กรุงเทพมหานคร

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 
ความ สำคัญของครูกับการพัฒนาบุคลากรของชาตินั้น นับว่ามีความสำคัญยิ่ง ด้วยคุณภาพชีวิตเด็กคงไม่ใช่อยู่แค่ความรู้เท่าทันวิทยาการอย่างเดียว แต่ต้องรวมถึงการพัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เป็น ?คนดี คนเก่ง มีความสุข? เมื่อดูจากภารกิจของการศึกษาที่เป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ มีศักยภาพความพร้อมแตกต่างกันทั้งบริบทส่วนตัวและปัจจัยรอบข้างแล้ว การจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเต็มตามศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่ก็ คงไม่ใช่เรื่องง่าย จึงคิดว่าไม่น่าจะมีเครื่องมือ สื่อ หรืออุปกรณ์ใดที่จะมีประสิทธิภาพเกินครูไปได้

แม้ทุกฝ่ายจะเข้าใจ หรือรับรู้ถึงความสำคัญของครูกับการพัฒนาเด็กอย่างดียิ่งแล้วก็ตาม แต่ปัญหาการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับครูก็ยังมีให้เห็นอยู่มากมาย ซึ่งปัญหาหลัก ๆ ที่เห็นอยู่ก็คงหนีไม่พ้น ปัญหาครูขาดแคลน และ ปัญหาครูขาดคุณภาพ นั่นเอง

สำหรับปัญหาครูขาดแคลนนั้น พูดกันเมื่อไรก็จะเจอปัญหาทุกครั้ง เพราะเป็นปัญหาที่สะสมกันมานาน แต่ไร้การแก้ไขอย่างจริงจัง จนกลายเป็นดินพอกหางหมูใหญ่ขึ้นทุกขณะ แม้ขณะนี้โลกจะพัฒนาเข้าสู่ทศวรรษที่ 21 เป็นโลกยุคไร้พรมแดน เกิดความก้าวหน้าสารพัดด้าน แต่คุณภาพชีวิตเด็กไทยส่วนใหญ่ก็ยังต้วมเตี้ยมไปได้ไม่ถึงไหน ที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความพร้อมอยู่โดยเฉพาะ ความพร้อมของจำนวนครูที่จะมาสอนเด็กนั่นเอง ดังจะเห็นได้จากข่าวที่ เลขาธิการ กพฐ. ได้ออกมาบอกว่า ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ยังขาดแคลนครูสาขาต่าง ๆ กว่า 60,000 อัตรา ฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือประเทศไทยที่ตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาบุคลากร ของชาติให้เข้าสู่พลเมืองโลก แต่ยังขาดแคลนครูที่จะดำเนินงานอยู่มากมายขนาดนั้น

เมื่อโรงเรียน ขาดครูผู้สอน ย่อมส่งผล กระทบต่อคุณภาพเด็กและการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 13,000 แห่ง ที่ยังขาดแคลนครูอย่างหนักซึ่งความขาดแคลนที่ว่านี้คงไม่ใช่แค่ไม่มีครูพอ สอนตามครบทุกสาขาวิชาเอก เท่านั้น แค่ขอให้มีครูสอนครบทุกชั้นก็ถือว่าเป็นบุญโขแล้ว ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา ด้วยจำนวนนักเรียนมีแต่จะเพิ่มขึ้นขณะที่จำนวนครูมีแต่จะลดลง ทำให้ครูมีไม่เพียงพอกับการสอนทุกวิชาเอก ซึ่งหากรวมปัญหาขาดแคลนครูในหลายลักษณะที่ว่านี้แล้ว เมื่อสำรวจเป็นรายโรงเรียน น่าจะขาดครูเป็นหลักแสนราย ด้วยซ้ำไป เพียงแต่ว่าตอนนี้โรงเรียนขนาดใหญ่ที่พอมีกำลังด้านงบประมาณก็จะจัดหาครู อัตราจ้างเข้ามาแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ แต่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กแล้ว คงไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะแก้ไขด้วยวิธีดังกล่าวได้ นอกจากจะรอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือได้สถานเดียว

