กรุงเทพมหานคร

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 
ความ สำคัญของครูกับการพัฒนาบุคลากรของชาตินั้น นับว่ามีความสำคัญยิ่ง ด้วยคุณภาพชีวิตเด็กคงไม่ใช่อยู่แค่ความรู้เท่าทันวิทยาการอย่างเดียว แต่ต้องรวมถึงการพัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เป็น ?คนดี คนเก่ง มีความสุข? เมื่อดูจากภารกิจของการศึกษาที่เป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ มีศักยภาพความพร้อมแตกต่างกันทั้งบริบทส่วนตัวและปัจจัยรอบข้างแล้ว การจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเต็มตามศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่ก็ คงไม่ใช่เรื่องง่าย จึงคิดว่าไม่น่าจะมีเครื่องมือ สื่อ หรืออุปกรณ์ใดที่จะมีประสิทธิภาพเกินครูไปได้

แม้ทุกฝ่ายจะเข้าใจ หรือรับรู้ถึงความสำคัญของครูกับการพัฒนาเด็กอย่างดียิ่งแล้วก็ตาม แต่ปัญหาการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับครูก็ยังมีให้เห็นอยู่มากมาย ซึ่งปัญหาหลัก ๆ ที่เห็นอยู่ก็คงหนีไม่พ้น ปัญหาครูขาดแคลน และ ปัญหาครูขาดคุณภาพ นั่นเอง

สำหรับปัญหาครูขาดแคลนนั้น พูดกันเมื่อไรก็จะเจอปัญหาทุกครั้ง เพราะเป็นปัญหาที่สะสมกันมานาน แต่ไร้การแก้ไขอย่างจริงจัง จนกลายเป็นดินพอกหางหมูใหญ่ขึ้นทุกขณะ แม้ขณะนี้โลกจะพัฒนาเข้าสู่ทศวรรษที่ 21 เป็นโลกยุคไร้พรมแดน เกิดความก้าวหน้าสารพัดด้าน แต่คุณภาพชีวิตเด็กไทยส่วนใหญ่ก็ยังต้วมเตี้ยมไปได้ไม่ถึงไหน ที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความพร้อมอยู่โดยเฉพาะ ความพร้อมของจำนวนครูที่จะมาสอนเด็กนั่นเอง ดังจะเห็นได้จากข่าวที่ เลขาธิการ กพฐ. ได้ออกมาบอกว่า ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ยังขาดแคลนครูสาขาต่าง ๆ กว่า 60,000 อัตรา ฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือประเทศไทยที่ตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาบุคลากร ของชาติให้เข้าสู่พลเมืองโลก แต่ยังขาดแคลนครูที่จะดำเนินงานอยู่มากมายขนาดนั้น

เมื่อโรงเรียน ขาดครูผู้สอน ย่อมส่งผล กระทบต่อคุณภาพเด็กและการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 13,000 แห่ง ที่ยังขาดแคลนครูอย่างหนักซึ่งความขาดแคลนที่ว่านี้คงไม่ใช่แค่ไม่มีครูพอ สอนตามครบทุกสาขาวิชาเอก เท่านั้น แค่ขอให้มีครูสอนครบทุกชั้นก็ถือว่าเป็นบุญโขแล้ว ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา ด้วยจำนวนนักเรียนมีแต่จะเพิ่มขึ้นขณะที่จำนวนครูมีแต่จะลดลง ทำให้ครูมีไม่เพียงพอกับการสอนทุกวิชาเอก ซึ่งหากรวมปัญหาขาดแคลนครูในหลายลักษณะที่ว่านี้แล้ว เมื่อสำรวจเป็นรายโรงเรียน น่าจะขาดครูเป็นหลักแสนราย ด้วยซ้ำไป เพียงแต่ว่าตอนนี้โรงเรียนขนาดใหญ่ที่พอมีกำลังด้านงบประมาณก็จะจัดหาครู อัตราจ้างเข้ามาแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ แต่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กแล้ว คงไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะแก้ไขด้วยวิธีดังกล่าวได้ นอกจากจะรอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือได้สถานเดียว

