ติวเตอร์แอป

แอป
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชินีบน และ สามเสนวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.02
ปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
2.8
ระดับปริญญาโท
มหิดล
อณูชีววิทยาและพันธุวิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
มหิดล
เทคนิคการแพทย์
วิทย์ ไทย และ inter
เน้นเข้าใจสอนพร้อมทำแบบฝึกหัด
sat chem,sat bio, วิชาของ นศ.ปี1 กี่ยวกะวิทยาศาตร์,สอนสอบเข้าเตรียมทหาร,สอนวิทย์ ม.ต้น,สอรเคมี ชีวะ มฝปลาย

ติดตามข้อมูลการศึกษา

CLOSE
%d bloggers like this: