ติวเตอร์เจด | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์เจด
ชาย
11/02/1990
22
10/432 ซ.นวลจันทร์ ถ.นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึลกุ่ม 10230
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
สายวิทย์ – คณิต
3.93
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.20
ฟิสิกส์ เลข ม.ต้น ม.ปลาย
เน้นความเข้าใจ ปูพื้นฐาน
เรื่องตรีโกณ ค่ายติวฟรี