จริงแล้วที่มาของ ปัญหาครูขาดแคลนก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากนัก ส่วนใหญ่ก็มาจากครูโรงเรียนขนาดเล็กขอย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งการย้ายที่ว่านี้ก็มีทั้ง การขอไปช่วยราชการก่อน และการโยกย้ายปกติประจำปี ที่ในอดีตการขอย้ายจะไม่ยุ่งยากเช่นปัจจุบัน แค่มีเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ คือ ย้ายภายในอำเภอเดียวกันใช้เวลาแค่ปีเดียว ระหว่างจังหวัดใช้เวลาแค่ 2 ปี ก็มีสิทธิยื่นเรื่องขอย้ายได้ และที่สำคัญหากมีเส้นสายด้วยแล้ว แค่พ้นทดลองราชการ 6 เดือน ก็สามารถขอไปช่วยราชการต่างโรงเรียนได้ จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมครูจึงไปกองรวมกันที่โรงเรียนในเมือง และโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่กันดารห่างไกลขาดแคลนครู พอมาถึงปัจจุบัน การขอไปช่วยราชการหรือการโยกย้ายอาจจะเกิดขึ้นได้ยาก แต่ก็ต้องมาเจอกับโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเข้าให้อีก ทำให้แค่ช่วง 3-4 ปี ของการดำเนินการ มีครูหายออกจากระบบเกือบแสนราย ยิ่งการดำเนินการช่วงแรกไม่มีการคืนอัตราให้ ก็เหมือนไปซ้ำเติมความขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดเล็กเข้าไปอีก หรือแม้แต่โรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเช่นกัน

เมื่อ โรงเรียนมีครูไม่พอสอน และโรงเรียนต้องมาเจอสารพัดงาน ที่ต้นสังกัดหรือหน่วยงานนอกสังกัดส่งมาให้ดำเนินการ แถมมีกิจกรรม โครงการ ที่ดึงครูออกจากโรงเรียน เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ว การพัฒนาเด็กก็เป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่น ครูที่พอมีอยู่หรือเหลืออยู่ ก็จะแก้ปัญหาโดยจัดสอนเฉพาะกลุ่มวิชาหลัก ๆ เพื่อให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น หรือไม่ก็แก้ปัญหาด้วยการรวมชั้นเรียนสำหรับนักเรียนระดับใกล้เคียง อะไรทำนองนั้น เมื่อสภาพการณ์เป็นไปเช่นนี้ความหวังที่จะเห็นเด็กได้รับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพทุกด้านนั้นจึงเป็นไปได้แค่นโยบายที่อยู่ในตัวหนังสือเท่านั้น

ส่วน การแก้ปัญหาครูขาดแคลนที่ดำเนินกันอยู่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีการจัดหาครูอัตราจ้างรายเดือนเข้าไปทดแทนบางส่วนนั้น ก็คงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจริง ๆ เพราะเป็นการไปช่วยสอนแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งตามงบประมาณที่ได้รับมา ส่วนนี้หากมองถึงความต่อเนื่องในการพัฒนาเด็ก อาจเกิดปัญหาตามมาได้ เช่น ครูอัตราจ้างที่ต้องไปสอนเด็กชาวไทยภูเขา ซึ่งส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาตามบรรพบุรุษ พูดภาษาไทยไม่ได้ ครูอัตราจ้างเข้าไปในพื้นที่ใหม่ในเวลา 3-4 เดือน เชื่อได้เลยว่าจะไม่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นของชาวไทยภูเขาได้เช่นกัน ทำให้การสื่อสารกับการสอนเด็กเป็นไปด้วยความยากลำบากเป็นแน่ แต่พอครูเริ่มรู้และพูดภาษาท้องถิ่นสื่อสารกับเด็กได้บ้าง ก็หมดงบประมาณการจ้าง ต้องรองบประมาณใหม่และจ้างครูอัตราจ้างคนใหม่ไปแทน ปัญหาเดิมก็จะวนกลับมาให้เห็นเช่นนี้อีก จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเด็กที่เรียนอยู่ชั้น ป.3 เป็นต้นไปจำนวนไม่น้อยที่ยังอ่านไม่ได้ หรือไม่คล่องอยู่ สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยที่ว่ามาแล้วนั่นเอง

