สถาบัน กวด วิชา tutor

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 
เผยภาษากะเหรี่ยงใกล้สูญเหตุเพราะระบบการศึกษาทอดทิ้งหลักสูตรท้องถิ่น ตัดขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรม

ชี้อนาคตภาษากะเหรี่ยงสูญหาย เหตุระบบการศึกษาทอดทิ้งหลักสูตรท้องถิ่น ตัดขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรม จี้ ศธ.ระงับแผนยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 5 พันแห่ง หวั่นกระทบวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาล่มสลาย ยกไร่หมุนเวียนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นางเตือนใจ ดีเทศน์ ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา (ศอข.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ บูรณาการเพื่อติดตามและประสานงานการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูชีวิตกะเหรี่ยง โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพ และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ในฐานะที่ตนเป็นกรรม การชุดนี้ ได้เสนอเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขคือ การฟื้นฟูรากเหง้าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและภาษาชนเผ่ากะเหรี่ยง (ปกากะญอ) รวมทั้งชาวไทยภูเขาชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะภาษาพื้นถิ่นมีความเปราะบางและเสี่ยงที่จะสูญหายภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี เนื่องจากระบบการศึกษาในปัจจุบันตัดขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา เด็กไม่ได้เรียนภาษาพื้นถิ่นในโรงเรียนรัฐ ชุมชนต้องจัดศูนย์การเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นขึ้นเอง แต่ก็มีปัญหาด้านงบประมาณและบุคลากร ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

นางเตือนใจกล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแผนที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศจำนวน 5,000 แห่ง ซึ่งตนเป็นห่วงว่าจะเกิดผลกระทบอย่างเลวร้ายต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา คาดว่าจะมีโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ทุรกันดารทางภาคเหนือไม่น้อยกว่า 2,600 แห่งถูกยกเลิก ทำให้พ่อแม่และเด็กชาวไทยภูเขาต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เช่น เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้น ครอบครัวมีเวลาพูดคุยกันน้อยลง ทำให้มีโอกาสสูงที่ภาษากะเหรี่ยงและชนเผ่าต่างๆ จะสูญหายไปในอนาคตอันใกล้นี้

"โรงเรียนขนาดเล็กๆ มีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา ไม่ควรที่จะยกเลิกแล้วหันไปสร้างโรงเรียนใหญ่ๆ ซึ่งจะเพิ่มภาระนักเรียนและพ่อแม่ให้มีชีวิตยากลำบากมากขึ้น ดิฉันจึงเสนอคณะกรรมการฯ ฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงว่าไม่ควรยุบโรงเรียนขนาดเล็ก หากจำเป็นจะต้องทำจริงๆ ก็ควรพิจารณาความจำเป็นแต่ละโรงเรียน ถ้ารัฐบาลเร่งยุบโรงเรียนขนาดเล็กก็จะยิ่งทำให้วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาล่มสลายเร็วมากยิ่งขึ้น" นางเตือนใจกล่าว และว่า ควรจะให้เด็กชาวเขาที่เรียนจบแล้วได้รับการบรรจุเป็นครูสอนภาษากะเหรี่ยงเพื่อสืบทอดภาษาท้องถิ่นให้คงอยู่ ซึ่งจะทำให้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาได้รับการอนุรักษ์ด้วย

นอกจากการแก้ไขปัญหาการศึกษาของกลุ่มชาวไทยภูเขาแล้ว ในที่ประชุมยังพิจารณาสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น ด้านที่ดินทำกิน โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ศึกษาเขตวัฒนธรรมพิเศษเช่นเดียวกับชาวเลอันดามัน และจะนำผลการศึกษาเรื่องไร่หมุนเวียนไปผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และด้านสัญชาติไทยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบที่จะเร่งออกบัตรประชาชนแก่ชาวไทยภูเขา

"การผลักดันนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงให้สำเร็จเป็นรูปธรรม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานอย่างบูรณาการ ที่ผ่านมายังไม่มีการเดินหน้าไปสู่การปฏิบัติ และเพิ่งจะเริ่มประชุมกันเมื่อเร็วๆ นี้" นางเตือนใจกล่าว

