กรุงเทพมหานคร

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 
ความ สำคัญของครูกับการพัฒนาบุคลากรของชาตินั้น นับว่ามีความสำคัญยิ่ง ด้วยคุณภาพชีวิตเด็กคงไม่ใช่อยู่แค่ความรู้เท่าทันวิทยาการอย่างเดียว แต่ต้องรวมถึงการพัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เป็น ?คนดี คนเก่ง มีความสุข? เมื่อดูจากภารกิจของการศึกษาที่เป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ มีศักยภาพความพร้อมแตกต่างกันทั้งบริบทส่วนตัวและปัจจัยรอบข้างแล้ว การจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเต็มตามศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่ก็ คงไม่ใช่เรื่องง่าย จึงคิดว่าไม่น่าจะมีเครื่องมือ สื่อ หรืออุปกรณ์ใดที่จะมีประสิทธิภาพเกินครูไปได้

แม้ทุกฝ่ายจะเข้าใจ หรือรับรู้ถึงความสำคัญของครูกับการพัฒนาเด็กอย่างดียิ่งแล้วก็ตาม แต่ปัญหาการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับครูก็ยังมีให้เห็นอยู่มากมาย ซึ่งปัญหาหลัก ๆ ที่เห็นอยู่ก็คงหนีไม่พ้น ปัญหาครูขาดแคลน และ ปัญหาครูขาดคุณภาพ นั่นเอง

สำหรับปัญหาครูขาดแคลนนั้น พูดกันเมื่อไรก็จะเจอปัญหาทุกครั้ง เพราะเป็นปัญหาที่สะสมกันมานาน แต่ไร้การแก้ไขอย่างจริงจัง จนกลายเป็นดินพอกหางหมูใหญ่ขึ้นทุกขณะ แม้ขณะนี้โลกจะพัฒนาเข้าสู่ทศวรรษที่ 21 เป็นโลกยุคไร้พรมแดน เกิดความก้าวหน้าสารพัดด้าน แต่คุณภาพชีวิตเด็กไทยส่วนใหญ่ก็ยังต้วมเตี้ยมไปได้ไม่ถึงไหน ที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความพร้อมอยู่โดยเฉพาะ ความพร้อมของจำนวนครูที่จะมาสอนเด็กนั่นเอง ดังจะเห็นได้จากข่าวที่ เลขาธิการ กพฐ. ได้ออกมาบอกว่า ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ยังขาดแคลนครูสาขาต่าง ๆ กว่า 60,000 อัตรา ฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือประเทศไทยที่ตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาบุคลากร ของชาติให้เข้าสู่พลเมืองโลก แต่ยังขาดแคลนครูที่จะดำเนินงานอยู่มากมายขนาดนั้น

เมื่อโรงเรียน ขาดครูผู้สอน ย่อมส่งผล กระทบต่อคุณภาพเด็กและการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 13,000 แห่ง ที่ยังขาดแคลนครูอย่างหนักซึ่งความขาดแคลนที่ว่านี้คงไม่ใช่แค่ไม่มีครูพอ สอนตามครบทุกสาขาวิชาเอก เท่านั้น แค่ขอให้มีครูสอนครบทุกชั้นก็ถือว่าเป็นบุญโขแล้ว ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา ด้วยจำนวนนักเรียนมีแต่จะเพิ่มขึ้นขณะที่จำนวนครูมีแต่จะลดลง ทำให้ครูมีไม่เพียงพอกับการสอนทุกวิชาเอก ซึ่งหากรวมปัญหาขาดแคลนครูในหลายลักษณะที่ว่านี้แล้ว เมื่อสำรวจเป็นรายโรงเรียน น่าจะขาดครูเป็นหลักแสนราย ด้วยซ้ำไป เพียงแต่ว่าตอนนี้โรงเรียนขนาดใหญ่ที่พอมีกำลังด้านงบประมาณก็จะจัดหาครู อัตราจ้างเข้ามาแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ แต่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กแล้ว คงไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะแก้ไขด้วยวิธีดังกล่าวได้ นอกจากจะรอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือได้สถานเดียว

