ติวเตอร์สอนที่บ้าน จุฬา

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 
ระบบ การศึกษาไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างเป็นเอกเทศ หากมีส่วนเกี่ยวพันกับสังคมมนุษย์และประเทศชาติอย่างแยกไม่ออก ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาจึงต้องคำนึงถึงบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย ไม่ใช่สร้างนโยบายที่คิดว่าดีที่สุด แต่ไม่สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง

ศตวรรษ ที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากในศตวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะการผงาดขึ้นมาของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ที่เข้ามาช่วงชิงตลาดและความเป็นผู้นำจากโลกตะวันตก จึงอาจเรียกว่าเป็นยุคสมัยบูรพาภิวัตน์ ซึ่งกลุ่มประเทศทางตะวันออกจะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดความเป็นไปของโลกมาก ขึ้น


ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กับมุมมองด้านการศึกษายุคบูรพาภิวัฒน์

ระบบ การศึกษาไทยที่ไม่เคยแยกขาดจากบริบทความเป็นไปของโลก ก็จำต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถาวะการณ์ใหม่ที่กำลังถาโถมเข้ามา

ในงานสัมมนาเรื่อง “บูรพาภิวัตน์: ฤาโลกจะกลับขั้วอำนาจ” ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ได้มีการพูดถึงทิศทางการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องมีการปรับตัวยกใหญ่

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่เป็นหนึ่งในวิทยากรได้วิเคราะห์ถึงแนวทางการศึกษาไทยที่ควรจะเดินไปข้าง หน้าไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งพอจะสรุปและตีความเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. เนื้อวิชา (Subject Matter)

การ ศึกษาอาจมีการเปลี่ยนรูปโฉมไปมากมายจากในอดีต หากสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือ ความเข้มข้นของเนื้อหา เพราะถ้านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ที่ดี จะไปศึกษาต่อในเรื่องใดก็ย่อมทำได้ง่าย แต่หากความรู้ไม่ดีแล้ว ถึงแม้จะมีเครื่องมือช่วยสอนที่ทันสมัยเพียงใด นักเรียนก็จะเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายท้อแท้ ไม่อาจซึมซับความรู้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

อย่างไรก็ตาม วิธีการสอนเนื้อหาจะต้องมีความแตกต่างจากในอดีต ซึ่งเน้นให้ครูเป็นผู้สอนเท่านั้น หากทว่าในศตวรรษที่ 21 จะต้องเน้นไปที่ผู้เรียน โดยเฉพาะการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ยิ่งถ้าเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

2. ทักษะชีวิต (Life and Professional Skill)

ใน ศตวรรษที่ 20 โลกได้เดินหน้าเข้าสู่ยุคโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ทักษะความเป็นผู้เชี่ยวชาญจึงสำคัญมากกว่าทักษะชีวิต (Life Skill) หากทว่า ในศตวรรษที่ 21 โลกได้เดินทางเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration Skill) จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อการผสมผสานอัตลักษณ์และความสร้างสรรค์ของตัวเราและผู้อื่นเข้าด้วยกัน ไม่ใช่การร่วมมือแบบสายพานการผลิตที่ไร้รสชาติอีกต่อไป

3. ทักษะและความรักในการเรียนรู้

การ ศึกษาในอดีต เน้นที่การท่องจำเป็นหลัก ซึ่งก็ไม่ใช่ความผิด เพราะในสมัยก่อนเครื่องมือบันทึกยังไม่ดีเหมือนในปัจจุบัน ยังไม่นับว่าเศรษฐกิจในยุคอุตสาหกรรมต้องการเพียงทำตามคำสั่งเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องเน้นไปที่การแสวงหาความรู้ซึ่งนอกเหนือไปจากที่บอกไว้

