สอนพิเศษชีววิทยา

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 
เรื่อง ราวเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศตอนนี้ กำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤต หมายความว่าระบบการศึกษาของบ้านเรามีปัญหาสั่งสมมาจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะที่ ใช้ทุนเป็นตัวบ่งชี้สถานเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นสัญญาณของความล่มสลาย

ชอบ พูดกันว่าคุณภาพการศึกษาคือพื้นฐานของชาติแต่ข่าวคราวเกี่ยวกับการศึกษาของ ไทยมีแต่เรื่องที่เป็นลบมาโดยตลอด ตั้งแต่ปัญหาคลาสสิกที่สุดของระบบการศึกษาซึ่งก็คือวัฒนธรรมการจ่ายแปะเจี๊ ยะสำหรับการเข้าเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงระดับมัธยมปลาย เป็นจำนวนตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านบาท และข่าวที่โด่งดังเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก็คือความโกลาหลของการปรับเปลี่ยน วิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจากระบบการสอบเอนทรานซ์มาเป็นระบบที่เรียกว่าแอด มิชชัน ซึ่งสร้างความสับสนงงงวยแก่บรรดานักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

อีก ข่าวฉาวเมื่อไม่นานนี้ก็คือ เรื่องการขายปริญญาของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำลังเอาผิดและต่อมาได้ขยายผลการสืบสวนไปอีก หลายมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย แค่การแข่งขันภายในทวีปเอเชียก็พบว่ามีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับสูงสุด เพียงแค่อันดับ34 เท่านั้น ซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนอันดับต่อๆ มาได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอันดับที่ 67 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอันดับที่ 88 หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในอันดับที่ 95 เป็นต้น

ล่าสุดก็มีข่าวเกี่ยวกับนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ กว่า 7,000 โรง ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอ้างจากเหตุผลของความไม่พร้อมในเรื่องของปัจจัยสำหรับจัดการศึกษาทั้งใน ส่วนจำนวนผู้สอน จำนวนผู้เรียน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ส่งผลกลายเป็นความไม่มีมาตรฐาน (ในทัศนะของฝ่ายกำหนดนโยบาย)ของโรงเรียนเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในชนบทห่างไกลจากในเมือง

ข่าวด้านลบเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบการศึกษาของประเทศไทย?

ความ จริงแล้วปัญหาของระบบการศึกษาในประเทศเรามีหลากหลายมิติ แต่ในบทความนี้ผู้เขียนจะขอเกริ่นถึงเพียงส่วนเดียวที่สำคัญก็คือ การที่สถาบันการศึกษาได้ผูกเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไว้กับเรื่องทุนอย่าง ใกล้ชิด กล่าวคือผู้บริหารการศึกษาชอบจะอ้างว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพดีจำเป็นจะต้องอาศัยทุนในการขับเคลื่อน แต่ผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรือแม้กระทั่งผู้กำหนดนโยบายอย่างกระทรวงศึกษาธิการกลับไม่ได้วางกรอบของ การแสวงหาทุนตลอดจนกระบวนวิธีการใช้จ่ายเงินเพื่อพัฒนา "คุณภาพ" การศึกษาแต่อย่างใด

ดังนั้นจึงเห็นการใช้เงินสำหรับพัฒนาหรือขับ เคลื่อนการศึกษาจะเป็นไปในลักษณะของการสร้างภาพหรือเปลือกจอมปลอม โดยส่วนใหญ่มักจะถูกจัดไปสำหรับการก่อสร้างอาคารสถานที่เรียน การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยสนับสนุนเท่านั้น มักไม่ค่อยจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเนื้อหาของการศึกษา กระบวนวิธีจัดการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะการเรียน การแสวงหาความรู้ หรือการสร้างองค์ความรู้แม้กระทั่งเรื่องของการคิดวิเคราะห์ งานวิจัย ฯลฯ

จะ เห็นได้ว่าปัญหาที่เกริ่นไว้ข้างต้นนั้น ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทุนแทบทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่เด็กเริ่มเข้าโรงเรียนครั้งแรก พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ต้องพบกับระบบแปะเจี๊ยะ หรือการเรี่ยไรเงินบริจาคโดยวิธีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะมีการเรียกเก็บในอัตราที่สูงแตกต่างกันไปตามความนิยมในสังคม เรื่องนี้เป็นปัญหามาโดยตลอดและดูเหมือนว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้ถึงแม้ว่าจะ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกมารับรองตามบิลบอร์ดโฆษณาอย่างแข็งขัน ว่าจะต้องไม่มีก็ตามแต่นั่นก็เป็นเพียงมายาภาพหลอก เพราะการจ่ายแปะเจี๊ยะเป็นความยินยอมพร้อมใจกันทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับ เรื่องนี้เป็นบ่อเกิดของระบบการจ่ายเงินใต้โต๊ะในสังคม เพราะจ่ายกันตั้งแต่เริ่มเรียน เขียน อ่านทีเดียว แต่กลับเป็นว่าคนส่วนใหญ่ก็ยินดีที่จะกระทำเพราะต้องการสร้างโอกาสและอนาคต ที่ดีให้แก่บุตรหลานของตน

การจ่ายแปะเจี๊ยะเป็นปัญหาใหญ่ที่มักจะพบ ในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมัธยม เป็นลักษณะของการประมูลกันเพื่อจะเข้าเรียนได้ แต่สำหรับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนั้น จะเป็นปัญหาในมุมกลับ เป็นเรื่องของการจัดหลักสูตรการศึกษาซ้ำซ้อนทำให้มีหลายมาตรฐานทางวิชาการ อันเป็นผลมาจากนโยบายแสวงหาทุนของสถาบันการศึกษา เป็นลักษณะของการกวาดต้อนลูกค้าเข้าไปเรียนเพื่อระดมทุน ในทัศนะของผู้เขียนแล้วเห็นว่ากรณีหลังเป็นสิ่งที่น่ากลัวเสียยิ่งกว่าใน กรณีแรก

ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเริ่มจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง เห็นได้ชัดตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจากระบบการ สอบแข่งขันหรือระบบเอนทรานซ์ดั้งเดิม มาเป็นระบบการคัดสรรหรือที่เรียกว่าระบบแอดมิชชัน และระบบโควตารับตรง จากนั้นก็ต่อด้วยการพาเหรดออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยรัฐ ซึ่งก็ได้ดำเนินการผ่านรัฐสภาโดยออกเป็นพระราชบัญญัติไปแล้วหลายมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยก็คือการสร้างความคล่อง ตัวในการบริหาร หมายความว่าระบบราชการคืออุปสรรคสำคัญของพัฒนาการศึกษา เพราะความยุ่งยากซับซ้อน ต้องผ่านขั้นตอนมากมายของระบบราชการเองที่เน้นให้มีการตรวจสอบตามลำดับชั้น

และ เหตุผลที่น่าจะสำคัญที่สุดก็คืองบประมาณสนับสนุนประจำปีโดยรัฐที่จำกัดอย่าง มากด้วย จึงทำให้ผู้บริหารการศึกษาไม่สามารถจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้ระบบนี้ ในทางกลับกัน การออกนอกระบบราชการจะทำให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย สามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ เกิดมีความคล่องตัวมากขึ้น สถาบันการศึกษาจะสามารถแสวงหารายได้อย่างกว้างขวางตามอำนาจที่พระราชบัญญัติ ได้ให้ไว้ ซึ่งก็เปิดกว้างพอสมควร

ตามปกติแล้วมหาวิทยาลัยจะมีพันธ กิจที่มากไปกว่าการสอนหนังสือ ยังต้องมีการทำงานวิจัยซึ่งถือเป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กัน แต่ผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารตลอดจนการทำลายระบบการสอบเข้าที่ เข้มงวดแบบเก่าทำให้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เน้นไปที่การเปิดหลักสูตรแข่งกัน ปัจจุบันจึงเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้ถูกทำ ให้เป็นเรื่องของการตลาด กล่าวคือทำการศึกษาให้เป็นเสมือนสินค้าเอาไว้ขาย มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่หรือมีชื่อเสียงมาก่อนก็จะได้เปรียบในแง่การสร้างภาพ ลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นจึงมีการแข่งขันโหมโฆษณาประชาสัมพันธ์กันอย่างครึกโครมในสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ราวกับการจัดโปรโมชันของห้างสรรพสินค้า เกิดเป็นกระแสที่แต่ละมหาวิทยาลัยแข่งขันกันเปิดรับลูกค้า กลายเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ

เมื่อ ตลาดแรงงานมีความต้องการหาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาก็ตอบสนองโดยมีการเปิดโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษคู่ขนานไปกับ ภาคปกติดั้งเดิมปัญหาแรกที่เกิดขึ้นก็คือความพร้อมของบุคลากร ทั้งผู้สอนฝ่ายสนับสนุนการสอน ตลอดจนความพร้อมของผู้เรียน แต่มหาวิทยาลัยกลับเร่งสร้างผลิตผลแห่งปริญญาโดยมองข้ามเรื่องมาตรฐานทาง วิชาการ ทำให้มหาวิทยาลัยของไทยกำลังมีแนวโน้มจะกลายเป็นเสมือนโรงงานอุตสาหกรรมผลิต สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ถ้าเราจะปล่อยให้เกิดสภาวะ "ตลาดการศึกษา" เช่นนี้ต่อไป นอกจากคุณภาพทางวิชาการจะถูกทำลายแล้ว ค่าเล่าเรียนซึ่งเคยเป็นอัตราที่เข้าถึงได้สำหรับคนทั่วไปก็จะถูกปรับขึ้น อย่างเท่าทวีคูณ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปรับขึ้นในทุกส่วนก็ตามแต่สถาบันการศึกษาก็ย่อมสรรหาวิธี ในการจัดการศึกษาเพื่อการระดมทุน อย่างการเปิดโครงการใหม่ๆ ซึ่งเป็นโครงการภาคพิเศษ ภาคนอกราชการ ภาคนอกเวลางาน หรือภาคภาษาอังกฤษให้คู่ขนานไปกับโครงการดั้งเดิม ในขณะที่โครงการภาคพิเศษเหล่านี้จะถูกจัดขึ้นให้เป็นการศึกษาแบบผิวเผิน ชุบตัว คือสามารถจะเข้าศึกษาในหลักสูตรได้ง่ายจ่ายแพง จ่ายครบ จบแน่นอน

ดู เหมือนว่านโยบายทำการศึกษาให้เป็นสินค้าจะสอดรับกับสังคมนิยมเปลือกอย่าง สังคมไทยได้เป็นอย่างดี และกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูง ถึงแม้ว่าสถาบันการศึกษาจะอ้างว่าเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาก็ตาม แต่นั่นก็เป็นเพียงข้ออ้าง เพราะการกระจายโอกาสทางการศึกษานั้นควรจะเป็นการกระจายไปสู่กลุ่มคนที่ด้อย โอกาส และแน่นอนว่าจะต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพด้วย ซึ่งการกระจายโอกาสทางการศึกษาก็ถือเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยของรัฐ

แต่ในความเป็นจริงการเปิดหลัก สูตรเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพียงการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย ไม่ใช่การกระจายโอกาสทางการศึกษา เพราะเพียงแค่การกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนก็สูงจนยากที่ชาวบ้านทั่วๆ ไปจะเข้าถึงได้แต่กลับสร้างความหลายมาตรฐานทางวิชาการซึ่งเป็นเรื่องที่ อันตรายอย่างยิ่ง ความจริงแล้วโครงการแบบนี้ควรจะมีวัตถุประสงค์เพียงเพิ่มพูนความรู้แบบต่อ เนื่องเท่านั้น

แนวทางการบริหารสถาบันการศึกษาแบบนี้กำลังระบาด ลุกลามไปทั่ว แนวทางนี้ได้บั่นทอนคุณภาพของบุคลากร ทำลายจิตวิญญาณครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเปิดโครงการพิเศษทั้งหลาย ทางมหาวิทยาลัยมุ่งหวังแต่จะเพิ่มรายได้ โดยเก็บค่าเล่าเรียนสูงกว่าภาคปกติหลายเท่าตัว ดังนั้นค่าตอบแทนบุคลากรที่สอนก็มากกว่าภาคปกติหลายเท่าเช่นกัน ประเด็นนี้ทำให้เกิดเป็นสภาวะการเมืองภายในมหาวิทยาลัย ครูบาอาจารย์ไม่มีใจที่จะสอนในภาคปกติหรือทำงานวิชาการอย่างเข้มข้น มุ่งแต่จะหารายได้ ส่วนผู้บริหารก็ใช้วิธีการจัดสรรผลประโยชน์ในการแสวงหาคะแนนนิยมของตัวเอง และเครือข่ายคุณภาพการศึกษาจึงเสื่อมทรุดลงอย่างเห็นได้ชัด

เรื่อง นี้จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาวะที่มหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่ได้ออกนอกระบบไป เกือบจะหมดแล้ว ทำให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการเรื่องของผลประโยชน์กัน อย่างอิสระไร้ขอบเขต แม้กระทั่งการจัดสรรที่ดินของมหาวิทยาลัยเพื่อการลงทุนสร้างศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน หรือแม้กระทั่งคอนโดมิเนียม ซึ่งรายรับแต่ละเดือนมีจำนวนมหาศาลแต่ก็ไร้การตรวจสอบ ในทางที่ถูกที่ควรแล้วฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยควรจะทำหน้าที่แต่เพียงบริหาร การศึกษา ส่งเสริมทางด้านวิชาการ ซึ่งก็เป็นภารกิจที่ยากลำบากอยู่แล้วไม่สมควรเข้าไปบริหารจัดการบริหาร ธุรกิจหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เสียเอง

ฝ่ายบริหารฯ ร่วมกับสภามหาวิทยาลัยสมควรเป็นเพียงฝ่ายตรวจสอบเกี่ยวกับรายได้ที่ มหาวิทยาลัยสมควรได้รับและค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารการศึกษาและวิจัยเท่า นั้นอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนธุรกิจในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งหมดสมควรที่ จะมีบรรษัทบริหารจัดการ หรือบรรษัทบริหารกองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เข้ามาดำเนินการ ซึ่งจะเป็นองค์กรที่มีสภาพโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดยกลไกตลาดฯ

ผู้ เขียนไม่ปฏิเสธว่าทุนเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพัฒนาขับเคลื่อนการศึกษา แต่ทุนมหาศาลก็จะเป็นแรงจูงใจสำคัญที่จะก่อให้เกิดระบบเครือข่ายอำนาจใน มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่เป็นผลดีทั้งต่อความมีมาตรฐานและความเป็นอิสระทางวิชาการ ตลอดจนทำลายความเป็นสถาบันที่สั่งสอนเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม เช่นกัน น่าเสียใจที่ฝ่ายการเมืองไม่มีใครให้ความใส่ใจประเด็นแบบนี้ มัวแต่แข่งกันออกนโยบายเรียนฟรี(ไม่มีคุณภาพ?) แจกคอมพิวเตอร์หรือแจกแท็บเล็ต ซึ่งดูเหมือนว่าจะตอกย้ำความสำคัญเรื่องทุนเข้าไปอีก ไร้ซึ่งสาระในเชิงคุณภาพสิ้นหวัง


ที่มา - หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน
 

รับสอนพิเศษฟิสิกส์ ปูพื้นฐานฟิสิกส์รับสอนพิเศษฟิสิกส์ ปูพื้นฐานฟิสิกส์ ทุกระดับชั้น ม.ต้น ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 รับสอนพิเศษฟิสิกส์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานต้นจนถึงฟิสิกส์(Physics)ระดับสูงมหาวิทยาลัย เราเป็นศูนย์บริการส่งติวเตอร์เก่งๆ ที่มีประสบการณ์สอนติวเสริม ให้น้อง ถึงที่

 

รับสอนพิเศษทุกวิชา ทุกระดับชั้น ทุกสถานที่ ทุกเวลา สอนพิเศษที่บ้านและสถานที่สะดวกนัดหมาย เช่น ห้างสรรพสินค้า

 1. รับสอนพิเศษ ประถม ป.1 ป.2 ป.ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
 2. คณิตศาสตร์
 3. อังกฤษ
 4. วิทยาศาสตร์
 5. ภาษาไทย
 6. ม.ต้นปูพื้น ม.1 ม.2 ม.3
 7. ติวสอบเข้า ม.4
 8. สอนพิเศษ ม.ปลาย ทุกวิชา ม.4 ม.5 ม.6

 

เรียนพิเศษฟิสิกส์(Physics) ม.4 ม.5 ม.6 ที่บ้าน แบบส่วนตัว สอบถามข้อสงสัยได้ทันที กับพี่ติวเตอร์เก่งๆ  รับสอนพิเศษ ตั้งแต่พื้นฐาน เช่น เรื่องการเคลื่อนที่ สนามของแรง คลื่น กัมมันตรังสี และพลังงาน เป็นต้น รับสอนพิเศษตามหลักสูตร สอนทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์

 

รับสอนพิเศษฟิสิกส์(Physics) ม.4 ม.5 ม.6 และทุกวิชา ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญา ตลอดวัยทำงาน รับสอนพิเศษ ติว ข้อสอบ ติวกวดวิชา ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั่วทุกเขตกรุงเทพฯ เช่น บางนา บางกระปิ ดินแดง ลาดพร้าว จัตุจักร รังสิต ปทุม คลองหลวง ธนบุรี สาทร อโศก เสาวรีย์ เป็นต้น

 

ฟิสิกส์ (Physics) เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาธรรมชาติของสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ทำได้โดยการสังเกต การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นทฤษฎี หลักการหรือกฎ ความรู้เหล่านี้สามารถนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และความรู้นี้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์

1. ฟิสิกส์ คือ การศึกษากฎธรรมชาติ

2. ฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์ที่อธิบายวัตถุและพลังงาน

3. ฟิสิกส์ คือ พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งมวล

4. ฟิสิกส์ คือ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ

 

