ติวเลขก่อนสอบ

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 

 

:~: Tutor Go Home :~:

รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 061-191-9654

 

ฟังก์ชัน นับว่าเป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญในระดับสูงสุดของวิชา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ตลอดจนเป็นพิ้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย ไปถึงปริญญาเอก กันเลยทีเดียว ฟังก์ชันเปรียบเสมือนเสาเข็มของวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าหากเสาเข็มต้นนี้ไม่แข็งแรงแล้ว บ้านที่สร้างอยู่บนเสาเข็มต้นนี้ย่อมไม่แข็งแรงตามไปด้วย หากรู้อย่างนั้นแล้ว เรามารู้จักฟังก์ชันกัน ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง

 

เนื้อหาในเรื่องฟังก์ชันยังอยู่ในระหว่างการเรียบเรียงใหม่ ตอนนี้ดูข้อสอบไปก่อนนะจ๊ะ

 

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก tewfree.com

 
ระบบ การศึกษาไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างเป็นเอกเทศ หากมีส่วนเกี่ยวพันกับสังคมมนุษย์และประเทศชาติอย่างแยกไม่ออก ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาจึงต้องคำนึงถึงบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย ไม่ใช่สร้างนโยบายที่คิดว่าดีที่สุด แต่ไม่สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง

ศตวรรษ ที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากในศตวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะการผงาดขึ้นมาของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ที่เข้ามาช่วงชิงตลาดและความเป็นผู้นำจากโลกตะวันตก จึงอาจเรียกว่าเป็นยุคสมัยบูรพาภิวัตน์ ซึ่งกลุ่มประเทศทางตะวันออกจะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดความเป็นไปของโลกมาก ขึ้น


ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กับมุมมองด้านการศึกษายุคบูรพาภิวัฒน์

ระบบ การศึกษาไทยที่ไม่เคยแยกขาดจากบริบทความเป็นไปของโลก ก็จำต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถาวะการณ์ใหม่ที่กำลังถาโถมเข้ามา

ในงานสัมมนาเรื่อง “บูรพาภิวัตน์: ฤาโลกจะกลับขั้วอำนาจ” ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ได้มีการพูดถึงทิศทางการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องมีการปรับตัวยกใหญ่

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่เป็นหนึ่งในวิทยากรได้วิเคราะห์ถึงแนวทางการศึกษาไทยที่ควรจะเดินไปข้าง หน้าไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งพอจะสรุปและตีความเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. เนื้อวิชา (Subject Matter)

การ ศึกษาอาจมีการเปลี่ยนรูปโฉมไปมากมายจากในอดีต หากสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือ ความเข้มข้นของเนื้อหา เพราะถ้านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ที่ดี จะไปศึกษาต่อในเรื่องใดก็ย่อมทำได้ง่าย แต่หากความรู้ไม่ดีแล้ว ถึงแม้จะมีเครื่องมือช่วยสอนที่ทันสมัยเพียงใด นักเรียนก็จะเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายท้อแท้ ไม่อาจซึมซับความรู้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

อย่างไรก็ตาม วิธีการสอนเนื้อหาจะต้องมีความแตกต่างจากในอดีต ซึ่งเน้นให้ครูเป็นผู้สอนเท่านั้น หากทว่าในศตวรรษที่ 21 จะต้องเน้นไปที่ผู้เรียน โดยเฉพาะการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ยิ่งถ้าเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

2. ทักษะชีวิต (Life and Professional Skill)

ใน ศตวรรษที่ 20 โลกได้เดินหน้าเข้าสู่ยุคโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ทักษะความเป็นผู้เชี่ยวชาญจึงสำคัญมากกว่าทักษะชีวิต (Life Skill) หากทว่า ในศตวรรษที่ 21 โลกได้เดินทางเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration Skill) จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อการผสมผสานอัตลักษณ์และความสร้างสรรค์ของตัวเราและผู้อื่นเข้าด้วยกัน ไม่ใช่การร่วมมือแบบสายพานการผลิตที่ไร้รสชาติอีกต่อไป

