ติวเลขก่อนสอบ

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 

 

:~: Tutor Go Home :~:

รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 061-191-9654

 

ฟังก์ชัน นับว่าเป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญในระดับสูงสุดของวิชา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ตลอดจนเป็นพิ้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย ไปถึงปริญญาเอก กันเลยทีเดียว ฟังก์ชันเปรียบเสมือนเสาเข็มของวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าหากเสาเข็มต้นนี้ไม่แข็งแรงแล้ว บ้านที่สร้างอยู่บนเสาเข็มต้นนี้ย่อมไม่แข็งแรงตามไปด้วย หากรู้อย่างนั้นแล้ว เรามารู้จักฟังก์ชันกัน ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง

 

เนื้อหาในเรื่องฟังก์ชันยังอยู่ในระหว่างการเรียบเรียงใหม่ ตอนนี้ดูข้อสอบไปก่อนนะจ๊ะ

 

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก tewfree.com

 
ระบบ การศึกษาไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างเป็นเอกเทศ หากมีส่วนเกี่ยวพันกับสังคมมนุษย์และประเทศชาติอย่างแยกไม่ออก ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาจึงต้องคำนึงถึงบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย ไม่ใช่สร้างนโยบายที่คิดว่าดีที่สุด แต่ไม่สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง

ศตวรรษ ที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากในศตวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะการผงาดขึ้นมาของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ที่เข้ามาช่วงชิงตลาดและความเป็นผู้นำจากโลกตะวันตก จึงอาจเรียกว่าเป็นยุคสมัยบูรพาภิวัตน์ ซึ่งกลุ่มประเทศทางตะวันออกจะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดความเป็นไปของโลกมาก ขึ้น


ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กับมุมมองด้านการศึกษายุคบูรพาภิวัฒน์

ระบบ การศึกษาไทยที่ไม่เคยแยกขาดจากบริบทความเป็นไปของโลก ก็จำต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถาวะการณ์ใหม่ที่กำลังถาโถมเข้ามา

ในงานสัมมนาเรื่อง “บูรพาภิวัตน์: ฤาโลกจะกลับขั้วอำนาจ” ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ได้มีการพูดถึงทิศทางการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องมีการปรับตัวยกใหญ่

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่เป็นหนึ่งในวิทยากรได้วิเคราะห์ถึงแนวทางการศึกษาไทยที่ควรจะเดินไปข้าง หน้าไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งพอจะสรุปและตีความเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. เนื้อวิชา (Subject Matter)

การ ศึกษาอาจมีการเปลี่ยนรูปโฉมไปมากมายจากในอดีต หากสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือ ความเข้มข้นของเนื้อหา เพราะถ้านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ที่ดี จะไปศึกษาต่อในเรื่องใดก็ย่อมทำได้ง่าย แต่หากความรู้ไม่ดีแล้ว ถึงแม้จะมีเครื่องมือช่วยสอนที่ทันสมัยเพียงใด นักเรียนก็จะเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายท้อแท้ ไม่อาจซึมซับความรู้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

อย่างไรก็ตาม วิธีการสอนเนื้อหาจะต้องมีความแตกต่างจากในอดีต ซึ่งเน้นให้ครูเป็นผู้สอนเท่านั้น หากทว่าในศตวรรษที่ 21 จะต้องเน้นไปที่ผู้เรียน โดยเฉพาะการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ยิ่งถ้าเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

2. ทักษะชีวิต (Life and Professional Skill)

ใน ศตวรรษที่ 20 โลกได้เดินหน้าเข้าสู่ยุคโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ทักษะความเป็นผู้เชี่ยวชาญจึงสำคัญมากกว่าทักษะชีวิต (Life Skill) หากทว่า ในศตวรรษที่ 21 โลกได้เดินทางเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration Skill) จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อการผสมผสานอัตลักษณ์และความสร้างสรรค์ของตัวเราและผู้อื่นเข้าด้วยกัน ไม่ใช่การร่วมมือแบบสายพานการผลิตที่ไร้รสชาติอีกต่อไป

3. ทักษะและความรักในการเรียนรู้

การ ศึกษาในอดีต เน้นที่การท่องจำเป็นหลัก ซึ่งก็ไม่ใช่ความผิด เพราะในสมัยก่อนเครื่องมือบันทึกยังไม่ดีเหมือนในปัจจุบัน ยังไม่นับว่าเศรษฐกิจในยุคอุตสาหกรรมต้องการเพียงทำตามคำสั่งเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องเน้นไปที่การแสวงหาความรู้ซึ่งนอกเหนือไปจากที่บอกไว้

