สถาบัน กวด วิชา tutor

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 
เผยภาษากะเหรี่ยงใกล้สูญเหตุเพราะระบบการศึกษาทอดทิ้งหลักสูตรท้องถิ่น ตัดขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรม

ชี้อนาคตภาษากะเหรี่ยงสูญหาย เหตุระบบการศึกษาทอดทิ้งหลักสูตรท้องถิ่น ตัดขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรม จี้ ศธ.ระงับแผนยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 5 พันแห่ง หวั่นกระทบวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาล่มสลาย ยกไร่หมุนเวียนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นางเตือนใจ ดีเทศน์ ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา (ศอข.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ บูรณาการเพื่อติดตามและประสานงานการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูชีวิตกะเหรี่ยง โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพ และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ในฐานะที่ตนเป็นกรรม การชุดนี้ ได้เสนอเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขคือ การฟื้นฟูรากเหง้าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและภาษาชนเผ่ากะเหรี่ยง (ปกากะญอ) รวมทั้งชาวไทยภูเขาชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะภาษาพื้นถิ่นมีความเปราะบางและเสี่ยงที่จะสูญหายภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี เนื่องจากระบบการศึกษาในปัจจุบันตัดขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา เด็กไม่ได้เรียนภาษาพื้นถิ่นในโรงเรียนรัฐ ชุมชนต้องจัดศูนย์การเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นขึ้นเอง แต่ก็มีปัญหาด้านงบประมาณและบุคลากร ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

นางเตือนใจกล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแผนที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศจำนวน 5,000 แห่ง ซึ่งตนเป็นห่วงว่าจะเกิดผลกระทบอย่างเลวร้ายต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา คาดว่าจะมีโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ทุรกันดารทางภาคเหนือไม่น้อยกว่า 2,600 แห่งถูกยกเลิก ทำให้พ่อแม่และเด็กชาวไทยภูเขาต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เช่น เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้น ครอบครัวมีเวลาพูดคุยกันน้อยลง ทำให้มีโอกาสสูงที่ภาษากะเหรี่ยงและชนเผ่าต่างๆ จะสูญหายไปในอนาคตอันใกล้นี้

"โรงเรียนขนาดเล็กๆ มีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา ไม่ควรที่จะยกเลิกแล้วหันไปสร้างโรงเรียนใหญ่ๆ ซึ่งจะเพิ่มภาระนักเรียนและพ่อแม่ให้มีชีวิตยากลำบากมากขึ้น ดิฉันจึงเสนอคณะกรรมการฯ ฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงว่าไม่ควรยุบโรงเรียนขนาดเล็ก หากจำเป็นจะต้องทำจริงๆ ก็ควรพิจารณาความจำเป็นแต่ละโรงเรียน ถ้ารัฐบาลเร่งยุบโรงเรียนขนาดเล็กก็จะยิ่งทำให้วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาล่มสลายเร็วมากยิ่งขึ้น" นางเตือนใจกล่าว และว่า ควรจะให้เด็กชาวเขาที่เรียนจบแล้วได้รับการบรรจุเป็นครูสอนภาษากะเหรี่ยงเพื่อสืบทอดภาษาท้องถิ่นให้คงอยู่ ซึ่งจะทำให้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาได้รับการอนุรักษ์ด้วย

นอกจากการแก้ไขปัญหาการศึกษาของกลุ่มชาวไทยภูเขาแล้ว ในที่ประชุมยังพิจารณาสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น ด้านที่ดินทำกิน โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ศึกษาเขตวัฒนธรรมพิเศษเช่นเดียวกับชาวเลอันดามัน และจะนำผลการศึกษาเรื่องไร่หมุนเวียนไปผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และด้านสัญชาติไทยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบที่จะเร่งออกบัตรประชาชนแก่ชาวไทยภูเขา

"การผลักดันนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงให้สำเร็จเป็นรูปธรรม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานอย่างบูรณาการ ที่ผ่านมายังไม่มีการเดินหน้าไปสู่การปฏิบัติ และเพิ่งจะเริ่มประชุมกันเมื่อเร็วๆ นี้" นางเตือนใจกล่าว

ด้านนายสมชาย เสียงหลาย ปลัด วธ. กล่าวถึงปัญหาชาวไทยภูเขาว่า ศูนย์การเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นมีปัญหาไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณรายหัว ขาดแคลนครูผู้สอนและอุปกรณ์การเรียนการสอน เนื่องจากไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดของรัฐ นอกจากนี้ยังมีปัญหาจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เพื่อรักษาวัฒนธรรม ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด นอกจากนี้ยังมีวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นหลายเรื่องที่ส่อว่าจะสูญหาย เพราะเด็กไม่ได้เรียนรู้และสืบทอดอย่างจริงจัง ตนเห็นว่าการประเมินหลักสูตรท้องถิ่นของชาวไทยภูเขาควรมีรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

"ผมเห็นว่าควรโอนศูนย์การเรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล ซึ่งจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสม พร้อมทั้งจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปศึกษาหาแนวทางแก้ไข รวมถึงนำเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป" นายสมชายกล่าว

ที่มา  :  ryt9.com
 

รับสอนพิเศษ

Image
รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ที่บ้านตัวต่อตัว ทุกระดับ

รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ที่บ้านตัวต่อตัว ทุกระดับ รับสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เริ่มใหม่ให้กับผู้เรียนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษโดยตรง ปรับพื้นฐานทุกอย่างให้ทั้งแกรมม่า การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะ ถ้าน้องๆการติวอังกฤษตัวต่อตัวนึกถึงทีมติวเตอร์โกโฮม รับสอนพิเศษอังกฤษที่บ้าน บริการรับสอนถึงที่มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพรับประกันการเรียนทุกคอร์สค่ะ ติวเตอร์จากเราทุกคนจะมีความเชียวชาญด้านภาษาอังกฤษกันอย่างมาก เรียนเอกอังกฤษโดยตรงหรือจบจากต่างประเทศ... Read more...
Image
ติวเข้าสาธิตปทุมวัน และสาธิต มศว.

ติวเข้าสาธิตปทุมวัน และสาธิต มศว. สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้น้องๆติวเข้มก่อนสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมและวิธรการสอบเข้า รวมถึงเนื้อหาต่างๆนาๆ แนวข้อสอบ ที่เราได้จัดเตรียมและสรุปใจความสำคัญให้สำหรับคอร์สนี้ ต้องการครูสอนพิเศษที่มีประสบการณ์ในการสอนติวเข้าโรงเรียนในเครือสาธิตไม่ว่าจะเป็นสาธิตปทุมวัน สาธิตประสานมิตร และอื่นๆ ทั้งระดับ ป.1 ม.1 และ ม.4 ก็มีครบค่ะ ทั้งการสอนตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย สอนเข้าใจง่าย และใช้เวลาไม่นาน ซึ่งจะทำให้ประหยัดเงินของผู้เรียนด้วย... Read more...
Image
รับสอนคณิต ติวสอบ และติวคณิตศาสตร์กับพี่ธรรมศาสตร์สอบตรง PAT 1

รับสอนคณิต ติวสอบ และติวคณิตศาสตร์กับพี่ธรรมศาสตร์สอบตรง PAT 1  กับการติวข้อสอบแบบเข้มข้น เจาะแนวการทำโจทย์PAT1 ทุกข้อ และทุกปี พร้อมการสอนแบบถึงที่ สอนPAT1ตัวต่อตัว น้องๆจะได้ความรู้ทางคณิตศาสตร์พร้อมสอบAdmissionอย่างแน่นอน ทางเราจะส่งตรงติวเตอร์ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถในการสอนพิเศษไปกวดวิชาคณิตที่บ้านของน้องๆค่ะ ติวคณิตศาสตร์ กับติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์โดยตรง(จะเป็นพี่ๆวิศวะ และวิทยาศาสตร์) มีติวเตอร์เดินทางไปสอนสด ตัวต่อตัว บริการสอนถึงบ้าน   เปิดรับติวคณิตศาสตร์ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับชั้น... Read more...
Image
รับติวเข้าสาธิต ปี 2558 ข้อสอบเพียบ

