สถาบัน กวด วิชา tutor

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 
เผยภาษากะเหรี่ยงใกล้สูญเหตุเพราะระบบการศึกษาทอดทิ้งหลักสูตรท้องถิ่น ตัดขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรม

ชี้อนาคตภาษากะเหรี่ยงสูญหาย เหตุระบบการศึกษาทอดทิ้งหลักสูตรท้องถิ่น ตัดขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรม จี้ ศธ.ระงับแผนยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 5 พันแห่ง หวั่นกระทบวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาล่มสลาย ยกไร่หมุนเวียนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นางเตือนใจ ดีเทศน์ ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา (ศอข.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ บูรณาการเพื่อติดตามและประสานงานการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูชีวิตกะเหรี่ยง โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพ และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ในฐานะที่ตนเป็นกรรม การชุดนี้ ได้เสนอเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขคือ การฟื้นฟูรากเหง้าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและภาษาชนเผ่ากะเหรี่ยง (ปกากะญอ) รวมทั้งชาวไทยภูเขาชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะภาษาพื้นถิ่นมีความเปราะบางและเสี่ยงที่จะสูญหายภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี เนื่องจากระบบการศึกษาในปัจจุบันตัดขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา เด็กไม่ได้เรียนภาษาพื้นถิ่นในโรงเรียนรัฐ ชุมชนต้องจัดศูนย์การเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นขึ้นเอง แต่ก็มีปัญหาด้านงบประมาณและบุคลากร ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

นางเตือนใจกล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแผนที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศจำนวน 5,000 แห่ง ซึ่งตนเป็นห่วงว่าจะเกิดผลกระทบอย่างเลวร้ายต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา คาดว่าจะมีโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ทุรกันดารทางภาคเหนือไม่น้อยกว่า 2,600 แห่งถูกยกเลิก ทำให้พ่อแม่และเด็กชาวไทยภูเขาต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เช่น เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้น ครอบครัวมีเวลาพูดคุยกันน้อยลง ทำให้มีโอกาสสูงที่ภาษากะเหรี่ยงและชนเผ่าต่างๆ จะสูญหายไปในอนาคตอันใกล้นี้

"โรงเรียนขนาดเล็กๆ มีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา ไม่ควรที่จะยกเลิกแล้วหันไปสร้างโรงเรียนใหญ่ๆ ซึ่งจะเพิ่มภาระนักเรียนและพ่อแม่ให้มีชีวิตยากลำบากมากขึ้น ดิฉันจึงเสนอคณะกรรมการฯ ฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงว่าไม่ควรยุบโรงเรียนขนาดเล็ก หากจำเป็นจะต้องทำจริงๆ ก็ควรพิจารณาความจำเป็นแต่ละโรงเรียน ถ้ารัฐบาลเร่งยุบโรงเรียนขนาดเล็กก็จะยิ่งทำให้วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาล่มสลายเร็วมากยิ่งขึ้น" นางเตือนใจกล่าว และว่า ควรจะให้เด็กชาวเขาที่เรียนจบแล้วได้รับการบรรจุเป็นครูสอนภาษากะเหรี่ยงเพื่อสืบทอดภาษาท้องถิ่นให้คงอยู่ ซึ่งจะทำให้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาได้รับการอนุรักษ์ด้วย

นอกจากการแก้ไขปัญหาการศึกษาของกลุ่มชาวไทยภูเขาแล้ว ในที่ประชุมยังพิจารณาสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น ด้านที่ดินทำกิน โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ศึกษาเขตวัฒนธรรมพิเศษเช่นเดียวกับชาวเลอันดามัน และจะนำผลการศึกษาเรื่องไร่หมุนเวียนไปผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และด้านสัญชาติไทยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบที่จะเร่งออกบัตรประชาชนแก่ชาวไทยภูเขา

"การผลักดันนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงให้สำเร็จเป็นรูปธรรม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานอย่างบูรณาการ ที่ผ่านมายังไม่มีการเดินหน้าไปสู่การปฏิบัติ และเพิ่งจะเริ่มประชุมกันเมื่อเร็วๆ นี้" นางเตือนใจกล่าว