ส่วนปัญหาคุณภาพ ครู ในยุคปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับ เด็กได้ไม่น้อยเช่นกัน ด้วยครูเก่าที่ว่ามาจากผู้เรียนเก่ง มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูตั้งแต่แรกเริ่มและมีประสบการณ์จัดการเรียนรู้ เริ่มหมดวาระการดำรงอยู่ในอาชีพราชการด้วยการเกษียณอายุราชการทั้งภาคปกติ และเออร์ลี่รีไทร์ ปีละเป็นหมื่นคน ส่วนที่เหลือก็มีจำนวนไม่น้อยที่เริ่มอ่อนล้ากับจำนวนงานที่มีเพิ่มมาให้ทำ มากกว่างานสอน หรือครูบางคนก็ก้าวได้ไม่ทันกับวิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงยังคงใช้ประสบการณ์สอนแบบเดิม ๆ อยู่ ส่วนครูที่บรรจุใหม่ จำนวนไม่น้อยมาจากกลุ่มที่ไม่ได้สนใจวิชาชีพครูมาแต่แรก แต่ด้วยไม่สามารถหาที่เรียนตามความสนใจได้ที่สุดก็มาลงที่ครู จึงขาดอุดมการณ์และมีเจตคติเกี่ยวกับวิชาชีพครูในทางบวกไม่มากนัก ยิ่งหากไม่สนใจกับการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพนี้ด้วยแล้ว การจัดการเรียนรู้ก็จะกลายเป็นการสอนตามตำรา หรือสอนเนื้อหาในหนังสือไปในที่สุด

เมื่อการจัดการศึกษาของชาติ แค่จะหาผู้ที่จะเป็นผู้นำพาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ ยังมีปัญหาอยู่มากมายตั้งแต่แรกเริ่มเสียแล้ว ซึ่งปัญหาที่ว่านี้ สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ ในเมืองก็คงพอทำเนา เพราะแม้จะขาดแคลนครูอยู่บ้างก็คงพอมีรายได้ของโรงเรียนมาจัดจ้างครูได้เอง หรือปัญหาคุณภาพครูก็ยังพอหาทางพัฒนาเพิ่มเติมกันได้ แต่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้ของลูกหลานผู้คนระดับราก หญ้าแล้วคงยากแก่การแก้ไขด้วยตนเอง ทั้งปัญหาขาดแคลนครูและครูขาดคุณภาพ ด้วยไม่มีปัจจัยเพียงพอนั่นเอง ทำให้ปัญหาจึงยังคงอยู่กับโรงเรียน โดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนครู ที่บางโรงเรียนมีครูคนเดียวต้องสอนครบทุกชั้นทุกวิชา หรือครู 1 คน ต้องสอนหลายชั้น หรือหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้โอกาสที่เด็กจะได้เรียนรู้หรือได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพเป็นไปได้น้อย จึงไม่ไปต้องสงสัยเลยว่าทำไม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ.ในรอบแรกจึงออกมาว่ามีโรงเรียนที่ยังอยู่ในอาการโคม่ามีมากกว่า 15,000 แห่ง ถึงแม้ว่าช่วงหลังจะสามารถพัฒนาจนผ่านการประเมินได้บ้างแต่ก็คงไม่ได้หมาย ความว่าโรงเรียนเหล่านั้นสามารถพัฒนาเด็กจนเกิดคุณภาพตามมาตรฐานกลาง ที่กำหนดไว้ แต่น่าจะเป็นการผ่านตามบริบทกับปัญหาที่ประสบอยู่มากกว่า

