ติวเตอร์เง็ก | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์เง็ก
หญิง
08/06/1987
24
212 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชานุสรณ์
สายวิทย์ – คณิต
3.44
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สถิติ
3.02
คณิตศาสตร์ป.1-ม.6
GATเชื่อมโยง
เน้นฝึกให้เด็กมีทักษะด้วยตนเอง ฝึกให้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาโจทย์ได้
สอนให้รู้ที่มาของสูตรต่างๆเพื่อความเข้าใจในการใช้
สอนมาประมาณ3ปี
คณิตศาสตร์ป.1-ม.6
GATเชื่อมโยง ได้135-150 สอนมาประมาณ20 คนแล้ว

 

 

ติดตามข้อมูลการศึกษา

CLOSE
%d bloggers like this: