สถาบัน กวด วิชา tutor

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 
เผยภาษากะเหรี่ยงใกล้สูญเหตุเพราะระบบการศึกษาทอดทิ้งหลักสูตรท้องถิ่น ตัดขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรม

ชี้อนาคตภาษากะเหรี่ยงสูญหาย เหตุระบบการศึกษาทอดทิ้งหลักสูตรท้องถิ่น ตัดขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรม จี้ ศธ.ระงับแผนยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 5 พันแห่ง หวั่นกระทบวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาล่มสลาย ยกไร่หมุนเวียนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นางเตือนใจ ดีเทศน์ ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา (ศอข.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ บูรณาการเพื่อติดตามและประสานงานการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูชีวิตกะเหรี่ยง โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพ และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ในฐานะที่ตนเป็นกรรม การชุดนี้ ได้เสนอเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขคือ การฟื้นฟูรากเหง้าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและภาษาชนเผ่ากะเหรี่ยง (ปกากะญอ) รวมทั้งชาวไทยภูเขาชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะภาษาพื้นถิ่นมีความเปราะบางและเสี่ยงที่จะสูญหายภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี เนื่องจากระบบการศึกษาในปัจจุบันตัดขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา เด็กไม่ได้เรียนภาษาพื้นถิ่นในโรงเรียนรัฐ ชุมชนต้องจัดศูนย์การเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นขึ้นเอง แต่ก็มีปัญหาด้านงบประมาณและบุคลากร ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

นางเตือนใจกล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแผนที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศจำนวน 5,000 แห่ง ซึ่งตนเป็นห่วงว่าจะเกิดผลกระทบอย่างเลวร้ายต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา คาดว่าจะมีโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ทุรกันดารทางภาคเหนือไม่น้อยกว่า 2,600 แห่งถูกยกเลิก ทำให้พ่อแม่และเด็กชาวไทยภูเขาต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เช่น เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้น ครอบครัวมีเวลาพูดคุยกันน้อยลง ทำให้มีโอกาสสูงที่ภาษากะเหรี่ยงและชนเผ่าต่างๆ จะสูญหายไปในอนาคตอันใกล้นี้

"โรงเรียนขนาดเล็กๆ มีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา ไม่ควรที่จะยกเลิกแล้วหันไปสร้างโรงเรียนใหญ่ๆ ซึ่งจะเพิ่มภาระนักเรียนและพ่อแม่ให้มีชีวิตยากลำบากมากขึ้น ดิฉันจึงเสนอคณะกรรมการฯ ฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงว่าไม่ควรยุบโรงเรียนขนาดเล็ก หากจำเป็นจะต้องทำจริงๆ ก็ควรพิจารณาความจำเป็นแต่ละโรงเรียน ถ้ารัฐบาลเร่งยุบโรงเรียนขนาดเล็กก็จะยิ่งทำให้วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาล่มสลายเร็วมากยิ่งขึ้น" นางเตือนใจกล่าว และว่า ควรจะให้เด็กชาวเขาที่เรียนจบแล้วได้รับการบรรจุเป็นครูสอนภาษากะเหรี่ยงเพื่อสืบทอดภาษาท้องถิ่นให้คงอยู่ ซึ่งจะทำให้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาได้รับการอนุรักษ์ด้วย

นอกจากการแก้ไขปัญหาการศึกษาของกลุ่มชาวไทยภูเขาแล้ว ในที่ประชุมยังพิจารณาสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น ด้านที่ดินทำกิน โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ศึกษาเขตวัฒนธรรมพิเศษเช่นเดียวกับชาวเลอันดามัน และจะนำผลการศึกษาเรื่องไร่หมุนเวียนไปผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และด้านสัญชาติไทยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบที่จะเร่งออกบัตรประชาชนแก่ชาวไทยภูเขา

"การผลักดันนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงให้สำเร็จเป็นรูปธรรม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานอย่างบูรณาการ ที่ผ่านมายังไม่มีการเดินหน้าไปสู่การปฏิบัติ และเพิ่งจะเริ่มประชุมกันเมื่อเร็วๆ นี้" นางเตือนใจกล่าว