จริงแล้วที่มาของ ปัญหาครูขาดแคลนก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากนัก ส่วนใหญ่ก็มาจากครูโรงเรียนขนาดเล็กขอย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งการย้ายที่ว่านี้ก็มีทั้ง การขอไปช่วยราชการก่อน และการโยกย้ายปกติประจำปี ที่ในอดีตการขอย้ายจะไม่ยุ่งยากเช่นปัจจุบัน แค่มีเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ คือ ย้ายภายในอำเภอเดียวกันใช้เวลาแค่ปีเดียว ระหว่างจังหวัดใช้เวลาแค่ 2 ปี ก็มีสิทธิยื่นเรื่องขอย้ายได้ และที่สำคัญหากมีเส้นสายด้วยแล้ว แค่พ้นทดลองราชการ 6 เดือน ก็สามารถขอไปช่วยราชการต่างโรงเรียนได้ จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมครูจึงไปกองรวมกันที่โรงเรียนในเมือง และโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่กันดารห่างไกลขาดแคลนครู พอมาถึงปัจจุบัน การขอไปช่วยราชการหรือการโยกย้ายอาจจะเกิดขึ้นได้ยาก แต่ก็ต้องมาเจอกับโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเข้าให้อีก ทำให้แค่ช่วง 3-4 ปี ของการดำเนินการ มีครูหายออกจากระบบเกือบแสนราย ยิ่งการดำเนินการช่วงแรกไม่มีการคืนอัตราให้ ก็เหมือนไปซ้ำเติมความขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดเล็กเข้าไปอีก หรือแม้แต่โรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเช่นกัน

เมื่อ โรงเรียนมีครูไม่พอสอน และโรงเรียนต้องมาเจอสารพัดงาน ที่ต้นสังกัดหรือหน่วยงานนอกสังกัดส่งมาให้ดำเนินการ แถมมีกิจกรรม โครงการ ที่ดึงครูออกจากโรงเรียน เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ว การพัฒนาเด็กก็เป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่น ครูที่พอมีอยู่หรือเหลืออยู่ ก็จะแก้ปัญหาโดยจัดสอนเฉพาะกลุ่มวิชาหลัก ๆ เพื่อให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น หรือไม่ก็แก้ปัญหาด้วยการรวมชั้นเรียนสำหรับนักเรียนระดับใกล้เคียง อะไรทำนองนั้น เมื่อสภาพการณ์เป็นไปเช่นนี้ความหวังที่จะเห็นเด็กได้รับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพทุกด้านนั้นจึงเป็นไปได้แค่นโยบายที่อยู่ในตัวหนังสือเท่านั้น

ส่วน การแก้ปัญหาครูขาดแคลนที่ดำเนินกันอยู่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีการจัดหาครูอัตราจ้างรายเดือนเข้าไปทดแทนบางส่วนนั้น ก็คงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจริง ๆ เพราะเป็นการไปช่วยสอนแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งตามงบประมาณที่ได้รับมา ส่วนนี้หากมองถึงความต่อเนื่องในการพัฒนาเด็ก อาจเกิดปัญหาตามมาได้ เช่น ครูอัตราจ้างที่ต้องไปสอนเด็กชาวไทยภูเขา ซึ่งส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาตามบรรพบุรุษ พูดภาษาไทยไม่ได้ ครูอัตราจ้างเข้าไปในพื้นที่ใหม่ในเวลา 3-4 เดือน เชื่อได้เลยว่าจะไม่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นของชาวไทยภูเขาได้เช่นกัน ทำให้การสื่อสารกับการสอนเด็กเป็นไปด้วยความยากลำบากเป็นแน่ แต่พอครูเริ่มรู้และพูดภาษาท้องถิ่นสื่อสารกับเด็กได้บ้าง ก็หมดงบประมาณการจ้าง ต้องรองบประมาณใหม่และจ้างครูอัตราจ้างคนใหม่ไปแทน ปัญหาเดิมก็จะวนกลับมาให้เห็นเช่นนี้อีก จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเด็กที่เรียนอยู่ชั้น ป.3 เป็นต้นไปจำนวนไม่น้อยที่ยังอ่านไม่ได้ หรือไม่คล่องอยู่ สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยที่ว่ามาแล้วนั่นเอง

