ติวเตอร์เรือ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์เรือ
ชาย
12/04/1981
31
496/169 วิเศษสุขนคร ประชาอุทิศ90 ถนนประชาอุทิศ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดสุทธิวราราม
สายวิทย์ – คณิต
2.53
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
KMUTT
Engineering
Chemical Engineering
2.93
มัธยมต้น คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัย แคลคูลัส, การคำนวณสำหรับวิศวกรรมเคมี, Thermodynamics I and II, balance
สอนได้ทั้งแบบกลุ่มย้อย และเป็นห้องเรียน
3 ปีในโครงการติวของ KMUTT
สอนพิเศษระหว่างเรียนมหาวิทยาลัย 4 ปี
สอนเสริมให้นักศึกษาวิศวกรรมเคมีที่ KMUTT ในรายวิชา Thermodynamics
เป็น Facilitator โครงการที่ไออาร์พีซี ระยองในปัจจุบัน
เรียนรู้เร็ว
สร้างบรรยากาศ ลดบรรยากาศความเครียดได้
มีความอดทนในการสอน เข้ากับผู้เรียนได้ดี
ชอบศึกษาลักษณะนิสัยของผู้เรียน และผู้ร่วมงาน
สอบถามสนใจจะสมัครสอนพิเศษช่วงเย็นวันธรรมดาครับ ปัจจุบันผมทำงานสอนอยู่ที่โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี เป็นครอสสอนพวกพนักงานในบริษัทไออาร์พีซี เพื่อ upgrade ให้มีความรู้เทียบเท่าวิศวกรรมเคมี ซึ่งเป็นโครงการระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัย

จากหน้าที่ที่ต้องเป็นผู้สอนด้วย จึงได้มีการทบทวนความรู้อยู่สม่ำเสมอ และมีประสบการณ์สอนพิเศษมาตั้งแต่สมัยเรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้ว สามารถสอนได้ทั้งแบบเป็น class และตามบ้านครับ ขอให้เวลาสามารถจัดให้ลงตัวได้เป็นพอ