จริงแล้วที่มาของ ปัญหาครูขาดแคลนก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากนัก ส่วนใหญ่ก็มาจากครูโรงเรียนขนาดเล็กขอย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งการย้ายที่ว่านี้ก็มีทั้ง การขอไปช่วยราชการก่อน และการโยกย้ายปกติประจำปี ที่ในอดีตการขอย้ายจะไม่ยุ่งยากเช่นปัจจุบัน แค่มีเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ คือ ย้ายภายในอำเภอเดียวกันใช้เวลาแค่ปีเดียว ระหว่างจังหวัดใช้เวลาแค่ 2 ปี ก็มีสิทธิยื่นเรื่องขอย้ายได้ และที่สำคัญหากมีเส้นสายด้วยแล้ว แค่พ้นทดลองราชการ 6 เดือน ก็สามารถขอไปช่วยราชการต่างโรงเรียนได้ จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมครูจึงไปกองรวมกันที่โรงเรียนในเมือง และโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่กันดารห่างไกลขาดแคลนครู พอมาถึงปัจจุบัน การขอไปช่วยราชการหรือการโยกย้ายอาจจะเกิดขึ้นได้ยาก แต่ก็ต้องมาเจอกับโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเข้าให้อีก ทำให้แค่ช่วง 3-4 ปี ของการดำเนินการ มีครูหายออกจากระบบเกือบแสนราย ยิ่งการดำเนินการช่วงแรกไม่มีการคืนอัตราให้ ก็เหมือนไปซ้ำเติมความขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดเล็กเข้าไปอีก หรือแม้แต่โรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเช่นกัน

เมื่อ โรงเรียนมีครูไม่พอสอน และโรงเรียนต้องมาเจอสารพัดงาน ที่ต้นสังกัดหรือหน่วยงานนอกสังกัดส่งมาให้ดำเนินการ แถมมีกิจกรรม โครงการ ที่ดึงครูออกจากโรงเรียน เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ว การพัฒนาเด็กก็เป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่น ครูที่พอมีอยู่หรือเหลืออยู่ ก็จะแก้ปัญหาโดยจัดสอนเฉพาะกลุ่มวิชาหลัก ๆ เพื่อให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น หรือไม่ก็แก้ปัญหาด้วยการรวมชั้นเรียนสำหรับนักเรียนระดับใกล้เคียง อะไรทำนองนั้น เมื่อสภาพการณ์เป็นไปเช่นนี้ความหวังที่จะเห็นเด็กได้รับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพทุกด้านนั้นจึงเป็นไปได้แค่นโยบายที่อยู่ในตัวหนังสือเท่านั้น

ส่วน การแก้ปัญหาครูขาดแคลนที่ดำเนินกันอยู่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีการจัดหาครูอัตราจ้างรายเดือนเข้าไปทดแทนบางส่วนนั้น ก็คงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจริง ๆ เพราะเป็นการไปช่วยสอนแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งตามงบประมาณที่ได้รับมา ส่วนนี้หากมองถึงความต่อเนื่องในการพัฒนาเด็ก อาจเกิดปัญหาตามมาได้ เช่น ครูอัตราจ้างที่ต้องไปสอนเด็กชาวไทยภูเขา ซึ่งส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาตามบรรพบุรุษ พูดภาษาไทยไม่ได้ ครูอัตราจ้างเข้าไปในพื้นที่ใหม่ในเวลา 3-4 เดือน เชื่อได้เลยว่าจะไม่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นของชาวไทยภูเขาได้เช่นกัน ทำให้การสื่อสารกับการสอนเด็กเป็นไปด้วยความยากลำบากเป็นแน่ แต่พอครูเริ่มรู้และพูดภาษาท้องถิ่นสื่อสารกับเด็กได้บ้าง ก็หมดงบประมาณการจ้าง ต้องรองบประมาณใหม่และจ้างครูอัตราจ้างคนใหม่ไปแทน ปัญหาเดิมก็จะวนกลับมาให้เห็นเช่นนี้อีก จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเด็กที่เรียนอยู่ชั้น ป.3 เป็นต้นไปจำนวนไม่น้อยที่ยังอ่านไม่ได้ หรือไม่คล่องอยู่ สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยที่ว่ามาแล้วนั่นเอง