ด้านนายสมชาย เสียงหลาย ปลัด วธ. กล่าวถึงปัญหาชาวไทยภูเขาว่า ศูนย์การเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นมีปัญหาไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณรายหัว ขาดแคลนครูผู้สอนและอุปกรณ์การเรียนการสอน เนื่องจากไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดของรัฐ นอกจากนี้ยังมีปัญหาจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เพื่อรักษาวัฒนธรรม ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด นอกจากนี้ยังมีวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นหลายเรื่องที่ส่อว่าจะสูญหาย เพราะเด็กไม่ได้เรียนรู้และสืบทอดอย่างจริงจัง ตนเห็นว่าการประเมินหลักสูตรท้องถิ่นของชาวไทยภูเขาควรมีรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

"ผมเห็นว่าควรโอนศูนย์การเรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล ซึ่งจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสม พร้อมทั้งจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปศึกษาหาแนวทางแก้ไข รวมถึงนำเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป" นายสมชายกล่าว

ที่มา  :  ryt9.com
 

รับสอนพิเศษ

Image
ติวฟิสิกส์ ม.5 ที่บ้าน กุมภาพันธ์ 2558

ติวฟิสิกส์ ม.5 ที่บ้าน กุมภาพันธ์ 2558 เรียนล่วงหน้า เตรียมความพร้อมก่อนเรียนจริงและก่อนสอบ ไม่ต้องจำเจกับการเรียนแบบเดิมๆที่เดิมๆ ครูคนเดิม รูปแบบการเรียนนอกสถานที่ ที่ห้าง  ที่บ้าน จะว่าไปเรียนเสร็จเที่ยวต่อได้เลย ทางเรามีติวเตอร์ฟิสิกส์ ม.5 ที่เก่งสอนได้ทุกรูปแบบโจทย์ จะยากจะง่ายอธิบายให้น้องๆเข้าใจได้อย่างไว เรียนแล้วรู้สึกผ่อนคลาย ไม่มีกังวล เพราะเราจะสอนให้จนกว่าจะเข้าใจ จนกว่าจะทำโจทย์ได้   ติวฟิสิกส์ ม.5 ที่บ้านตัวต่อตัว กุมภาพันธ์ 2558 ติวเตอร์จะเดินทางไปถึงหน้าบ้านเลย สามารถโทรจองคอร์สได้ตลอด 24 ชั่วโมง... Read more...
Image
ติวเข้มอังกฤษที่บ้าน กุมภาพันธ์ 2558

ติวเข้มอังกฤษที่บ้าน  กุมภาพันธ์ 2558 กวดวิชาที่บ้านเรียนสบายๆกับติวเตอร์อังกฤษเก่งๆ สอนให้ถึงที่ประหยัดเวลาการเดินทาง สะดวกไม่ต้องไปปวดหัวกับรถติด สอนได้ทุกทักษะแบบเจาะลึก เริ่มตั้งแต่พื้นฐานจากง่ายไปจนยาก ได้ติวเตอร์อังกฤษติวถึงที่เก่งๆ จะพลาดได้ไง ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เก่งอังกฤษหรือไม่  ทางเราจะทำให้ทุกคนที่เรียนติวเข้มอังกฤษที่บ้านกับเราเก่งขึ้นทุกคน ติวเตอร์มืออาชีพมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ ศิลปากร มหิดล  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของไทยที่ไว้ใจได้... Read more...
Image
สอน SAT ตัวต่อตัว กุมภาพันธ์ 2558

สอน SAT ตัวต่อตัว กุมภาพันธ์ 2558 น้องๆที่ต้องการเรียน SAT ทั้งส่วนของ MATH และ Verbal สามารติดต่อเรียนกันได้แบบตัวต่อตัว ติวเพื่อสอบโดยเฉพาะมีเอกสารทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบให้ รับรองได้คะแนนสูงแน่นอน สำหรับน้องๆที่เรียนภายไทย และภาคอินเตอร์ ที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งไทยและต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ เริ่มเตรียมความพร้อม SAT ตั้งแต่วันนี้ได้แล้ว เริ่มจากฝึกฝนตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยการลงคอร์ส SAT MATH และ Verbal แล้วแต่ผู้เรียนจะพัฒนาตัวเองในวิชาอะไร หรือลงเรียนทั้ง2วิชาเลยก็ได้ หนึ่งเลยเป็นวิชาคณิตศาสตร์... Read more...
Image
รับสอนอังกฤษ Conversation 2558

