สอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.2 ติวเตรียมสอบ

สอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.2

สอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ป.2 ติวเตรียมสอบ เพิ่มความรู้ให้น้องๆให้เก่งพร้อมที่จะสอบและเรียนต่อในระดับต่อไป ซึ่งวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในวิชาที่สำคัญมากในระดับประถมต้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ของวิชาอื่นๆในระดับสูงขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นหากน้องๆเก่งวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตอนนี้น้องๆก็จะมีพื้นฐานที่ดีที่จะมีไว้ใช้ในอนาคต

รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.2 สำหรับน้องๆที่กำลังหาที่เรียนพิเศษอยู่ หรือต้องการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.2 และต้องการให้ทางสถาบันจัดติวเตอร์ไปสอนให้ ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือและคอยดูเนื้อหาต่างๆ ให้น้องๆเก่งขึ้นมีความรู้ที่แน่นปึ๊ก พร้อมกับบรรยายกาศเรียนตัวต่อตัวที่ไม่วุ่นวาย หลีกเลี่ยงสิ่งเล้าที่รบกวนสมาธิ ถ้าต้องการครูสอนวิทยาศาสตร์ ป.2ที่บ้าน สมัครได้กับเราติวเตอร์โกโฮม ตลอด24ช.ม. ครับ

ป. 2 ( เล่ม 1 )
บทที่ 1. ชีวิตพืช และสัตว์
– มีอะไรอยู่ในเมล็ด
– เมล็ดมีชีวิตหรือไม่
– พืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโต
– สัตว์ต้องการอะไรในการดำรงค์ชีวิต
– พืชและสัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร
– จำแนกพืชและสัตว์ได้อย่างไร
– พืชและสัตว์มีประโยชน์อย่างไร

บทที่ 2. ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์
– ดินที่เหมาะสำหรับปลูกพืชเป็นอย่างไร
– ปลูกพืชต้องทำอะไรบ้าง
– เรามาเลี้ยงสัตว์กันดีไหม

ป. 2 ( เล่ม 2 )
บทที่ 3. ชีวิตของเรา
– ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตขึ้นหรือไม่
– เราต้องการอะไรบ้างในการดำรงชีวิตและเติบโต
– ร่างกายมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร

บทที่ 4. ของเล่นและของใช้
– ของเล่นของใช้ทำจากวัสดุอะไรบ้าง
– เลือกใช้วัสดุอย่างไรจึงจะเหมาะสมและปลอดภัย
บทที่ 5. สนุนกับแม่เหล็กและไฟฟ้า
– มาสนุกกับแม่เหล็กกันเถอะ
– แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร
– มารู้จักพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ
– พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้หรือไม่