ส่วน นี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้อง หันกลับมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง ไม่ใช่คิดแต่จะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียว ด้วยเด็กส่วนใหญ่ของประเทศยังต้องอาศัยเรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก หากโรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอนเด็กเหล่านั้นจะเดินตามทันได้อย่างไร ยิ่งเป้าหมายการเดินแบบก้าวกระโดด มุ่งสู่สากล แต่เด็กส่วนใหญ่ขาดพื้นฐานแม้แต่การเดินแล้วจะก้าวกระโดดทันเด็กในเมืองได้ อย่างไร หากคิดพัฒนาไปข้างหน้าจนลืมมองข้างหลังการเกิดช่องว่างในคุณภาพชีวิตเด็กใน เมืองกับเด็กชนบทก็ยิ่งจะกลายไปเป็นปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนให้ ห่างกันมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เข้าไปอีก ซึ่งการที่จะแก้ปัญหาครูขาดแคลนที่ว่านี้ ทุกฝ่ายจะต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า ?ครูยังเป็นปัจจัยหลักและมีความสำคัญยิ่งกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอยู่? และที่สำคัญต้องเข้าใจถึงบริบทการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่าง กัน ไม่ใช่มองไปคนละทิศละทางอย่างที่เป็นมา ตัวอย่างเช่น เรื่องของจำนวนครู ซึ่งทาง กพร. ก็ยังมองแต่ในภาพรวม จึงเห็นว่าครูในปัจจุบันมีจำนวนเพียงพอ ทั้งนี้ก็ด้วยไปยึดอยู่กับเกณฑ์ เอ ดี บี ที่ใช้อัตราส่วนครูต่อเด็ก 1 : 25 คน ซึ่งวิธีคิดเช่นนี้จะไม่สามารถใช้ได้กับโรงเรียนในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะ โรงเรียนขนาดเล็ก เพราะหากคิดตามสูตรดังกล่าวนี้แล้ว เกิดโรงเรียนนั้นมีเด็กแค่ 50 คน มีครู 2 คน จะถือว่าครูพอดีเกณฑ์ แต่ในทางปฏิบัติจริงโรงเรียนนั้นต้องเปิดสอน 6 ชั้นและทุกชั้นจะต้องสอนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับอีก 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นี่ขนาดยังไม่รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ส่งมาให้ทำ หรือ ถูกสั่งให้ออกไปอบรม สัมมนา ร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วครู 2 คนจะปฏิบัติงานอย่างไร เพราะบางโรงเรียนทุกวันนี้จะหาครูเหลือเฝ้าเด็กก็แทบจะไม่มี หรือกรณีที่ว่าครูส่วนใหญ่ไปกองรวมกันอยู่ในเมืองจนเกินเกณฑ์ก็จริง แต่การที่จะเกลี่ยครูที่ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนอยู่โรงเรียนในเมืองไปแล้ว ให้ไปอยู่โรงเรียนกันดารห่างไกล ถามว่าจะทำได้อย่างไร หรือใครจะกล้าทำ เพราะครูไม่ใช่เม็ดดิน เม็ดทราย ที่อยากจะกวาดไปอยู่ตรงไหนก็ได้เสียเมื่อไร หรือหากกล้าทำก็คงถูกฟ้องร้องกันไม่เว้นแต่ละวันเป็นแน่

เมื่อเป็น เช่นนี้การที่จะมัวให้โรงเรียนขาดแคลนครูต้องรอให้ครูจากโรงเรียนที่มีครู เกินเกณฑ์เกษียณอายุราชการแล้วค่อยตัดตำแหน่งไปให้นั้นคงไม่ทันเวลา เพราะเด็กที่ต้องผ่านระบบการศึกษาไปเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นแต่ละปีมีอยู่ หลายล้านคน การที่ปล่อยให้พื้นฐานการเรียนรู้หรือพื้นฐานคุณภาพชีวิตถูกพัฒนาเป็นไปตาม ยถากรรมเช่นนี้ อนาคตของบุคลากรของชาติและประเทศชาติ จะเป็นเช่นไร