รับสอนอังกฤษ Conversation 2558 พูดเก่ง พูดถูก กล้าที่จะพูด เรียนระยะสั้น แต่ได้ผลยาวไกลลลลลล…..ล ต้องที่ติวเตอร์โกโฮม เท่านั้น!!! หลักสูตรเรียนอังกฤษ Conversation ตัวต่อตัว ที่ได้ผลเกินคาด พูดคล่องขึ้น คิดปุ๊ปพูดปั๊ป ได้ผลอย่างมากเพราะผู้เรียนที่ลงคอร์สอังกฤษ Conversation แบบเรียนตัวต่อตัวส่วนใหญ่ต้องการนำไปใช้จริงในการเรียน หรือในชีวิตประจำวันการทำงาน ทางเราสามารถไปสอนได้ที่Officeผู้เรียน หรือที่ไหนๆก็ได้ค่ะ คอร์สภาษาอังกฤษสนทนา conversation นี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจการพูดภาษาอังกฤษแบบชาวฝรั่ง และเป็นไวอย่างแน่นอนค่ะ   ทีมผู้สอนภาษาอังกฤษ Conversation 2558 มาจาก... Read more...
Image
สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ เพื่อติดต่อเชิงธุรกิจ หรือเสริมศักยภาพ ในการสื่อสารภาษาไทย ได้อย่างคล่องตัว เปิดรับสอนนอกสถานที่ทั่วทุกเขตในกรุงเทพ ระบุความต้องการทางภาษาไทยได้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามจุดประสงค์ของผู้เรียน ไว้ใจกับติวเตอร์สอนไทยให้ชาวต่างชาติของเรา มีแบบแผนการสอนที่ชัดเจน ใช้ระยะเวลาอันรวดเร็ว เป็นติวเตอร์ด้านภาษาโดยตรง มีวิธีการสอนที่ทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจภาษาไทยได้ดี และไว สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันที   รับสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ รับสอนภาษาไทย เพื่อบุคคลที่จะนำไปใช้ในการสนทนา... Read more...
Image
ติว toeic เร่งด่วน 2558

ติว toeic เร่งด่วน 2558 ติวลัดแบบด่วน เน้นการสอนด้วยความเข้าใจ เจาะลึกข้อสอบทีละข้ออธิบายหลักการและวิธการทำโจทย์ TOEIC อย่างได้ผลที่สุด กับการสอนด้วยเทคนิคของแต่ละติวเตอร์ การทำข้อสอบให้ออกมาได้คะแนนตามต้องการ  แนะนำสถานที่ติว TOEIC ที่ได้ผลต้องที่ ติวเตอร์โกโฮม เพราะเรารับสอน TOEICแบบตัวต่อตัว 2558 เปิดรับสอนกว่า13ปี มีน้องๆที่ติวกับเราแล้วผ่ายกว่า100ชีวิต รับติว TOEIC ตัวต่อตัว 2558 ติวได้ทุกที่ ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะที่ไหนทางสถาบันพร้อมส่งติวเตอร์TOEIC โดยตรงไปสอนให้ถึงที่เลยค่ะ... Read more...
Image
ครูสอนภาษาอังกฤษที่บ้าน English Conversation 2558

