สอนพิเศษชีววิทยา

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 
เรื่อง ราวเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศตอนนี้ กำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤต หมายความว่าระบบการศึกษาของบ้านเรามีปัญหาสั่งสมมาจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะที่ ใช้ทุนเป็นตัวบ่งชี้สถานเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นสัญญาณของความล่มสลาย

ชอบ พูดกันว่าคุณภาพการศึกษาคือพื้นฐานของชาติแต่ข่าวคราวเกี่ยวกับการศึกษาของ ไทยมีแต่เรื่องที่เป็นลบมาโดยตลอด ตั้งแต่ปัญหาคลาสสิกที่สุดของระบบการศึกษาซึ่งก็คือวัฒนธรรมการจ่ายแปะเจี๊ ยะสำหรับการเข้าเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงระดับมัธยมปลาย เป็นจำนวนตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านบาท และข่าวที่โด่งดังเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก็คือความโกลาหลของการปรับเปลี่ยน วิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจากระบบการสอบเอนทรานซ์มาเป็นระบบที่เรียกว่าแอด มิชชัน ซึ่งสร้างความสับสนงงงวยแก่บรรดานักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

อีก ข่าวฉาวเมื่อไม่นานนี้ก็คือ เรื่องการขายปริญญาของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำลังเอาผิดและต่อมาได้ขยายผลการสืบสวนไปอีก หลายมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย แค่การแข่งขันภายในทวีปเอเชียก็พบว่ามีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับสูงสุด เพียงแค่อันดับ34 เท่านั้น ซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนอันดับต่อๆ มาได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอันดับที่ 67 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอันดับที่ 88 หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในอันดับที่ 95 เป็นต้น

ล่าสุดก็มีข่าวเกี่ยวกับนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ กว่า 7,000 โรง ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอ้างจากเหตุผลของความไม่พร้อมในเรื่องของปัจจัยสำหรับจัดการศึกษาทั้งใน ส่วนจำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ส่งผลกลายเป็นความไม่มีมาตรฐาน (ในทัศนะของฝ่ายกำหนดนโยบาย)ของโรงเรียนเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในชนบทห่างไกลจากในเมือง

ข่าวด้านลบเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบการศึกษาของประเทศไทย?

ความ จริงแล้วปัญหาของระบบการศึกษาในประเทศเรามีหลากหลายมิติ แต่ในบทความนี้ผู้เขียนจะขอเกริ่นถึงเพียงส่วนเดียวที่สำคัญก็คือ การที่สถาบันการศึกษาได้ผูกเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไว้กับเรื่องทุนอย่าง ใกล้ชิด กล่าวคือผู้บริหารการศึกษาชอบจะอ้างว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพดีจำเป็นจะต้องอาศัยทุนในการขับเคลื่อน แต่ผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรือแม้กระทั่งผู้กำหนดนโยบายอย่างกระทรวงศึกษาธิการกลับไม่ได้วางกรอบของ การแสวงหาทุนตลอดจนกระบวนวิธีการใช้จ่ายเงินเพื่อพัฒนา "คุณภาพ" การศึกษาแต่อย่างใด

ดังนั้นจึงเห็นการใช้เงินสำหรับพัฒนาหรือขับ เคลื่อนการศึกษาจะเป็นไปในลักษณะของการสร้างภาพหรือเปลือกจอมปลอม โดยส่วนใหญ่มักจะถูกจัดไปสำหรับการก่อสร้างอาคารสถานที่เรียน การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยสนับสนุนเท่านั้น มักไม่ค่อยจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเนื้อหาของการศึกษา กระบวนวิธีจัดการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะการเรียน การแสวงหาความรู้ หรือการสร้างองค์ความรู้แม้กระทั่งเรื่องของการคิดวิเคราะห์ งานวิจัย ฯลฯ

จะ เห็นได้ว่าปัญหาที่เกริ่นไว้ข้างต้นนั้น ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทุนแทบทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่เด็กเริ่มเข้าโรงเรียนครั้งแรก พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ต้องพบกับระบบแปะเจี๊ยะ หรือการเรี่ยไรเงินบริจาคโดยวิธีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะมีการเรียกเก็บในอัตราที่สูงแตกต่างกันไปตามความนิยมในสังคม เรื่องนี้เป็นปัญหามาโดยตลอดและดูเหมือนว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้ถึงแม้ว่าจะ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกมารับรองตามบิลบอร์ดโฆษณาอย่างแข็งขัน ว่าจะต้องไม่มีก็ตามแต่นั่นก็เป็นเพียงมายาภาพหลอก เพราะการจ่ายแปะเจี๊ยะเป็นความยินยอมพร้อมใจกันทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับ เรื่องนี้เป็นบ่อเกิดของระบบการจ่ายเงินใต้โต๊ะในสังคม เพราะจ่ายกันตั้งแต่เริ่มเรียน เขียน อ่านทีเดียว แต่กลับเป็นว่าคนส่วนใหญ่ก็ยินดีที่จะกระทำเพราะต้องการสร้างโอกาสและอนาคต ที่ดีให้แก่บุตรหลานของตน