ส่วนปัญหาคุณภาพ ครู ในยุคปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับ เด็กได้ไม่น้อยเช่นกัน ด้วยครูเก่าที่ว่ามาจากผู้เรียนเก่ง มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูตั้งแต่แรกเริ่มและมีประสบการณ์จัดการเรียนรู้ เริ่มหมดวาระการดำรงอยู่ในอาชีพราชการด้วยการเกษียณอายุราชการทั้งภาคปกติ และเออร์ลี่รีไทร์ ปีละเป็นหมื่นคน ส่วนที่เหลือก็มีจำนวนไม่น้อยที่เริ่มอ่อนล้ากับจำนวนงานที่มีเพิ่มมาให้ทำ มากกว่างานสอน หรือครูบางคนก็ก้าวได้ไม่ทันกับวิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงยังคงใช้ประสบการณ์สอนแบบเดิม ๆ อยู่ ส่วนครูที่บรรจุใหม่ จำนวนไม่น้อยมาจากกลุ่มที่ไม่ได้สนใจวิชาชีพครูมาแต่แรก แต่ด้วยไม่สามารถหาที่เรียนตามความสนใจได้ที่สุดก็มาลงที่ครู จึงขาดอุดมการณ์และมีเจตคติเกี่ยวกับวิชาชีพครูในทางบวกไม่มากนัก ยิ่งหากไม่สนใจกับการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพนี้ด้วยแล้ว การจัดการเรียนรู้ก็จะกลายเป็นการสอนตามตำรา หรือสอนเนื้อหาในหนังสือไปในที่สุด

เมื่อการจัดการศึกษาของชาติ แค่จะหาผู้ที่จะเป็นผู้นำพาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ ยังมีปัญหาอยู่มากมายตั้งแต่แรกเริ่มเสียแล้ว ซึ่งปัญหาที่ว่านี้ สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ ในเมืองก็คงพอทำเนา เพราะแม้จะขาดแคลนครูอยู่บ้างก็คงพอมีรายได้ของโรงเรียนมาจัดจ้างครูได้เอง หรือปัญหาคุณภาพครูก็ยังพอหาทางพัฒนาเพิ่มเติมกันได้ แต่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้ของลูกหลานผู้คนระดับราก หญ้าแล้วคงยากแก่การแก้ไขด้วยตนเอง ทั้งปัญหาขาดแคลนครูและครูขาดคุณภาพ ด้วยไม่มีปัจจัยเพียงพอนั่นเอง ทำให้ปัญหาจึงยังคงอยู่กับโรงเรียน โดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนครู ที่บางโรงเรียนมีครูคนเดียวต้องสอนครบทุกชั้นทุกวิชา หรือครู 1 คน ต้องสอนหลายชั้น หรือหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้โอกาสที่เด็กจะได้เรียนรู้หรือได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพเป็นไปได้น้อย จึงไม่ไปต้องสงสัยเลยว่าทำไม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ.ในรอบแรกจึงออกมาว่ามีโรงเรียนที่ยังอยู่ในอาการโคม่ามีมากกว่า 15,000 แห่ง ถึงแม้ว่าช่วงหลังจะสามารถพัฒนาจนผ่านการประเมินได้บ้างแต่ก็คงไม่ได้หมาย ความว่าโรงเรียนเหล่านั้นสามารถพัฒนาเด็กจนเกิดคุณภาพตามมาตรฐานกลาง ที่กำหนดไว้ แต่น่าจะเป็นการผ่านตามบริบทกับปัญหาที่ประสบอยู่มากกว่า