รับสอนพิเศษเคมี ม.ปลาย ที่บ้าน


รับสอนพิเศษเคมี ม.ปลาย ที่บ้าน เราเป็นศูนย์รวมมีติวเตอร์เคมีเก่งๆ พร้อมที่จะไปสอนพิเศษเคมี ให้แบบตัวต่อตัวถึงที่บ้าน เรียนไว ตอบโจทย์ได้ทันที กับติวเตอร์เคมีเก่งๆ ที่น้องๆจะไม่พลาดทุกเนื้อหา จากหลายสถาบัน เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มศว. มหิดล และอีกหลายสถาบัน รับสอนพิเศษเคมี ทุกระดับชั้น ทั่วทุกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

 • รับสอนพิเศษ ปรับพื้นฐาน วิชา เคมี ม.4 ที่บ้าน เทอม1 2557
 • รับสอนพิเศษ ปรับพื้นฐาน วิชา เคมี ม.5 ที่บ้าน เทอม1 2557
 • รับสอนพิเศษ ปรับพื้นฐาน วิชา เคมี ม.6 ที่บ้าน เทอม1 2557

 

รับสอนพิเศษเคมี ม.ปลาย ที่บ้าน ติดต่อสอบถามเราได้ เราพร้อมจัดส่งติวเตอร์เก่งไปสอนให้ถึงที่ ทั้งที่บ้าน ที่ห้าง และทุกสถานที่สะดวกนัดหมาย รับสอนพิเศษในกรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น รามอินทรา ลาดพร้าว ยานนาวา บางขุนเทียน บางกอกน้อย ภาษีเจริญ รังสิต ห้วยขวาง ดินแดง อนุเสาวรีย์ ราชเทวี พญาไท สีลม แจ้งวัฒนะ เสนานิคม สาทร ดุสิต สัมพันธวงศ์ บางซื่อ บางนา บางพลี บางกะปิ ราชปรารภ พระนคร  บางเขน บางรัก ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย มีนบุรี ลาดกระบัง ลาดปลาเค้า สัมพันธวงศ์ ธนบุรี ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางรัก วัฒนา บางแค คลองตัน คลองเตย บางบอน หนองจอก บางพลัด เป็นต้น

 

 

แนะเทคนิคการเรียนเคมีให้เก่งกับนายธนรัตน์ ทองวิชิตที่ได้รับเหรียญระดับดีจากการเข้าค่ายเคมีโอลิมปิก สอวน. ปี 2551

วิชาเคมีเป็นวิชาที่ต้องเรียนโดยอาศัยความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ ปัญหาของนักเรียนส่วนใหญ่ที่ไม่เก่งเคมีนั้น มักเกิดจากการเรียนเคมี โดยอาศัยการท่องจำ และสิ่งสำคัญอีกอย่าง คือ การมีพื้นฐานที่ไม่ดี เพราะไม่ตั้งใจเรียนมาในบทแรก ๆ ทำให้การรับเอาความรู้ในบทหลัง ๆ เข้าไปได้ยาก เรียกได้ว่า ถ้าฐานไม่ดี ตึกก็ไม่สามารถแข็งแรงได้
ในช่วงแรก ๆ ที่ผมเรียนเคมีในหัวของผมไม่ได้คิดเลยว่า จะเรียนเคมีอย่างจริงจัง เพียงเพื่อนำความรู้มาสอบเท่านั้น ผมตั้งใจเรียนเคมี เพราะความสงสัยและอยากรู้จริง ๆ เนื่องจากเคมีเป็นศาสตร์ที่แปลก น่าสนใจ มันเหมือนกับการได้ผจญภัยเข้าไปในโลกที่ลึกลับ แต่ทุกสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นเป็นของจริง มีอยู่จริง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ผมจึงมักอ่านหนังสือเคมีเป็นประจำในช่วงเวลาว่าง และฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอ การทำโจทย์เป็นเสมือนทั่งที่จนฝนให้ความรู้ทางเคมีเฉียบคมได้ นักเรียนเคมีที่ดีต้องทำโจทย์ให้ติดเป็นนิสัย มองโจทย์แล้วสามารถวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างแยบยล การทำโจทย์ก็เหมือนการเล่นเกม ถ้าเราผ่านไปได้ก็จะสนุกและสะใจมาก แต่บางข้อก็ยากจนต้องท้อแต่เราต้องพยายามทำให้ได้ ยิ่งเราพยายามมากเท่าไร ความภูมิใจ ความสนุกก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
การตั้งใจเรียนในห้องก็เป็นส่งสำคัญมาก นักเรียนควรตั้งใจฟังครูอธิบาย และถามให้มากที่สุด จดแลกเชอร์ในสิ่งที่เราสนใจและไม่มีในหนังสือ พยายามหาหนังสือเคมีจากหลาย ๆ สำนักพิมพ์มาอ่าน ทั้งของไทยและของต่างประเทศ
สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาเคมี คุณควรมีบุคคลต้นแบบที่ชื่นชอบไว้ในใจ แล้วพยายามเดินตามของเขา แต่ต้องไม่เลียนแบบเขา เราเพียงต้องการบุคคลที่จะสร้างกำลังใจให้เรา และควรสอบแข่งขันเยอะ ๆ อย่าปิดกั้นตนเอง เพราะกลัวว่ายาก จงเปิดใจรับวิชาเคมี ทุกคนมีศักยภาพเท่ากัน จงคิดเสมอว่าเคมีนั้นน่าสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เรียนดัวยความอยากรู้ และต้องทำความเข้าใจอย่างยิ่งยวด แล้วคุณจะจับเคมีได้อย่างอยู่หมัด ไม่ต้องกลับมาอ่านบ่อยๆ เพราะมันไปฝังอยู่ในหัวคุณ อยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณแล้ว

 

เรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์ปรับพื้นฐาน ม.4 ม.5 ม.6


เรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์ปรับพื้นฐาน ม.4 ม.5 ม.6 ติวเนื้อหาเริ่มต้นแบบเข้มข้น น้องๆจะได้รับความรู้ในวิชาฟิสิกส์ตั้งแต่ระดับ ม.ต้น เพื่อสร้างรากฐานที่ดี สอนแบบช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป รอน้องๆเข้าใจไม่รีบเร่ง สามารถถามตอบข้อสงสัยได้ทันที ไม่ติดค้างตรงไหน สามารถเรียนและเข้าใจได้อย่างต่อเนื่องรับสอนพิเศษฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รับสอนพิเศษ กวดวิชาฟิสิกส์ม.4,ม.5,ม.6 สอนพิเศษเคมีม.4,ม.5,ม.6 สอนพิเศษชีววิทยาม.4,ม.5,ม.6 ที่บ้านและสถานที่สะดวกนัดหมาย ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั่วทุกเขต ติวสอนเข้าใจ เน้นๆ กับติวเตอร์เก่งจาก ติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล เป็นต้น

 

 • เรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์ปรับพื้นฐาน ม.4
 • เรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์ปรับพื้นฐาน ม.5
 • เรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์ปรับพื้นฐาน ม.6

 

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียน สำหรับผม คือ การให้เวลากับตัวเองในการทบทวนบทเรียน เพราะในแต่ละวันเราเรียนวิชาต่าง ๆมากมาย ถ้าเราไม่กลับมาทบทวน เปิดอ่านดู ว่าวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้าง วันต่อไปเราก็จะลืม และถ้ายิ่งปล่อยปะละเลย ไม่ทบทวนไปเรื่อย ๆ ก็จะไม่สามารถเรียนวิชานั้นๆ ให้รู้เรื่องได้อีก และถ้าไม่เข้าใจที่อาจารย์สอน ก็ถามครับ ไม่ควรปล่อยไว้ และสำหรับผมจะไม่ปล่อยให้ความสงสัยคั่งค้างอยู่ในใจ จะถามอาจารย์จนกว่าจะเข้าใจ และถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็ลองกลับมาทบทวนดูอีก เพื่อหาปมของปัญหานั้นๆ พยายามคิด ๆ ๆ ๆ ๆ เรื่อย ๆ ให้ปัญหามันวนเวียนอยู่ในสมอง สุดท้ายจะเจอทางออกเองครับ เพราะถ้าเรายิ่งคิด เราจะยิ่งอยากหาคำตอบใช่มั้ยครับ และถ้าคิดจนปวดหัว ผมจะรู้สึกมันมากครับ

และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ พยายามเชื่อมโยงเนื้อหาของแต่ละวิชาให้ได้ เวลาเรียนก็พยายามฟังอาจารย์ให้มากที่สุด จดให้เร็ว สรุปหรือเลือกจดแต่ประเด็นสำคัญ และควรมีแรงจูงใจให้เรียน คิดถึงพ่อถึงแม่ ที่ทำงานเหนื่อยแทบขาดใจ ส่งเงินมาให้ลูกเรียน ลูกนั่งอ่านหนังสือ เรียนในห้องแอร์ เทียบไม่ได้เลยกับความเหนื่อยของพ่อแม่ และการใช้ชีวิตประจำวันในมหาวิทยาลัย สำหรับผม คือ ปล่อยให้ชีวิต ได้สนุกกับเพื่อนๆบ้าง ได้หัวเราะ พูดคุย ตลก ขำขัน ชีวิตก็มีความสุขมากแล้วครับ ด้านสุขภาพก็สำคัญครับ พยายามดูแลตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย เมื่อรู้สึกไม่สบาย ให้รีบไปพบหมอ เพื่อไม่ให้การป่วยไข้ไปมีผลกระทบต่อการเรียนครับ

 

รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 และ ม.6 ตัวต่อตัวติวเตอร์ รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 และ ม.6 ตัวต่อตัว ต้องการติวชีวะแม่นๆ ไม่ต้องท่องจำมากมาย เรียนกับติวเตอร์ วิทยาศาสตร์ สาขาชีวะโดยตรง เน้นการติวชีวะตัวต่อตัวได้ผลกว่าที่คิด น้องๆที่เรียนสายวิทย์แล้วไม่ถนัดวิชาท่องจำทางเราช่วยได้  สามารถเลือกเรียนได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ติวเตอร์สอนวิชาชีววิทยาใน ระดับ ม.4 ม.5 และเตรียมสอบของ ม.6 PAT2 ชีวะ แม่นๆด้วยแนวข้อสอบเพียบ

ติวเตอร์แพทย์รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว ติวเตอร์จากจุฬา มหิดล ธรรมศาสตร์ มศว เปิดสอนทุกหลักสูตรของชีวะภาคไทย ภาคอังกฤษ ภาคInter ติวสอบให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น ติวเข้าใจง่ายตรงจุด สามารถช่วยน้องๆได้ทันทีเวลามีอะไรที่ไม่เข้าใจ รับสอนชีวะถึงที่ มีทีมติวเตอร์มีเหมาะกับน้องๆ สามารถระบุความต้องการได้ทุกรูปแบบอยากได้ติวเตอร์ชายหรือหญิง อยากให้ติวเตอร์สอนชีวะเรื่องไหน เราทำได้ทุกอย่างถ้าต้องการ พร้อมจัดส่งให้ทั่วทุกพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

 

รับสอนชีวะ ม.4 ตัวต่อตัว

รับสอนชีวะ ม.5 ตัวต่อตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 และ ม.6 ตัวต่อตัวแบบตอบปัญหาประการใดตรงนี้นะ จำเป็นต้องเปลือง precise logic and creative imaginations
ครูปานกลางแต่ละขาแล้วไปใหญ่ลัยแผ่นดินฉีกแนวเกียดกัน ด้วยกันใหญ่ลัยข้างในสยามเกิดผู้สำเร็จการศึกษาแหล่งแกล้วกล้าบานตะโก้แน่จริงอนุต่างห้ามเยี่ยงสีฟ้าพร้อมธรณี

