ติวเตอร์อาร์ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์อาร์
ชาย
23/06/1989
22
ตึกพักที่14 ม.เกษตร เลขที่50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปทุมเทพวิทยาคาร
สายวิทย์ – คณิต
3.78
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เน้นความเข้าใจและความเป็นกันเอง เพื่อให้น้องๆสามารถถามคำถามได้อย่างไม่อึดอัด ทำโจทย์และการอธิบายอย่างละเอียด โดยปูพื้นฐานจากง่ายไปยากครับ