ส่วน นี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้อง หันกลับมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง ไม่ใช่คิดแต่จะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียว ด้วยเด็กส่วนใหญ่ของประเทศยังต้องอาศัยเรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก หากโรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอนเด็กเหล่านั้นจะเดินตามทันได้อย่างไร ยิ่งเป้าหมายการเดินแบบก้าวกระโดด มุ่งสู่สากล แต่เด็กส่วนใหญ่ขาดพื้นฐานแม้แต่การเดินแล้วจะก้าวกระโดดทันเด็กในเมืองได้ อย่างไร หากคิดพัฒนาไปข้างหน้าจนลืมมองข้างหลังการเกิดช่องว่างในคุณภาพชีวิตเด็กใน เมืองกับเด็กชนบทก็ยิ่งจะกลายไปเป็นปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนให้ ห่างกันมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เข้าไปอีก ซึ่งการที่จะแก้ปัญหาครูขาดแคลนที่ว่านี้ ทุกฝ่ายจะต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า ?ครูยังเป็นปัจจัยหลักและมีความสำคัญยิ่งกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอยู่? และที่สำคัญต้องเข้าใจถึงบริบทการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่าง กัน ไม่ใช่มองไปคนละทิศละทางอย่างที่เป็นมา ตัวอย่างเช่น เรื่องของจำนวนครู ซึ่งทาง กพร. ก็ยังมองแต่ในภาพรวม จึงเห็นว่าครูในปัจจุบันมีจำนวนเพียงพอ ทั้งนี้ก็ด้วยไปยึดอยู่กับเกณฑ์ เอ ดี บี ที่ใช้อัตราส่วนครูต่อเด็ก 1 : 25 คน ซึ่งวิธีคิดเช่นนี้จะไม่สามารถใช้ได้กับโรงเรียนในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะ โรงเรียนขนาดเล็ก เพราะหากคิดตามสูตรดังกล่าวนี้แล้ว เกิดโรงเรียนนั้นมีเด็กแค่ 50 คน มีครู 2 คน จะถือว่าครูพอดีเกณฑ์ แต่ในทางปฏิบัติจริงโรงเรียนนั้นต้องเปิดสอน 6 ชั้นและทุกชั้นจะต้องสอนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับอีก 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นี่ขนาดยังไม่รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ส่งมาให้ทำ หรือ ถูกสั่งให้ออกไปอบรม สัมมนา ร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วครู 2 คนจะปฏิบัติงานอย่างไร เพราะบางโรงเรียนทุกวันนี้จะหาครูเหลือเฝ้าเด็กก็แทบจะไม่มี หรือกรณีที่ว่าครูส่วนใหญ่ไปกองรวมกันอยู่ในเมืองจนเกินเกณฑ์ก็จริง แต่การที่จะเกลี่ยครูที่ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนอยู่โรงเรียนในเมืองไปแล้ว ให้ไปอยู่โรงเรียนกันดารห่างไกล ถามว่าจะทำได้อย่างไร หรือใครจะกล้าทำ เพราะครูไม่ใช่เม็ดดิน เม็ดทราย ที่อยากจะกวาดไปอยู่ตรงไหนก็ได้เสียเมื่อไร หรือหากกล้าทำก็คงถูกฟ้องร้องกันไม่เว้นแต่ละวันเป็นแน่

เมื่อเป็น เช่นนี้การที่จะมัวให้โรงเรียนขาดแคลนครูต้องรอให้ครูจากโรงเรียนที่มีครู เกินเกณฑ์เกษียณอายุราชการแล้วค่อยตัดตำแหน่งไปให้นั้นคงไม่ทันเวลา เพราะเด็กที่ต้องผ่านระบบการศึกษาไปเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นแต่ละปีมีอยู่ หลายล้านคน การที่ปล่อยให้พื้นฐานการเรียนรู้หรือพื้นฐานคุณภาพชีวิตถูกพัฒนาเป็นไปตาม ยถากรรมเช่นนี้ อนาคตของบุคลากรของชาติและประเทศชาติ จะเป็นเช่นไร