ครูสอนภาษาอังกฤษที่บ้าน English Conversation 2558 สามารถจัดหลักสูตรการเรียนได้ต้องการสื่อสารได้ทางไหน ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป หรือใช้ประกอบธุรกิจ เริ่มสอนกันตั้งแต่น้องอนุบาล ประถม มัธยม มหาลัย ไปจนถึงบุคคลทั่วไป ให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบให้ตรงกับความต้องการอย่างได้ผลต่อเนื่อง ครูสอนพิเศษที่มาพร้อมกันการสอนหลักสูตรเริ่มต้น สอนแบบเป็นไว ไม่ต้องเสียค่าเรียนมาก ไม่ว่าจะเรียนแบบเน้นเฉพาะทางคือ เน้น Reading Writing Grammar ก็สามารถระบุตามความต้องการได้เลย   ครูสอนภาษาอังกฤษที่บ้าน English Conversation 2558 จะมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ... Read more...
Image
ติวเข้า จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล Inter 2018

ติวเข้า จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล Inter 2018 สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรภาษาวิชาภาษาอังกฤษ(อินเตอร์) ในไทย สามารถขอคำแนะนำจาก ติวเตอร์โกโฮมได้ค่ะ อยากเรียนอินเตอร์ อยากเข้าคณะหรือมหาวิทยาลัยใดๆได้ อย่าเสียเวลามองหาที่เรียนให้ยากลำบากเลยค่ะ เพราะเรียนอินเตอร์กับเรา พร้อมส่งติวเตอร์เก่งๆ ไปสอนที่บ้านแบบไม่มีเงื่อนไข(ติวเตอร์ และวัน เวลา สถานที่ น้องๆเลือกเองได้) รับรองความเข้าใจ เรียนอินเตอร์กับเราแล้วเข้าใจอย่างแน่นอน อะไรที่น้องเคยคิดว่ายาก เราจะทำให้ง่าย เรียนกับแบบสบาย เนื้อหาเข้มข้น เข้าใจง่าย... Read more...
Image
ครูสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ อังกฤษ 2558

ครูสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ อังกฤษ 2558 น้องๆที่กำลังมองหาที่สอนพิเศษที่บ้าน ที่ไว้ใจได้ มีความเก่ง หรือนัดสอนกันตามสถานที่สะดวกได้ตามต้องการ น้องๆเรียนอยู่โรงเรียนอะไร ติวเตอร์ก็สามารถดูเนื้อหาที่เรียนแล้วสอนเสริมให้เข้าใจได้ทุกวิชา อธิบายแบบหมดเปลือก และแน่นอนต้องได้เกรดที่โรงเรียนดีขึ้น เพราะศูนย์ติวเตอร์ของเราคัดติวเตอร์อยากอย่างดี เจ๋งจริงจึงส่งไปสอนเท่านั้น จะติวในส่วนการเรียนที่โรงเรียนและแนวข้อสอบ สามารถนัดหมายได้ตามความสะดวกของผู้เรียนค่ะ   ครูสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ อังกฤษ 2558 3วิชาหลัก ที่นิยมติว... Read more...
Image
ติวเคมี ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว และติวสอบเคมี 2558

ติวเคมี ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว และติวสอบเคมี 2558 ได้เจอกับทีมสอนที่จะทำให้เคมีไม่ยากอีกต่อไป พบกับเนื้อหาเคมีที่เข้มข้น สอนเริ่มใหม่หมดสำหรับน้องๆที่ยังไม่เข้าใจ มีการสอนเฉพาะตัวของติวเตอร์โกโฮม มั่นใจได้เลยกับการสอบเคมี เกรด4 ได้ไม่ยาก เรียนง่ายเข้าใจไวกับทีมติวเคมี ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว ติวเตอร์สอนเคมีโดนเฉพาะมีความชำนาญการสอนเคมีอย่างมาก ไม่ต้องเสียค่ารถ และนั่งรถตากแดดหน้าดำไปติวเคมี ม.4 ไกลบ้าน อยู่ที่บ้านก็ติวได้ สอนเข้าใจง่าย ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ รับรองว่าเข้าใจแน่ๆ สั่งคอร์สติวเคมี ม.4 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ... Read more...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Copyright © 2005 - 2015 Tutor Go Home ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน
5/300 ซอยนาคนิวาส37 ถนนนาคนิวาส(ลาดพร้าว71) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
สมัครเรียน : 061-191-9654 (24ชั่วโมง)
สอนพิเศษที่บ้าน
Google+ Google