ด้านนายสมชาย เสียงหลาย ปลัด วธ. กล่าวถึงปัญหาชาวไทยภูเขาว่า ศูนย์การเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นมีปัญหาไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณรายหัว ขาดแคลนครูผู้สอนและอุปกรณ์การเรียนการสอน เนื่องจากไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดของรัฐ นอกจากนี้ยังมีปัญหาจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เพื่อรักษาวัฒนธรรม ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด นอกจากนี้ยังมีวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นหลายเรื่องที่ส่อว่าจะสูญหาย เพราะเด็กไม่ได้เรียนรู้และสืบทอดอย่างจริงจัง ตนเห็นว่าการประเมินหลักสูตรท้องถิ่นของชาวไทยภูเขาควรมีรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

"ผมเห็นว่าควรโอนศูนย์การเรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล ซึ่งจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสม พร้อมทั้งจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปศึกษาหาแนวทางแก้ไข รวมถึงนำเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป" นายสมชายกล่าว

ที่มา  :  ryt9.com
 

รับสอนพิเศษ

Image
ครูสอนภาษาอังกฤษที่บ้าน English Conversation 2558

ครูสอนภาษาอังกฤษที่บ้าน English Conversation 2558 สามารถจัดหลักสูตรการเรียนได้ต้องการสื่อสารได้ทางไหน ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป หรือใช้ประกอบธุรกิจ เริ่มสอนกันตั้งแต่น้องอนุบาล ประถม มัธยม มหาลัย ไปจนถึงบุคคลทั่วไป ให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบให้ตรงกับความต้องการอย่างได้ผลต่อเนื่อง ครูสอนพิเศษที่มาพร้อมกันการสอนหลักสูตรเริ่มต้น สอนแบบเป็นไว ไม่ต้องเสียค่าเรียนมาก ไม่ว่าจะเรียนแบบเน้นเฉพาะทางคือ เน้น Reading Writing Grammar ก็สามารถระบุตามความต้องการได้เลย   ครูสอนภาษาอังกฤษที่บ้าน English Conversation 2558 จะมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ... Read more...
Image
ติวเข้า จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล Inter 2018

ติวเข้า จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล Inter 2018 สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรภาษาวิชาภาษาอังกฤษ(อินเตอร์) ในไทย สามารถขอคำแนะนำจาก ติวเตอร์โกโฮมได้ค่ะ อยากเรียนอินเตอร์ อยากเข้าคณะหรือมหาวิทยาลัยใดๆได้ อย่าเสียเวลามองหาที่เรียนให้ยากลำบากเลยค่ะ เพราะเรียนอินเตอร์กับเรา พร้อมส่งติวเตอร์เก่งๆ ไปสอนที่บ้านแบบไม่มีเงื่อนไข(ติวเตอร์ และวัน เวลา สถานที่ น้องๆเลือกเองได้) รับรองความเข้าใจ เรียนอินเตอร์กับเราแล้วเข้าใจอย่างแน่นอน อะไรที่น้องเคยคิดว่ายาก เราจะทำให้ง่าย เรียนกับแบบสบาย เนื้อหาเข้มข้น เข้าใจง่าย... Read more...
Image
ครูสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ อังกฤษ 2558

ครูสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ อังกฤษ 2558 น้องๆที่กำลังมองหาที่สอนพิเศษที่บ้าน ที่ไว้ใจได้ มีความเก่ง หรือนัดสอนกันตามสถานที่สะดวกได้ตามต้องการ น้องๆเรียนอยู่โรงเรียนอะไร ติวเตอร์ก็สามารถดูเนื้อหาที่เรียนแล้วสอนเสริมให้เข้าใจได้ทุกวิชา อธิบายแบบหมดเปลือก และแน่นอนต้องได้เกรดที่โรงเรียนดีขึ้น เพราะศูนย์ติวเตอร์ของเราคัดติวเตอร์อยากอย่างดี เจ๋งจริงจึงส่งไปสอนเท่านั้น จะติวในส่วนการเรียนที่โรงเรียนและแนวข้อสอบ สามารถนัดหมายได้ตามความสะดวกของผู้เรียนค่ะ   ครูสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ อังกฤษ 2558 3วิชาหลัก ที่นิยมติว... Read more...
Image
ติวเคมี ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว และติวสอบเคมี 2558