การจ่ายแปะเจี๊ยะเป็นปัญหาใหญ่ที่มักจะพบ ในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมัธยม เป็นลักษณะของการประมูลกันเพื่อจะเข้าเรียนได้ แต่สำหรับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนั้น จะเป็นปัญหาในมุมกลับ เป็นเรื่องของการจัดหลักสูตรการศึกษาซ้ำซ้อนทำให้มีหลายมาตรฐานทางวิชาการ อันเป็นผลมาจากนโยบายแสวงหาทุนของสถาบันการศึกษา เป็นลักษณะของการกวาดต้อนลูกค้าเข้าไปเรียนเพื่อระดมทุน ในทัศนะของผู้เขียนแล้วเห็นว่ากรณีหลังเป็นสิ่งที่น่ากลัวเสียยิ่งกว่าใน กรณีแรก

ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเริ่มจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง เห็นได้ชัดตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจากระบบการ สอบแข่งขันหรือระบบเอนทรานซ์ดั้งเดิม มาเป็นระบบการคัดสรรหรือที่เรียกว่าระบบแอดมิชชัน และระบบโควตารับตรง จากนั้นก็ต่อด้วยการพาเหรดออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยรัฐ ซึ่งก็ได้ดำเนินการผ่านรัฐสภาโดยออกเป็นพระราชบัญญัติไปแล้วหลายมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยก็คือการสร้างความคล่อง ตัวในการบริหาร หมายความว่าระบบราชการคืออุปสรรคสำคัญของพัฒนาการศึกษา เพราะความยุ่งยากซับซ้อน ต้องผ่านขั้นตอนมากมายของระบบราชการเองที่เน้นให้มีการตรวจสอบตามลำดับชั้น

และ เหตุผลที่น่าจะสำคัญที่สุดก็คืองบประมาณสนับสนุนประจำปีโดยรัฐที่จำกัดอย่าง มากด้วย จึงทำให้ผู้บริหารการศึกษาไม่สามารถจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้ระบบนี้ ในทางกลับกัน การออกนอกระบบราชการจะทำให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย สามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ เกิดมีความคล่องตัวมากขึ้น สถาบันการศึกษาจะสามารถแสวงหารายได้อย่างกว้างขวางตามอำนาจที่พระราชบัญญัติ ได้ให้ไว้ ซึ่งก็เปิดกว้างพอสมควร

ตามปกติแล้วมหาวิทยาลัยจะมีพันธ กิจที่มากไปกว่าการสอนหนังสือ ยังต้องมีการทำงานวิจัยซึ่งถือเป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กัน แต่ผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารตลอดจนการทำลายระบบการสอบเข้าที่ เข้มงวดแบบเก่าทำให้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เน้นไปที่การเปิดหลักสูตรแข่งกัน ปัจจุบันจึงเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้ถูกทำ ให้เป็นเรื่องของการตลาด กล่าวคือทำการศึกษาให้เป็นเสมือนสินค้าเอาไว้ขาย มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่หรือมีชื่อเสียงมาก่อนก็จะได้เปรียบในแง่การสร้างภาพ ลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นจึงมีการแข่งขันโหมโฆษณาประชาสัมพันธ์กันอย่างครึกโครมในสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ราวกับการจัดโปรโมชันของห้างสรรพสินค้า เกิดเป็นกระแสที่แต่ละมหาวิทยาลัยแข่งขันกันเปิดรับลูกค้า กลายเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ

เมื่อ ตลาดแรงงานมีความต้องการหาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาก็ตอบสนองโดยมีการเปิดโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษคู่ขนานไปกับ ภาคปกติดั้งเดิมปัญหาแรกที่เกิดขึ้นก็คือความพร้อมของบุคลากร ทั้งผู้สอนฝ่ายสนับสนุนการสอน ตลอดจนความพร้อมของผู้เรียน แต่มหาวิทยาลัยกลับเร่งสร้างผลิตผลแห่งปริญญาโดยมองข้ามเรื่องมาตรฐานทาง วิชาการ ทำให้มหาวิทยาลัยของไทยกำลังมีแนวโน้มจะกลายเป็นเสมือนโรงงานอุตสาหกรรมผลิต สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ถ้าเราจะปล่อยให้เกิดสภาวะ "ตลาดการศึกษา" เช่นนี้ต่อไป นอกจากคุณภาพทางวิชาการจะถูกทำลายแล้ว ค่าเล่าเรียนซึ่งเคยเป็นอัตราที่เข้าถึงได้สำหรับคนทั่วไปก็จะถูกปรับขึ้น อย่างเท่าทวีคูณ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปรับขึ้นในทุกส่วนก็ตามแต่สถาบันการศึกษาก็ย่อมสรรหาวิธี ในการจัดการศึกษาเพื่อการระดมทุน อย่างการเปิดโครงการใหม่ๆ ซึ่งเป็นโครงการภาคพิเศษ ภาคนอกราชการ ภาคนอกเวลางาน หรือภาคภาษาอังกฤษให้คู่ขนานไปกับโครงการดั้งเดิม ในขณะที่โครงการภาคพิเศษเหล่านี้จะถูกจัดขึ้นให้เป็นการศึกษาแบบผิวเผิน ชุบตัว คือสามารถจะเข้าศึกษาในหลักสูตรได้ง่ายจ่ายแพง จ่ายครบ จบแน่นอน

ดู เหมือนว่านโยบายทำการศึกษาให้เป็นสินค้าจะสอดรับกับสังคมนิยมเปลือกอย่าง สังคมไทยได้เป็นอย่างดี และกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูง ถึงแม้ว่าสถาบันการศึกษาจะอ้างว่าเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาก็ตาม แต่นั่นก็เป็นเพียงข้ออ้าง เพราะการกระจายโอกาสทางการศึกษานั้นควรจะเป็นการกระจายไปสู่กลุ่มคนที่ด้อย โอกาส และแน่นอนว่าจะต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพด้วย ซึ่งการกระจายโอกาสทางการศึกษาก็ถือเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยของรัฐ

แต่ในความเป็นจริงการเปิดหลัก สูตรเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพียงการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย ไม่ใช่การกระจายโอกาสทางการศึกษา เพราะเพียงแค่การกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนก็สูงจนยากที่ชาวบ้านทั่วๆ ไปจะเข้าถึงได้แต่กลับสร้างความหลายมาตรฐานทางวิชาการซึ่งเป็นเรื่องที่ อันตรายอย่างยิ่ง ความจริงแล้วโครงการแบบนี้ควรจะมีวัตถุประสงค์เพียงเพิ่มพูนความรู้แบบต่อ เนื่องเท่านั้น

แนวทางการบริหารสถาบันการศึกษาแบบนี้กำลังระบาด ลุกลามไปทั่ว แนวทางนี้ได้บั่นทอนคุณภาพของบุคลากร ทำลายจิตวิญญาณครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเปิดโครงการพิเศษทั้งหลาย ทางมหาวิทยาลัยมุ่งหวังแต่จะเพิ่มรายได้ โดยเก็บค่าเล่าเรียนสูงกว่าภาคปกติหลายเท่าตัว ดังนั้นค่าตอบแทนบุคลากรที่สอนก็มากกว่าภาคปกติหลายเท่าเช่นกัน ประเด็นนี้ทำให้เกิดเป็นสภาวะการเมืองภายในมหาวิทยาลัย ครูบาอาจารย์ไม่มีใจที่จะสอนในภาคปกติหรือทำงานวิชาการอย่างเข้มข้น มุ่งแต่จะหารายได้ ส่วนผู้บริหารก็ใช้วิธีการจัดสรรผลประโยชน์ในการแสวงหาคะแนนนิยมของตัวเอง และเครือข่ายคุณภาพการศึกษาจึงเสื่อมทรุดลงอย่างเห็นได้ชัด

เรื่อง นี้จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาวะที่มหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่ได้ออกนอกระบบไป เกือบจะหมดแล้ว ทำให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการเรื่องของผลประโยชน์กัน อย่างอิสระไร้ขอบเขต แม้กระทั่งการจัดสรรที่ดินของมหาวิทยาลัยเพื่อการลงทุนสร้างศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน หรือแม้กระทั่งคอนโดมิเนียม ซึ่งรายรับแต่ละเดือนมีจำนวนมหาศาลแต่ก็ไร้การตรวจสอบ ในทางที่ถูกที่ควรแล้วฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยควรจะทำหน้าที่แต่เพียงบริหาร การศึกษา ส่งเสริมทางด้านวิชาการ ซึ่งก็เป็นภารกิจที่ยากลำบากอยู่แล้วไม่สมควรเข้าไปบริหารจัดการบริหาร ธุรกิจหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เสียเอง

ฝ่ายบริหารฯ ร่วมกับสภามหาวิทยาลัยสมควรเป็นเพียงฝ่ายตรวจสอบเกี่ยวกับรายได้ที่ มหาวิทยาลัยสมควรได้รับและค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารการศึกษาและวิจัยเท่า นั้นอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนธุรกิจในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งหมดสมควรที่ จะมีบรรษัทบริหารจัดการ หรือบรรษัทบริหารกองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เข้ามาดำเนินการ ซึ่งจะเป็นองค์กรที่มีสภาพโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดยกลไกตลาดฯ

ผู้ เขียนไม่ปฏิเสธว่าทุนเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพัฒนาขับเคลื่อนการศึกษา แต่ทุนมหาศาลก็จะเป็นแรงจูงใจสำคัญที่จะก่อให้เกิดระบบเครือข่ายอำนาจใน มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่เป็นผลดีทั้งต่อความมีมาตรฐานและความเป็นอิสระทางวิชาการ ตลอดจนทำลายความเป็นสถาบันที่สั่งสอนเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม เช่นกัน น่าเสียใจที่ฝ่ายการเมืองไม่มีใครให้ความใส่ใจประเด็นแบบนี้ มัวแต่แข่งกันออกนโยบายเรียนฟรี(ไม่มีคุณภาพ?) แจกคอมพิวเตอร์หรือแจกแท็บเล็ต ซึ่งดูเหมือนว่าจะตอกย้ำความสำคัญเรื่องทุนเข้าไปอีก ไร้ซึ่งสาระในเชิงคุณภาพสิ้นหวัง


ที่มา - หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน
 

รับสอนพิเศษฟิสิกส์ ปูพื้นฐานฟิสิกส์รับสอนพิเศษฟิสิกส์ ปูพื้นฐานฟิสิกส์ ทุกระดับชั้น ม.ต้น ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 รับสอนพิเศษฟิสิกส์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานต้นจนถึงฟิสิกส์(Physics)ระดับสูงมหาวิทยาลัย เราเป็นศูนย์บริการส่งติวเตอร์เก่งๆ ที่มีประสบการณ์สอนติวเสริม ให้น้อง ถึงที่

 

รับสอนพิเศษทุกวิชา ทุกระดับชั้น ทุกสถานที่ ทุกเวลา สอนพิเศษที่บ้านและสถานที่สะดวกนัดหมาย เช่น ห้างสรรพสินค้า

 1. รับสอนพิเศษ ประถม ป.1 ป.2 ป.ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
 2. คณิตศาสตร์
 3. อังกฤษ
 4. วิทยาศาสตร์
 5. ภาษาไทย
 6. ม.ต้นปูพื้น ม.1 ม.2 ม.3
 7. ติวสอบเข้า ม.4
 8. สอนพิเศษ ม.ปลาย ทุกวิชา ม.4 ม.5 ม.6

 

เรียนพิเศษฟิสิกส์(Physics) ม.4 ม.5 ม.6 ที่บ้าน แบบส่วนตัว สอบถามข้อสงสัยได้ทันที กับพี่ติวเตอร์เก่งๆ  รับสอนพิเศษ ตั้งแต่พื้นฐาน เช่น เรื่องการเคลื่อนที่ สนามของแรง คลื่น กัมมันตรังสี และพลังงาน เป็นต้น รับสอนพิเศษตามหลักสูตร สอนทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์

 

รับสอนพิเศษฟิสิกส์(Physics) ม.4 ม.5 ม.6 และทุกวิชา ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญา ตลอดวัยทำงาน รับสอนพิเศษ ติว ข้อสอบ ติวกวดวิชา ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั่วทุกเขตกรุงเทพฯ เช่น บางนา บางกระปิ ดินแดง ลาดพร้าว จัตุจักร รังสิต ปทุม คลองหลวง ธนบุรี สาทร อโศก เสาวรีย์ เป็นต้น

 

ฟิสิกส์ (Physics) เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาธรรมชาติของสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ทำได้โดยการสังเกต การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นทฤษฎี หลักการหรือกฎ ความรู้เหล่านี้สามารถนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และความรู้นี้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์

1. ฟิสิกส์ คือ การศึกษากฎธรรมชาติ

2. ฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์ที่อธิบายวัตถุและพลังงาน

3. ฟิสิกส์ คือ พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งมวล

4. ฟิสิกส์ คือ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ

 

รับสอนพิเศษเคมี ม.ปลาย ที่บ้าน


รับสอนพิเศษเคมี ม.ปลาย ที่บ้าน เราเป็นศูนย์รวมมีติวเตอร์เคมีเก่งๆ พร้อมที่จะไปสอนพิเศษเคมี ให้แบบตัวต่อตัวถึงที่บ้าน เรียนไว ตอบโจทย์ได้ทันที กับติวเตอร์เคมีเก่งๆ ที่น้องๆจะไม่พลาดทุกเนื้อหา จากหลายสถาบัน เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มศว. มหิดล และอีกหลายสถาบัน รับสอนพิเศษเคมี ทุกระดับชั้น ทั่วทุกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

 • รับสอนพิเศษ ปรับพื้นฐาน วิชา เคมี ม.4 ที่บ้าน เทอม1 2557
 • รับสอนพิเศษ ปรับพื้นฐาน วิชา เคมี ม.5 ที่บ้าน เทอม1 2557
 • รับสอนพิเศษ ปรับพื้นฐาน วิชา เคมี ม.6 ที่บ้าน เทอม1 2557

 

