ติวเตอร์แนน

แนน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุรศักดิ์มนตรี
สายวิทย์ – คณิต
3.63
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
อุตสาหการ
2.66
คณิตศาสตร์ (อนุบาล ประถม มัธยมต้น)
ฟิสิกส์(ประถม มัธยมต้น)
สอนประกอบชีท มีความครบถ้วนของเนื้อหาที่เรียน