ส่วนปัญหาคุณภาพ ครู ในยุคปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับ เด็กได้ไม่น้อยเช่นกัน ด้วยครูเก่าที่ว่ามาจากผู้เรียนเก่ง มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูตั้งแต่แรกเริ่มและมีประสบการณ์จัดการเรียนรู้ เริ่มหมดวาระการดำรงอยู่ในอาชีพราชการด้วยการเกษียณอายุราชการทั้งภาคปกติ และเออร์ลี่รีไทร์ ปีละเป็นหมื่นคน ส่วนที่เหลือก็มีจำนวนไม่น้อยที่เริ่มอ่อนล้ากับจำนวนงานที่มีเพิ่มมาให้ทำ มากกว่างานสอน หรือครูบางคนก็ก้าวได้ไม่ทันกับวิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงยังคงใช้ประสบการณ์สอนแบบเดิม ๆ อยู่ ส่วนครูที่บรรจุใหม่ จำนวนไม่น้อยมาจากกลุ่มที่ไม่ได้สนใจวิชาชีพครูมาแต่แรก แต่ด้วยไม่สามารถหาที่เรียนตามความสนใจได้ที่สุดก็มาลงที่ครู จึงขาดอุดมการณ์และมีเจตคติเกี่ยวกับวิชาชีพครูในทางบวกไม่มากนัก ยิ่งหากไม่สนใจกับการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพนี้ด้วยแล้ว การจัดการเรียนรู้ก็จะกลายเป็นการสอนตามตำรา หรือสอนเนื้อหาในหนังสือไปในที่สุด

เมื่อการจัดการศึกษาของชาติ แค่จะหาผู้ที่จะเป็นผู้นำพาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ ยังมีปัญหาอยู่มากมายตั้งแต่แรกเริ่มเสียแล้ว ซึ่งปัญหาที่ว่านี้ สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ ในเมืองก็คงพอทำเนา เพราะแม้จะขาดแคลนครูอยู่บ้างก็คงพอมีรายได้ของโรงเรียนมาจัดจ้างครูได้เอง หรือปัญหาคุณภาพครูก็ยังพอหาทางพัฒนาเพิ่มเติมกันได้ แต่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้ของลูกหลานผู้คนระดับราก หญ้าแล้วคงยากแก่การแก้ไขด้วยตนเอง ทั้งปัญหาขาดแคลนครูและครูขาดคุณภาพ ด้วยไม่มีปัจจัยเพียงพอนั่นเอง ทำให้ปัญหาจึงยังคงอยู่กับโรงเรียน โดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนครู ที่บางโรงเรียนมีครูคนเดียวต้องสอนครบทุกชั้นทุกวิชา หรือครู 1 คน ต้องสอนหลายชั้น หรือหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้โอกาสที่เด็กจะได้เรียนรู้หรือได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพเป็นไปได้น้อย จึงไม่ไปต้องสงสัยเลยว่าทำไม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ.ในรอบแรกจึงออกมาว่ามีโรงเรียนที่ยังอยู่ในอาการโคม่ามีมากกว่า 15,000 แห่ง ถึงแม้ว่าช่วงหลังจะสามารถพัฒนาจนผ่านการประเมินได้บ้างแต่ก็คงไม่ได้หมาย ความว่าโรงเรียนเหล่านั้นสามารถพัฒนาเด็กจนเกิดคุณภาพตามมาตรฐานกลาง ที่กำหนดไว้ แต่น่าจะเป็นการผ่านตามบริบทกับปัญหาที่ประสบอยู่มากกว่า

