ติวเลขก่อนสอบ

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 

 

:~: Tutor Go Home :~:

รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330

 

ฟังก์ชัน นับว่าเป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญในระดับสูงสุดของวิชา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ตลอดจนเป็นพิ้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย ไปถึงปริญญาเอก กันเลยทีเดียว ฟังก์ชันเปรียบเสมือนเสาเข็มของวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าหากเสาเข็มต้นนี้ไม่แข็งแรงแล้ว บ้านที่สร้างอยู่บนเสาเข็มต้นนี้ย่อมไม่แข็งแรงตามไปด้วย หากรู้อย่างนั้นแล้ว เรามารู้จักฟังก์ชันกัน ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง

 

เนื้อหาในเรื่องฟังก์ชันยังอยู่ในระหว่างการเรียบเรียงใหม่ ตอนนี้ดูข้อสอบไปก่อนนะจ๊ะ

 

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก tewfree.com

 
ระบบ การศึกษาไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างเป็นเอกเทศ หากมีส่วนเกี่ยวพันกับสังคมมนุษย์และประเทศชาติอย่างแยกไม่ออก ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาจึงต้องคำนึงถึงบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย ไม่ใช่สร้างนโยบายที่คิดว่าดีที่สุด แต่ไม่สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง

ศตวรรษ ที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากในศตวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะการผงาดขึ้นมาของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ที่เข้ามาช่วงชิงตลาดและความเป็นผู้นำจากโลกตะวันตก จึงอาจเรียกว่าเป็นยุคสมัยบูรพาภิวัตน์ ซึ่งกลุ่มประเทศทางตะวันออกจะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดความเป็นไปของโลกมาก ขึ้น


ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กับมุมมองด้านการศึกษายุคบูรพาภิวัฒน์

ระบบ การศึกษาไทยที่ไม่เคยแยกขาดจากบริบทความเป็นไปของโลก ก็จำต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถาวะการณ์ใหม่ที่กำลังถาโถมเข้ามา

ในงานสัมมนาเรื่อง “บูรพาภิวัตน์: ฤาโลกจะกลับขั้วอำนาจ” ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ได้มีการพูดถึงทิศทางการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องมีการปรับตัวยกใหญ่

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่เป็นหนึ่งในวิทยากรได้วิเคราะห์ถึงแนวทางการศึกษาไทยที่ควรจะเดินไปข้าง หน้าไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งพอจะสรุปและตีความเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. เนื้อวิชา (Subject Matter)

การ ศึกษาอาจมีการเปลี่ยนรูปโฉมไปมากมายจากในอดีต หากสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือ ความเข้มข้นของเนื้อหา เพราะถ้านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ที่ดี จะไปศึกษาต่อในเรื่องใดก็ย่อมทำได้ง่าย แต่หากความรู้ไม่ดีแล้ว ถึงแม้จะมีเครื่องมือช่วยสอนที่ทันสมัยเพียงใด นักเรียนก็จะเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายท้อแท้ ไม่อาจซึมซับความรู้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

อย่างไรก็ตาม วิธีการสอนเนื้อหาจะต้องมีความแตกต่างจากในอดีต ซึ่งเน้นให้ครูเป็นผู้สอนเท่านั้น หากทว่าในศตวรรษที่ 21 จะต้องเน้นไปที่ผู้เรียน โดยเฉพาะการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ยิ่งถ้าเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

2. ทักษะชีวิต (Life and Professional Skill)

ใน ศตวรรษที่ 20 โลกได้เดินหน้าเข้าสู่ยุคโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ทักษะความเป็นผู้เชี่ยวชาญจึงสำคัญมากกว่าทักษะชีวิต (Life Skill) หากทว่า ในศตวรรษที่ 21 โลกได้เดินทางเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration Skill) จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อการผสมผสานอัตลักษณ์และความสร้างสรรค์ของตัวเราและผู้อื่นเข้าด้วยกัน ไม่ใช่การร่วมมือแบบสายพานการผลิตที่ไร้รสชาติอีกต่อไป

3. ทักษะและความรักในการเรียนรู้

การ ศึกษาในอดีต เน้นที่การท่องจำเป็นหลัก ซึ่งก็ไม่ใช่ความผิด เพราะในสมัยก่อนเครื่องมือบันทึกยังไม่ดีเหมือนในปัจจุบัน ยังไม่นับว่าเศรษฐกิจในยุคอุตสาหกรรมต้องการเพียงทำตามคำสั่งเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องเน้นไปที่การแสวงหาความรู้ซึ่งนอกเหนือไปจากที่บอกไว้