ใน ศตวรรษที่ 21 การผลิตผลงานทั้งในแวดวงธุรกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ล้วนแต่ต้องการความคิดริเริ่ม (Initiatives) ดังนั้น การท่องจำและทำตามกันไปจึงไม่สอดคล้องอีกต่อไป ความรักที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จะหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามผู้รู้ การค้นหาจาก Google หรือการระดมสมองจากกลุ่มคนที่หลากหลาย จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้เชื่อมโยงและต่อยอดความรู้ที่มาจากหลายหลายสาขาให้กลายเป็นผลงาน ใหม่ที่มีคุณค่าสูงยิ่งเป็นที่ต้องการของทุกคน

4. ทักษะด้านสารสนเทศ (ICT Skill)

โลก นี้กำลังเข้าสู่ยุคสมัยของ ICT อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เฉพาะแต่ Google หากยังมี Facebook และ Twitter ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน ไปจนกระทั่งถึงการเมืองการปกครอง โดยมีตัวอย่างที่ชัดเจนคือ เหตุการณ์ในโลกตะวันออกกลางที่เกิดการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินในรอบหลายปีที่ผ่าน มา

เด็กรุ่นใหม่ล้วนแต่มีทักษะด้าน ICT ติดตัวกันมาทุกคน หากทว่า การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้กลับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ยังต้องมีการฝึกฝนพัฒนากันอีกมากทีเดียว เพราะเครื่องมือยิ่งทันสมัยมีประสิทธิภาพ หากไม่รู้จักใช้อย่างถูกวิธีก็ย่อมเป็นอันตรายได้มหาศาลไม่สิ้นสุด

สิ่ง ที่อยากจะต่อยอดเพิ่มเติมก็คือ ทักษะทั้ง 4 ด้านที่กล่าวไปนี้ เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับคนไทยทุกคน ดังนั้น พ่อแม่ที่อยากให้ลูกได้ดิบได้ดีในชีวิตจึงไม่ควรนิ่งนอนใจ หรือรอให้แต่ภาครัฐปฏิรูปการศึกษาเท่านั้น ผู้ปกครองก็ต้องมีความตื่นตัวและหาวิธีให้ลูกได้รับทักษะทั้ง 4 อย่างดีที่สุด และยังต้องเข้าใจถึงปรัชญาในเชิงลึกด้วย

ตัวอย่างเช่น ทักษะชีวิต (Life Skill) ก็ไม่ใช่หมายความเพียงศิลปะการเข้าสังคมหรูหรา หรือการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ไม่ให้ใครเอารัดเอาเปรียบ หากยังต้องเป็นศิลปะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งบางครั้งต้องเล่นบทเป็นผู้นำ หากบางจังหวะก็ต้องรู้จักเป็นผู้ตามที่ดี แน่นอนว่า ทุกคนอยากเป็นผู้นำในทุกเรื่อง อยากได้ผลประโยชน์สูงสุด แต่หากตัวเรามีพฤติกรรมแบบนี้ ก็ย่อมไม่มีใครอยากทำงานด้วย สุดท้ายโครงการยิ่งใหญ่ที่คิดฝันไว้ก็ย่อมต้องล่มสลายอย่างแน่นอน

ตัวอย่าง เช่น ทักษะด้าน ICT ก็ไม่ใช่เพียงใช้ Facebook และอัพโหลดรูปเป็นเท่านั้น หากยังต้องรู้จักบริหารเวลาในการใช้ให้ดี ไม่หมกมุ่นจนเสียการเรียน หรือใส่ใจกับคำพูดไร้สาระของเพื่อนมากไป ยิ่งกว่านั้นยังต้องรู้จักที่จะเป็น “เพื่อน” กับบุคคลที่น่าสนใจ ที่มีสาระความรู้ให้เก็บเกี่ยว ซึ่งในชีวิตจริงเราอาจไม่เคยรู้จัก หรือมีต้นทุนในการทำความรู้จักสูงเกินไป

ถึงที่สุดแล้ว ทักษะด้าน ICT จึงต้องเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต ทักษะวิชา และทักษะการค้นหาข้อมูล เพราะหากเราไม่มีทักษะชีวิตที่ดีพอจะควบคุมสมาธิและจิตใจของตัวเราได้ การมีเครื่องมือ ICT ที่ดีก็ย่อมเป็นโทษมากกว่าคุณ