ถ้าเด็กสิ่งมีชีวิตใดเดชะบุญได้รับเล่าเรียนและหมอเก่งๆมิจำเป็นจะต้องร่ำเรียนเยี่ยมก็ฝีมือดีได้รับ อย่างเดียวลูกมานพอะไรเล่าเรียนพร้อมหมอมิรอบรู้ (สุนทรสิ้นสุดลูกจากมหาลัยริมปื้น) ผิเปล่าเล่าเรียนวิเศษก็เท่ากันพร้อมทั้งเก็บที่นี่ตอกพิฬารตนเองน่ะสิ
โรงเรียนประเภทสายเตรียมตัวคับคั่งหรือแสดงว่าวจุฬาสิ่งไรผู้ร่วมความคิดนี้ไม่ค่อยกอบด้วยอุปสรรคหนอ เพราะด้วยคุ้นได้ฟังแว่วๆมาหาเตือนมิจำต้องปฏิบัติตัวยินยอมหลักเกณฑ์ใบอนุมัติครูบาอาจารย์ โน่นก็หมายความว่ามิควรว่าจ้างซินแสแหล่งเลิกหมอ (ออกจากใหญ่ลัยด้านหลังที่แห่งหนผลิตครูย่านมิวิสารทออกลูกมาสู่ชันษาเลิกแสนๆปราณี)  พร้อมด้วยมิจำเป็นต้องจัดจ้างหมอที่สอบทะลุ 9 กฏเกณฑ์ความรู้แจ้งหมอ (แผ่นดินไม่แจ๋ว)  ก็เลยจ้างวานคณะผู้สอนยิ่งใหญ่ลัยมาหาเสี้ยมสอนชั้นกลางได้รับ  ไม่ก็วิทยาคารภายในสั่นเยซูคริสต์ดังๆจำนวนมากก็จ้างพ่อพิมพ์ตำแหน่งว่าจ้างระวางเก่งๆซึ่งถึงที่สุดเคลื่อนใหญ่ลัยชั้นเลิศมาริอบรมสั่งสอนได้ ก็ล่วงพ้นจัดหามาหมอเก่งๆ

กฎระเบียบใบอนุมัติครู ที่ทางระบุเตือนสถานศึกษา ควรว่าจ้างนรชนบริเวณแล้วไปหมอใช่ไหมนรชาติในสอบพ้น 9 กฏเกณฑ์วิทยาซินแส มันเทศเกื้อหนุนเอื้ออำนวยสัตว์แผ่นดินเรียนรู้เปล่าแจ๋วสอบมาถึงกราบเรียนสำนักงานสาขาอื่นเปล่าจัดหามาก็เลยไปศึกษาครูทิ้งใหญ่ลัยตอนหลังดอมสถานที่ผลิตคุณครูปีทิ้งคือแสนๆสัตว์ยกให้ให้กำเนิดเดินหมายความว่าผู้สอนแถวมิเยี่ยม กับช่วยเหลือส่งมอบขาที่ดินร่ำเรียนเส้นทางอื่นพื้นที่ไม่ใช่จีนแสจบมิพบปะข้อความบรรลุเป้าหมายภายในภารกิจการกางออกนแตกต่างก็แห่กีดกันอยู่สอบ 9 กฏเกณฑ์ความรู้ครูบาอาจารย์เหตุด้วยเจียรยังไม่ตายครูแถวมิชำนาญ เพราะว่าดำเนินกิจการรุ่งอรุณชามอ่างหนาวเหน็บชาม พร้อมด้วยระเบียบนี้ปฏิบัติงานอุปการะขาร่ำเรียนเส้นเหมือนแหล่งเก่งๆอ่อนใจไม่เรียกร้องเคลื่อนที่สดซินแสซึ่งกันและกัน

สรุปแล้ว มุสิกก็เพียงพิศร่างคุณครูแต่ละสมาชิกแหล่งพร่ำสอนมุสิกข้างในแต่ละความตรัสรู้ดิ จบก็ปลงใจหยิบยกเองแหว "ซินแสแต่ละบุคคลแกล้วกล้าหรือไม่มิช่ำชอง" สมมตเก่งก็เปล่าแตะศึกษาวิเศษวิชชาตรงนั้น เผื่อมิมือแข็งก็ไม่จำเป็นร่ำเรียนวิเศษความรู้นั้น
จะเงื้อง่าตัวอย่างอำนวยทรรศนะรูปแบบเครื่องใช้ยิ่งเลยหมละ
วิชาภาษาอังกฤษ จีนแสพื้นที่สิ้นสุดศึกษาเล่าเรียนศาาสตร์เหล่งานพร่ำสอนภาษาอังกฤษลูกจากใหญ่ลัยริมแวงย่านกำเนิดพ่อพิมพ์แห่งหนมิช่ำชองออกลูกมาริพรรษางดมีชีวิตแสนๆนรชาติ หากเสี้ยมสอนภาษาอังกฤษส่งให้เยาวชน ม. ท้าย เพียง ม.5 พร้อมกับ ม.6 เสี้ยมสอน 2 พรรษา ครูบาอาจารย์กองตรงนี้โดยมากมิกอบด้วยทางสอนสั่งยกให้ลุวัตถุประสงค์จัดหามาหรอก รวมความว่าเสี้ยมสอนแบ่งออกนักศึกษาสอบตัดผ่านมิประกอบด้วยตรอกฝึกสอนจัดหามาดอก โดยเหตุที่ร่างพ่อพิมพ์เองก็สดับตรับฟังปริปากอ่านจดภาษาอังกฤษสถานภาพนี้ก็อีกทั้งไม่ค่อยจักได้เรื่อง ซึ่งตัวอาจารย์เองก็ประกอบข้อสอบภาษาอังกฤษเปล่าลอดเองเสด็จแล้วไป (ข้าพเจ้าคุ้นชินประจวบมาสู่กับดักช่องเหตุว่าดีฉันชินติเตียนวภาษาอังกฤษ)   ถึงกระนั้นสมมตมอบพ่อพิมพ์ที่ทางเกมอักษรศาสตร์ว่าวจุฬาเหล่อังกฤษไม่ก็ให้อาจารย์ที่จากสึงต่างแดนตั้งแต่เด็กๆพร้อมกับเล่าเรียนสำเร็จข้างภาษาอังกฤษมาสู่เสี้ยมสอนหนอ จีนแสทรงข้างหลังนี้จงสอนสั่งเยาวชนประทานถึงน้ำบ่อหน้าคว้า sure กระทั่งเข้าอยู่ต่อจากนั้น แต่ถ้าว่าเผอิญโชคร้ายหมายถึงข้าวของเครื่องใช้นักเรียนประเทศไทยเองบริเวณกฎสัมปทานหมอนฤมิตยกให้สัตว์สองเท้าเก่งๆแม่แบบนี้มิหิวมาถึงมาหมายถึงครูบาอาจารย์ โดยเหตุที่จำเป็นต้องเสด็จพระราชดำเนินสอบ 9 กฏเกณฑ์วิชชาซินแสแบ่งออกชุลมุน  สัตว์เก่งๆถ้าหากหิวสดครูบาอาจารย์ก็พ้นเสด็จพระราชดำเนินเปิดใจพิทยาคารสอนสั่งเด่นแยกซะว่างเปล่าโดยเงินได้มันส์ปกติมั่กๆนั่นเอง
สรุป