ดัง นั้น การแก้ปัญหาครูขาดแคลนจึงน่าจะเป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้องถือว่าเป็น ปัญหาสำคัญอันดับต้น ๆ ที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อย่ามัววิตกเกินเหตุว่าหากเพิ่มจำนวนครูแล้ว งบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับมาจะหมดไปกับเงินเดือนของครูจนไม่เหลือ งบลงทุน เพราะงานจัดการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนั้นครูคือผู้ดำเนินการทุก ส่วนถึงตัวเด็กโดยตรง ไม่เหมือนกับข้าราชการประเภทอื่น ๆ ที่ภารกิจอาจแตกต่างไป ดังนั้นงบประมาณที่นำมาจัดหาครูและพัฒนาครูนั่นแหละคือ การลงทุนเพื่อการศึกษาที่ตรงจุดที่สุดแล้ว จะบอกให้.

ที่มา  :  edunews.eduzones.com
 

รับสอนพิเศษ

Image
เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษได้ที่บ้าน ลาดพร้าว

เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษได้ที่บ้าน แถวลาดพร้าว สอนตัวต่อตัว สอนจากความรู้และความเข้าใจ น้องที่เรียนจีนกับเราจะมีความพร้อมและสามารถนำไปใช้สอบหรือทำงานได้ เรียนไวเข้าใจง่าย กับการเรียนภาษาจีนตัวต่อตัว เริ่มสอนตั้งแต่อนุบาล ติวเสริมพื้นฐานด้านภาษาให้กับน้องๆที่ต้องการเรียนภาษาจีนทุกระดับ บริการสอนภาษาจีนถึงที่ สามารถแจ้งความต้องการได้เลยครับ มีติวเตอร์เก่งจีน สอนจีนเก่งๆ ไปสอนให้ตลอดทุกช่วง ทุกเวลา ทุกสถานที่เลย   ภาษาจีน เรียนได้ที่บ้านไม่เสียเวลาเพียงแค่น้องๆนัดหมายได้เลย... Read more...
Image
สอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์

สอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ ส่วนใหญ่แล้ว2วิชานี้ จะเป็นวิชาหลักๆที่ผู้ปกครองสมัครเรียนให้น้อง ด้วยความที่เป็นวิชาที่ยากและต้องใช้ความเข้าใจ ไม่สามารถอ่านและศึกษาเองได้ การสอนที่บ้านจึงเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาพื้นฐานที่ดีของน้องๆ น้องๆจะได้ประหยัดเวลาในการออกไปเรียนไกลๆ ทำให้มีเวลาเตรียมตัวมากกว่าเดิม ในทำนองเดียวกัน ทำให้ผู้เรียนมีเวลาทบทวนมากขึ้น เราสอนพิเศษคณิต วิทย์ ที่บ้านทุกวิชา ทุกระดับชั้น   คอร์สสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ นั้น เราจะมีการคัดเลือกติวเตอร์ที่เหมาะกับน้องๆให้... Read more...
Image
ติวคณิตนอกสถานที่ ตีโจทย์ให้แตก

ติวคณิตนอกสถานที่ ตีโจทย์ให้แตก คิดให้ไว คิดให้ออก รู้เทคนิคการทำโจทย์ด้วยวิธีต่างๆกับติวเตอร์วิศวะแบบเก่งคณิตมาก ทางเรามีพี่ติวเตอร์ที่สอนคณิตหลากหลายคณะทั้งวิศวะ วิยาศาสตร์ บัญชี และครุศาสตร์ เอกคณิตโดยตรง พี่ๆติวเตอร์ทั้งหมดนี้จะมีความสามารถที่จะสอนคณิตตัวต่อตัวให้กับน้องๆ เข้าใจได้อย่างง่ายดาย น้องๆที่มีปัญหา แล้วต้องการหาติวเตอร์ไปติวคณิตที่บ้านตัวต่อตัว สามารถโทรมาปรึกษา และแจ้งความต้องการได้ ตารางเรียนทุกอย่างน้องๆเป็นคนเลือกได้ ทั้ง วัน เวลา สถานที่ อยากเรียนคณิตวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ หรือเสาร์อาทิตย์... Read more...
Image
รับติว TU-GET ตัวต่อตัว

