ติวเลขก่อนสอบ

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 

 

:~: Tutor Go Home :~:

รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 061-191-9654

 

ฟังก์ชัน นับว่าเป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญในระดับสูงสุดของวิชา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ตลอดจนเป็นพิ้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย ไปถึงปริญญาเอก กันเลยทีเดียว ฟังก์ชันเปรียบเสมือนเสาเข็มของวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าหากเสาเข็มต้นนี้ไม่แข็งแรงแล้ว บ้านที่สร้างอยู่บนเสาเข็มต้นนี้ย่อมไม่แข็งแรงตามไปด้วย หากรู้อย่างนั้นแล้ว เรามารู้จักฟังก์ชันกัน ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง

 

เนื้อหาในเรื่องฟังก์ชันยังอยู่ในระหว่างการเรียบเรียงใหม่ ตอนนี้ดูข้อสอบไปก่อนนะจ๊ะ

 

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก tewfree.com

 
ระบบ การศึกษาไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างเป็นเอกเทศ หากมีส่วนเกี่ยวพันกับสังคมมนุษย์และประเทศชาติอย่างแยกไม่ออก ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาจึงต้องคำนึงถึงบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย ไม่ใช่สร้างนโยบายที่คิดว่าดีที่สุด แต่ไม่สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง

ศตวรรษ ที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากในศตวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะการผงาดขึ้นมาของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ที่เข้ามาช่วงชิงตลาดและความเป็นผู้นำจากโลกตะวันตก จึงอาจเรียกว่าเป็นยุคสมัยบูรพาภิวัตน์ ซึ่งกลุ่มประเทศทางตะวันออกจะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดความเป็นไปของโลกมาก ขึ้น


ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กับมุมมองด้านการศึกษายุคบูรพาภิวัฒน์

ระบบ การศึกษาไทยที่ไม่เคยแยกขาดจากบริบทความเป็นไปของโลก ก็จำต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถาวะการณ์ใหม่ที่กำลังถาโถมเข้ามา

ในงานสัมมนาเรื่อง “บูรพาภิวัตน์: ฤาโลกจะกลับขั้วอำนาจ” ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ได้มีการพูดถึงทิศทางการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องมีการปรับตัวยกใหญ่

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่เป็นหนึ่งในวิทยากรได้วิเคราะห์ถึงแนวทางการศึกษาไทยที่ควรจะเดินไปข้าง หน้าไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งพอจะสรุปและตีความเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. เนื้อวิชา (Subject Matter)

การ ศึกษาอาจมีการเปลี่ยนรูปโฉมไปมากมายจากในอดีต หากสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือ ความเข้มข้นของเนื้อหา เพราะถ้านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ที่ดี จะไปศึกษาต่อในเรื่องใดก็ย่อมทำได้ง่าย แต่หากความรู้ไม่ดีแล้ว ถึงแม้จะมีเครื่องมือช่วยสอนที่ทันสมัยเพียงใด นักเรียนก็จะเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายท้อแท้ ไม่อาจซึมซับความรู้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

อย่างไรก็ตาม วิธีการสอนเนื้อหาจะต้องมีความแตกต่างจากในอดีต ซึ่งเน้นให้ครูเป็นผู้สอนเท่านั้น หากทว่าในศตวรรษที่ 21 จะต้องเน้นไปที่ผู้เรียน โดยเฉพาะการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ยิ่งถ้าเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

2. ทักษะชีวิต (Life and Professional Skill)

ใน ศตวรรษที่ 20 โลกได้เดินหน้าเข้าสู่ยุคโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ทักษะความเป็นผู้เชี่ยวชาญจึงสำคัญมากกว่าทักษะชีวิต (Life Skill) หากทว่า ในศตวรรษที่ 21 โลกได้เดินทางเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration Skill) จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อการผสมผสานอัตลักษณ์และความสร้างสรรค์ของตัวเราและผู้อื่นเข้าด้วยกัน ไม่ใช่การร่วมมือแบบสายพานการผลิตที่ไร้รสชาติอีกต่อไป

3. ทักษะและความรักในการเรียนรู้

การ ศึกษาในอดีต เน้นที่การท่องจำเป็นหลัก ซึ่งก็ไม่ใช่ความผิด เพราะในสมัยก่อนเครื่องมือบันทึกยังไม่ดีเหมือนในปัจจุบัน ยังไม่นับว่าเศรษฐกิจในยุคอุตสาหกรรมต้องการเพียงทำตามคำสั่งเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องเน้นไปที่การแสวงหาความรู้ซึ่งนอกเหนือไปจากที่บอกไว้