ดัง นั้น การแก้ปัญหาครูขาดแคลนจึงน่าจะเป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้องถือว่าเป็น ปัญหาสำคัญอันดับต้น ๆ ที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อย่ามัววิตกเกินเหตุว่าหากเพิ่มจำนวนครูแล้ว งบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับมาจะหมดไปกับเงินเดือนของครูจนไม่เหลือ งบลงทุน เพราะงานจัดการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนั้นครูคือผู้ดำเนินการทุก ส่วนถึงตัวเด็กโดยตรง ไม่เหมือนกับข้าราชการประเภทอื่น ๆ ที่ภารกิจอาจแตกต่างไป ดังนั้นงบประมาณที่นำมาจัดหาครูและพัฒนาครูนั่นแหละคือ การลงทุนเพื่อการศึกษาที่ตรงจุดที่สุดแล้ว จะบอกให้.

ที่มา  :  edunews.eduzones.com
 

รับสอนพิเศษ

Image
รับสอนพิเศษ ม.4 ตามบ้านตัวต่อตัว ช่วงปิดเทอม 2557

รับสอนพิเศษ ม.4 ตามบ้านตัวต่อตัว ช่วงปิดเทอม 2557 ติวล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่ เพื่อความพร้อมและสมบูรณ์ที่สุดกับการเรียนทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ โดยทีมติวเตอร์จากสถาบัน จุฬา-ธรรมศาสตร์ รับสอนพิเศษ ติวเพิ่มเกรดการเรียน รับสอนพิเศษที่บ้านทุกวิชา ต้องการเสริมวิชาอะไรสามารถลงเรียนเป็นรายวิชาได้ ได้แก่ สอนพิเศษฟิสิกส์ สอนพิเศษเคมี สอนพิเศษชีวะ สอนพิเศษคณิตศาสตร์ สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ สอนพิเศษภาษาอังกฤษ สอนพิเศษภาษาไทย สอนพิเศษสังคมศึกษา เราสามารถช่วนปูพื้นฐาน ม.ปลาย ให้ดีได้... Read more...
Image
รับสอนพิเศษอังกฤษ ป.1 นอกสถานที่ สอนตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษอังกฤษ ป.1 นอกสถานที่ สอนตัวต่อตัว เปิดคอร์สเรียนพิเศษอังกฤษ ป.1 ปิดเทอม นี้ 2557 เสริมพื้นฐานและหลักภาษาอังกฤษ ให้น้องๆอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อความพร้อมก่อนเปิดเทอม ด้วยประสบการณ์ติวภาษาอังกฤษกว่า10ปี ที่มีแต่มอบความรู้ให้แก่น้องๆหลายๆคนประสบความสำเร็จมา ทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าเราจะทำให้น้องๆ ป.1 เก่งวิชาภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน รับสอนพิเศษ ป.1 ตัวต่อตัว นอกสถานที่ สอนทุกเนื้อหา ฟัง พูด อ่าน เขียน ความรู้ที่น้องๆจะได้รับ และประสบการณ์จากการเรียนที่นี้ จะเต็มไปด้วยความสนุก และความรู้ ที่หาไม่มีจากที่อื่น... Read more...
Image
อยากเรียนฟิสิกส์แล้วเข้าใจ ทำข้อสอบได้ ม.4 ม.5 ม.6

อยากเรียนฟิสิกส์แล้วเข้าใจ ทำข้อสอบได้ ม.4 ม.5 ม.6 ความยากขอวิชาฟิสิกส์คือต้องใช้จิตนาการนิดหน่อย และการคำนวณเป็นสิ่งแรกที่ต้องเก่ง มีสูตรหลากหลายมากมายให้เลือกใช้ จำสูตรไม่หวั่นไม่ไหว อย่าเพิ่งท้อถอย!!! เรามีติวเตอร์ฟิสิกส์ตั้งแต่ ม.4 ม.5 ม.6 และติวเตอร์สำหรับติวสอบPAT2 สามารถช่วยเหลือน้องๆได้ สามารถสอนการทำโจทย์ตั้งแต่แบบง่ายๆ ไปจนถึงโจทย์ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งการวิเคราะห์และตีโจทย์สอนให้แบบวิธีที่เข้าใจง่ายที่สุด รับรองว่าเข้าได้ง่ายชัว และด้วยบริการที่ติวเตอร์ฟิสิกส์จะเดินทางไปสอนพิเศษที่บ้านเลย มีความเป็นกันเอง... Read more...
Image
รับสอนพิเศษคณิตศาตร์ป.3 ปิดเทอม เปิดเทอม 2557