ส่วน นี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้อง หันกลับมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง ไม่ใช่คิดแต่จะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียว ด้วยเด็กส่วนใหญ่ของประเทศยังต้องอาศัยเรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก หากโรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอนเด็กเหล่านั้นจะเดินตามทันได้อย่างไร ยิ่งเป้าหมายการเดินแบบก้าวกระโดด มุ่งสู่สากล แต่เด็กส่วนใหญ่ขาดพื้นฐานแม้แต่การเดินแล้วจะก้าวกระโดดทันเด็กในเมืองได้ อย่างไร หากคิดพัฒนาไปข้างหน้าจนลืมมองข้างหลังการเกิดช่องว่างในคุณภาพชีวิตเด็กใน เมืองกับเด็กชนบทก็ยิ่งจะกลายไปเป็นปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนให้ ห่างกันมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เข้าไปอีก ซึ่งการที่จะแก้ปัญหาครูขาดแคลนที่ว่านี้ ทุกฝ่ายจะต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า ?ครูยังเป็นปัจจัยหลักและมีความสำคัญยิ่งกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอยู่? และที่สำคัญต้องเข้าใจถึงบริบทการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่าง กัน ไม่ใช่มองไปคนละทิศละทางอย่างที่เป็นมา ตัวอย่างเช่น เรื่องของจำนวนครู ซึ่งทาง กพร. ก็ยังมองแต่ในภาพรวม จึงเห็นว่าครูในปัจจุบันมีจำนวนเพียงพอ ทั้งนี้ก็ด้วยไปยึดอยู่กับเกณฑ์ เอ ดี บี ที่ใช้อัตราส่วนครูต่อเด็ก 1 : 25 คน ซึ่งวิธีคิดเช่นนี้จะไม่สามารถใช้ได้กับโรงเรียนในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะ โรงเรียนขนาดเล็ก เพราะหากคิดตามสูตรดังกล่าวนี้แล้ว เกิดโรงเรียนนั้นมีเด็กแค่ 50 คน มีครู 2 คน จะถือว่าครูพอดีเกณฑ์ แต่ในทางปฏิบัติจริงโรงเรียนนั้นต้องเปิดสอน 6 ชั้นและทุกชั้นจะต้องสอนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับอีก 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นี่ขนาดยังไม่รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ส่งมาให้ทำ หรือ ถูกสั่งให้ออกไปอบรม สัมมนา ร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วครู 2 คนจะปฏิบัติงานอย่างไร เพราะบางโรงเรียนทุกวันนี้จะหาครูเหลือเฝ้าเด็กก็แทบจะไม่มี หรือกรณีที่ว่าครูส่วนใหญ่ไปกองรวมกันอยู่ในเมืองจนเกินเกณฑ์ก็จริง แต่การที่จะเกลี่ยครูที่ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนอยู่โรงเรียนในเมืองไปแล้ว ให้ไปอยู่โรงเรียนกันดารห่างไกล ถามว่าจะทำได้อย่างไร หรือใครจะกล้าทำ เพราะครูไม่ใช่เม็ดดิน เม็ดทราย ที่อยากจะกวาดไปอยู่ตรงไหนก็ได้เสียเมื่อไร หรือหากกล้าทำก็คงถูกฟ้องร้องกันไม่เว้นแต่ละวันเป็นแน่

เมื่อเป็น เช่นนี้การที่จะมัวให้โรงเรียนขาดแคลนครูต้องรอให้ครูจากโรงเรียนที่มีครู เกินเกณฑ์เกษียณอายุราชการแล้วค่อยตัดตำแหน่งไปให้นั้นคงไม่ทันเวลา เพราะเด็กที่ต้องผ่านระบบการศึกษาไปเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นแต่ละปีมีอยู่ หลายล้านคน การที่ปล่อยให้พื้นฐานการเรียนรู้หรือพื้นฐานคุณภาพชีวิตถูกพัฒนาเป็นไปตาม ยถากรรมเช่นนี้ อนาคตของบุคลากรของชาติและประเทศชาติ จะเป็นเช่นไร