รับติว TU-GET ตัวต่อตัว เปิดรับสอนสำหรับน้องๆที่ต้องการเพิ่มคะแนน TU-GET เพื่อเตรียมตัวเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ทีมติวเตอร์จะเป็นรุ่นพี่จากธรรมศาสตร์ที่เคยผ่านการสอบ TU-GET มาก่อน สามารถติวให้ตรงจุด และอธิบายแนวข้อสอบได้อย่างชัดเจน ด้วยประสบการณ์สอน TU-GETแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มมาแล้ว ทำให้ทีมสอนของเรามีคุณภาพที่จะให้น้องๆสอบ TU-GET ได้อย่างแน่นอน ติวเพิ่มผลคะแนน TU – GET น้องๆจะได้ทั้งเนื้อหา และหลักสูตรที่ใช้สอบครบถ้วนเป็นส่วนประกอบหลักในการติวของเรา อยากได้ของสอบแนวสอบ TU-GET จากสถาบันกวดวิชาของเราแนะนำโทรสอบถามได้... Read more...
Image
ติวข้อสอบ O-NET ป.6 นอกสถานที่

ติวข้อสอบ O-NET ป.6 นอกสถานที่ รับติวเนื้อหาทุกวิชา O-NET ป.6 เลข วิทย์ ไทย สังคม และอังกฤษ ติวเตอร์ที่สอน O-NET ป.6 เก่งและตรงสายวิชา มีความชำนาญการสอนมาหลายมี ประสบการณ์ติว O-NET ป.6 มีมากมายและเป็นแบบติวตัวต่อตัว ที่ทำให้น้องๆได้รับเนื้อหาและความรู้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว มีแนวข้อสอบ O-NET ป.6  พร้อมให้ติวเตอร์ไปติวที่บ้านได้แล้ว สะดวกและปลอดภัย รับประกันแน่นอน จากติวเตอร์โกโฮม โดยพี่ๆติวเตอร์นักศึกษาจากคณะๆต่างๆที่สอนเก่งๆถ่ายทอดดีๆไปสอนให้ถึงที่ หรือพี่นักศึกษาที่มีความรู้ และแนวข้อสอบเฉพาะทางเรื่องของ O-NET ป.6 รับรองไม่ผิดหลัง... Read more...
Image
สอนพิเศษคณิต ป.3 ที่บ้านตัวต่อตัว

การสอนพิเศษคณิต ป.3 ที่บ้านตัวต่อตัว เตรียมความพร้อมก่อนสอบ หรือเพิ่มต้องการสอบ O-Net ใน ป.6 กับติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง การศึกษาดีและสอบเข้ายาก มีทั้งพี่ๆวิศวะ วิทยาศาสตร์ สถาปัต และแพทย์ โดยจะเป็นพี่ๆจากสาขาที่มีความรู้ทางคณิตโดยเฉพาะ และความสามารถ ประกบการณ์ ของพี่ๆติวเตอร์นั้น บอกได้คำเดียวเลยว่า ฟิน!! ทั้งเก่ง ทั้งสอนดี น้องๆไม่มีทางลืมไปเลย   การสอนพิเศษคณิต ป.3 ที่บ้านตัวต่อตัว การสอนของเราเป็นไปอย่างมีระบบ เริ่มจากการสอนโดยสร้างความเข้าใจพื้นฐาน  เน้นเนื้อหาสูตร และเทคนิคการทำโจทย์... Read more...
Image
รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 และ ม.6 ตัวต่อตัว