ใน ศตวรรษที่ 21 การผลิตผลงานทั้งในแวดวงธุรกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ล้วนแต่ต้องการความคิดริเริ่ม (Initiatives) ดังนั้น การท่องจำและทำตามกันไปจึงไม่สอดคล้องอีกต่อไป ความรักที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จะหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามผู้รู้ การค้นหาจาก Google หรือการระดมสมองจากกลุ่มคนที่หลากหลาย จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้เชื่อมโยงและต่อยอดความรู้ที่มาจากหลายหลายสาขาให้กลายเป็นผลงาน ใหม่ที่มีคุณค่าสูงยิ่งเป็นที่ต้องการของทุกคน

4. ทักษะด้านสารสนเทศ (ICT Skill)

โลก นี้กำลังเข้าสู่ยุคสมัยของ ICT อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เฉพาะแต่ Google หากยังมี Facebook และ Twitter ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน ไปจนกระทั่งถึงการเมืองการปกครอง โดยมีตัวอย่างที่ชัดเจนคือ เหตุการณ์ในโลกตะวันออกกลางที่เกิดการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินในรอบหลายปีที่ผ่าน มา

เด็กรุ่นใหม่ล้วนแต่มีทักษะด้าน ICT ติดตัวกันมาทุกคน หากทว่า การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้กลับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ยังต้องมีการฝึกฝนพัฒนากันอีกมากทีเดียว เพราะเครื่องมือยิ่งทันสมัยมีประสิทธิภาพ หากไม่รู้จักใช้อย่างถูกวิธีก็ย่อมเป็นอันตรายได้มหาศาลไม่สิ้นสุด

สิ่ง ที่อยากจะต่อยอดเพิ่มเติมก็คือ ทักษะทั้ง 4 ด้านที่กล่าวไปนี้ เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับคนไทยทุกคน ดังนั้น พ่อแม่ที่อยากให้ลูกได้ดิบได้ดีในชีวิตจึงไม่ควรนิ่งนอนใจ หรือรอให้แต่ภาครัฐปฏิรูปการศึกษาเท่านั้น ผู้ปกครองก็ต้องมีความตื่นตัวและหาวิธีให้ลูกได้รับทักษะทั้ง 4 อย่างดีที่สุด และยังต้องเข้าใจถึงปรัชญาในเชิงลึกด้วย

ตัวอย่างเช่น ทักษะชีวิต (Life Skill) ก็ไม่ใช่หมายความเพียงศิลปะการเข้าสังคมหรูหรา หรือการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ไม่ให้ใครเอารัดเอาเปรียบ หากยังต้องเป็นศิลปะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งบางครั้งต้องเล่นบทเป็นผู้นำ หากบางจังหวะก็ต้องรู้จักเป็นผู้ตามที่ดี แน่นอนว่า ทุกคนอยากเป็นผู้นำในทุกเรื่อง อยากได้ผลประโยชน์สูงสุด แต่หากตัวเรามีพฤติกรรมแบบนี้ ก็ย่อมไม่มีใครอยากทำงานด้วย สุดท้ายโครงการยิ่งใหญ่ที่คิดฝันไว้ก็ย่อมต้องล่มสลายอย่างแน่นอน

ตัวอย่าง เช่น ทักษะด้าน ICT ก็ไม่ใช่เพียงใช้ Facebook และอัพโหลดรูปเป็นเท่านั้น หากยังต้องรู้จักบริหารเวลาในการใช้ให้ดี ไม่หมกมุ่นจนเสียการเรียน หรือใส่ใจกับคำพูดไร้สาระของเพื่อนมากไป ยิ่งกว่านั้นยังต้องรู้จักที่จะเป็น “เพื่อน” กับบุคคลที่น่าสนใจ ที่มีสาระความรู้ให้เก็บเกี่ยว ซึ่งในชีวิตจริงเราอาจไม่เคยรู้จัก หรือมีต้นทุนในการทำความรู้จักสูงเกินไป

ถึงที่สุดแล้ว ทักษะด้าน ICT จึงต้องเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต ทักษะวิชา และทักษะการค้นหาข้อมูล เพราะหากเราไม่มีทักษะชีวิตที่ดีพอจะควบคุมสมาธิและจิตใจของตัวเราได้ การมีเครื่องมือ ICT ที่ดีก็ย่อมเป็นโทษมากกว่าคุณ

