ติวเตอร์อุ้ม

อุ้ม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บ้านท่าม่วง
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.เกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
2.72
ระดับปริญญาโท
ม.เกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
คณิต อนุบาล-ม.1
เน้นทำแบบฝึกหัด
เคยสอนน้องม.3