ติวเตอร์ รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 และ ม.6 ตัวต่อตัว ต้องการติวชีวะแม่นๆ ไม่ต้องท่องจำมากมาย เรียนกับติวเตอร์ วิทยาศาสตร์ สาขาชีวะโดยตรง เน้นการติวชีวะตัวต่อตัวได้ผลกว่าที่คิด น้องๆที่เรียนสายวิทย์แล้วไม่ถนัดวิชาท่องจำทางเราช่วยได้  สามารถเลือกเรียนได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ติวเตอร์สอนวิชาชีววิทยาใน ระดับ ม.4 ม.5 และเตรียมสอบของ ม.6 PAT2 ชีวะ แม่นๆด้วยแนวข้อสอบเพียบ ติวเตอร์แพทย์รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว ติวเตอร์จากจุฬา มหิดล ธรรมศาสตร์ มศว เปิดสอนทุกหลักสูตรของชีวะภาคไทย ภาคอังกฤษ ภาคInter ติวสอบให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น ติวเข้าใจง่ายตรงจุด... Read more...
Image
การเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นตัวต่อตัว

การเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นตัวต่อตัว เรียนตั้งแต่ง่ายๆเบๆ กับติวเตอร์ใจดี ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เก่ง ไม่เข้าใจอะไร ติวเตอร์สอนให้ได้หมดเลยครับ รับสอนโดยติวเตอร์ภาษาอังกฤษที่มีทักษะการสอนดีมาก สามารถสอนให้น้องๆเข้าใจและเรียนได้ดีขึ้น จะเก่งหรือไม่เก่งมาเรียนกับเราเก่งขึ้นแน่นอนครับ   ปูพื้นฐานด้วยทีมติวเตอร์ตัวต่อตัว ติวเตอร์ทุกคนสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากที่สุด รับสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กับการกำหนดคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปและบริษัท พร้อมจัดส่งติวเตอร์ตามลักษณะที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว... Read more...
Image
เรียนภาษาอังกฤษนอกสถานที่ สอนตัวต่อตัว

เรียนภาษาอังกฤษนอกสถานที่ สอนตัวต่อตัว ตารางเรียนออกแบบเองได้ ผู้เรียนจะได้รับความยืดหนุ่ยกับ วัน เวลา สถานที่ ที่ผู้เรียนเลือกได้ตามสะดวก คอร์สที่เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย และการศึกษาทุกระดับชั้น เริ่มตั้งแต่เรียนภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นพื้นฐาน ตั้งแต่การ ติวในส่วนของ แกรมม่า การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร  หรือสำหรับน้องๆนักเรียน นักศึกษา มีติวเพิ่มเกรดในส่วนของน้องที่เรียนในระดับ ป.1-ป.6 หรือน้องมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 ได้เลยตามที่น้องต้องการ   เรียนภาษาอังกฤษนอกสถานที่แบบตัวต่อตัว ได้ผลจริง ได้ผลไว สอบได้ ทำงานเงินเดือนขึ้น... Read more...
Image
สอน TOEIC ตัวต่อตัว

สอน TOEIC ตัวต่อตัว สอนเดี่ยว สอนสด ได้ผลจริง เรียนกับติวเตอร์TOEIC เก่งๆ เรียนด่วนเรียนเร่งกับคอร์สTOEICของเรา ด้วยความเข้าใจเรียนแล้วไปได้ไวกว่าเรียนที่อื่นๆ กับหลักสูตรที่เราจัดตั้งขึ้นเพื่อผู้เรียนที่ต้องการสอบTOEICโดยเฉพาะ มีทีมติวเตอร์พร้อมสอนอย่างมากมาย เพียงโทรสมัครพร้อมที่จะสอนภายใน3วัน การติวแบบเน้นการทำโจทย์และคอยอธิบายไปทีละข้ออย่างละเอียด ซึ่ง 70% ของข้อสอบมักจะออกเนื้อหาที่คลายกันทุกรอบทำให้การเรียนแบบนี้ผู้เรียนจับทางแนวข้อสอบออกและทำได้อย่างแน่นอน เสริมความเข้าใจ แบบรวดเร็วทันใจ... Read more...
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Copyright © 2005 - 2015 Tutor Go Home ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน
5/300 ซอยนาคนิวาส37 ถนนนาคนิวาส(ลาดพร้าว71) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
สมัครเรียน : 061-191-9654 (24ชั่วโมง)
สอนพิเศษที่บ้าน
Google+ Google