รับสอนพิเศษเคมี ม.ปลาย ที่บ้าน ติดต่อสอบถามเราได้ เราพร้อมจัดส่งติวเตอร์เก่งไปสอนให้ถึงที่ ทั้งที่บ้าน ที่ห้าง และทุกสถานที่สะดวกนัดหมาย รับสอนพิเศษในกรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น รามอินทรา ลาดพร้าว ยานนาวา บางขุนเทียน บางกอกน้อย ภาษีเจริญ รังสิต ห้วยขวาง ดินแดง อนุเสาวรีย์ ราชเทวี พญาไท สีลม แจ้งวัฒนะ เสนานิคม สาทร ดุสิต สัมพันธวงศ์ บางซื่อ บางนา บางพลี บางกะปิ ราชปรารภ พระนคร  บางเขน บางรัก ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย มีนบุรี ลาดกระบัง ลาดปลาเค้า สัมพันธวงศ์ ธนบุรี ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางรัก วัฒนา บางแค คลองตัน คลองเตย บางบอน หนองจอก บางพลัด เป็นต้น

 

 

แนะเทคนิคการเรียนเคมีให้เก่งกับนายธนรัตน์ ทองวิชิตที่ได้รับเหรียญระดับดีจากการเข้าค่ายเคมีโอลิมปิก สอวน. ปี 2551

วิชาเคมีเป็นวิชาที่ต้องเรียนโดยอาศัยความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ ปัญหาของนักเรียนส่วนใหญ่ที่ไม่เก่งเคมีนั้น มักเกิดจากการเรียนเคมี โดยอาศัยการท่องจำ และสิ่งสำคัญอีกอย่าง คือ การมีพื้นฐานที่ไม่ดี เพราะไม่ตั้งใจเรียนมาในบทแรก ๆ ทำให้การรับเอาความรู้ในบทหลัง ๆ เข้าไปได้ยาก เรียกได้ว่า ถ้าฐานไม่ดี ตึกก็ไม่สามารถแข็งแรงได้
ในช่วงแรก ๆ ที่ผมเรียนเคมีในหัวของผมไม่ได้คิดเลยว่า จะเรียนเคมีอย่างจริงจัง เพียงเพื่อนำความรู้มาสอบเท่านั้น ผมตั้งใจเรียนเคมี เพราะความสงสัยและอยากรู้จริง ๆ เนื่องจากเคมีเป็นศาสตร์ที่แปลก น่าสนใจ มันเหมือนกับการได้ผจญภัยเข้าไปในโลกที่ลึกลับ แต่ทุกสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นเป็นของจริง มีอยู่จริง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ผมจึงมักอ่านหนังสือเคมีเป็นประจำในช่วงเวลาว่าง และฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอ การทำโจทย์เป็นเสมือนทั่งที่จนฝนให้ความรู้ทางเคมีเฉียบคมได้ นักเรียนเคมีที่ดีต้องทำโจทย์ให้ติดเป็นนิสัย มองโจทย์แล้วสามารถวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างแยบยล การทำโจทย์ก็เหมือนการเล่นเกม ถ้าเราผ่านไปได้ก็จะสนุกและสะใจมาก แต่บางข้อก็ยากจนต้องท้อแต่เราต้องพยายามทำให้ได้ ยิ่งเราพยายามมากเท่าไร ความภูมิใจ ความสนุกก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
การตั้งใจเรียนในห้องก็เป็นส่งสำคัญมาก นักเรียนควรตั้งใจฟังครูอธิบาย และถามให้มากที่สุด จดแลกเชอร์ในสิ่งที่เราสนใจและไม่มีในหนังสือ พยายามหาหนังสือเคมีจากหลาย ๆ สำนักพิมพ์มาอ่าน ทั้งของไทยและของต่างประเทศ
สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาเคมี คุณควรมีบุคคลต้นแบบที่ชื่นชอบไว้ในใจ แล้วพยายามเดินตามของเขา แต่ต้องไม่เลียนแบบเขา เราเพียงต้องการบุคคลที่จะสร้างกำลังใจให้เรา และควรสอบแข่งขันเยอะ ๆ อย่าปิดกั้นตนเอง เพราะกลัวว่ายาก จงเปิดใจรับวิชาเคมี ทุกคนมีศักยภาพเท่ากัน จงคิดเสมอว่าเคมีนั้นน่าสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เรียนดัวยความอยากรู้ และต้องทำความเข้าใจอย่างยิ่งยวด แล้วคุณจะจับเคมีได้อย่างอยู่หมัด ไม่ต้องกลับมาอ่านบ่อยๆ เพราะมันไปฝังอยู่ในหัวคุณ อยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณแล้ว

 

เรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์ปรับพื้นฐาน ม.4 ม.5 ม.6


เรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์ปรับพื้นฐาน ม.4 ม.5 ม.6 ติวเนื้อหาเริ่มต้นแบบเข้มข้น น้องๆจะได้รับความรู้ในวิชาฟิสิกส์ตั้งแต่ระดับ ม.ต้น เพื่อสร้างรากฐานที่ดี สอนแบบช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป รอน้องๆเข้าใจไม่รีบเร่ง สามารถถามตอบข้อสงสัยได้ทันที ไม่ติดค้างตรงไหน สามารถเรียนและเข้าใจได้อย่างต่อเนื่องรับสอนพิเศษฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รับสอนพิเศษ กวดวิชาฟิสิกส์ม.4,ม.5,ม.6 สอนพิเศษเคมีม.4,ม.5,ม.6 สอนพิเศษชีววิทยาม.4,ม.5,ม.6 ที่บ้านและสถานที่สะดวกนัดหมาย ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั่วทุกเขต ติวสอนเข้าใจ เน้นๆ กับติวเตอร์เก่งจาก ติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล เป็นต้น