รับสอนพิเศษคณิตศาตร์ป.3 ปิดเทอม เปิดเทอม 2557 นี้..เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ที่ไหนดี.. ต้องการครูสอนคณิตศาสตร์ ป.3 ที่บ้าน เรามีติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน มีประสบการณ์สอนติวน้องๆที่บ้านและสถานที่สะดวกนัดหมาย เปิดรับสอนพิเศษ ติวกวดวิชา ทุกวิชา ทุกระดับชั้น รับสอนพิเศษ ประถม ป.1-ป.6 รับสอนพิเศษม.1,ม.2,ม.3 คณิตศาสตร์ สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ติวพิเศษวิทยาศาสตร์ ทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์   รับสอนพิเศษ ติวสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 ป.2 ป.3 ม.ต้น ม.ปลาย ปิดเทอม เปิดเทอม 2557 รับสอนพิเศษ ติวสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ป.2 ป.3 ม.ต้น ม.ปลาย ปิดเทอม เปิดเทอม 2557 รับสอนพิเศษ ติวสอน... Read more...
Image
รับสอนคณิตศาสตร์ ประถม ป.1-ป.6

รับสอนคณิตศาสตร์ ประถม ป.1-ป.6 ติวตั้งแต่เริ่มต้น เอาพื้นฐานให้ดีให้แน่นก่อน ฝึกทำโจทย์ สอนทำการบ้าน รับสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่อนุบาล ถึง มหาวิทยาลัย เนื้อหาที่เหมาะจะเลือกให้ตรงกับผู้เรียนแต่ละคน การสอนที่เลือกติวเตอร์ที่สามารถถ่ายทอดเทคนิคเฉพาะคณิตศาสตร์ ทำให้น้องไม่เก่งวิชานี้ กลับมาชอบและเรียนกับมันด้วยดี รับสอนคณิตศาสตร์ประถมที่มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ผ่านการสอนคณิตศาสตร์ประถมตามบ้านมามากมาย ไว้ใจให้บุตรหลานองท่านมาเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ประถมกับเรา รับรองเก่งขึ้นแน่นอน สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1 เทอม 2... Read more...
Image
ติวสอบCU-TEP ทีมติวจากจุฬาพร้อมบริการสอนพิเศษCU-TEP ตัวต่อตัว

ติวสอบCU-TEP ทีมติวจากจุฬาพร้อมบริการสอนพิเศษCU-TEP ตัวต่อตัว รับสอนทุกวัยตั้งแต่ ม.ปลาย หรือ ป.ตรี ไว้สำหรับวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยจุฬาในหลักสูตรอินเตอร์ เปิดรับติว CU-TEP มีแนะนำการทำข้อสอบในแต่ละส่วน ฝึกฝนให้มีความชำนาญ เสริมแทรกวิธีการทำข้อสอบCU-TEPแบบลัดๆ รับสอนCU-TEP ถึงที่ เรียนตัวต่อตัว ในระยะเร่งด่วนพร้อมแนวข้อสอบที่ให้ฝึกลองทำด้วยราคาที่ 350บาท/ช.ม. (รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆหมดแล้ว)         เทคนิคการทำข้อสอบ CU-TEP ให้ได้คะแนนสูง ที่มาของบทความ: ครูกอล์ฟ ครูต่าย และ ครูป๊อบอาย เหมาะสำหรับ:... Read more...
Image
รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สอนภาษาอังกฤษถึงที่ เรียนง่ายๆเข้าใจไวๆ ทั้งแกรมม่าต่างๆ หลักการแต่งประโยค การสื่อสารในชีวิตประจำวัน สอนตรงจุดประสงค์ต้องการติวภาษาอังกฤษแบบไหน ต้องการภาษาอังกฤษใช้งานทางไหนแจ้งได้ครับ ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษจะเริ่มสอนตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป เสริมความรู้ทางภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความสามารถในตัวคุณเอง เพื่อการเรียนและการงานที่ดีขึ้น รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กวดวิชา เตรียมอนุบาล และอนุบาล รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กวดวิชา ภาษาอังกฤษ ป.1... Read more...
Image
รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ตัวต่อตัวที่บ้าน

รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ตัวต่อตัวที่บ้าน ตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญา ตลอดจนวัยทำงาน ทุกหลักสูตรทั้งไทยและอังกฤษ(Thai/Eng)อินเตอร์ สอนเข้าใจง่าย กับติวเตอร์ใจดี มีประสบการณ์สอน จากสถาบันดังๆ เช่น จุฬา,ธรรมศาสตร์,มศว ฯลฯ รับสอนทั่วทุกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อยากได้เกรดเพิ่ม คะแนนดีๆ ต้องติวกับเราเลยค่ะ ติวเข้มกับพี่ๆเก่งคณิตอย่างมาก ติวมากแล้วกว่าร้อยๆคน น้องๆที่ติวคณิตกับเราได้ผลการเรียนดีขึ้นทุกคน   ติวคณิตตัวต่อตัว กับติวเตอร์โกโฮม น้องๆจะมีอิสระในการเลือก เลือกวันเวลา เองได้ อยากได้วันไหน เวลาไหน จัดได้ทันที เป็นการรับสอนถึงที่... Read more...
Image
ติวสอนพิเศษตัวต่อตัว ทุกชั้น ทุกวิชา ถึงที่บ้าน รับสอนพิเศษ ที่บ้านตัวต่อตัว

ติวสอนพิเศษตัวต่อตัว ทุกชั้น ทุกวิชา ถึงที่บ้าน รับสอนพิเศษ ที่บ้านตัวต่อตัว ทุกระดับชั้น อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และวัยทำงาน เปิดรับติวทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นไทย อังกฤษ อินเตอร์ สองภาษา Gifted สอนแบบเข้าใจไวและง่าย นำไปใช้ได้จริง จากประสบการณ์สอน ติวเตอร์จากสถาบันดังๆ เช่น จุฬา,ธรรมศาสตร์,มศว ฯลฯ รับสอนทั่วทุกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   หลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ ปูพื้นฐาน เป็นการเรียนล่วงหน้าเพื่อเสริมทักษะทางวิชาการในวิชานั้นๆ ในมีความพร้อมเกินเปิดเรียนจริง ปรับพื้นฐาน ช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง ที่ยังไม่เข้าใจ... Read more...
Image
ติวเข้มตะลุยโจทย์ O-NET ป.6 สอนถึงที่ เรียนตัวต่อตัว

ติวเข้มตะลุยโจทย์ O-NET ป.6 สอนถึงที่ เรียนตัวต่อตัว ได้ผลแน่นอน ติวเตอร์เก่งกว่าที่อื่นๆมีมาตรฐานในการคัดเลือกติวเตอร์จากความเชี่ยวชาญในแต่ละรายวิชา พร้อมสอนให้ถึงที่ สอนเข้าใจง่าย เน้นๆแบบตัวต่อตัว กันถึงที่บ้าน และนอกสถานที่ ทั้งใน กรุงเทพฯและปริมณฑลพร้อมเอกสารประกอบการติว สอนเข้าใจง่ายเป็นกันเอง ปรึกษาเรื่องการเรียนทุกปัญหามีทางออกกับทีมติวเตอร์โกโฮม   ไม่ใช่เรื่องยากที่จะติวO-NET ให้น้องๆสอนได้คะแนนดีๆ เมื่อมาเรียนติวเข้มกับเรา จากประสบการณ์สอนO-NET ตั้งแต่ ป.6,ม.3,ม.6 โดยติวเตอร์ในแต่ระดับชั้นนั้นๆเฉพาะไปเลย รู้ทุกเรื่อง... Read more...
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Google+ Google