3. ทักษะและความรักในการเรียนรู้

การ ศึกษาในอดีต เน้นที่การท่องจำเป็นหลัก ซึ่งก็ไม่ใช่ความผิด เพราะในสมัยก่อนเครื่องมือบันทึกยังไม่ดีเหมือนในปัจจุบัน ยังไม่นับว่าเศรษฐกิจในยุคอุตสาหกรรมต้องการเพียงทำตามคำสั่งเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องเน้นไปที่การแสวงหาความรู้ซึ่งนอกเหนือไปจากที่บอกไว้

ใน ศตวรรษที่ 21 การผลิตผลงานทั้งในแวดวงธุรกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ล้วนแต่ต้องการความคิดริเริ่ม (Initiatives) ดังนั้น การท่องจำและทำตามกันไปจึงไม่สอดคล้องอีกต่อไป ความรักที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จะหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามผู้รู้ การค้นหาจาก Google หรือการระดมสมองจากกลุ่มคนที่หลากหลาย จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้เชื่อมโยงและต่อยอดความรู้ที่มาจากหลายหลายสาขาให้กลายเป็นผลงาน ใหม่ที่มีคุณค่าสูงยิ่งเป็นที่ต้องการของทุกคน

4. ทักษะด้านสารสนเทศ (ICT Skill)

โลก นี้กำลังเข้าสู่ยุคสมัยของ ICT อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เฉพาะแต่ Google หากยังมี Facebook และ Twitter ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน ไปจนกระทั่งถึงการเมืองการปกครอง โดยมีตัวอย่างที่ชัดเจนคือ เหตุการณ์ในโลกตะวันออกกลางที่เกิดการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินในรอบหลายปีที่ผ่าน มา

เด็กรุ่นใหม่ล้วนแต่มีทักษะด้าน ICT ติดตัวกันมาทุกคน หากทว่า การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้กลับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ยังต้องมีการฝึกฝนพัฒนากันอีกมากทีเดียว เพราะเครื่องมือยิ่งทันสมัยมีประสิทธิภาพ หากไม่รู้จักใช้อย่างถูกวิธีก็ย่อมเป็นอันตรายได้มหาศาลไม่สิ้นสุด

สิ่ง ที่อยากจะต่อยอดเพิ่มเติมก็คือ ทักษะทั้ง 4 ด้านที่กล่าวไปนี้ เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับคนไทยทุกคน ดังนั้น พ่อแม่ที่อยากให้ลูกได้ดิบได้ดีในชีวิตจึงไม่ควรนิ่งนอนใจ หรือรอให้แต่ภาครัฐปฏิรูปการศึกษาเท่านั้น ผู้ปกครองก็ต้องมีความตื่นตัวและหาวิธีให้ลูกได้รับทักษะทั้ง 4 อย่างดีที่สุด และยังต้องเข้าใจถึงปรัชญาในเชิงลึกด้วย

ตัวอย่างเช่น ทักษะชีวิต (Life Skill) ก็ไม่ใช่หมายความเพียงศิลปะการเข้าสังคมหรูหรา หรือการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ไม่ให้ใครเอารัดเอาเปรียบ หากยังต้องเป็นศิลปะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งบางครั้งต้องเล่นบทเป็นผู้นำ หากบางจังหวะก็ต้องรู้จักเป็นผู้ตามที่ดี แน่นอนว่า ทุกคนอยากเป็นผู้นำในทุกเรื่อง อยากได้ผลประโยชน์สูงสุด แต่หากตัวเรามีพฤติกรรมแบบนี้ ก็ย่อมไม่มีใครอยากทำงานด้วย สุดท้ายโครงการยิ่งใหญ่ที่คิดฝันไว้ก็ย่อมต้องล่มสลายอย่างแน่นอน

ตัวอย่าง เช่น ทักษะด้าน ICT ก็ไม่ใช่เพียงใช้ Facebook และอัพโหลดรูปเป็นเท่านั้น หากยังต้องรู้จักบริหารเวลาในการใช้ให้ดี ไม่หมกมุ่นจนเสียการเรียน หรือใส่ใจกับคำพูดไร้สาระของเพื่อนมากไป ยิ่งกว่านั้นยังต้องรู้จักที่จะเป็น “เพื่อน” กับบุคคลที่น่าสนใจ ที่มีสาระความรู้ให้เก็บเกี่ยว ซึ่งในชีวิตจริงเราอาจไม่เคยรู้จัก หรือมีต้นทุนในการทำความรู้จักสูงเกินไป