 

 • เรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์ปรับพื้นฐาน ม.4
 • เรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์ปรับพื้นฐาน ม.5
 • เรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์ปรับพื้นฐาน ม.6

 

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียน สำหรับผม คือ การให้เวลากับตัวเองในการทบทวนบทเรียน เพราะในแต่ละวันเราเรียนวิชาต่าง ๆมากมาย ถ้าเราไม่กลับมาทบทวน เปิดอ่านดู ว่าวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้าง วันต่อไปเราก็จะลืม และถ้ายิ่งปล่อยปะละเลย ไม่ทบทวนไปเรื่อย ๆ ก็จะไม่สามารถเรียนวิชานั้นๆ ให้รู้เรื่องได้อีก และถ้าไม่เข้าใจที่อาจารย์สอน ก็ถามครับ ไม่ควรปล่อยไว้ และสำหรับผมจะไม่ปล่อยให้ความสงสัยคั่งค้างอยู่ในใจ จะถามอาจารย์จนกว่าจะเข้าใจ และถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็ลองกลับมาทบทวนดูอีก เพื่อหาปมของปัญหานั้นๆ พยายามคิด ๆ ๆ ๆ ๆ เรื่อย ๆ ให้ปัญหามันวนเวียนอยู่ในสมอง สุดท้ายจะเจอทางออกเองครับ เพราะถ้าเรายิ่งคิด เราจะยิ่งอยากหาคำตอบใช่มั้ยครับ และถ้าคิดจนปวดหัว ผมจะรู้สึกมันมากครับ

และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ พยายามเชื่อมโยงเนื้อหาของแต่ละวิชาให้ได้ เวลาเรียนก็พยายามฟังอาจารย์ให้มากที่สุด จดให้เร็ว สรุปหรือเลือกจดแต่ประเด็นสำคัญ และควรมีแรงจูงใจให้เรียน คิดถึงพ่อถึงแม่ ที่ทำงานเหนื่อยแทบขาดใจ ส่งเงินมาให้ลูกเรียน ลูกนั่งอ่านหนังสือ เรียนในห้องแอร์ เทียบไม่ได้เลยกับความเหนื่อยของพ่อแม่ และการใช้ชีวิตประจำวันในมหาวิทยาลัย สำหรับผม คือ ปล่อยให้ชีวิต ได้สนุกกับเพื่อนๆบ้าง ได้หัวเราะ พูดคุย ตลก ขำขัน ชีวิตก็มีความสุขมากแล้วครับ ด้านสุขภาพก็สำคัญครับ พยายามดูแลตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย เมื่อรู้สึกไม่สบาย ให้รีบไปพบหมอ เพื่อไม่ให้การป่วยไข้ไปมีผลกระทบต่อการเรียนครับ

 

รับสอนพิเศษ

Image
ติวเตอร์ TU-GET ติวเข้าธรรมศาสตร์

ติวเตอร์ TU-GET ติวเข้าธรรมศาสตร์ โดยพี่ติวเตอร์ ติวอังกฤษธรรมศาสตร์โดยเฉพาะ สอนพิเศษ TU-GET เราได้นำเนื้อหาที่เราพัฒนาขึ้นมาจากข้อสอบTU-GET และนำมาสอนกันสดๆ โดยที่เนื้อหาตัวนี้พัฒนาจนสุดยอดแล้ว ติวเตอร์ TU-GET ก็เคยใช้เนื้อหาส่วนนี้สอนจนหลายๆ ประสบความสำเร็จในการสอบTU-GETมามากมายแล้วด้วยค่ะ จุดเด่น และไม่เหมือนใครกับติวเตอร์ TU-GET ของติวเตอร์โกโฮม ติวเตอร์เก่งจริง สอนตรงจุด รู้ทุกเรื่องของข้อสอบ TU-GET ติว TU-GET ตัวต่อตัว สอนถึงที่ สะดวกสบาย ด้วยราคาย่อมเยา สอนด้วยความเข้าใจ อธิบายจากประสบการณ์ น้องๆจะไม่พลาดเนื้อหาทุกจุด... Read more...
Image
ติว GAT ไทยเชื่อมโยง และ ติว GAT อังกฤษ