หากพ่อแม่และผู้ ปกครองมีความเข้าใจถึงบริบทโลกที่เปลี่ยนไป ก็จะเป็นผู้ริเริ่มในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสุดท้ายย่อมจะกดดันให้ภาครัฐต้องปรับปรุงระบบการศึกษาตามมา แต่หากผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังวางเฉยปล่อยให้ลูกเร่งเรียนแต่ความรู้แบบสำเร็จ รูปจากระบบโรงเรียน แล้วนำเวลาที่เหลือไปให้ลูกเรียนกวดวิชา เล่นเปียโน ตีกอล์ฟ ยูโด และเต้นรำ ลูกหลานก็จะมีแต่ทักษะเฉพาะทางเต็มไปหมด หากไม่มีทักษะชีวิตและทักษะการหาความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งบริหารหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น ไป

ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 จึงอาจไม่จำเป็นต้องแก้ไขในระบบราชการเท่านั้น หากยังสามารถสร้างเครือข่าย (Education Network) กับผู้ปกครอง ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมได้อีกด้วย โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงรอบด้าน (Talent War) กำลังกลายเป็นแนวโน้มสำคัญของโลก ดังนั้น องค์กรทั้งหลายที่มีความจำเป็นต้องใช้คนเก่งทักษะสูงรอบด้าน ก็ย่อมมีแรงจูงใจแรงกล้าที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้อยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่มีเจ้าภาพและองค์กรที่เป็นหลักในการประสานงาน


ที่มา  :  http://www.siamintelligence.com/education-reform-21-century/
 

รับสอนพิเศษ

Image
รับสอนพิเศษประถม งามวงศ์วาน

รับสอนพิเศษประถม งามวงศ์วาน เป็นบริการจัดส่งติวเตอร์ไปสอนให้ถึงที่ สามารถเลือกวิชา วันเวลา และสถานที่ได้ น้องๆประถม1-6 ที่ต้องการติวเตอร์ไปสอนแบบตัวต่อตัวที่บ้าน แถวงามวงศ์วาน นนทบุรี สามารถสอนถามหรือปรึกษาปัญหาการเรียนต่างๆได้ มีติวเดี่ยวรายวิชา หรือจะติวเสริมเกรดทุกวิชา ปูพื้นฐานให้ใหม่ เรียนล่วงหน้า เพิ่มเกรด หรือติวสอบ ทางสถาบันมีติวเตอร์พร้อมจัดส่งให้ได้ตลอดสำหรับประถมเรียนตัวต่อตัว ไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนอ่อนมากแค่ไหน หรือพื้นฐานไม่แน่น ในวิชาอะไรก็สมัครเรียนแบบตัวต่อตัวได้ตามรายวิชา   รับสอนพิเศษประถม1-6... Read more...
Image
ติววิทย์ ม.1 สะพานควาย

ติววิทย์ ม.1 สะพานควาย รับสอนถึงที่สามารถนัดเรียนกันได้ทุกที่ Big-C หรือแถวBTSสะพานควาย หรือจะเป็นที่บ้าน และสถานที่ใกล้เคียง รับสอนวิทย์โดยติวเตอร์สอนเก่ง สามารถอธิบายในสิ่งที่น้องๆไม่เข้าใจได้ กับวิธีการช่วยที่ใช้เทคนิคเข้าช่วย น้องๆจะได้รับเนื้อหาวิทย์ ม.1 ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีวะ พร้อมสอบอย่างแน่นอน การเรียนที่เป็นส่วนตัว ได้อิสระการเรียนรู้อย่างถูกวิธี ด้วยติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านวิทย์ ม.1 โดยตรง   ติววิทย์ ม.1 สะพานควาย แบบสบายๆ เรียนตัวต่อตัวไม่เครียด ไม่เกรง พี่ๆติวเตอร์เป็นกันเอง... Read more...
Image
สอนภาษาอังกฤษถึงที่ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร

สอนภาษาอังกฤษถึงที่ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร บริการดีๆจัดส่งติวเตอร์เก่งอังกฤษไปสอนถึงที่ รับสอนหลักสูตรปรับพื้นฐาน ติวสอบ หรือใช้ทำงาน มีเนื้อหาที่ครอบคลุม Grammar Reading Writing Essay Error ต้องการแบบไหนเลือกได้เลย มีติวเตอร์ที่มีความถนันด้านการสอนอังกฤษเป็นพิเศษที่สามารถอธิบาย เนื้อหาต่างๆได้ง่ายโดยใช้เทคนิคให้เข้าใจและจำได้เองโดยทันที รับรองเรียนแล้วเข้าใจมากขึ้น เก่งอังกฤษขึ้นอย่างแน่นอน   สอนอังกฤษตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร สอนด้วยวิธีการสอนที่เป็นรู้แบบที่รับรองว่าเรียนแล้วเข้าใจง่าย เข้าใจไว ใช้งานได้จริง... Read more...
Image
เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษได้ที่บ้าน ลาดพร้าว

เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษได้ที่บ้าน แถวลาดพร้าว สอนตัวต่อตัว สอนจากความรู้และความเข้าใจ น้องที่เรียนจีนกับเราจะมีความพร้อมและสามารถนำไปใช้สอบหรือทำงานได้ เรียนไวเข้าใจง่าย กับการเรียนภาษาจีนตัวต่อตัว เริ่มสอนตั้งแต่อนุบาล ติวเสริมพื้นฐานด้านภาษาให้กับน้องๆที่ต้องการเรียนภาษาจีนทุกระดับ บริการสอนภาษาจีนถึงที่ สามารถแจ้งความต้องการได้เลยครับ มีติวเตอร์เก่งจีน สอนจีนเก่งๆ ไปสอนให้ตลอดทุกช่วง ทุกเวลา ทุกสถานที่เลย   ภาษาจีน เรียนได้ที่บ้านไม่เสียเวลาเพียงแค่น้องๆนัดหมายได้เลย... Read more...
Image
สอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์

สอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ ส่วนใหญ่แล้ว2วิชานี้ จะเป็นวิชาหลักๆที่ผู้ปกครองสมัครเรียนให้น้อง ด้วยความที่เป็นวิชาที่ยากและต้องใช้ความเข้าใจ ไม่สามารถอ่านและศึกษาเองได้ การสอนที่บ้านจึงเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาพื้นฐานที่ดีของน้องๆ น้องๆจะได้ประหยัดเวลาในการออกไปเรียนไกลๆ ทำให้มีเวลาเตรียมตัวมากกว่าเดิม ในทำนองเดียวกัน ทำให้ผู้เรียนมีเวลาทบทวนมากขึ้น เราสอนพิเศษคณิต วิทย์ ที่บ้านทุกวิชา ทุกระดับชั้น   คอร์สสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ นั้น เราจะมีการคัดเลือกติวเตอร์ที่เหมาะกับน้องๆให้... Read more...
Image
ติวคณิตนอกสถานที่ ตีโจทย์ให้แตก

ติวคณิตนอกสถานที่ ตีโจทย์ให้แตก คิดให้ไว คิดให้ออก รู้เทคนิคการทำโจทย์ด้วยวิธีต่างๆกับติวเตอร์วิศวะแบบเก่งคณิตมาก ทางเรามีพี่ติวเตอร์ที่สอนคณิตหลากหลายคณะทั้งวิศวะ วิยาศาสตร์ บัญชี และครุศาสตร์ เอกคณิตโดยตรง พี่ๆติวเตอร์ทั้งหมดนี้จะมีความสามารถที่จะสอนคณิตตัวต่อตัวให้กับน้องๆ เข้าใจได้อย่างง่ายดาย น้องๆที่มีปัญหา แล้วต้องการหาติวเตอร์ไปติวคณิตที่บ้านตัวต่อตัว สามารถโทรมาปรึกษา และแจ้งความต้องการได้ ตารางเรียนทุกอย่างน้องๆเป็นคนเลือกได้ ทั้ง วัน เวลา สถานที่ อยากเรียนคณิตวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ หรือเสาร์อาทิตย์... Read more...
Image
รับติว TU-GET ตัวต่อตัว