ดัง นั้น การแก้ปัญหาครูขาดแคลนจึงน่าจะเป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้องถือว่าเป็น ปัญหาสำคัญอันดับต้น ๆ ที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อย่ามัววิตกเกินเหตุว่าหากเพิ่มจำนวนครูแล้ว งบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับมาจะหมดไปกับเงินเดือนของครูจนไม่เหลือ งบลงทุน เพราะงานจัดการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนั้นครูคือผู้ดำเนินการทุก ส่วนถึงตัวเด็กโดยตรง ไม่เหมือนกับข้าราชการประเภทอื่น ๆ ที่ภารกิจอาจแตกต่างไป ดังนั้นงบประมาณที่นำมาจัดหาครูและพัฒนาครูนั่นแหละคือ การลงทุนเพื่อการศึกษาที่ตรงจุดที่สุดแล้ว จะบอกให้.

ที่มา  :  edunews.eduzones.com
 

รับสอนพิเศษ

Image
ติวฟิสิกส์ ม.5 ที่บ้าน กุมภาพันธ์ 2558

ติวฟิสิกส์ ม.5 ที่บ้าน กุมภาพันธ์ 2558 เรียนล่วงหน้า เตรียมความพร้อมก่อนเรียนจริงและก่อนสอบ ไม่ต้องจำเจกับการเรียนแบบเดิมๆที่เดิมๆ ครูคนเดิม รูปแบบการเรียนนอกสถานที่ ที่ห้าง  ที่บ้าน จะว่าไปเรียนเสร็จเที่ยวต่อได้เลย ทางเรามีติวเตอร์ฟิสิกส์ ม.5 ที่เก่งสอนได้ทุกรูปแบบโจทย์ จะยากจะง่ายอธิบายให้น้องๆเข้าใจได้อย่างไว เรียนแล้วรู้สึกผ่อนคลาย ไม่มีกังวล เพราะเราจะสอนให้จนกว่าจะเข้าใจ จนกว่าจะทำโจทย์ได้   ติวฟิสิกส์ ม.5 ที่บ้านตัวต่อตัว กุมภาพันธ์ 2558 ติวเตอร์จะเดินทางไปถึงหน้าบ้านเลย สามารถโทรจองคอร์สได้ตลอด 24 ชั่วโมง... Read more...
Image
ติวเข้มอังกฤษที่บ้าน กุมภาพันธ์ 2558

ติวเข้มอังกฤษที่บ้าน  กุมภาพันธ์ 2558 กวดวิชาที่บ้านเรียนสบายๆกับติวเตอร์อังกฤษเก่งๆ สอนให้ถึงที่ประหยัดเวลาการเดินทาง สะดวกไม่ต้องไปปวดหัวกับรถติด สอนได้ทุกทักษะแบบเจาะลึก เริ่มตั้งแต่พื้นฐานจากง่ายไปจนยาก ได้ติวเตอร์อังกฤษติวถึงที่เก่งๆ จะพลาดได้ไง ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เก่งอังกฤษหรือไม่  ทางเราจะทำให้ทุกคนที่เรียนติวเข้มอังกฤษที่บ้านกับเราเก่งขึ้นทุกคน ติวเตอร์มืออาชีพมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ ศิลปากร มหิดล  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของไทยที่ไว้ใจได้... Read more...
Image
สอน SAT ตัวต่อตัว กุมภาพันธ์ 2558

สอน SAT ตัวต่อตัว กุมภาพันธ์ 2558 น้องๆที่ต้องการเรียน SAT ทั้งส่วนของ MATH และ Verbal สามารติดต่อเรียนกันได้แบบตัวต่อตัว ติวเพื่อสอบโดยเฉพาะมีเอกสารทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบให้ รับรองได้คะแนนสูงแน่นอน สำหรับน้องๆที่เรียนภายไทย และภาคอินเตอร์ ที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งไทยและต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ เริ่มเตรียมความพร้อม SAT ตั้งแต่วันนี้ได้แล้ว เริ่มจากฝึกฝนตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยการลงคอร์ส SAT MATH และ Verbal แล้วแต่ผู้เรียนจะพัฒนาตัวเองในวิชาอะไร หรือลงเรียนทั้ง2วิชาเลยก็ได้ หนึ่งเลยเป็นวิชาคณิตศาสตร์... Read more...
Image
รับสอนอังกฤษ Conversation 2558