หากพ่อแม่และผู้ ปกครองมีความเข้าใจถึงบริบทโลกที่เปลี่ยนไป ก็จะเป็นผู้ริเริ่มในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสุดท้ายย่อมจะกดดันให้ภาครัฐต้องปรับปรุงระบบการศึกษาตามมา แต่หากผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังวางเฉยปล่อยให้ลูกเร่งเรียนแต่ความรู้แบบสำเร็จ รูปจากระบบโรงเรียน แล้วนำเวลาที่เหลือไปให้ลูกเรียนกวดวิชา เล่นเปียโน ตีกอล์ฟ ยูโด และเต้นรำ ลูกหลานก็จะมีแต่ทักษะเฉพาะทางเต็มไปหมด หากไม่มีทักษะชีวิตและทักษะการหาความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งบริหารหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น ไป

ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 จึงอาจไม่จำเป็นต้องแก้ไขในระบบราชการเท่านั้น หากยังสามารถสร้างเครือข่าย (Education Network) กับผู้ปกครอง ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมได้อีกด้วย โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงรอบด้าน (Talent War) กำลังกลายเป็นแนวโน้มสำคัญของโลก ดังนั้น องค์กรทั้งหลายที่มีความจำเป็นต้องใช้คนเก่งทักษะสูงรอบด้าน ก็ย่อมมีแรงจูงใจแรงกล้าที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้อยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่มีเจ้าภาพและองค์กรที่เป็นหลักในการประสานงาน


ที่มา  :  http://www.siamintelligence.com/education-reform-21-century/
 

รับสอนพิเศษ

Image
สอนพิเศษฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัวที่บ้าน

สอนพิเศษฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัวที่บ้าน เรียนแบบเข้าใจง่ายๆ คิดง่าย เรียนไว ทำข้อสอบได้เต็ม รับรองผลการสอนของติวเตอร์ทุกคน มีเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 ทุกโรงเรียน ทุกหลักสูตร สอนปูพื้นฐานเตรียมสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้เลย ติวฟิสิกส์ ม.4 แบบเข้มข้นต้องที่ ติวเตอร์โกโฮม สอนสดทุกคอร์ส อธิบายกันแบบสดๆ ถามตอบได้ทั้งที ไม่มีเพื่อนคอยแย่งถาม และเราพัฒนาเนื้อหาโดยตลอดเพื่อรองรับกับการเรียนการสอนและโจทย์ในปัจจุบันให้มากที่สุด เรียนพิเศษฟิสิกส์ ม.4 กับพี่ๆติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ที่จะเดินทางไปสอนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับน้องๆ... Read more...
Image
ติวคณิตศาสตร์ สอนพิเศษคณิตศาสตร์ที่บ้าน

ติวคณิตศาสตร์ สอนพิเศษคณิตศาสตร์ที่บ้าน ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตร เป็นสถาบันที่สอนครอบคลุมได้มากที่สุดแห่งเดียว ที่พร้อมบริการสอนพิเศษคณิตศาสตร์ถึงบ้าน โดยติวเตอร์คณิตที่มีชื่อเสียงทั้งด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย และคุณภาพของอาจารย์ ที่ครบถ้วนด้านการสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ติวเตอร์ทุกคนเราคัดมาอย่างดี แบบที่สมบูรณ์ และมีประสบการณ์ในการสอนพิเศษมากที่สุด พร้อมส่งติวเตอร์ไปสอนพิเศษคณิตศาสตร์ที่บ้านทันทีค่ะ ติวคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 สอนพิเศษคณิตศาสตร์ติวสอบต่างๆ ด้วยโจทย์ที่ครอบคลุมมากกว่า คุ้มค่ากว่าเพียงเริ่มต้นที่ 200บาท ต่อ... Read more...
Image
รับสอนพิเศษ GAT ติวแนวข้อสอบ ปี2557-2558