รับติว TU-GET ตัวต่อตัว เปิดรับสอนสำหรับน้องๆที่ต้องการเพิ่มคะแนน TU-GET เพื่อเตรียมตัวเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ทีมติวเตอร์จะเป็นรุ่นพี่จากธรรมศาสตร์ที่เคยผ่านการสอบ TU-GET มาก่อน สามารถติวให้ตรงจุด และอธิบายแนวข้อสอบได้อย่างชัดเจน ด้วยประสบการณ์สอน TU-GETแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มมาแล้ว ทำให้ทีมสอนของเรามีคุณภาพที่จะให้น้องๆสอบ TU-GET ได้อย่างแน่นอน ติวเพิ่มผลคะแนน TU – GET น้องๆจะได้ทั้งเนื้อหา และหลักสูตรที่ใช้สอบครบถ้วนเป็นส่วนประกอบหลักในการติวของเรา อยากได้ของสอบแนวสอบ TU-GET จากสถาบันกวดวิชาของเราแนะนำโทรสอบถามได้... Read more...
Image
ติวข้อสอบ O-NET ป.6 นอกสถานที่

ติวข้อสอบ O-NET ป.6 นอกสถานที่ รับติวเนื้อหาทุกวิชา O-NET ป.6 เลข วิทย์ ไทย สังคม และอังกฤษ ติวเตอร์ที่สอน O-NET ป.6 เก่งและตรงสายวิชา มีความชำนาญการสอนมาหลายมี ประสบการณ์ติว O-NET ป.6 มีมากมายและเป็นแบบติวตัวต่อตัว ที่ทำให้น้องๆได้รับเนื้อหาและความรู้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว มีแนวข้อสอบ O-NET ป.6  พร้อมให้ติวเตอร์ไปติวที่บ้านได้แล้ว สะดวกและปลอดภัย รับประกันแน่นอน จากติวเตอร์โกโฮม โดยพี่ๆติวเตอร์นักศึกษาจากคณะๆต่างๆที่สอนเก่งๆถ่ายทอดดีๆไปสอนให้ถึงที่ หรือพี่นักศึกษาที่มีความรู้ และแนวข้อสอบเฉพาะทางเรื่องของ O-NET ป.6 รับรองไม่ผิดหลัง... Read more...
Image
สอนพิเศษคณิต ป.3 ที่บ้านตัวต่อตัว

การสอนพิเศษคณิต ป.3 ที่บ้านตัวต่อตัว เตรียมความพร้อมก่อนสอบ หรือเพิ่มต้องการสอบ O-Net ใน ป.6 กับติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง การศึกษาดีและสอบเข้ายาก มีทั้งพี่ๆวิศวะ วิทยาศาสตร์ สถาปัต และแพทย์ โดยจะเป็นพี่ๆจากสาขาที่มีความรู้ทางคณิตโดยเฉพาะ และความสามารถ ประกบการณ์ ของพี่ๆติวเตอร์นั้น บอกได้คำเดียวเลยว่า ฟิน!! ทั้งเก่ง ทั้งสอนดี น้องๆไม่มีทางลืมไปเลย   การสอนพิเศษคณิต ป.3 ที่บ้านตัวต่อตัว การสอนของเราเป็นไปอย่างมีระบบ เริ่มจากการสอนโดยสร้างความเข้าใจพื้นฐาน  เน้นเนื้อหาสูตร และเทคนิคการทำโจทย์... Read more...
Image
รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 และ ม.6 ตัวต่อตัว

ติวเตอร์ รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 และ ม.6 ตัวต่อตัว ต้องการติวชีวะแม่นๆ ไม่ต้องท่องจำมากมาย เรียนกับติวเตอร์ วิทยาศาสตร์ สาขาชีวะโดยตรง เน้นการติวชีวะตัวต่อตัวได้ผลกว่าที่คิด น้องๆที่เรียนสายวิทย์แล้วไม่ถนัดวิชาท่องจำทางเราช่วยได้  สามารถเลือกเรียนได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ติวเตอร์สอนวิชาชีววิทยาใน ระดับ ม.4 ม.5 และเตรียมสอบของ ม.6 PAT2 ชีวะ แม่นๆด้วยแนวข้อสอบเพียบ ติวเตอร์แพทย์รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว ติวเตอร์จากจุฬา มหิดล ธรรมศาสตร์ มศว เปิดสอนทุกหลักสูตรของชีวะภาคไทย ภาคอังกฤษ ภาคInter ติวสอบให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น ติวเข้าใจง่ายตรงจุด... Read more...
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Copyright © 2005 - 2015 Tutor Go Home ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน
5/300 ซอยนาคนิวาส37 ถนนนาคนิวาส(ลาดพร้าว71) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
สมัครเรียน : 061-191-9654 (24ชั่วโมง)
สอนพิเศษที่บ้าน
Google+ Google