ใน ศตวรรษที่ 21 การผลิตผลงานทั้งในแวดวงธุรกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ล้วนแต่ต้องการความคิดริเริ่ม (Initiatives) ดังนั้น การท่องจำและทำตามกันไปจึงไม่สอดคล้องอีกต่อไป ความรักที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จะหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามผู้รู้ การค้นหาจาก Google หรือการระดมสมองจากกลุ่มคนที่หลากหลาย จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้เชื่อมโยงและต่อยอดความรู้ที่มาจากหลายหลายสาขาให้กลายเป็นผลงาน ใหม่ที่มีคุณค่าสูงยิ่งเป็นที่ต้องการของทุกคน

4. ทักษะด้านสารสนเทศ (ICT Skill)

โลก นี้กำลังเข้าสู่ยุคสมัยของ ICT อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เฉพาะแต่ Google หากยังมี Facebook และ Twitter ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน ไปจนกระทั่งถึงการเมืองการปกครอง โดยมีตัวอย่างที่ชัดเจนคือ เหตุการณ์ในโลกตะวันออกกลางที่เกิดการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินในรอบหลายปีที่ผ่าน มา

เด็กรุ่นใหม่ล้วนแต่มีทักษะด้าน ICT ติดตัวกันมาทุกคน หากทว่า การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้กลับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ยังต้องมีการฝึกฝนพัฒนากันอีกมากทีเดียว เพราะเครื่องมือยิ่งทันสมัยมีประสิทธิภาพ หากไม่รู้จักใช้อย่างถูกวิธีก็ย่อมเป็นอันตรายได้มหาศาลไม่สิ้นสุด

สิ่ง ที่อยากจะต่อยอดเพิ่มเติมก็คือ ทักษะทั้ง 4 ด้านที่กล่าวไปนี้ เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับคนไทยทุกคน ดังนั้น พ่อแม่ที่อยากให้ลูกได้ดิบได้ดีในชีวิตจึงไม่ควรนิ่งนอนใจ หรือรอให้แต่ภาครัฐปฏิรูปการศึกษาเท่านั้น ผู้ปกครองก็ต้องมีความตื่นตัวและหาวิธีให้ลูกได้รับทักษะทั้ง 4 อย่างดีที่สุด และยังต้องเข้าใจถึงปรัชญาในเชิงลึกด้วย

ตัวอย่างเช่น ทักษะชีวิต (Life Skill) ก็ไม่ใช่หมายความเพียงศิลปะการเข้าสังคมหรูหรา หรือการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ไม่ให้ใครเอารัดเอาเปรียบ หากยังต้องเป็นศิลปะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งบางครั้งต้องเล่นบทเป็นผู้นำ หากบางจังหวะก็ต้องรู้จักเป็นผู้ตามที่ดี แน่นอนว่า ทุกคนอยากเป็นผู้นำในทุกเรื่อง อยากได้ผลประโยชน์สูงสุด แต่หากตัวเรามีพฤติกรรมแบบนี้ ก็ย่อมไม่มีใครอยากทำงานด้วย สุดท้ายโครงการยิ่งใหญ่ที่คิดฝันไว้ก็ย่อมต้องล่มสลายอย่างแน่นอน

ตัวอย่าง เช่น ทักษะด้าน ICT ก็ไม่ใช่เพียงใช้ Facebook และอัพโหลดรูปเป็นเท่านั้น หากยังต้องรู้จักบริหารเวลาในการใช้ให้ดี ไม่หมกมุ่นจนเสียการเรียน หรือใส่ใจกับคำพูดไร้สาระของเพื่อนมากไป ยิ่งกว่านั้นยังต้องรู้จักที่จะเป็น “เพื่อน” กับบุคคลที่น่าสนใจ ที่มีสาระความรู้ให้เก็บเกี่ยว ซึ่งในชีวิตจริงเราอาจไม่เคยรู้จัก หรือมีต้นทุนในการทำความรู้จักสูงเกินไป

