ติวเตอร์เบอร์ดี้ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์เบอร์ดี้
หญิง
24/10/1991
20
33 พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
สายวิทย์ – คณิต
3.84
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์ บางเขน
วิทยาศาสตร์
เคมี เคมีอุตสาหกรรม
ทุกวิชาสำหรับน้องอนุบาล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถมและม.ต้น เคมีบางเรื่องของม.ปลาย
เนื้อหาตามที่น้องต้องการ ตามร.ร.ของน้อง เน้นทำแบบฝึกหัด และปรับรูปแบบการสอนตามนิสัยของน้อง
เคยสอนเรื่องพันธะเคมี น้องม.4