ถึงที่สุดแล้ว ทักษะด้าน ICT จึงต้องเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต ทักษะวิชา และทักษะการค้นหาข้อมูล เพราะหากเราไม่มีทักษะชีวิตที่ดีพอจะควบคุมสมาธิและจิตใจของตัวเราได้ การมีเครื่องมือ ICT ที่ดีก็ย่อมเป็นโทษมากกว่าคุณ

หากพ่อแม่และผู้ ปกครองมีความเข้าใจถึงบริบทโลกที่เปลี่ยนไป ก็จะเป็นผู้ริเริ่มในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสุดท้ายย่อมจะกดดันให้ภาครัฐต้องปรับปรุงระบบการศึกษาตามมา แต่หากผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังวางเฉยปล่อยให้ลูกเร่งเรียนแต่ความรู้แบบสำเร็จ รูปจากระบบโรงเรียน แล้วนำเวลาที่เหลือไปให้ลูกเรียนกวดวิชา เล่นเปียโน ตีกอล์ฟ ยูโด และเต้นรำ ลูกหลานก็จะมีแต่ทักษะเฉพาะทางเต็มไปหมด หากไม่มีทักษะชีวิตและทักษะการหาความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งบริหารหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น ไป

ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 จึงอาจไม่จำเป็นต้องแก้ไขในระบบราชการเท่านั้น หากยังสามารถสร้างเครือข่าย (Education Network) กับผู้ปกครอง ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมได้อีกด้วย โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงรอบด้าน (Talent War) กำลังกลายเป็นแนวโน้มสำคัญของโลก ดังนั้น องค์กรทั้งหลายที่มีความจำเป็นต้องใช้คนเก่งทักษะสูงรอบด้าน ก็ย่อมมีแรงจูงใจแรงกล้าที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้อยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่มีเจ้าภาพและองค์กรที่เป็นหลักในการประสานงาน


ที่มา  :  http://www.siamintelligence.com/education-reform-21-century/
 

รับสอนพิเศษ

Image
ติวฟิสิกส์ ม.5 ที่บ้าน กุมภาพันธ์ 2558

ติวฟิสิกส์ ม.5 ที่บ้าน กุมภาพันธ์ 2558 เรียนล่วงหน้า เตรียมความพร้อมก่อนเรียนจริงและก่อนสอบ ไม่ต้องจำเจกับการเรียนแบบเดิมๆที่เดิมๆ ครูคนเดิม รูปแบบการเรียนนอกสถานที่ ที่ห้าง  ที่บ้าน จะว่าไปเรียนเสร็จเที่ยวต่อได้เลย ทางเรามีติวเตอร์ฟิสิกส์ ม.5 ที่เก่งสอนได้ทุกรูปแบบโจทย์ จะยากจะง่ายอธิบายให้น้องๆเข้าใจได้อย่างไว เรียนแล้วรู้สึกผ่อนคลาย ไม่มีกังวล เพราะเราจะสอนให้จนกว่าจะเข้าใจ จนกว่าจะทำโจทย์ได้   ติวฟิสิกส์ ม.5 ที่บ้านตัวต่อตัว กุมภาพันธ์ 2558 ติวเตอร์จะเดินทางไปถึงหน้าบ้านเลย สามารถโทรจองคอร์สได้ตลอด 24 ชั่วโมง... Read more...
Image
ติวเข้มอังกฤษที่บ้าน กุมภาพันธ์ 2558

ติวเข้มอังกฤษที่บ้าน  กุมภาพันธ์ 2558 กวดวิชาที่บ้านเรียนสบายๆกับติวเตอร์อังกฤษเก่งๆ สอนให้ถึงที่ประหยัดเวลาการเดินทาง สะดวกไม่ต้องไปปวดหัวกับรถติด สอนได้ทุกทักษะแบบเจาะลึก เริ่มตั้งแต่พื้นฐานจากง่ายไปจนยาก ได้ติวเตอร์อังกฤษติวถึงที่เก่งๆ จะพลาดได้ไง ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เก่งอังกฤษหรือไม่  ทางเราจะทำให้ทุกคนที่เรียนติวเข้มอังกฤษที่บ้านกับเราเก่งขึ้นทุกคน ติวเตอร์มืออาชีพมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ ศิลปากร มหิดล  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของไทยที่ไว้ใจได้... Read more...
Image
สอน SAT ตัวต่อตัว กุมภาพันธ์ 2558