ติวเคมี ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว และติวสอบเคมี 2558 ได้เจอกับทีมสอนที่จะทำให้เคมีไม่ยากอีกต่อไป พบกับเนื้อหาเคมีที่เข้มข้น สอนเริ่มใหม่หมดสำหรับน้องๆที่ยังไม่เข้าใจ มีการสอนเฉพาะตัวของติวเตอร์โกโฮม มั่นใจได้เลยกับการสอบเคมี เกรด4 ได้ไม่ยาก เรียนง่ายเข้าใจไวกับทีมติวเคมี ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว ติวเตอร์สอนเคมีโดนเฉพาะมีความชำนาญการสอนเคมีอย่างมาก ไม่ต้องเสียค่ารถ และนั่งรถตากแดดหน้าดำไปติวเคมี ม.4 ไกลบ้าน อยู่ที่บ้านก็ติวได้ สอนเข้าใจง่าย ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ รับรองว่าเข้าใจแน่ๆ สั่งคอร์สติวเคมี ม.4 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ... Read more...
Image
รับติวภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 2 ปี2558

รับติวภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 2 ปี2558 เปิดรับสอนภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร มีให้เลือกมากมาย การเรียนแบบตัวต่อตัวที่ทำให้พัฒนาการของผู้เรียนเป็นไปได้อย่างไว ครูสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวมีความเชี่ยวชาญโดยตรง รู้วิธีรับมือเด็กๆได้ในทุกสถานการณ์ น้องๆสามารถติดต่อเรียนพิเศษอังกฤษ ม.3 ได้ทั้งปิดเทอม และเปิดเทอม จะมีติวเตอร์ไปสอนพิเศษให้ที่บ้านเลย สามารถเลือกครูได้ด้วยว่าต้องการแบบไหน ชาย หรือหญิง เรียนพิเศษอังกฤษ ม.3 โดยเน้นการสร้างพื้นฐานลดการจำให้มากที่สุด พยายามสร้างเรื่องและผูกศัพท์ให้น้องๆเกิดการจดจำเอง... Read more...
Image
สอนพิเศษวิชาชีววิทยา ติวชีวะ ตัวต่อตัว ม.4 ม.5 ม.6 เทอม2 ปี2558

สอนพิเศษวิชาชีววิทยา ติวชีวะ ตัวต่อตัว ม.4 ม.5 ม.6 เทอม2 ปี2558 น้องๆที่อ่านหนังสือไม่ทัน อ่านยังไงก็จำไม่หมด ทางเราช่วยได้ค่ะ บริการสอนพิเศษจัดหาครูส่งไปสอนถึงที่ กวดวิชาชีววิทยาที่บ้านได้ทันทีเลยค่ะ ไม่มีต้องพื้นฐานอะไรเลย จะรักจะไม่ชอบวิชาชีวะยังไง เราก็จะเติมเต็มทุกส่วนที่บกพร่องให้น้องๆได้เกรดดีอย่างแน่นอน โดยติวเตอร์กวดวิชาชีววิทยาที่มีประสบการณ์ในการสอนพิเศษค่ะ มีความเก่งเฉพาะวิชา สามารถสอนน้องๆได้ดีกว่าที่อื่นๆแน่นอนค่ะ   จัดหลักสูตรเรียนชีวะเองได้ สอนชีวะตัวต่อตัว พร้อมเอกสารและหลักสูตรที่ครบถ้วนที่สุด... Read more...
Image
ติวเตอร์รับติวฟิสิกส์ ม4-ม.6 ตัวต่อตัว ปี2558

ติวเตอร์รับติวฟิสิกส์ ม4-ม.6 ตัวต่อตัว ปี2558 เริ่มพื้นฐานกันใหม่ เสริมความพร้อมให้น้องๆเตรียมสอบทุกระดับ ทั้งในโรงเรียน และ GAT PAT 7วิชาสามัญ ให้เข้าคณะในฝัน เชื่อให้ความสามารถเรา ให้เราช่วยสิค่ะ จะได้เข้าใจง่ายขึ้น คอร์สครอบคลุมทุกบทเลย ติวฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6 ที่บ้าน เพิ่มเกรดและผลการเรียนที่สูงขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะ ยากติวเพิ่มเกรด และติวเข้ามหาวิทยาลัย ติวสอบวิศวะ ติวสอบวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ติดต่อเราได้โดยตรงค่ะ   น้องๆที่กลัววิชาฟิสิกส์ ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้ว เพราะสถาบันเรามีทีมครูที่สามารถพาน้องๆหลุดพ้นจากความกลัวนี้ได้... Read more...
Image
รับสอนพิเศษสังคม ม.1-ม.6 ตัวต่อตัว ปี2558