ติว GAT ไทยเชื่อมโยง และ ติว GAT อังกฤษ ติวให้คะแนนสูงปรี๊สสสส….สสส์ มั่นใจกับการติวGAT ตัวต่อตัว ที่จะได้รับความรู้อย่างกระชับ เทคนิคการทำข้อสอบแบบเร่งด่วนแต่ถูกต้อง มีคอร์สหลักสูตรGATเชื่อมโยง และGATอังกฤษ ตะลุยโจทย์ พร้อมเอกสารเนื้อหา สรุปใจความสำคัญของแต่ละเนื้อหา กับแนวข้อสอบเก่าๆให้น้องๆฝึกทำด้วย บอกได้เลยราคานี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม (250บาท ต่อ ชั่วโมง) ติวเข้ม GAT วิชาภาษาอังกฤษ ติวGATเชื่อมโยง สอนโดยติวเตอร์จุฬา และพี่ๆติวเตอร์จากธรรมศาสตร์ที่ติวน้องๆในระดับ ม.6 อย่างเก่งและเข้มข้น ติวกันมานานหลายปีอยู่หลายๆคนกันเลย... Read more...
Image
ติวสอบเข้า ม.1 กับข้อสอบตะลุยโจทย์เข้า ม.1

ติวสอบเข้า ม.1 กับข้อสอบตะลุยโจทย์เข้า ม.1 เรามีทีมติวเตอร์พร้อมสอนแนวการทำข้อสอบของทุกโรงเรียนในกรุงเทพ เช่น หอวัง บดินทร์ สตรีวิทยา1 และ2 โรงเรียนในเครือสาธิต สาธิตปทุมวัน สาธิตประสานมิตร สาธิตจุฬา สวนกุหลาบ และอื่นๆ  เรียนเดี่ยวตัวต่อตัวได้ผลดีกว่าเรียนเป็นกลุ่มเยอะเลย อยากให้สอนตรงจุดไหน แน่นย้ำเรื่องอะไร ก็สามารถบอกได้ทันที มีข้อสอบต่างๆมากมายให้ฝึกทำ ตะลุยโจทย์ ติวเข้าสาธิตชั้นนำ สาธิตปทุมวัน สาธิตประสานมิตร สาธิตจุฬาฯ และติวเข้าม.1 โรงเรียนดังต่างๆที่ผู้ปกครองต้องการให้น้องไปสอบ... Read more...
Image
ติวภาษาอังกฤษ รับสอนอังกฤษทุกระดับชั้น

ติวภาษาอังกฤษ รับสอนอังกฤษทุกระดับชั้น สอนด้วยความเข้าใจ อธิบายแบบตรงจุด อยากรู้ในส่วนไหน แกรมม่า คำศัพท์ การอ่าน-การเขียน บอกได้ทันที สอนด้วยความเป็นกันเอง ตัดความรู้สึกของการเรียนภาษาอังกฤษตามสถาบันแบบเดิมๆ เพราะเราสอนแบบตัวต่อตัวโดยใช้สไตย์แบบพี่สอนน้อง ฉะนั้นจึงๆไม่มีกั๊กความเก่งกันอย่างแน่นอน นักเรียนสามารถสอบถามและเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับหลังภาษา Grammar พื้นฐาน จนกระทั้งเน้นการ conversation ได้เลย ผู้สอนอังกฤษของเราจะจัดส่งติวเตอร์ที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษระดับสูง ถือได้ว่าเรียนมาทางนี้โดยตรง... Read more...
Image
ติวเคมี ม.4 เตรียมสอบ

ติวเคมี ม.4 เตรียมสอบ สถาบันติวเคมี ม.4 ตัวต่อตัว มีติวเตอร์เก่งเคมีโดยตรง สามารถสอนให้น้องๆเข้าใจกับหลักการง่ายๆ ถึงเนื้อหาจะยากแค่ไหน เราก็สอนให้ง่ายๆได้ทันที มีพี่นิสิตจุฬา และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ กว่า5000คน เรียนตรงไหนไม่เข้าใจสามารถถามได้ทันที อยากเก่งเคมี ม.4 ด้วยการสอนเคมีถึงที่ ได้เจอการติวที่แท้จริง ได้รับความรู้อย่างเป็นระบบ เข้าใจจริงกว่าเดิม ถ้าน้องๆอยากเรียนเรื่องใดเป็นพิเศษเจาะลึกเรื่องใดสามารถบอกพี่ๆได้เลยครับ 1. สารและการเปลี่ยนแปลง,การจัดจำพวกสาร,สารละลาย คอลลอยด์  และสารแขวนลอย,การแยกสาร,... Read more...
Image
ติวเข้าม.1 กวดวิชาตามบ้าน คณิต วิทย์

ติวเข้าม.1 กวดวิชาตามบ้าน คณิต วิทย์ ติวด่วนสำหรับน้องๆที่ยังไม่พร้อมสอบในรอบปี 2557-2558 โดยติวเตอร์ที่ติวเข้า ม.1 มาแล้วมากมายกว่า 7ปี อยากเข้าโรงเรียนไหน ต้องการติวเฉพาะวิชาอะไร ทางสถาบันมีติวเตอร์เฉพาะโรงเรียนและวิชาไปสอนให้ถึงที่เลย ติวเตอร์มืออาชีพที่เรานั้นได้คัดสรรค์มา ทุกคนล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการกวดวิชาตามบ้านโดยตรง รู้จุดอ่อนของน้องๆ ถ้าไม่เชื่อมาทดลองเรียนกับเราได้ทันที เพียงนัด วัน-เวลา สถานที่ ก่อนเริ่มเรียน 5-7วัน เราพร้อมส่งน้องๆติวเข้า ม.1 ได้อย่างแน่นอน   การสอนพิเศษของสถาบันติวเตอร์โกโฮม... Read more...
Image
เรียนพิเศษเคมี ติวเดี่ยว ม.1-ม.6