ด้านนายสมชาย เสียงหลาย ปลัด วธ. กล่าวถึงปัญหาชาวไทยภูเขาว่า ศูนย์การเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นมีปัญหาไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณรายหัว ขาดแคลนครูผู้สอนและอุปกรณ์การเรียนการสอน เนื่องจากไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดของรัฐ นอกจากนี้ยังมีปัญหาจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เพื่อรักษาวัฒนธรรม ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด นอกจากนี้ยังมีวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นหลายเรื่องที่ส่อว่าจะสูญหาย เพราะเด็กไม่ได้เรียนรู้และสืบทอดอย่างจริงจัง ตนเห็นว่าการประเมินหลักสูตรท้องถิ่นของชาวไทยภูเขาควรมีรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

"ผมเห็นว่าควรโอนศูนย์การเรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล ซึ่งจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสม พร้อมทั้งจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปศึกษาหาแนวทางแก้ไข รวมถึงนำเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป" นายสมชายกล่าว

ที่มา  :  ryt9.com
 

รับสอนพิเศษ

Image
รับสอนพิเศษ ม.4 ตามบ้านตัวต่อตัว ช่วงปิดเทอม 2557

รับสอนพิเศษ ม.4 ตามบ้านตัวต่อตัว ช่วงปิดเทอม 2557 ติวล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่ เพื่อความพร้อมและสมบูรณ์ที่สุดกับการเรียนทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ โดยทีมติวเตอร์จากสถาบัน จุฬา-ธรรมศาสตร์ รับสอนพิเศษ ติวเพิ่มเกรดการเรียน รับสอนพิเศษที่บ้านทุกวิชา ต้องการเสริมวิชาอะไรสามารถลงเรียนเป็นรายวิชาได้ ได้แก่ สอนพิเศษฟิสิกส์ สอนพิเศษเคมี สอนพิเศษชีวะ สอนพิเศษคณิตศาสตร์ สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ สอนพิเศษภาษาอังกฤษ สอนพิเศษภาษาไทย สอนพิเศษสังคมศึกษา เราสามารถช่วนปูพื้นฐาน ม.ปลาย ให้ดีได้... Read more...
Image
รับสอนพิเศษอังกฤษ ป.1 นอกสถานที่ สอนตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษอังกฤษ ป.1 นอกสถานที่ สอนตัวต่อตัว เปิดคอร์สเรียนพิเศษอังกฤษ ป.1 ปิดเทอม นี้ 2557 เสริมพื้นฐานและหลักภาษาอังกฤษ ให้น้องๆอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อความพร้อมก่อนเปิดเทอม ด้วยประสบการณ์ติวภาษาอังกฤษกว่า10ปี ที่มีแต่มอบความรู้ให้แก่น้องๆหลายๆคนประสบความสำเร็จมา ทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าเราจะทำให้น้องๆ ป.1 เก่งวิชาภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน รับสอนพิเศษ ป.1 ตัวต่อตัว นอกสถานที่ สอนทุกเนื้อหา ฟัง พูด อ่าน เขียน ความรู้ที่น้องๆจะได้รับ และประสบการณ์จากการเรียนที่นี้ จะเต็มไปด้วยความสนุก และความรู้ ที่หาไม่มีจากที่อื่น... Read more...
Image
อยากเรียนฟิสิกส์แล้วเข้าใจ ทำข้อสอบได้ ม.4 ม.5 ม.6

อยากเรียนฟิสิกส์แล้วเข้าใจ ทำข้อสอบได้ ม.4 ม.5 ม.6 ความยากขอวิชาฟิสิกส์คือต้องใช้จิตนาการนิดหน่อย และการคำนวณเป็นสิ่งแรกที่ต้องเก่ง มีสูตรหลากหลายมากมายให้เลือกใช้ จำสูตรไม่หวั่นไม่ไหว อย่าเพิ่งท้อถอย!!! เรามีติวเตอร์ฟิสิกส์ตั้งแต่ ม.4 ม.5 ม.6 และติวเตอร์สำหรับติวสอบPAT2 สามารถช่วยเหลือน้องๆได้ สามารถสอนการทำโจทย์ตั้งแต่แบบง่ายๆ ไปจนถึงโจทย์ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งการวิเคราะห์และตีโจทย์สอนให้แบบวิธีที่เข้าใจง่ายที่สุด รับรองว่าเข้าได้ง่ายชัว และด้วยบริการที่ติวเตอร์ฟิสิกส์จะเดินทางไปสอนพิเศษที่บ้านเลย มีความเป็นกันเอง... Read more...
Image
รับสอนพิเศษคณิตศาตร์ป.3 ปิดเทอม เปิดเทอม 2557