รับสอนพิเศษสังคม ม.1-ม.6 ตัวต่อตัว ปี2558 รับรองบทไหนที่อ่านแล้วจำไม่ได้ ท่องไม่หมด เวลาอ่านไม่พอก่อนสอบ ครูสังคมของเราจะทำให้จำได้ อ่านทัน สอบผ่าน แน่นอน ผู้เรียนแค่โทรมมาสมัครแล้วรออยู่ที่บ้านเท่านั้นค่ะ แล้วเราจะให้ติวเตอร์ของเราจะเดินทางไปสอนพิเศษสังคม ม.1-ม.6 ตัวต่อตัว ปี2558  ที่บ้านเลย พร้อมกับเนื้อหาที่สรุป เอาแต่ใจความสำคัญๆที่มักออกสอบมาสอนให้ เราสามารถสอนพิเศษให้น้องๆเข้าใจในเวลาสั้นๆได้ น้องสามารถลงเรียนพิเศษสังคม ม.5 เทอม 2 เข้าใจได้ในเวลาอันสั้นๆ ค่ะ ลืมบรรยากาศที่กดดัน ในห้องเรียน... Read more...
Image
ติวภาษาจีนตัวต่อตัว ปี2558

ติวภาษาจีนตัวต่อตัว ปี2558 สำหรับคนที่ต้องการจะเรียนพิเศษภาษาจีนตัวต่อตัวนี่คงเป็นคำถาม เพราะการจะออกไปเรียนทั้งที ก็ควรจะได้เรียนกับสถาบันที่ได้ผล และเรียนกับติวเตอร์เก่งๆ จะง่ายกว่าไหมหากอยู่ที่บ้านก็สามารถเรียนพิเศษภาษาจีนตัวต่อตัว แบบเจ๋งๆ กับติวเตอร์ที่มีความสามารถในการสอนพิเศษไม่แพ้ใครที่ไหน กับเราติวเตอร์โกโฮม ติวเตอร์ติวภาษาจีนตัวต่อตัวที่เก่งกับวิชาการและเก่งด้านการสอน มีวิธรการสอนที่ทำให้น้องๆเป็นไว นำไปใช้งานจริงได้ไวด้วย โดยติวเตอร์นั้นมาจากจุฬา ธรรมสาสตร์ เราสอนครอบคลุมทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน... Read more...
Image
รับกวดวิชาภาษาอังกฤษ O-NET โอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 ทุกวิชา 2558

รับกวดวิชาภาษาอังกฤษ O-NET โอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 ทุกวิชา 2558 เปิดรับสอนแบบตัวต่อตัว เรียนO-Net กันอย่างเข้มข้น สอนโดยครูที่มีความรู้ความสามารถสอนเก่ง สามารถอธิบายให้น้องๆเข้าใจได้ง่ายๆ น้องๆสามารถจัดตารางเรียนเองได้ ติวอย่างจริงจัง นัดวันเรียนล่วงหน้าได้ ชอบที่ไหนโทรมาสั่งจองติวเตอร์แล้วติวเตอร์จะออกไปสอนตามนัด กวดวิชาภาษาอังกฤษ O-NET โอเน็ตตัวต่อตัว เรียนใกล้ชิดกับติวเตอร์ ซักถามจุดที่ไม่เข้าใจได้ทันที เพราะว่าเราสอนแบบตัวต่อตัว ไม่ต้องรำคาญเสียงดัง การเรียนพิเศษที่มีสมาธิสูงกว่าแบบอื่น ไม่ต้องกลัวที่จะถาม... Read more...
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Copyright © 2005 - 2015 Tutor Go Home ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน
5/300 ซอยนาคนิวาส37 ถนนนาคนิวาส(ลาดพร้าว71) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
สมัครเรียน : 061-191-9654 (24ชั่วโมง)
สอนพิเศษที่บ้าน
Google+ Google