สอน SAT ตัวต่อตัว กุมภาพันธ์ 2558 น้องๆที่ต้องการเรียน SAT ทั้งส่วนของ MATH และ Verbal สามารติดต่อเรียนกันได้แบบตัวต่อตัว ติวเพื่อสอบโดยเฉพาะมีเอกสารทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบให้ รับรองได้คะแนนสูงแน่นอน สำหรับน้องๆที่เรียนภายไทย และภาคอินเตอร์ ที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งไทยและต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ เริ่มเตรียมความพร้อม SAT ตั้งแต่วันนี้ได้แล้ว เริ่มจากฝึกฝนตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยการลงคอร์ส SAT MATH และ Verbal แล้วแต่ผู้เรียนจะพัฒนาตัวเองในวิชาอะไร หรือลงเรียนทั้ง2วิชาเลยก็ได้ หนึ่งเลยเป็นวิชาคณิตศาสตร์... Read more...
Image
รับสอนอังกฤษ Conversation 2558

รับสอนอังกฤษ Conversation 2558 พูดเก่ง พูดถูก กล้าที่จะพูด เรียนระยะสั้น แต่ได้ผลยาวไกลลลลลล…..ล ต้องที่ติวเตอร์โกโฮม เท่านั้น!!! หลักสูตรเรียนอังกฤษ Conversation ตัวต่อตัว ที่ได้ผลเกินคาด พูดคล่องขึ้น คิดปุ๊ปพูดปั๊ป ได้ผลอย่างมากเพราะผู้เรียนที่ลงคอร์สอังกฤษ Conversation แบบเรียนตัวต่อตัวส่วนใหญ่ต้องการนำไปใช้จริงในการเรียน หรือในชีวิตประจำวันการทำงาน ทางเราสามารถไปสอนได้ที่Officeผู้เรียน หรือที่ไหนๆก็ได้ค่ะ คอร์สภาษาอังกฤษสนทนา conversation นี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจการพูดภาษาอังกฤษแบบชาวฝรั่ง และเป็นไวอย่างแน่นอนค่ะ   ทีมผู้สอนภาษาอังกฤษ Conversation 2558 มาจาก... Read more...
Image
สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ เพื่อติดต่อเชิงธุรกิจ หรือเสริมศักยภาพ ในการสื่อสารภาษาไทย ได้อย่างคล่องตัว เปิดรับสอนนอกสถานที่ทั่วทุกเขตในกรุงเทพ ระบุความต้องการทางภาษาไทยได้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามจุดประสงค์ของผู้เรียน ไว้ใจกับติวเตอร์สอนไทยให้ชาวต่างชาติของเรา มีแบบแผนการสอนที่ชัดเจน ใช้ระยะเวลาอันรวดเร็ว เป็นติวเตอร์ด้านภาษาโดยตรง มีวิธีการสอนที่ทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจภาษาไทยได้ดี และไว สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันที   รับสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ รับสอนภาษาไทย เพื่อบุคคลที่จะนำไปใช้ในการสนทนา... Read more...
Image
ติว toeic เร่งด่วน 2558

ติว toeic เร่งด่วน 2558 ติวลัดแบบด่วน เน้นการสอนด้วยความเข้าใจ เจาะลึกข้อสอบทีละข้ออธิบายหลักการและวิธการทำโจทย์ TOEIC อย่างได้ผลที่สุด กับการสอนด้วยเทคนิคของแต่ละติวเตอร์ การทำข้อสอบให้ออกมาได้คะแนนตามต้องการ  แนะนำสถานที่ติว TOEIC ที่ได้ผลต้องที่ ติวเตอร์โกโฮม เพราะเรารับสอน TOEICแบบตัวต่อตัว 2558 เปิดรับสอนกว่า13ปี มีน้องๆที่ติวกับเราแล้วผ่ายกว่า100ชีวิต รับติว TOEIC ตัวต่อตัว 2558 ติวได้ทุกที่ ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะที่ไหนทางสถาบันพร้อมส่งติวเตอร์TOEIC โดยตรงไปสอนให้ถึงที่เลยค่ะ... Read more...
Image
ครูสอนภาษาอังกฤษที่บ้าน English Conversation 2558