รับสอนอังกฤษ Conversation 2558 พูดเก่ง พูดถูก กล้าที่จะพูด เรียนระยะสั้น แต่ได้ผลยาวไกลลลลลล…..ล ต้องที่ติวเตอร์โกโฮม เท่านั้น!!! หลักสูตรเรียนอังกฤษ Conversation ตัวต่อตัว ที่ได้ผลเกินคาด พูดคล่องขึ้น คิดปุ๊ปพูดปั๊ป ได้ผลอย่างมากเพราะผู้เรียนที่ลงคอร์สอังกฤษ Conversation แบบเรียนตัวต่อตัวส่วนใหญ่ต้องการนำไปใช้จริงในการเรียน หรือในชีวิตประจำวันการทำงาน ทางเราสามารถไปสอนได้ที่Officeผู้เรียน หรือที่ไหนๆก็ได้ค่ะ คอร์สภาษาอังกฤษสนทนา conversation นี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจการพูดภาษาอังกฤษแบบชาวฝรั่ง และเป็นไวอย่างแน่นอนค่ะ   ทีมผู้สอนภาษาอังกฤษ Conversation 2558 มาจาก... Read more...
Image
สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ เพื่อติดต่อเชิงธุรกิจ หรือเสริมศักยภาพ ในการสื่อสารภาษาไทย ได้อย่างคล่องตัว เปิดรับสอนนอกสถานที่ทั่วทุกเขตในกรุงเทพ ระบุความต้องการทางภาษาไทยได้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามจุดประสงค์ของผู้เรียน ไว้ใจกับติวเตอร์สอนไทยให้ชาวต่างชาติของเรา มีแบบแผนการสอนที่ชัดเจน ใช้ระยะเวลาอันรวดเร็ว เป็นติวเตอร์ด้านภาษาโดยตรง มีวิธีการสอนที่ทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจภาษาไทยได้ดี และไว สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันที   รับสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ รับสอนภาษาไทย เพื่อบุคคลที่จะนำไปใช้ในการสนทนา... Read more...
Image
ติว toeic เร่งด่วน 2558

ติว toeic เร่งด่วน 2558 ติวลัดแบบด่วน เน้นการสอนด้วยความเข้าใจ เจาะลึกข้อสอบทีละข้ออธิบายหลักการและวิธการทำโจทย์ TOEIC อย่างได้ผลที่สุด กับการสอนด้วยเทคนิคของแต่ละติวเตอร์ การทำข้อสอบให้ออกมาได้คะแนนตามต้องการ  แนะนำสถานที่ติว TOEIC ที่ได้ผลต้องที่ ติวเตอร์โกโฮม เพราะเรารับสอน TOEICแบบตัวต่อตัว 2558 เปิดรับสอนกว่า13ปี มีน้องๆที่ติวกับเราแล้วผ่ายกว่า100ชีวิต รับติว TOEIC ตัวต่อตัว 2558 ติวได้ทุกที่ ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะที่ไหนทางสถาบันพร้อมส่งติวเตอร์TOEIC โดยตรงไปสอนให้ถึงที่เลยค่ะ... Read more...
Image
ครูสอนภาษาอังกฤษที่บ้าน English Conversation 2558

ครูสอนภาษาอังกฤษที่บ้าน English Conversation 2558 สามารถจัดหลักสูตรการเรียนได้ต้องการสื่อสารได้ทางไหน ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป หรือใช้ประกอบธุรกิจ เริ่มสอนกันตั้งแต่น้องอนุบาล ประถม มัธยม มหาลัย ไปจนถึงบุคคลทั่วไป ให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบให้ตรงกับความต้องการอย่างได้ผลต่อเนื่อง ครูสอนพิเศษที่มาพร้อมกันการสอนหลักสูตรเริ่มต้น สอนแบบเป็นไว ไม่ต้องเสียค่าเรียนมาก ไม่ว่าจะเรียนแบบเน้นเฉพาะทางคือ เน้น Reading Writing Grammar ก็สามารถระบุตามความต้องการได้เลย   ครูสอนภาษาอังกฤษที่บ้าน English Conversation 2558 จะมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ... Read more...
Image
ติวเข้า จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล Inter 2018