เรียนพิเศษเคมี ติวเดี่ยว ม.1-ม.6 คุณแม่ที่กำลังอยากได้ติวเตอร์ไปสอนเคมีที่บ้าน ตั้งแต่ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เรามีพี่ติวเตอร์เคมีจากนิสิตจุฬา ธรรมศาสตร์ และอื่นๆ ไปสอนให้ถึงที่เลยนะครับ อยากเรียนเคมีให้เข้าใจมากขึ้น ปรึกษาเราได้เลยครับ บริการรับสอนพิเศษเคมี ติวเดี่ยว ติวถึงที่ รับรองผล มีการเรียนดีขึ้นอย่างแน่นอน เรียนไม่เข้าใจเรื่องอะไร ปรึกษาพี่ๆได้เลย   อยากเรียนรู้ เพิ่มเติมบทไหนที่เกี่ยวกับวิชาเคมี หรืออยากลองทำโจทย์เพื่อนำไปใช้ในการสอบ อยากติวเคมีเป็นบทๆ หรือติวพื้นฐานใหม่หมดก็ได้นะครับ และถ้าต้องการสอบพวก GAT/PAT... Read more...
Image
ติวคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัว

ติวคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัว น้องๆหลายๆคนที่มีปัญหาที่เรียนไม่เข้าใจ ครูที่โรงเรียนสอนไม่ดี เข้าใจยาก มาติวคณิตศาสตร์ตัวต่อตัวที่นี้สิครับ เราจะเอาให้ความยากเป็นง่ายๆไปเลย ติวเตอร์เก่งๆ สอนดีๆ มาสอนที่บ้านเลย แจ้งความต้องการของผู้เรียนได้ทุกอย่าง ติวคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัว โดยเลือกติวเตอร์เองได้ เลือกวัน เวลา สถานที่ ได้เอง โดยผู้สอนพิเศษคณิตศาสตร์ มาจาก ติวเตอร์วิศวะจุฬา หรือพี่ติวเตอร์เอกคณิตที่สอนกันอยู่ประจำให้ไปสอนที่บ้าน เข้าใจอย่างแน่นอน คอร์สติวคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัว ที่บ้านได้ดังนี้ ติวคณิตศาสตร์ ม.1 ตัวต่อตัว... Read more...
Image
รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ รับติว GAT โดยติวเตอร์อักษรศาสตร์

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ รับติว GAT โดยติวเตอร์อักษรศาสตร์ รับรองความพอใจ สอนแบบตัวต่อตัว ได้รับความรู้อย่างแท้จริง มีการประเมินระดับก่อนติว เพื่อให้รู้ระดับว่าน้องๆเก่งแค่ไหน และเริ่มสอนกันให้ตรงจุด สามารถทดลองเรียนได้ โดยค่าใช้จ่ายชำระเป็นครั้งๆ ไม่มีข้อผูกมัด ไม่พอใจสามารถแจ้งเปลี่ยนติวเตอร์ หรือสามารถยกเลิกเรียนได้ทุกกรณี รับติว GAT ภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นการสอนที่ทำคะแนนสูงๆ พร้อมกับการสนทนาภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที ด้วยติวเตอร์อักษรจุฬาติวพิเศษเข้าใจมากกว่าที่บ้าน... Read more...
Image
ติวเข้าม.4 เข้าใจตรงจุด เรียนตัวต่อตัว ติวเข้า ม.4

ติวเข้าม.4 เข้าใจตรงจุด เรียนตัวต่อตัว ติวเข้า ม.4 นอกสถานที่ 2557-2558 ทีมติวเตอร์มีความรู้เก่งทั้งความรู้ และการถ่ายทอดที่ดี ช่วยน้องๆให้สอบติดมานักต่อนักแล้วทั้งแต่ มหิดล เตรียมอุดม บดินทร์ สตรีวิทยา สวนกุหลาบ หอวัง ออกแบบให้น้องๆนักเรียน มีการเรียนการสอนแล้วรู้สึกสนุกและมั่นใจกับการสอนพร้อมสอบอย่างเต็มที่ รู้ซึ้งรู้จริงเข้าใจว่าผู้สอนสอนอะไร และผู้เรียนได้ความรู้ซึมเข้าสมองอย่างแน่นอน พร้อมกับแนวข้อสอบเข้าม.4 ที่ตรงจุด สอบเข้าได้อย่างสบายๆเลย   หลักในการสอนติวเข้า ม.4 ของ ติวเตอร์โกโฮม แก้ปัญหาที่น้องๆสงสัย ไม่เข้าใจ... Read more...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Google+ Google