิทย์ – คณิต
3.60
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์
กายภาพบำบัด
วิทยศาสตร์ทั่วไป และเคมี
สอนทั่วไป เน้นย้ำในสิ่งที่ไม่เข้าใจ มีโจทย์และการบ้านให้
สอนพิเศษทั้งคิดค่าจ้างและไม่คิด