สถาบัน กวด วิชา tutor

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 
เผยภาษากะเหรี่ยงใกล้สูญเหตุเพราะระบบการศึกษาทอดทิ้งหลักสูตรท้องถิ่น ตัดขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรม

ชี้อนาคตภาษากะเหรี่ยงสูญหาย เหตุระบบการศึกษาทอดทิ้งหลักสูตรท้องถิ่น ตัดขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรม จี้ ศธ.ระงับแผนยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 5 พันแห่ง หวั่นกระทบวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาล่มสลาย ยกไร่หมุนเวียนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นางเตือนใจ ดีเทศน์ ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา (ศอข.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ บูรณาการเพื่อติดตามและประสานงานการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูชีวิตกะเหรี่ยง โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพ และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ในฐานะที่ตนเป็นกรรม การชุดนี้ ได้เสนอเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขคือ การฟื้นฟูรากเหง้าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและภาษาชนเผ่ากะเหรี่ยง (ปกากะญอ) รวมทั้งชาวไทยภูเขาชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะภาษาพื้นถิ่นมีความเปราะบางและเสี่ยงที่จะสูญหายภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี เนื่องจากระบบการศึกษาในปัจจุบันตัดขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา เด็กไม่ได้เรียนภาษาพื้นถิ่นในโรงเรียนรัฐ ชุมชนต้องจัดศูนย์การเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นขึ้นเอง แต่ก็มีปัญหาด้านงบประมาณและบุคลากร ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

นางเตือนใจกล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแผนที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศจำนวน 5,000 แห่ง ซึ่งตนเป็นห่วงว่าจะเกิดผลกระทบอย่างเลวร้ายต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา คาดว่าจะมีโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ทุรกันดารทางภาคเหนือไม่น้อยกว่า 2,600 แห่งถูกยกเลิก ทำให้พ่อแม่และเด็กชาวไทยภูเขาต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เช่น เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้น ครอบครัวมีเวลาพูดคุยกันน้อยลง ทำให้มีโอกาสสูงที่ภาษากะเหรี่ยงและชนเผ่าต่างๆ จะสูญหายไปในอนาคตอันใกล้นี้

"โรงเรียนขนาดเล็กๆ มีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา ไม่ควรที่จะยกเลิกแล้วหันไปสร้างโรงเรียนใหญ่ๆ ซึ่งจะเพิ่มภาระนักเรียนและพ่อแม่ให้มีชีวิตยากลำบากมากขึ้น ดิฉันจึงเสนอคณะกรรมการฯ ฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงว่าไม่ควรยุบโรงเรียนขนาดเล็ก หากจำเป็นจะต้องทำจริงๆ ก็ควรพิจารณาความจำเป็นแต่ละโรงเรียน ถ้ารัฐบาลเร่งยุบโรงเรียนขนาดเล็กก็จะยิ่งทำให้วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาล่มสลายเร็วมากยิ่งขึ้น" นางเตือนใจกล่าว และว่า ควรจะให้เด็กชาวเขาที่เรียนจบแล้วได้รับการบรรจุเป็นครูสอนภาษากะเหรี่ยงเพื่อสืบทอดภาษาท้องถิ่นให้คงอยู่ ซึ่งจะทำให้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาได้รับการอนุรักษ์ด้วย

นอกจากการแก้ไขปัญหาการศึกษาของกลุ่มชาวไทยภูเขาแล้ว ในที่ประชุมยังพิจารณาสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น ด้านที่ดินทำกิน โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ศึกษาเขตวัฒนธรรมพิเศษเช่นเดียวกับชาวเลอันดามัน และจะนำผลการศึกษาเรื่องไร่หมุนเวียนไปผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และด้านสัญชาติไทยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบที่จะเร่งออกบัตรประชาชนแก่ชาวไทยภูเขา

"การผลักดันนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงให้สำเร็จเป็นรูปธรรม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานอย่างบูรณาการ ที่ผ่านมายังไม่มีการเดินหน้าไปสู่การปฏิบัติ และเพิ่งจะเริ่มประชุมกันเมื่อเร็วๆ นี้" นางเตือนใจกล่าว