ใน ศตวรรษที่ 21 การผลิตผลงานทั้งในแวดวงธุรกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ล้วนแต่ต้องการความคิดริเริ่ม (Initiatives) ดังนั้น การท่องจำและทำตามกันไปจึงไม่สอดคล้องอีกต่อไป ความรักที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จะหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามผู้รู้ การค้นหาจาก Google หรือการระดมสมองจากกลุ่มคนที่หลากหลาย จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้เชื่อมโยงและต่อยอดความรู้ที่มาจากหลายหลายสาขาให้กลายเป็นผลงาน ใหม่ที่มีคุณค่าสูงยิ่งเป็นที่ต้องการของทุกคน

4. ทักษะด้านสารสนเทศ (ICT Skill)

โลก นี้กำลังเข้าสู่ยุคสมัยของ ICT อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เฉพาะแต่ Google หากยังมี Facebook และ Twitter ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน ไปจนกระทั่งถึงการเมืองการปกครอง โดยมีตัวอย่างที่ชัดเจนคือ เหตุการณ์ในโลกตะวันออกกลางที่เกิดการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินในรอบหลายปีที่ผ่าน มา

เด็กรุ่นใหม่ล้วนแต่มีทักษะด้าน ICT ติดตัวกันมาทุกคน หากทว่า การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้กลับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ยังต้องมีการฝึกฝนพัฒนากันอีกมากทีเดียว เพราะเครื่องมือยิ่งทันสมัยมีประสิทธิภาพ หากไม่รู้จักใช้อย่างถูกวิธีก็ย่อมเป็นอันตรายได้มหาศาลไม่สิ้นสุด

สิ่ง ที่อยากจะต่อยอดเพิ่มเติมก็คือ ทักษะทั้ง 4 ด้านที่กล่าวไปนี้ เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับคนไทยทุกคน ดังนั้น พ่อแม่ที่อยากให้ลูกได้ดิบได้ดีในชีวิตจึงไม่ควรนิ่งนอนใจ หรือรอให้แต่ภาครัฐปฏิรูปการศึกษาเท่านั้น ผู้ปกครองก็ต้องมีความตื่นตัวและหาวิธีให้ลูกได้รับทักษะทั้ง 4 อย่างดีที่สุด และยังต้องเข้าใจถึงปรัชญาในเชิงลึกด้วย

ตัวอย่างเช่น ทักษะชีวิต (Life Skill) ก็ไม่ใช่หมายความเพียงศิลปะการเข้าสังคมหรูหรา หรือการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ไม่ให้ใครเอารัดเอาเปรียบ หากยังต้องเป็นศิลปะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งบางครั้งต้องเล่นบทเป็นผู้นำ หากบางจังหวะก็ต้องรู้จักเป็นผู้ตามที่ดี แน่นอนว่า ทุกคนอยากเป็นผู้นำในทุกเรื่อง อยากได้ผลประโยชน์สูงสุด แต่หากตัวเรามีพฤติกรรมแบบนี้ ก็ย่อมไม่มีใครอยากทำงานด้วย สุดท้ายโครงการยิ่งใหญ่ที่คิดฝันไว้ก็ย่อมต้องล่มสลายอย่างแน่นอน

ตัวอย่าง เช่น ทักษะด้าน ICT ก็ไม่ใช่เพียงใช้ Facebook และอัพโหลดรูปเป็นเท่านั้น หากยังต้องรู้จักบริหารเวลาในการใช้ให้ดี ไม่หมกมุ่นจนเสียการเรียน หรือใส่ใจกับคำพูดไร้สาระของเพื่อนมากไป ยิ่งกว่านั้นยังต้องรู้จักที่จะเป็น “เพื่อน” กับบุคคลที่น่าสนใจ ที่มีสาระความรู้ให้เก็บเกี่ยว ซึ่งในชีวิตจริงเราอาจไม่เคยรู้จัก หรือมีต้นทุนในการทำความรู้จักสูงเกินไป