รับสอนพิเศษคณิตศาตร์ป.3 ปิดเทอม เปิดเทอม 2557 นี้..เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ที่ไหนดี.. ต้องการครูสอนคณิตศาสตร์ ป.3 ที่บ้าน เรามีติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน มีประสบการณ์สอนติวน้องๆที่บ้านและสถานที่สะดวกนัดหมาย เปิดรับสอนพิเศษ ติวกวดวิชา ทุกวิชา ทุกระดับชั้น รับสอนพิเศษ ประถม ป.1-ป.6 รับสอนพิเศษม.1,ม.2,ม.3 คณิตศาสตร์ สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ติวพิเศษวิทยาศาสตร์ ทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์   รับสอนพิเศษ ติวสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 ป.2 ป.3 ม.ต้น ม.ปลาย ปิดเทอม เปิดเทอม 2557 รับสอนพิเศษ ติวสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ป.2 ป.3 ม.ต้น ม.ปลาย ปิดเทอม เปิดเทอม 2557 รับสอนพิเศษ ติวสอน... Read more...
Image
รับสอนคณิตศาสตร์ ประถม ป.1-ป.6

รับสอนคณิตศาสตร์ ประถม ป.1-ป.6 ติวตั้งแต่เริ่มต้น เอาพื้นฐานให้ดีให้แน่นก่อน ฝึกทำโจทย์ สอนทำการบ้าน รับสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่อนุบาล ถึง มหาวิทยาลัย เนื้อหาที่เหมาะจะเลือกให้ตรงกับผู้เรียนแต่ละคน การสอนที่เลือกติวเตอร์ที่สามารถถ่ายทอดเทคนิคเฉพาะคณิตศาสตร์ ทำให้น้องไม่เก่งวิชานี้ กลับมาชอบและเรียนกับมันด้วยดี รับสอนคณิตศาสตร์ประถมที่มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ผ่านการสอนคณิตศาสตร์ประถมตามบ้านมามากมาย ไว้ใจให้บุตรหลานองท่านมาเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ประถมกับเรา รับรองเก่งขึ้นแน่นอน สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1 เทอม 2... Read more...
Image
ติวสอบCU-TEP ทีมติวจากจุฬาพร้อมบริการสอนพิเศษCU-TEP ตัวต่อตัว

ติวสอบCU-TEP ทีมติวจากจุฬาพร้อมบริการสอนพิเศษCU-TEP ตัวต่อตัว รับสอนทุกวัยตั้งแต่ ม.ปลาย หรือ ป.ตรี ไว้สำหรับวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยจุฬาในหลักสูตรอินเตอร์ เปิดรับติว CU-TEP มีแนะนำการทำข้อสอบในแต่ละส่วน ฝึกฝนให้มีความชำนาญ เสริมแทรกวิธีการทำข้อสอบCU-TEPแบบลัดๆ รับสอนCU-TEP ถึงที่ เรียนตัวต่อตัว ในระยะเร่งด่วนพร้อมแนวข้อสอบที่ให้ฝึกลองทำด้วยราคาที่ 350บาท/ช.ม. (รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆหมดแล้ว)         เทคนิคการทำข้อสอบ CU-TEP ให้ได้คะแนนสูง ที่มาของบทความ: ครูกอล์ฟ ครูต่าย และ ครูป๊อบอาย เหมาะสำหรับ:... Read more...
Image
รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สอนภาษาอังกฤษถึงที่ เรียนง่ายๆเข้าใจไวๆ ทั้งแกรมม่าต่างๆ หลักการแต่งประโยค การสื่อสารในชีวิตประจำวัน สอนตรงจุดประสงค์ต้องการติวภาษาอังกฤษแบบไหน ต้องการภาษาอังกฤษใช้งานทางไหนแจ้งได้ครับ ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษจะเริ่มสอนตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป เสริมความรู้ทางภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความสามารถในตัวคุณเอง เพื่อการเรียนและการงานที่ดีขึ้น รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กวดวิชา เตรียมอนุบาล และอนุบาล รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กวดวิชา ภาษาอังกฤษ ป.1... Read more...
Image
รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ตัวต่อตัวที่บ้าน

รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ตัวต่อตัวที่บ้าน ตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญา ตลอดจนวัยทำงาน ทุกหลักสูตรทั้งไทยและอังกฤษ(Thai/Eng)อินเตอร์ สอนเข้าใจง่าย กับติวเตอร์ใจดี มีประสบการณ์สอน จากสถาบันดังๆ เช่น จุฬา,ธรรมศาสตร์,มศว ฯลฯ รับสอนทั่วทุกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อยากได้เกรดเพิ่ม คะแนนดีๆ ต้องติวกับเราเลยค่ะ ติวเข้มกับพี่ๆเก่งคณิตอย่างมาก ติวมากแล้วกว่าร้อยๆคน น้องๆที่ติวคณิตกับเราได้ผลการเรียนดีขึ้นทุกคน   ติวคณิตตัวต่อตัว กับติวเตอร์โกโฮม น้องๆจะมีอิสระในการเลือก เลือกวันเวลา เองได้ อยากได้วันไหน เวลาไหน จัดได้ทันที เป็นการรับสอนถึงที่... Read more...
Image
ติวสอนพิเศษตัวต่อตัว ทุกชั้น ทุกวิชา ถึงที่บ้าน รับสอนพิเศษ ที่บ้านตัวต่อตัว

ติวสอนพิเศษตัวต่อตัว ทุกชั้น ทุกวิชา ถึงที่บ้าน รับสอนพิเศษ ที่บ้านตัวต่อตัว ทุกระดับชั้น อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และวัยทำงาน เปิดรับติวทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นไทย อังกฤษ อินเตอร์ สองภาษา Gifted สอนแบบเข้าใจไวและง่าย นำไปใช้ได้จริง จากประสบการณ์สอน ติวเตอร์จากสถาบันดังๆ เช่น จุฬา,ธรรมศาสตร์,มศว ฯลฯ รับสอนทั่วทุกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   หลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ ปูพื้นฐาน เป็นการเรียนล่วงหน้าเพื่อเสริมทักษะทางวิชาการในวิชานั้นๆ ในมีความพร้อมเกินเปิดเรียนจริง ปรับพื้นฐาน ช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง ที่ยังไม่เข้าใจ... Read more...
Image
ติวเข้มตะลุยโจทย์ O-NET ป.6 สอนถึงที่ เรียนตัวต่อตัว

ติวเข้มตะลุยโจทย์ O-NET ป.6 สอนถึงที่ เรียนตัวต่อตัว ได้ผลแน่นอน ติวเตอร์เก่งกว่าที่อื่นๆมีมาตรฐานในการคัดเลือกติวเตอร์จากความเชี่ยวชาญในแต่ละรายวิชา พร้อมสอนให้ถึงที่ สอนเข้าใจง่าย เน้นๆแบบตัวต่อตัว กันถึงที่บ้าน และนอกสถานที่ ทั้งใน กรุงเทพฯและปริมณฑลพร้อมเอกสารประกอบการติว สอนเข้าใจง่ายเป็นกันเอง ปรึกษาเรื่องการเรียนทุกปัญหามีทางออกกับทีมติวเตอร์โกโฮม   ไม่ใช่เรื่องยากที่จะติวO-NET ให้น้องๆสอนได้คะแนนดีๆ เมื่อมาเรียนติวเข้มกับเรา จากประสบการณ์สอนO-NET ตั้งแต่ ป.6,ม.3,ม.6 โดยติวเตอร์ในแต่ระดับชั้นนั้นๆเฉพาะไปเลย รู้ทุกเรื่อง... Read more...
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Google+ Google