ถึงที่สุดแล้ว ทักษะด้าน ICT จึงต้องเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต ทักษะวิชา และทักษะการค้นหาข้อมูล เพราะหากเราไม่มีทักษะชีวิตที่ดีพอจะควบคุมสมาธิและจิตใจของตัวเราได้ การมีเครื่องมือ ICT ที่ดีก็ย่อมเป็นโทษมากกว่าคุณ

หากพ่อแม่และผู้ ปกครองมีความเข้าใจถึงบริบทโลกที่เปลี่ยนไป ก็จะเป็นผู้ริเริ่มในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสุดท้ายย่อมจะกดดันให้ภาครัฐต้องปรับปรุงระบบการศึกษาตามมา แต่หากผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังวางเฉยปล่อยให้ลูกเร่งเรียนแต่ความรู้แบบสำเร็จ รูปจากระบบโรงเรียน แล้วนำเวลาที่เหลือไปให้ลูกเรียนกวดวิชา เล่นเปียโน ตีกอล์ฟ ยูโด และเต้นรำ ลูกหลานก็จะมีแต่ทักษะเฉพาะทางเต็มไปหมด หากไม่มีทักษะชีวิตและทักษะการหาความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งบริหารหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น ไป

ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 จึงอาจไม่จำเป็นต้องแก้ไขในระบบราชการเท่านั้น หากยังสามารถสร้างเครือข่าย (Education Network) กับผู้ปกครอง ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมได้อีกด้วย โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงรอบด้าน (Talent War) กำลังกลายเป็นแนวโน้มสำคัญของโลก ดังนั้น องค์กรทั้งหลายที่มีความจำเป็นต้องใช้คนเก่งทักษะสูงรอบด้าน ก็ย่อมมีแรงจูงใจแรงกล้าที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้อยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่มีเจ้าภาพและองค์กรที่เป็นหลักในการประสานงาน


ที่มา  :  http://www.siamintelligence.com/education-reform-21-century/
 

รับสอนพิเศษ

Image
รับสอนพิเศษ ม.4 ตามบ้านตัวต่อตัว ช่วงปิดเทอม 2557

รับสอนพิเศษ ม.4 ตามบ้านตัวต่อตัว ช่วงปิดเทอม 2557 ติวล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่ เพื่อความพร้อมและสมบูรณ์ที่สุดกับการเรียนทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ โดยทีมติวเตอร์จากสถาบัน จุฬา-ธรรมศาสตร์ รับสอนพิเศษ ติวเพิ่มเกรดการเรียน รับสอนพิเศษที่บ้านทุกวิชา ต้องการเสริมวิชาอะไรสามารถลงเรียนเป็นรายวิชาได้ ได้แก่ สอนพิเศษฟิสิกส์ สอนพิเศษเคมี สอนพิเศษชีวะ สอนพิเศษคณิตศาสตร์ สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ สอนพิเศษภาษาอังกฤษ สอนพิเศษภาษาไทย สอนพิเศษสังคมศึกษา เราสามารถช่วนปูพื้นฐาน ม.ปลาย ให้ดีได้... Read more...
Image
รับสอนพิเศษอังกฤษ ป.1 นอกสถานที่ สอนตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษอังกฤษ ป.1 นอกสถานที่ สอนตัวต่อตัว เปิดคอร์สเรียนพิเศษอังกฤษ ป.1 ปิดเทอม นี้ 2557 เสริมพื้นฐานและหลักภาษาอังกฤษ ให้น้องๆอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อความพร้อมก่อนเปิดเทอม ด้วยประสบการณ์ติวภาษาอังกฤษกว่า10ปี ที่มีแต่มอบความรู้ให้แก่น้องๆหลายๆคนประสบความสำเร็จมา ทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าเราจะทำให้น้องๆ ป.1 เก่งวิชาภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน รับสอนพิเศษ ป.1 ตัวต่อตัว นอกสถานที่ สอนทุกเนื้อหา ฟัง พูด อ่าน เขียน ความรู้ที่น้องๆจะได้รับ และประสบการณ์จากการเรียนที่นี้ จะเต็มไปด้วยความสนุก และความรู้ ที่หาไม่มีจากที่อื่น... Read more...
Image
อยากเรียนฟิสิกส์แล้วเข้าใจ ทำข้อสอบได้ ม.4 ม.5 ม.6