ถึงที่สุดแล้ว ทักษะด้าน ICT จึงต้องเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต ทักษะวิชา และทักษะการค้นหาข้อมูล เพราะหากเราไม่มีทักษะชีวิตที่ดีพอจะควบคุมสมาธิและจิตใจของตัวเราได้ การมีเครื่องมือ ICT ที่ดีก็ย่อมเป็นโทษมากกว่าคุณ

หากพ่อแม่และผู้ ปกครองมีความเข้าใจถึงบริบทโลกที่เปลี่ยนไป ก็จะเป็นผู้ริเริ่มในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสุดท้ายย่อมจะกดดันให้ภาครัฐต้องปรับปรุงระบบการศึกษาตามมา แต่หากผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังวางเฉยปล่อยให้ลูกเร่งเรียนแต่ความรู้แบบสำเร็จ รูปจากระบบโรงเรียน แล้วนำเวลาที่เหลือไปให้ลูกเรียนกวดวิชา เล่นเปียโน ตีกอล์ฟ ยูโด และเต้นรำ ลูกหลานก็จะมีแต่ทักษะเฉพาะทางเต็มไปหมด หากไม่มีทักษะชีวิตและทักษะการหาความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งบริหารหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น ไป

ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 จึงอาจไม่จำเป็นต้องแก้ไขในระบบราชการเท่านั้น หากยังสามารถสร้างเครือข่าย (Education Network) กับผู้ปกครอง ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมได้อีกด้วย โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงรอบด้าน (Talent War) กำลังกลายเป็นแนวโน้มสำคัญของโลก ดังนั้น องค์กรทั้งหลายที่มีความจำเป็นต้องใช้คนเก่งทักษะสูงรอบด้าน ก็ย่อมมีแรงจูงใจแรงกล้าที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้อยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่มีเจ้าภาพและองค์กรที่เป็นหลักในการประสานงาน


ที่มา  :  http://www.siamintelligence.com/education-reform-21-century/
 

รับสอนพิเศษ

Image
รับกวดวิชาภาษาอังกฤษ O-NET โอเน็ต

  รับกวดวิชาภาษาอังกฤษ O-NET โอเน็ต จัดคอร์สสอนสดได้เองกับติวเตอร์ O-NET ที่เราภูมิใจเสนอ สอนได้ดี สอนได้เก่ง น้องๆเรียนแล้วจะติดใจ มีความรู้ภาษาอังกฤษจริง รู้ลึกและสามารถถ่ายทอดออกมาให้ผู้เรียนเข้าใจอีกด้วย นัดกวดวิชาภาษาอังกฤษ O-NET โอเน็ตตัวต่อตัว เรียนใกล้ชิดกับติวเตอร์ เพราะว่าเราสอนแบบตัวต่อตัว ไม่ต้องรำคาญเสียงดังที่จะทำให้เราขาดสมาธิ ไม่ต้องกลัวที่จะถาม เพราะกวดวิชาภาษาอังกฤษโอเน็ตแบบตัวต่อตัว ไม่เข้าใจก็ถามได้เลย ติวเตอร์พร้อมที่จะแนะนำค่ะ   รับตับที่เรารับติว o-net ทุกวิชาคือ รับติว O-NET  ป.6 ทุกวิชา รับติว O-NET  ม.3 ทุกวิชา... Read more...
Image
ติว GATเชื่อมโยง อังกฤษ 2557-2558

ติว GATเชื่อมโยง อังกฤษ 2557-2558 ติวเตรียมตัวก่อนสอบ GATเชื่อมโยง อังกฤษ รู้แนวข้อสอบสร้างความพร้อมให้กับตัวเองเพื่อมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน การสอบติดในสถานที่และคณะที่เราอยากเรียนได้นั้นหมายถึงอนาคตของน้องๆที่จะเข้าสู้รั่วมหาวิทยาลัยและการทำงานประกอบอาชีพในอนาคตด้วย ตั้งเป้าหมาย จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล หรือ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยติวข้อสอบกันให้พร้อมก่อนสอบวันนี้ได้ด้วยคอร์สติว GAT แนวข้อสอบเต็มปึก   รับติว GAT ภาษาไทยเชื่อมโยง 2557-2558 รับติว GAT ภาษาอังกฤษ 2557-2558 ติวตะลุยโจทย์ GAT 2557-2558 ติวแนวข้อสอบ GAT  2557-2558 เรียน gat pat ตัวต่อตัว 2557-2558   ติว... Read more...
Image
ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.1-ม.6 ตัวต่อตัว 2557-2558

ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.1-ม.6 ตัวต่อตัว 2557-2558 พร้อมรับมือช่วงเปิดเทอม-ปิดเทอม เจาะลึกวิชาคณิตศาสตร์ สอนหลักการแบบเข้าใจง่าย ฝึกทำโจทย์ทุกรูปแบบ เตรียมพร้อมกับการสอบกลางภาค และปลายภาย เพื่อจะมีความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ มากขึ้น ด้วยครูติวเตอร์คณิตศาสตร์ กับแนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ม.1-ม.6  สอนพิเศษที่บ้าน รับรองผล‎ว่าน้องๆมีความเข้าใจคณิตศาสตร์ ( Math ) มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน   ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.1 ตัวต่อตัว 2557-2558 ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.2 ตัวต่อตัว 2557-2558 ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.3 ตัวต่อตัว 2557-2558 ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.4 ตัวต่อตัว 2557-2558 ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.5... Read more...
Image
เรียนฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัว

เรียนฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัว ติวสอบแบบเร่งด่วน เปิดรับความรู้แบบด่วนจี้ ติวทุกเนื้อหาและหลักสูตร ฟิสิกส์ไทยและฟิสิกส์ภาษาอังกฤษ เนื้อหาการวิเคราะห์ที่ยาก เรียนยังไงก็ไม่เข้าใจ อย่าเพิ่งหยุด เพราะติวเตอร์โกโฮม ช่วยน้องๆได้ รับติวฟิสิกส์ ม.4 แบบตัวต่อตัว ที่น้องๆจะได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง มีวิธการสอนที่เป็นกันเอง สอนแบบไม่ดุ ค่อยๆอธิบายไปทีละนิดๆ น้องๆจะได้ไม่รู้สึกเบื่อและเครียดไปด้วย ติวเตอร์ฟิสิกส์ของเราที่เราคัดมาสอน รับรองว่าเข้าใจได้ง่ายชัวร์ค่ะ   ติวเตอร์ฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัว จะเดินทางไปสอนพิเศษที่บ้าน... Read more...
Image
รับสอนพิเศษ IGCSE

รับสอนพิเศษ IGCSE เพิ่มคะแนนสอบ สำหรับน้องที่ต้องการสอบเทียบวุฒิ ม.6 เพื่อเข้า ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ABAC และอื่นๆ ทางเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติว IGCSE โดยตรงสามารถให้คำแนะนำได้ ทั้งการสอบและการติวเนื้อหาในแต่ละวิชาของIGCSE การทำข้อสอบ  IGCSE ที่เข้มข้น ไม่ต้องเดินทางไปเรียนพิเศษไกลบ้าน อยากเรียนพิเศษเพียงโทรมา ติวเตอร์จะเดินทางไปสอนพิเศษ IGCSE ทั่ว กทม. ค่ะ เรียน IGCSE ทุกวิชากันแบบสดๆ เรียนแบบเดี่ยว เรียนไวสอบได้ ผลคะแนนดี สอบผ่านทุกตัว ผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหา และ สามารถทำข้อสอบได้มากขึ้น... Read more...
Image
เรียนภาษาอังกฤษ ติวก่อนสอบ ประถม1-6

เรียนภาษาอังกฤษ ติวก่อนสอบ ประถม1-6  เตรียมตัวให้ดีก่อนสอบ ทำเกรดให้สวยๆ ด้วยติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน รับสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สอนอังกฤษที่บ้าน ทุกระดับชั้น ป.1-ป.6 2557-2558 ด้วยการสอนที่น้องๆเข้าถึงและเข้าใจได้มากกว่า กับการเรียนตัวต่อตัว สอนเสริมพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น เอาใจใส่ช่วยดูแลทุกเรื่องในวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการบ้าน รายงานหรืออื่นๆ ติวอังกฤษตัวต่อตัว ป.1-ป.6 เข้าใจและติวข้อสอบหรือเนื้อหาที่เริ่มเรียนที่ในโรงเรียนที่กำลังจะสอนกันอยู่ในเทอมนี้ ... Read more...
Image
ติวเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ม.3 ม.6 2557-2558

ติวเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ม.3 ม.6 2557-2558 ติวเตรียมสอบแบบจริงจังกันได้แล้ว สอนแบบลงลึกกับโจทย์ทุกข้อ เอาข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 ม.6 2557-2558 และ ปีก่อน มาให้น้องๆฝึกทำกัน รับสอนพิเศษแบบตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย เน้นความเข้าใจ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ น้องๆจะเรียนแล้วเข้าใจกว่าเรียนที่ไหนๆ สอนพิเศษคณิตศาสตร์ราคาถูก เริ่มที่ 200บาท ต่อ ชั่วโมง ไว้ใจได้ อยู่ในสายตาผู้ปกครองค่ะ   สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.3 ม.6 2557-2558 แบบตัวต่อตัว สอนถึงที่ มีการรับประกันผู้สอนทุกกรณี สอนพิเศษคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคที่ถึงกว่า มีสูตรลัด... Read more...
Image
รับสอนภาษาอังกฤษ ประถม มัธยมศึกษา

รับสอนภาษาอังกฤษ ประถม มัธยมศึกษา สอนแบบพี่น้อง ให้ความเข้าใจแบบจริงจัง ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อหรือไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการสอนแบบตัวต่อตัวที่ได้ความเข้าใจได้กว่า ด้วยติวเตอร์ที่สอนตรงตามต้องการไม่ว่าจะเป็น แกรมม่า คำศัพท์ การอ่าน การเขียน หรือการสื่อสาร ตั้งแต่ระดับอนุบาล ป.1-6 ,  ม.1-3 , ม.4-6  และมหาวิทยาลัย เรียนภาษาอังกฤษที่บ้านตัวต่อตัว สอนโดยติวเตอร์เอกภาษาอังกฤษ หรือจบจากต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำ สอนตรงจุด อธิบายแบบเข้าใจไว เดินทางไปสอนที่บ้าน สามารถนัดและปรับเวลาได้ตามผู้เรียนต้องการ สะดวก เป็นไว... Read more...
Image
รับติว SAT math & verbalตัวต่อตัว

รับติว SAT math & verbalตัวต่อตัว ติวเนื้อหาพื้นฐาน และแนวข้อสอบ จากติวเตอร์ที่ภายการสอบจริง มีประสบการณ์สอบSATทั้งส่วนของMATH และ VERBAL ที่ได้มาตรฐานการสอบเฉพาะแบบฉบับของติวเตอร์โกโฮม ติวSAT MATH ถึงที่ด้วยติวเตอร์ที่มีการสอนและอธิบายที่ดี จากระบบการคัดเลือกติวเตอร์SATตัวต่อตัว โดยเฉพาะ ผู้เรียนสามารถแจ้งความต้องการได้ในการติวเฉพาะจุดหรือติวเนื้อหาทั้งหมด จะเป็นการติวSATแบบเดี่ยวที่ได้รับความรู้และเนื้อหาพร้อมสอบ โดยใช้ระยะเวลาสั้นกว่าที่อื่นๆ   ติวข้อสอบ SAT Math เพื่อทำคะแนนสอบเข้าสถาบันการศึกษาของไทย และของต่างประเทศ... Read more...
Image
สอนพิเศษคณิตศาสตร์ กับติวเตอร์วิศวะ

สอนพิเศษคณิตศาสตร์ กับติวเตอร์วิศวะ ติวโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง สอนกันตรงๆเฉพาะด้านกันไปเลย กับการเน้นซ้ำเฉพาะจุดที่สงสัยหรือไม่เข้าใจได้ อีกทั้งยังมีติวคณิตเฉพาะแนวข้อสอบด้วย ติวเป็นพื้นฐานให้ดีก่อนแล้วค่อยๆแนะนำการคิดเลขแบบให้เทคนิคตั้งแต่ระดับธรรมดาไปจนระดับสูง รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์แบบตัวต่อตัว หรือเรียนแบบกลุ่ม เราเป็นโรงเรียนคณิตศาสตร์โดยตรง ซึ่งสถาบันของเราจะเน้นติวเตอร์ทีเก่งคำนวณจากวิศวะมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ และมีทักษะทางวิศวะเป็นหลัก หรือเป็นติวเตอร์ที่เรียนคณะวิทยาศาสตร์เอกคณิตศาสตร์โดยตรง... Read more...
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Copyright © 2005 - 2014 Tutor Go Home ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน
5/300 ซอยนาคนิวาส37 ถนนนาคนิวาส(ลาดพร้าว71) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
สมัครเรียน : 061-191-9654 (24ชั่วโมง)
สอนพิเศษที่บ้าน
Google+ Google