รับสอนพิเศษ GAT ติวแนวข้อสอบ ปี2557-2558 ล่วงหน้า พร้อมสอบแน่นอน สำหรับทำการสอบที่ไม่อยากเจอความผิดหวัง รับสอนพิเศษ GAT โดยทีมติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีประสบการณ์ในการรับสอนพิเศษ GAT ตามบ้านมาก่อน สอนพิเศษที่บ้าน เราเป็นสถาบันชั้นนำด้านสอนพิเศษที่บ้าน ทำไมน้องๆที่เรียนกับเราถึงให้การยอมรับ เพราะเรามีติวเตอร์ที่ทาง "ติวเตอร์โกโฮม" คัดเลือกเองทำให้ติวเตอร์ที่ส่งออกไปเป็นติวเตอร์ชั้นดี สอนเก่ง เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ... Read more...
Image
รับสอนพิเศษ ติวเลขตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ ติวเลขตัวต่อตัว เปิดติวตั้งแต่ 2547 จนถึงปัจจุบัน รับติวเลขทุกระดับชั้น มีการสอนที่น่าเรียน สามารถแกไข้ปัญหาเลขที่น้องๆไม่ชอบ ไม่เข้าใจได้ เรียนแล้วมีความสุข สนุกที่ได้ติวเลขกับเรา และสามารถนำไปต่อยอดประยุติได้ทุกๆเรื่อง รับติวเลขตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมวัย มัธยม และระดับมหาวิทยาลัย ติวเลขตั้งแต่วันนี้ จะทำให้การเรียนรู้ของน้องสามารถเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น เรียนทันเพื่อนๆและจะทำให้คะแนนสอบดีด้วย รับรองความพอใจ สามารถทดลองเรียนได้ ค่าเรียนเริ่มที่200บาท... Read more...
Image
รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ที่บ้านตัวต่อตัว ทุกระดับ

รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ที่บ้านตัวต่อตัว ทุกระดับ รับสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เริ่มใหม่ให้กับผู้เรียนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษโดยตรง ปรับพื้นฐานทุกอย่างให้ทั้งแกรมม่า การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะ ถ้าน้องๆการติวอังกฤษตัวต่อตัวนึกถึงทีมติวเตอร์โกโฮม รับสอนพิเศษอังกฤษที่บ้าน บริการรับสอนถึงที่มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพรับประกันการเรียนทุกคอร์สค่ะ ติวเตอร์จากเราทุกคนจะมีความเชียวชาญด้านภาษาอังกฤษกันอย่างมาก เรียนเอกอังกฤษโดยตรงหรือจบจากต่างประเทศ... Read more...
Image
ติวเข้าสาธิตปทุมวัน และสาธิต มศว.

ติวเข้าสาธิตปทุมวัน และสาธิต มศว. สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้น้องๆติวเข้มก่อนสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมและวิธรการสอบเข้า รวมถึงเนื้อหาต่างๆนาๆ แนวข้อสอบ ที่เราได้จัดเตรียมและสรุปใจความสำคัญให้สำหรับคอร์สนี้ ต้องการครูสอนพิเศษที่มีประสบการณ์ในการสอนติวเข้าโรงเรียนในเครือสาธิตไม่ว่าจะเป็นสาธิตปทุมวัน สาธิตประสานมิตร และอื่นๆ ทั้งระดับ ป.1 ม.1 และ ม.4 ก็มีครบค่ะ ทั้งการสอนตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย สอนเข้าใจง่าย และใช้เวลาไม่นาน ซึ่งจะทำให้ประหยัดเงินของผู้เรียนด้วย... Read more...
Image
รับสอนคณิต ติวสอบ และติวคณิตศาสตร์กับพี่ธรรมศาสตร์สอบตรง PAT 1