ด้านนายสมชาย เสียงหลาย ปลัด วธ. กล่าวถึงปัญหาชาวไทยภูเขาว่า ศูนย์การเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นมีปัญหาไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณรายหัว ขาดแคลนครูผู้สอนและอุปกรณ์การเรียนการสอน เนื่องจากไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดของรัฐ นอกจากนี้ยังมีปัญหาจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เพื่อรักษาวัฒนธรรม ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด นอกจากนี้ยังมีวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นหลายเรื่องที่ส่อว่าจะสูญหาย เพราะเด็กไม่ได้เรียนรู้และสืบทอดอย่างจริงจัง ตนเห็นว่าการประเมินหลักสูตรท้องถิ่นของชาวไทยภูเขาควรมีรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

"ผมเห็นว่าควรโอนศูนย์การเรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล ซึ่งจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสม พร้อมทั้งจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปศึกษาหาแนวทางแก้ไข รวมถึงนำเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป" นายสมชายกล่าว

ที่มา  :  ryt9.com
 

รับสอนพิเศษ

Image
รับกวดวิชาภาษาอังกฤษ O-NET โอเน็ต

  รับกวดวิชาภาษาอังกฤษ O-NET โอเน็ต จัดคอร์สสอนสดได้เองกับติวเตอร์ O-NET ที่เราภูมิใจเสนอ สอนได้ดี สอนได้เก่ง น้องๆเรียนแล้วจะติดใจ มีความรู้ภาษาอังกฤษจริง รู้ลึกและสามารถถ่ายทอดออกมาให้ผู้เรียนเข้าใจอีกด้วย นัดกวดวิชาภาษาอังกฤษ O-NET โอเน็ตตัวต่อตัว เรียนใกล้ชิดกับติวเตอร์ เพราะว่าเราสอนแบบตัวต่อตัว ไม่ต้องรำคาญเสียงดังที่จะทำให้เราขาดสมาธิ ไม่ต้องกลัวที่จะถาม เพราะกวดวิชาภาษาอังกฤษโอเน็ตแบบตัวต่อตัว ไม่เข้าใจก็ถามได้เลย ติวเตอร์พร้อมที่จะแนะนำค่ะ   รับตับที่เรารับติว o-net ทุกวิชาคือ รับติว O-NET  ป.6 ทุกวิชา รับติว O-NET  ม.3 ทุกวิชา... Read more...
Image
ติว GATเชื่อมโยง อังกฤษ 2557-2558

ติว GATเชื่อมโยง อังกฤษ 2557-2558 ติวเตรียมตัวก่อนสอบ GATเชื่อมโยง อังกฤษ รู้แนวข้อสอบสร้างความพร้อมให้กับตัวเองเพื่อมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน การสอบติดในสถานที่และคณะที่เราอยากเรียนได้นั้นหมายถึงอนาคตของน้องๆที่จะเข้าสู้รั่วมหาวิทยาลัยและการทำงานประกอบอาชีพในอนาคตด้วย ตั้งเป้าหมาย จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล หรือ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยติวข้อสอบกันให้พร้อมก่อนสอบวันนี้ได้ด้วยคอร์สติว GAT แนวข้อสอบเต็มปึก   รับติว GAT ภาษาไทยเชื่อมโยง 2557-2558 รับติว GAT ภาษาอังกฤษ 2557-2558 ติวตะลุยโจทย์ GAT 2557-2558 ติวแนวข้อสอบ GAT  2557-2558 เรียน gat pat ตัวต่อตัว 2557-2558   ติว... Read more...
Image
ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.1-ม.6 ตัวต่อตัว 2557-2558

ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.1-ม.6 ตัวต่อตัว 2557-2558 พร้อมรับมือช่วงเปิดเทอม-ปิดเทอม เจาะลึกวิชาคณิตศาสตร์ สอนหลักการแบบเข้าใจง่าย ฝึกทำโจทย์ทุกรูปแบบ เตรียมพร้อมกับการสอบกลางภาค และปลายภาย เพื่อจะมีความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ มากขึ้น ด้วยครูติวเตอร์คณิตศาสตร์ กับแนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ม.1-ม.6  สอนพิเศษที่บ้าน รับรองผล‎ว่าน้องๆมีความเข้าใจคณิตศาสตร์ ( Math ) มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน   ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.1 ตัวต่อตัว 2557-2558 ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.2 ตัวต่อตัว 2557-2558 ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.3 ตัวต่อตัว 2557-2558 ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.4 ตัวต่อตัว 2557-2558 ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ม.5... Read more...
Image
เรียนฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัว

เรียนฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัว ติวสอบแบบเร่งด่วน เปิดรับความรู้แบบด่วนจี้ ติวทุกเนื้อหาและหลักสูตร ฟิสิกส์ไทยและฟิสิกส์ภาษาอังกฤษ เนื้อหาการวิเคราะห์ที่ยาก เรียนยังไงก็ไม่เข้าใจ อย่าเพิ่งหยุด เพราะติวเตอร์โกโฮม ช่วยน้องๆได้ รับติวฟิสิกส์ ม.4 แบบตัวต่อตัว ที่น้องๆจะได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง มีวิธการสอนที่เป็นกันเอง สอนแบบไม่ดุ ค่อยๆอธิบายไปทีละนิดๆ น้องๆจะได้ไม่รู้สึกเบื่อและเครียดไปด้วย ติวเตอร์ฟิสิกส์ของเราที่เราคัดมาสอน รับรองว่าเข้าใจได้ง่ายชัวร์ค่ะ   ติวเตอร์ฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัว จะเดินทางไปสอนพิเศษที่บ้าน... Read more...
Image
รับสอนพิเศษ IGCSE

รับสอนพิเศษ IGCSE เพิ่มคะแนนสอบ สำหรับน้องที่ต้องการสอบเทียบวุฒิ ม.6 เพื่อเข้า ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ABAC และอื่นๆ ทางเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการติว IGCSE โดยตรงสามารถให้คำแนะนำได้ ทั้งการสอบและการติวเนื้อหาในแต่ละวิชาของIGCSE การทำข้อสอบ  IGCSE ที่เข้มข้น ไม่ต้องเดินทางไปเรียนพิเศษไกลบ้าน อยากเรียนพิเศษเพียงโทรมา ติวเตอร์จะเดินทางไปสอนพิเศษ IGCSE ทั่ว กทม. ค่ะ เรียน IGCSE ทุกวิชากันแบบสดๆ เรียนแบบเดี่ยว เรียนไวสอบได้ ผลคะแนนดี สอบผ่านทุกตัว ผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหา และ สามารถทำข้อสอบได้มากขึ้น... Read more...
Image
เรียนภาษาอังกฤษ ติวก่อนสอบ ประถม1-6

เรียนภาษาอังกฤษ ติวก่อนสอบ ประถม1-6  เตรียมตัวให้ดีก่อนสอบ ทำเกรดให้สวยๆ ด้วยติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน รับสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สอนอังกฤษที่บ้าน ทุกระดับชั้น ป.1-ป.6 2557-2558 ด้วยการสอนที่น้องๆเข้าถึงและเข้าใจได้มากกว่า กับการเรียนตัวต่อตัว สอนเสริมพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น เอาใจใส่ช่วยดูแลทุกเรื่องในวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการบ้าน รายงานหรืออื่นๆ ติวอังกฤษตัวต่อตัว ป.1-ป.6 เข้าใจและติวข้อสอบหรือเนื้อหาที่เริ่มเรียนที่ในโรงเรียนที่กำลังจะสอนกันอยู่ในเทอมนี้ ... Read more...
Image
ติวเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ม.3 ม.6 2557-2558

ติวเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ม.3 ม.6 2557-2558 ติวเตรียมสอบแบบจริงจังกันได้แล้ว สอนแบบลงลึกกับโจทย์ทุกข้อ เอาข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 ม.6 2557-2558 และ ปีก่อน มาให้น้องๆฝึกทำกัน รับสอนพิเศษแบบตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย เน้นความเข้าใจ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ น้องๆจะเรียนแล้วเข้าใจกว่าเรียนที่ไหนๆ สอนพิเศษคณิตศาสตร์ราคาถูก เริ่มที่ 200บาท ต่อ ชั่วโมง ไว้ใจได้ อยู่ในสายตาผู้ปกครองค่ะ   สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.3 ม.6 2557-2558 แบบตัวต่อตัว สอนถึงที่ มีการรับประกันผู้สอนทุกกรณี สอนพิเศษคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคที่ถึงกว่า มีสูตรลัด... Read more...
Image
รับสอนภาษาอังกฤษ ประถม มัธยมศึกษา

รับสอนภาษาอังกฤษ ประถม มัธยมศึกษา สอนแบบพี่น้อง ให้ความเข้าใจแบบจริงจัง ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อหรือไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการสอนแบบตัวต่อตัวที่ได้ความเข้าใจได้กว่า ด้วยติวเตอร์ที่สอนตรงตามต้องการไม่ว่าจะเป็น แกรมม่า คำศัพท์ การอ่าน การเขียน หรือการสื่อสาร ตั้งแต่ระดับอนุบาล ป.1-6 ,  ม.1-3 , ม.4-6  และมหาวิทยาลัย เรียนภาษาอังกฤษที่บ้านตัวต่อตัว สอนโดยติวเตอร์เอกภาษาอังกฤษ หรือจบจากต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำ สอนตรงจุด อธิบายแบบเข้าใจไว เดินทางไปสอนที่บ้าน สามารถนัดและปรับเวลาได้ตามผู้เรียนต้องการ สะดวก เป็นไว... Read more...
Image
รับติว SAT math & verbalตัวต่อตัว

รับติว SAT math & verbalตัวต่อตัว ติวเนื้อหาพื้นฐาน และแนวข้อสอบ จากติวเตอร์ที่ภายการสอบจริง มีประสบการณ์สอบSATทั้งส่วนของMATH และ VERBAL ที่ได้มาตรฐานการสอบเฉพาะแบบฉบับของติวเตอร์โกโฮม ติวSAT MATH ถึงที่ด้วยติวเตอร์ที่มีการสอนและอธิบายที่ดี จากระบบการคัดเลือกติวเตอร์SATตัวต่อตัว โดยเฉพาะ ผู้เรียนสามารถแจ้งความต้องการได้ในการติวเฉพาะจุดหรือติวเนื้อหาทั้งหมด จะเป็นการติวSATแบบเดี่ยวที่ได้รับความรู้และเนื้อหาพร้อมสอบ โดยใช้ระยะเวลาสั้นกว่าที่อื่นๆ   ติวข้อสอบ SAT Math เพื่อทำคะแนนสอบเข้าสถาบันการศึกษาของไทย และของต่างประเทศ... Read more...
Image
สอนพิเศษคณิตศาสตร์ กับติวเตอร์วิศวะ

สอนพิเศษคณิตศาสตร์ กับติวเตอร์วิศวะ ติวโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง สอนกันตรงๆเฉพาะด้านกันไปเลย กับการเน้นซ้ำเฉพาะจุดที่สงสัยหรือไม่เข้าใจได้ อีกทั้งยังมีติวคณิตเฉพาะแนวข้อสอบด้วย ติวเป็นพื้นฐานให้ดีก่อนแล้วค่อยๆแนะนำการคิดเลขแบบให้เทคนิคตั้งแต่ระดับธรรมดาไปจนระดับสูง รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์แบบตัวต่อตัว หรือเรียนแบบกลุ่ม เราเป็นโรงเรียนคณิตศาสตร์โดยตรง ซึ่งสถาบันของเราจะเน้นติวเตอร์ทีเก่งคำนวณจากวิศวะมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ และมีทักษะทางวิศวะเป็นหลัก หรือเป็นติวเตอร์ที่เรียนคณะวิทยาศาสตร์เอกคณิตศาสตร์โดยตรง... Read more...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Copyright © 2005 - 2014 Tutor Go Home ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน
5/300 ซอยนาคนิวาส37 ถนนนาคนิวาส(ลาดพร้าว71) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
สมัครเรียน : 061-191-9654 (24ชั่วโมง)
สอนพิเศษที่บ้าน
Google+ Google