รับติวเข้าสาธิต ปี 2558 ข้อสอบเพียบ เพื่อน้องๆจะได้เรียนต่อในโรงเรียนที่คุณผู้ปกครองตั้งใจไว้ การติวเข้าสาธิตเป็นเรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่ยากแล้วจะสอบเข้าไม่ได้ เรามีทางช่วยเหลือท่านผู้ปกครองค่ะ กับคอร์สติวเข้าสาธิตทุกระดับชั้น ในปี2558 ด้วยระบบการสอนแบบตัวต่อตัว ที่ทางติวเตอร์จะมอบความรู้และความเข้าใจได้อย่างเต็มที่กว่า บวกกับแนวทางการสอนรูปแบบเฉพาะของทางเรา ทำให้น้องๆที่เรียนกับสถาบันเราในปีก่อนๆ สอนเข้าไปศึกษาต่อได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงแค่การติวเข้าสาธิตเท่านั้น ต้องคำนึงด้วยว่าเข้าไปแล้วเรียนรอดหรือเปล่า... Read more...
Image
กวดวิชาคณิต ม.2 กับติวเตอร์วิศวะ

กวดวิชาคณิต ม.2 กับติวเตอร์วิศวะ จุฬา กวดวิชาที่บ้าน สอนด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งคณิตหลักและคณิตเสริม ติดได้ทุกรูปแบบและหลักสูตร ทั้งเลขไทย เลขอังกฤษ ผู้เรียนสามารถระบุรูปแบบการติวได้ อยากให้ติวแบบเรียนล่วงหน้า ติวเข้ม ติวสอบ หรือปรับพื้นฐาน ก็ได้หมดค่ะ กวดวิชาคณิตศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากกว่า โดยติวเตอร์ที่มีความรู้คณิตศาสตร์อย่างสูง และคอร์สกวดวิชาคณิตศาสตร์ ม.2 ของเราก็รับประกันความเข้าใจที่มากกว่าค่ะ   กวดวิชาคณิตกับติวเตอร์จุฬา มีการคัดเลือกทุกอย่างให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุดทั้งประวัติการสอน... Read more...
Image
รับสอนพิเศษตามบ้าน นอกสถานที่ มัธยมต้น มัธยมปลาย

รับสอนพิเศษตามบ้าน นอกสถานที่ มัธยมต้น มัธยมปลาย เตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เคยไหม ที่อ่านหนังสือแทบกระอักเลือด จำทฤษฎีได้ทุกข้อ  แต่พอเจอข้อสอบจริง  ๆ ทำไม่ได้? เคยไหม ที่ฝึกทำโจทย์หิน ตะลุยโจทย์กว่า 1000 ข้อ แต่พอเจอข้อสอบจริง  ๆ ทำไม่ได้? เคยไหม ที่ไม่ได้อ่านหนังสือ แต่(จะสอบ) สอบผ่าน (ได้อย่างไร)? เพราะเราก็เคยเป็นเลยรู้ว่าควรต้องแก้ไขอย่างไร? รายวิชาที่เปิดคอร์ส รับสอนพิเศษสอบ ม.4- รับติวคณิต สอบเข้า ม.4- รับติววิทย์ สอบเข้า ม.4- รับติวอังกฤษ สอบเข้า ม.4- รับติวภาษาไทย สอบเข้า ม.4- รับติวสังคม สอบเข้า ม.4 
Image
เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น กับติวเตอร์อักษรจุฬาสอนภาษาญี่ปุ่น

เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น กับติวเตอร์อักษรจุฬาสอนภาษาญี่ปุ่น มีความชำนาญด้านภาษาญี่ปุ่นโดยตรง รับสอนแบบตัวต่อตัวที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าถึงตัวภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายและไวกว่า พร้อมกันบริการรับสอนนอกสถานที่ ที่จะทำให้ผู้เรียนสะดวกสบายกับการไม่ต้องเดินทางที่แสนจะรถติด สอนภาษาญี่ปุ่นทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตรและทุกเนื้อหา หลักการอ่านออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นพร้อมแบบฝึกอ่าน ปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น พร้อมแบบฝึกหัด คำศัพท์และสำนวนสำหรับผู้เริ่มเรียนแรกๆ เรียนและฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น... Read more...
Image
ติวคณิตศาสตร์ ทุกระดับกับติวเตอร์จุฬา

ติวคณิตศาสตร์ ทุกระดับกับติวเตอร์จุฬา ติวด้วยใจ สอบด้วยความเข้าใจ อธิบายจนน้องๆทำโจทย์ได้ รับรองว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เจาะเนื้อหาทุกประเด็น สามารถช่วยสอนจากไม่เก่งจนเป็นระดับเทพได้เลย ติวคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคที่ถึงกว่าเน้นการเรียนอย่างเป็นระบบ ถ้าอยากเก่งคณิตศาสตร์รีบสมัครเรียนกับเราเลยค่ะ ติวคณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยPAT1 และการสอบตรงของคณะต่างๆ และการแอดมิชชั่น สอนโดยติวเตอร์คณิตศาสตร์ที่มาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ ติวเตอร์มีประสบการณ์ มีความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ สามารถ่ายทอดได้อย่างแม่นยำ... Read more...
Image
ติว CU-TEP ตรงตามแนวข้อสอบของจุฬา

ติว CU-TEP ตรงตามแนวข้อสอบของจุฬา สอนทุกสิ่งที่ต้องสอบ หรือผู้เรียนสามารถระบุตัวเนื้อหาเองได้ รับรองเรียนกับเราแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน เริ่มเรียนแต่เนิ่นๆจะได้เปรียบ และมีโอกาสทำคะแนนได้มากกว่า เราสามารถช่วยเหลือน้องๆที่ต้องการเรียน CU-TEP เพื่อสอบเข้าจุฬา ภาคอินเตอร์ได้ โดยพี่ๆติวเตอร์ทุกคนจะมีความสามารถด้าน CU-TEP โดยเฉพาะ รวมเนื้อหาและแนวข้อสอบสำหรับน้องๆทุกคน ใช้ระยะเวลาเรียนสั้นๆ แต่ได้คะแนนสอบดีกันทุกคน แน่นอนว่าคอร์สติวกวดวิชา CU-TEP ของเรานั้น จะเน้นที่ภาษาอังกฤษเป็นหลักซะส่วนใหญ่... Read more...
Image
เรียนภาษาอังกฤษ ม.2 กับพี่จุฬาที่บ้าน

เรียนภาษาอังกฤษ ม.2 กับพี่จุฬาที่บ้าน การสอนพิเศษอังกฤษ ม.2 นั้นติวเตอร์จะเดินทางไปสอนถึงที่บ้าน โดยจะมีหลักสูตร และเอกสารที่จัดทำขึ้นให้เหมาะกับน้องๆแต่ละคน ทำให้น้องๆได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างตรงจุด และช่วยแก้ไขปัญหาภาษาอังกฤษของน้องๆโดยตรง และไม่ต้องออกเดินทางไปเรียนไกลๆ สอนพิเศษอังกฤษ ม.2 เพื่อสอบกลางภาคหรือปลายภาค หรือสอบแข่งขันต่างๆ ก็ได้สบายๆ ถ้าไม่พอใจผู้สอนเรายินดีเปลี่ยนทันทีเลยค่ะ ติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำพร้อมรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.2 ทุกที่ในกรุงเทพ ไม่ว่าจะยากเย็นแสนเข็ญจะใกล้หรือไกล... Read more...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Google+ Google