รับสอนคณิต ติวสอบ และติวคณิตศาสตร์กับพี่ธรรมศาสตร์สอบตรง PAT 1  กับการติวข้อสอบแบบเข้มข้น เจาะแนวการทำโจทย์PAT1 ทุกข้อ และทุกปี พร้อมการสอนแบบถึงที่ สอนPAT1ตัวต่อตัว น้องๆจะได้ความรู้ทางคณิตศาสตร์พร้อมสอบAdmissionอย่างแน่นอน ทางเราจะส่งตรงติวเตอร์ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถในการสอนพิเศษไปกวดวิชาคณิตที่บ้านของน้องๆค่ะ ติวคณิตศาสตร์ กับติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์โดยตรง(จะเป็นพี่ๆวิศวะ และวิทยาศาสตร์) มีติวเตอร์เดินทางไปสอนสด ตัวต่อตัว บริการสอนถึงบ้าน   เปิดรับติวคณิตศาสตร์ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับชั้น... Read more...
Image
รับติวเข้าสาธิต ปี 2558 ข้อสอบเพียบ

รับติวเข้าสาธิต ปี 2558 ข้อสอบเพียบ เพื่อน้องๆจะได้เรียนต่อในโรงเรียนที่คุณผู้ปกครองตั้งใจไว้ การติวเข้าสาธิตเป็นเรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่ยากแล้วจะสอบเข้าไม่ได้ เรามีทางช่วยเหลือท่านผู้ปกครองค่ะ กับคอร์สติวเข้าสาธิตทุกระดับชั้น ในปี2558 ด้วยระบบการสอนแบบตัวต่อตัว ที่ทางติวเตอร์จะมอบความรู้และความเข้าใจได้อย่างเต็มที่กว่า บวกกับแนวทางการสอนรูปแบบเฉพาะของทางเรา ทำให้น้องๆที่เรียนกับสถาบันเราในปีก่อนๆ สอนเข้าไปศึกษาต่อได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงแค่การติวเข้าสาธิตเท่านั้น ต้องคำนึงด้วยว่าเข้าไปแล้วเรียนรอดหรือเปล่า... Read more...
Image
กวดวิชาคณิต ม.2 กับติวเตอร์วิศวะ

กวดวิชาคณิต ม.2 กับติวเตอร์วิศวะ จุฬา กวดวิชาที่บ้าน สอนด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งคณิตหลักและคณิตเสริม ติดได้ทุกรูปแบบและหลักสูตร ทั้งเลขไทย เลขอังกฤษ ผู้เรียนสามารถระบุรูปแบบการติวได้ อยากให้ติวแบบเรียนล่วงหน้า ติวเข้ม ติวสอบ หรือปรับพื้นฐาน ก็ได้หมดค่ะ กวดวิชาคณิตศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากกว่า โดยติวเตอร์ที่มีความรู้คณิตศาสตร์อย่างสูง และคอร์สกวดวิชาคณิตศาสตร์ ม.2 ของเราก็รับประกันความเข้าใจที่มากกว่าค่ะ   กวดวิชาคณิตกับติวเตอร์จุฬา มีการคัดเลือกทุกอย่างให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุดทั้งประวัติการสอน... Read more...
Image
รับสอนพิเศษตามบ้าน นอกสถานที่ มัธยมต้น มัธยมปลาย

รับสอนพิเศษตามบ้าน นอกสถานที่ มัธยมต้น มัธยมปลาย เตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เคยไหม ที่อ่านหนังสือแทบกระอักเลือด จำทฤษฎีได้ทุกข้อ  แต่พอเจอข้อสอบจริง  ๆ ทำไม่ได้? เคยไหม ที่ฝึกทำโจทย์หิน ตะลุยโจทย์กว่า 1000 ข้อ แต่พอเจอข้อสอบจริง  ๆ ทำไม่ได้? เคยไหม ที่ไม่ได้อ่านหนังสือ แต่(จะสอบ) สอบผ่าน (ได้อย่างไร)? เพราะเราก็เคยเป็นเลยรู้ว่าควรต้องแก้ไขอย่างไร? รายวิชาที่เปิดคอร์ส รับสอนพิเศษสอบ ม.4- รับติวคณิต สอบเข้า ม.4- รับติววิทย์ สอบเข้า ม.4- รับติวอังกฤษ สอบเข้า ม.4- รับติวภาษาไทย สอบเข้า ม.4- รับติวสังคม สอบเข้า ม.4 
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Google+ Google