ครูสอนภาษาอังกฤษที่บ้าน English Conversation 2558 สามารถจัดหลักสูตรการเรียนได้ต้องการสื่อสารได้ทางไหน ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป หรือใช้ประกอบธุรกิจ เริ่มสอนกันตั้งแต่น้องอนุบาล ประถม มัธยม มหาลัย ไปจนถึงบุคคลทั่วไป ให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบให้ตรงกับความต้องการอย่างได้ผลต่อเนื่อง ครูสอนพิเศษที่มาพร้อมกันการสอนหลักสูตรเริ่มต้น สอนแบบเป็นไว ไม่ต้องเสียค่าเรียนมาก ไม่ว่าจะเรียนแบบเน้นเฉพาะทางคือ เน้น Reading Writing Grammar ก็สามารถระบุตามความต้องการได้เลย   ครูสอนภาษาอังกฤษที่บ้าน English Conversation 2558 จะมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ... Read more...
Image
ติวเข้า จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล Inter 2018

ติวเข้า จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล Inter 2018 สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรภาษาวิชาภาษาอังกฤษ(อินเตอร์) ในไทย สามารถขอคำแนะนำจาก ติวเตอร์โกโฮมได้ค่ะ อยากเรียนอินเตอร์ อยากเข้าคณะหรือมหาวิทยาลัยใดๆได้ อย่าเสียเวลามองหาที่เรียนให้ยากลำบากเลยค่ะ เพราะเรียนอินเตอร์กับเรา พร้อมส่งติวเตอร์เก่งๆ ไปสอนที่บ้านแบบไม่มีเงื่อนไข(ติวเตอร์ และวัน เวลา สถานที่ น้องๆเลือกเองได้) รับรองความเข้าใจ เรียนอินเตอร์กับเราแล้วเข้าใจอย่างแน่นอน อะไรที่น้องเคยคิดว่ายาก เราจะทำให้ง่าย เรียนกับแบบสบาย เนื้อหาเข้มข้น เข้าใจง่าย... Read more...
Image
ครูสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ อังกฤษ 2558

ครูสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ อังกฤษ 2558 น้องๆที่กำลังมองหาที่สอนพิเศษที่บ้าน ที่ไว้ใจได้ มีความเก่ง หรือนัดสอนกันตามสถานที่สะดวกได้ตามต้องการ น้องๆเรียนอยู่โรงเรียนอะไร ติวเตอร์ก็สามารถดูเนื้อหาที่เรียนแล้วสอนเสริมให้เข้าใจได้ทุกวิชา อธิบายแบบหมดเปลือก และแน่นอนต้องได้เกรดที่โรงเรียนดีขึ้น เพราะศูนย์ติวเตอร์ของเราคัดติวเตอร์อยากอย่างดี เจ๋งจริงจึงส่งไปสอนเท่านั้น จะติวในส่วนการเรียนที่โรงเรียนและแนวข้อสอบ สามารถนัดหมายได้ตามความสะดวกของผู้เรียนค่ะ   ครูสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ อังกฤษ 2558 3วิชาหลัก ที่นิยมติว... Read more...
Image
ติวเคมี ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว และติวสอบเคมี 2558

ติวเคมี ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว และติวสอบเคมี 2558 ได้เจอกับทีมสอนที่จะทำให้เคมีไม่ยากอีกต่อไป พบกับเนื้อหาเคมีที่เข้มข้น สอนเริ่มใหม่หมดสำหรับน้องๆที่ยังไม่เข้าใจ มีการสอนเฉพาะตัวของติวเตอร์โกโฮม มั่นใจได้เลยกับการสอบเคมี เกรด4 ได้ไม่ยาก เรียนง่ายเข้าใจไวกับทีมติวเคมี ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว ติวเตอร์สอนเคมีโดนเฉพาะมีความชำนาญการสอนเคมีอย่างมาก ไม่ต้องเสียค่ารถ และนั่งรถตากแดดหน้าดำไปติวเคมี ม.4 ไกลบ้าน อยู่ที่บ้านก็ติวได้ สอนเข้าใจง่าย ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ รับรองว่าเข้าใจแน่ๆ สั่งคอร์สติวเคมี ม.4 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ... Read more...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Copyright © 2005 - 2015 Tutor Go Home ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน
5/300 ซอยนาคนิวาส37 ถนนนาคนิวาส(ลาดพร้าว71) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
สมัครเรียน : 061-191-9654 (24ชั่วโมง)
สอนพิเศษที่บ้าน
Google+ Google