ติวเข้า จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล Inter 2018 สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรภาษาวิชาภาษาอังกฤษ(อินเตอร์) ในไทย สามารถขอคำแนะนำจาก ติวเตอร์โกโฮมได้ค่ะ อยากเรียนอินเตอร์ อยากเข้าคณะหรือมหาวิทยาลัยใดๆได้ อย่าเสียเวลามองหาที่เรียนให้ยากลำบากเลยค่ะ เพราะเรียนอินเตอร์กับเรา พร้อมส่งติวเตอร์เก่งๆ ไปสอนที่บ้านแบบไม่มีเงื่อนไข(ติวเตอร์ และวัน เวลา สถานที่ น้องๆเลือกเองได้) รับรองความเข้าใจ เรียนอินเตอร์กับเราแล้วเข้าใจอย่างแน่นอน อะไรที่น้องเคยคิดว่ายาก เราจะทำให้ง่าย เรียนกับแบบสบาย เนื้อหาเข้มข้น เข้าใจง่าย... Read more...
Image
ครูสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ อังกฤษ 2558

ครูสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ อังกฤษ 2558 น้องๆที่กำลังมองหาที่สอนพิเศษที่บ้าน ที่ไว้ใจได้ มีความเก่ง หรือนัดสอนกันตามสถานที่สะดวกได้ตามต้องการ น้องๆเรียนอยู่โรงเรียนอะไร ติวเตอร์ก็สามารถดูเนื้อหาที่เรียนแล้วสอนเสริมให้เข้าใจได้ทุกวิชา อธิบายแบบหมดเปลือก และแน่นอนต้องได้เกรดที่โรงเรียนดีขึ้น เพราะศูนย์ติวเตอร์ของเราคัดติวเตอร์อยากอย่างดี เจ๋งจริงจึงส่งไปสอนเท่านั้น จะติวในส่วนการเรียนที่โรงเรียนและแนวข้อสอบ สามารถนัดหมายได้ตามความสะดวกของผู้เรียนค่ะ   ครูสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ อังกฤษ 2558 3วิชาหลัก ที่นิยมติว... Read more...
Image
ติวเคมี ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว และติวสอบเคมี 2558

ติวเคมี ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว และติวสอบเคมี 2558 ได้เจอกับทีมสอนที่จะทำให้เคมีไม่ยากอีกต่อไป พบกับเนื้อหาเคมีที่เข้มข้น สอนเริ่มใหม่หมดสำหรับน้องๆที่ยังไม่เข้าใจ มีการสอนเฉพาะตัวของติวเตอร์โกโฮม มั่นใจได้เลยกับการสอบเคมี เกรด4 ได้ไม่ยาก เรียนง่ายเข้าใจไวกับทีมติวเคมี ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว ติวเตอร์สอนเคมีโดนเฉพาะมีความชำนาญการสอนเคมีอย่างมาก ไม่ต้องเสียค่ารถ และนั่งรถตากแดดหน้าดำไปติวเคมี ม.4 ไกลบ้าน อยู่ที่บ้านก็ติวได้ สอนเข้าใจง่าย ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ รับรองว่าเข้าใจแน่ๆ สั่งคอร์สติวเคมี ม.4 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ... Read more...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Copyright © 2005 - 2015 Tutor Go Home ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน
5/300 ซอยนาคนิวาส37 ถนนนาคนิวาส(ลาดพร้าว71) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
สมัครเรียน : 061-191-9654 (24ชั่วโมง)
สอนพิเศษที่บ้าน
Google+ Google