ติวเตอร์เตียง | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์เตียง
หญิง
29/10/1998
23
69 ซ.รองเมือง1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 10330
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มหาวชิราวุธ
สายวิทย์ – คณิต
3.89
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศิลปากร
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
3.74
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
วิทย์ คณิต ไทย
อนุบาล-ม.ต้น
เน้นความเข้าใจ โดยจะสอนไปอย่างช้าๆ สามารถสอบถามได้หากมีข้อสงสัย มีแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน และมีการสรุปที่เรียนมาหลังจากการสอนจบแต่ละครั้ง
ภาษาไทย น้องอนุบาล
คิดเลขเร็ว