อยากเรียนฟิสิกส์แล้วเข้าใจ ทำข้อสอบได้ ม.4 ม.5 ม.6 ความยากขอวิชาฟิสิกส์คือต้องใช้จิตนาการนิดหน่อย และการคำนวณเป็นสิ่งแรกที่ต้องเก่ง มีสูตรหลากหลายมากมายให้เลือกใช้ จำสูตรไม่หวั่นไม่ไหว อย่าเพิ่งท้อถอย!!! เรามีติวเตอร์ฟิสิกส์ตั้งแต่ ม.4 ม.5 ม.6 และติวเตอร์สำหรับติวสอบPAT2 สามารถช่วยเหลือน้องๆได้ สามารถสอนการทำโจทย์ตั้งแต่แบบง่ายๆ ไปจนถึงโจทย์ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งการวิเคราะห์และตีโจทย์สอนให้แบบวิธีที่เข้าใจง่ายที่สุด รับรองว่าเข้าได้ง่ายชัว และด้วยบริการที่ติวเตอร์ฟิสิกส์จะเดินทางไปสอนพิเศษที่บ้านเลย มีความเป็นกันเอง... Read more...
Image
รับสอนพิเศษคณิตศาตร์ป.3 ปิดเทอม เปิดเทอม 2557

รับสอนพิเศษคณิตศาตร์ป.3 ปิดเทอม เปิดเทอม 2557 นี้..เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ที่ไหนดี.. ต้องการครูสอนคณิตศาสตร์ ป.3 ที่บ้าน เรามีติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน มีประสบการณ์สอนติวน้องๆที่บ้านและสถานที่สะดวกนัดหมาย เปิดรับสอนพิเศษ ติวกวดวิชา ทุกวิชา ทุกระดับชั้น รับสอนพิเศษ ประถม ป.1-ป.6 รับสอนพิเศษม.1,ม.2,ม.3 คณิตศาสตร์ สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ติวพิเศษวิทยาศาสตร์ ทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์   รับสอนพิเศษ ติวสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 ป.2 ป.3 ม.ต้น ม.ปลาย ปิดเทอม เปิดเทอม 2557 รับสอนพิเศษ ติวสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ป.2 ป.3 ม.ต้น ม.ปลาย ปิดเทอม เปิดเทอม 2557 รับสอนพิเศษ ติวสอน... Read more...
Image
รับสอนคณิตศาสตร์ ประถม ป.1-ป.6

รับสอนคณิตศาสตร์ ประถม ป.1-ป.6 ติวตั้งแต่เริ่มต้น เอาพื้นฐานให้ดีให้แน่นก่อน ฝึกทำโจทย์ สอนทำการบ้าน รับสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่อนุบาล ถึง มหาวิทยาลัย เนื้อหาที่เหมาะจะเลือกให้ตรงกับผู้เรียนแต่ละคน การสอนที่เลือกติวเตอร์ที่สามารถถ่ายทอดเทคนิคเฉพาะคณิตศาสตร์ ทำให้น้องไม่เก่งวิชานี้ กลับมาชอบและเรียนกับมันด้วยดี รับสอนคณิตศาสตร์ประถมที่มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ผ่านการสอนคณิตศาสตร์ประถมตามบ้านมามากมาย ไว้ใจให้บุตรหลานองท่านมาเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ประถมกับเรา รับรองเก่งขึ้นแน่นอน สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1 เทอม 2... Read more...
Image
ติวสอบCU-TEP ทีมติวจากจุฬาพร้อมบริการสอนพิเศษCU-TEP ตัวต่อตัว

ติวสอบCU-TEP ทีมติวจากจุฬาพร้อมบริการสอนพิเศษCU-TEP ตัวต่อตัว รับสอนทุกวัยตั้งแต่ ม.ปลาย หรือ ป.ตรี ไว้สำหรับวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยจุฬาในหลักสูตรอินเตอร์ เปิดรับติว CU-TEP มีแนะนำการทำข้อสอบในแต่ละส่วน ฝึกฝนให้มีความชำนาญ เสริมแทรกวิธีการทำข้อสอบCU-TEPแบบลัดๆ รับสอนCU-TEP ถึงที่ เรียนตัวต่อตัว ในระยะเร่งด่วนพร้อมแนวข้อสอบที่ให้ฝึกลองทำด้วยราคาที่ 350บาท/ช.ม. (รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆหมดแล้ว)         เทคนิคการทำข้อสอบ CU-TEP ให้ได้คะแนนสูง ที่มาของบทความ: ครูกอล์ฟ ครูต่าย และ ครูป๊อบอาย เหมาะสำหรับ:... Read more...
Image
รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สอนภาษาอังกฤษถึงที่ เรียนง่ายๆเข้าใจไวๆ ทั้งแกรมม่าต่างๆ หลักการแต่งประโยค การสื่อสารในชีวิตประจำวัน สอนตรงจุดประสงค์ต้องการติวภาษาอังกฤษแบบไหน ต้องการภาษาอังกฤษใช้งานทางไหนแจ้งได้ครับ ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษจะเริ่มสอนตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป เสริมความรู้ทางภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความสามารถในตัวคุณเอง เพื่อการเรียนและการงานที่ดีขึ้น รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กวดวิชา เตรียมอนุบาล และอนุบาล รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กวดวิชา ภาษาอังกฤษ ป.1... Read more...
Image
รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ตัวต่อตัวที่บ้าน

รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ตัวต่อตัวที่บ้าน ตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญา ตลอดจนวัยทำงาน ทุกหลักสูตรทั้งไทยและอังกฤษ(Thai/Eng)อินเตอร์ สอนเข้าใจง่าย กับติวเตอร์ใจดี มีประสบการณ์สอน จากสถาบันดังๆ เช่น จุฬา,ธรรมศาสตร์,มศว ฯลฯ รับสอนทั่วทุกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อยากได้เกรดเพิ่ม คะแนนดีๆ ต้องติวกับเราเลยค่ะ ติวเข้มกับพี่ๆเก่งคณิตอย่างมาก ติวมากแล้วกว่าร้อยๆคน น้องๆที่ติวคณิตกับเราได้ผลการเรียนดีขึ้นทุกคน   ติวคณิตตัวต่อตัว กับติวเตอร์โกโฮม น้องๆจะมีอิสระในการเลือก เลือกวันเวลา เองได้ อยากได้วันไหน เวลาไหน จัดได้ทันที เป็นการรับสอนถึงที่... Read more...
Image
ติวสอนพิเศษตัวต่อตัว ทุกชั้น ทุกวิชา ถึงที่บ้าน รับสอนพิเศษ ที่บ้านตัวต่อตัว

ติวสอนพิเศษตัวต่อตัว ทุกชั้น ทุกวิชา ถึงที่บ้าน รับสอนพิเศษ ที่บ้านตัวต่อตัว ทุกระดับชั้น อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และวัยทำงาน เปิดรับติวทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นไทย อังกฤษ อินเตอร์ สองภาษา Gifted สอนแบบเข้าใจไวและง่าย นำไปใช้ได้จริง จากประสบการณ์สอน ติวเตอร์จากสถาบันดังๆ เช่น จุฬา,ธรรมศาสตร์,มศว ฯลฯ รับสอนทั่วทุกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   หลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ ปูพื้นฐาน เป็นการเรียนล่วงหน้าเพื่อเสริมทักษะทางวิชาการในวิชานั้นๆ ในมีความพร้อมเกินเปิดเรียนจริง ปรับพื้นฐาน ช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง ที่ยังไม่เข้าใจ... Read more...
Image
ติวเข้มตะลุยโจทย์ O-NET ป.6 สอนถึงที่ เรียนตัวต่อตัว

ติวเข้มตะลุยโจทย์ O-NET ป.6 สอนถึงที่ เรียนตัวต่อตัว ได้ผลแน่นอน ติวเตอร์เก่งกว่าที่อื่นๆมีมาตรฐานในการคัดเลือกติวเตอร์จากความเชี่ยวชาญในแต่ละรายวิชา พร้อมสอนให้ถึงที่ สอนเข้าใจง่าย เน้นๆแบบตัวต่อตัว กันถึงที่บ้าน และนอกสถานที่ ทั้งใน กรุงเทพฯและปริมณฑลพร้อมเอกสารประกอบการติว สอนเข้าใจง่ายเป็นกันเอง ปรึกษาเรื่องการเรียนทุกปัญหามีทางออกกับทีมติวเตอร์โกโฮม   ไม่ใช่เรื่องยากที่จะติวO-NET ให้น้องๆสอนได้คะแนนดีๆ เมื่อมาเรียนติวเข้มกับเรา จากประสบการณ์สอนO-NET ตั้งแต่ ป.6,ม.3,ม.6 โดยติวเตอร์ในแต่ระดับชั้นนั้นๆเฉพาะไปเลย รู้ทุกเรื่อง... Read more...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Google+ Google