หนูแตะต้องทราบวิถีทางประมาณกระแสความอาจจะของผู้สอนตัวเองตำหนิติเตียนเชี่ยวชาญใช่ไหมไม่เชี่ยวชาญเพียงใด ตราบเท่าจะตกลงใจได้ต่อว่าจักออกเสียงกราบเรียนหรือว่ามิกราบเรียนเด่นในที่ความรู้ไร
ไปอ่านตำราด้วย ซินแซบริเวณเสี้ยมสอนภาษาอังกฤษผิดๆ (คุณครูจำต้องจบสิ้นมหาลัยชายแถบแน่ๆล่วง) ซึ่งพ่อพิมพ์ก็อีกทั้งขบคิดเองเปล่ามีชีวิต จำต้องเดินอ่านเฉลยทำเนียบผิดๆจากนั้นมาหาสั่งสอนนักศึกษาผิดๆ ถ้าหากศิษย์มิศึกษาเล่าเรียนวิเศษก็ด้อยดิ  มีอยู่แห่งกระทู้ตรงนี้  ไล่ตาม link ล่างเสด็จอ่านเพ่งพินิศ
 

รับสอนพิเศษ

Image
รับสอนพิเศษประถม งามวงศ์วาน

รับสอนพิเศษประถม งามวงศ์วาน เป็นบริการจัดส่งติวเตอร์ไปสอนให้ถึงที่ สามารถเลือกวิชา วันเวลา และสถานที่ได้ น้องๆประถม1-6 ที่ต้องการติวเตอร์ไปสอนแบบตัวต่อตัวที่บ้าน แถวงามวงศ์วาน นนทบุรี สามารถสอนถามหรือปรึกษาปัญหาการเรียนต่างๆได้ มีติวเดี่ยวรายวิชา หรือจะติวเสริมเกรดทุกวิชา ปูพื้นฐานให้ใหม่ เรียนล่วงหน้า เพิ่มเกรด หรือติวสอบ ทางสถาบันมีติวเตอร์พร้อมจัดส่งให้ได้ตลอดสำหรับประถมเรียนตัวต่อตัว ไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนอ่อนมากแค่ไหน หรือพื้นฐานไม่แน่น ในวิชาอะไรก็สมัครเรียนแบบตัวต่อตัวได้ตามรายวิชา   รับสอนพิเศษประถม1-6... Read more...
Image
ติววิทย์ ม.1 สะพานควาย

ติววิทย์ ม.1 สะพานควาย รับสอนถึงที่สามารถนัดเรียนกันได้ทุกที่ Big-C หรือแถวBTSสะพานควาย หรือจะเป็นที่บ้าน และสถานที่ใกล้เคียง รับสอนวิทย์โดยติวเตอร์สอนเก่ง สามารถอธิบายในสิ่งที่น้องๆไม่เข้าใจได้ กับวิธีการช่วยที่ใช้เทคนิคเข้าช่วย น้องๆจะได้รับเนื้อหาวิทย์ ม.1 ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีวะ พร้อมสอบอย่างแน่นอน การเรียนที่เป็นส่วนตัว ได้อิสระการเรียนรู้อย่างถูกวิธี ด้วยติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านวิทย์ ม.1 โดยตรง   ติววิทย์ ม.1 สะพานควาย แบบสบายๆ เรียนตัวต่อตัวไม่เครียด ไม่เกรง พี่ๆติวเตอร์เป็นกันเอง... Read more...
Image
สอนภาษาอังกฤษถึงที่ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร

สอนภาษาอังกฤษถึงที่ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร บริการดีๆจัดส่งติวเตอร์เก่งอังกฤษไปสอนถึงที่ รับสอนหลักสูตรปรับพื้นฐาน ติวสอบ หรือใช้ทำงาน มีเนื้อหาที่ครอบคลุม Grammar Reading Writing Essay Error ต้องการแบบไหนเลือกได้เลย มีติวเตอร์ที่มีความถนันด้านการสอนอังกฤษเป็นพิเศษที่สามารถอธิบาย เนื้อหาต่างๆได้ง่ายโดยใช้เทคนิคให้เข้าใจและจำได้เองโดยทันที รับรองเรียนแล้วเข้าใจมากขึ้น เก่งอังกฤษขึ้นอย่างแน่นอน   สอนอังกฤษตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร สอนด้วยวิธีการสอนที่เป็นรู้แบบที่รับรองว่าเรียนแล้วเข้าใจง่าย เข้าใจไว ใช้งานได้จริง... Read more...
Image
เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษได้ที่บ้าน ลาดพร้าว

เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษได้ที่บ้าน แถวลาดพร้าว สอนตัวต่อตัว สอนจากความรู้และความเข้าใจ น้องที่เรียนจีนกับเราจะมีความพร้อมและสามารถนำไปใช้สอบหรือทำงานได้ เรียนไวเข้าใจง่าย กับการเรียนภาษาจีนตัวต่อตัว เริ่มสอนตั้งแต่อนุบาล ติวเสริมพื้นฐานด้านภาษาให้กับน้องๆที่ต้องการเรียนภาษาจีนทุกระดับ บริการสอนภาษาจีนถึงที่ สามารถแจ้งความต้องการได้เลยครับ มีติวเตอร์เก่งจีน สอนจีนเก่งๆ ไปสอนให้ตลอดทุกช่วง ทุกเวลา ทุกสถานที่เลย   ภาษาจีน เรียนได้ที่บ้านไม่เสียเวลาเพียงแค่น้องๆนัดหมายได้เลย... Read more...
Image
สอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์

สอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ ส่วนใหญ่แล้ว2วิชานี้ จะเป็นวิชาหลักๆที่ผู้ปกครองสมัครเรียนให้น้อง ด้วยความที่เป็นวิชาที่ยากและต้องใช้ความเข้าใจ ไม่สามารถอ่านและศึกษาเองได้ การสอนที่บ้านจึงเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาพื้นฐานที่ดีของน้องๆ น้องๆจะได้ประหยัดเวลาในการออกไปเรียนไกลๆ ทำให้มีเวลาเตรียมตัวมากกว่าเดิม ในทำนองเดียวกัน ทำให้ผู้เรียนมีเวลาทบทวนมากขึ้น เราสอนพิเศษคณิต วิทย์ ที่บ้านทุกวิชา ทุกระดับชั้น   คอร์สสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ นั้น เราจะมีการคัดเลือกติวเตอร์ที่เหมาะกับน้องๆให้... Read more...
Image
ติวคณิตนอกสถานที่ ตีโจทย์ให้แตก

ติวคณิตนอกสถานที่ ตีโจทย์ให้แตก คิดให้ไว คิดให้ออก รู้เทคนิคการทำโจทย์ด้วยวิธีต่างๆกับติวเตอร์วิศวะแบบเก่งคณิตมาก ทางเรามีพี่ติวเตอร์ที่สอนคณิตหลากหลายคณะทั้งวิศวะ วิยาศาสตร์ บัญชี และครุศาสตร์ เอกคณิตโดยตรง พี่ๆติวเตอร์ทั้งหมดนี้จะมีความสามารถที่จะสอนคณิตตัวต่อตัวให้กับน้องๆ เข้าใจได้อย่างง่ายดาย น้องๆที่มีปัญหา แล้วต้องการหาติวเตอร์ไปติวคณิตที่บ้านตัวต่อตัว สามารถโทรมาปรึกษา และแจ้งความต้องการได้ ตารางเรียนทุกอย่างน้องๆเป็นคนเลือกได้ ทั้ง วัน เวลา สถานที่ อยากเรียนคณิตวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ หรือเสาร์อาทิตย์... Read more...
Image
รับติว TU-GET ตัวต่อตัว

รับติว TU-GET ตัวต่อตัว เปิดรับสอนสำหรับน้องๆที่ต้องการเพิ่มคะแนน TU-GET เพื่อเตรียมตัวเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ทีมติวเตอร์จะเป็นรุ่นพี่จากธรรมศาสตร์ที่เคยผ่านการสอบ TU-GET มาก่อน สามารถติวให้ตรงจุด และอธิบายแนวข้อสอบได้อย่างชัดเจน ด้วยประสบการณ์สอน TU-GETแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มมาแล้ว ทำให้ทีมสอนของเรามีคุณภาพที่จะให้น้องๆสอบ TU-GET ได้อย่างแน่นอน ติวเพิ่มผลคะแนน TU – GET น้องๆจะได้ทั้งเนื้อหา และหลักสูตรที่ใช้สอบครบถ้วนเป็นส่วนประกอบหลักในการติวของเรา อยากได้ของสอบแนวสอบ TU-GET จากสถาบันกวดวิชาของเราแนะนำโทรสอบถามได้... Read more...
Image
ติวข้อสอบ O-NET ป.6 นอกสถานที่

ติวข้อสอบ O-NET ป.6 นอกสถานที่ รับติวเนื้อหาทุกวิชา O-NET ป.6 เลข วิทย์ ไทย สังคม และอังกฤษ ติวเตอร์ที่สอน O-NET ป.6 เก่งและตรงสายวิชา มีความชำนาญการสอนมาหลายมี ประสบการณ์ติว O-NET ป.6 มีมากมายและเป็นแบบติวตัวต่อตัว ที่ทำให้น้องๆได้รับเนื้อหาและความรู้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว มีแนวข้อสอบ O-NET ป.6  พร้อมให้ติวเตอร์ไปติวที่บ้านได้แล้ว สะดวกและปลอดภัย รับประกันแน่นอน จากติวเตอร์โกโฮม โดยพี่ๆติวเตอร์นักศึกษาจากคณะๆต่างๆที่สอนเก่งๆถ่ายทอดดีๆไปสอนให้ถึงที่ หรือพี่นักศึกษาที่มีความรู้ และแนวข้อสอบเฉพาะทางเรื่องของ O-NET ป.6 รับรองไม่ผิดหลัง... Read more...
Image
สอนพิเศษคณิต ป.3 ที่บ้านตัวต่อตัว

การสอนพิเศษคณิต ป.3 ที่บ้านตัวต่อตัว เตรียมความพร้อมก่อนสอบ หรือเพิ่มต้องการสอบ O-Net ใน ป.6 กับติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง การศึกษาดีและสอบเข้ายาก มีทั้งพี่ๆวิศวะ วิทยาศาสตร์ สถาปัต และแพทย์ โดยจะเป็นพี่ๆจากสาขาที่มีความรู้ทางคณิตโดยเฉพาะ และความสามารถ ประกบการณ์ ของพี่ๆติวเตอร์นั้น บอกได้คำเดียวเลยว่า ฟิน!! ทั้งเก่ง ทั้งสอนดี น้องๆไม่มีทางลืมไปเลย   การสอนพิเศษคณิต ป.3 ที่บ้านตัวต่อตัว การสอนของเราเป็นไปอย่างมีระบบ เริ่มจากการสอนโดยสร้างความเข้าใจพื้นฐาน  เน้นเนื้อหาสูตร และเทคนิคการทำโจทย์... Read more...
Image
รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 และ ม.6 ตัวต่อตัว

ติวเตอร์ รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 และ ม.6 ตัวต่อตัว ต้องการติวชีวะแม่นๆ ไม่ต้องท่องจำมากมาย เรียนกับติวเตอร์ วิทยาศาสตร์ สาขาชีวะโดยตรง เน้นการติวชีวะตัวต่อตัวได้ผลกว่าที่คิด น้องๆที่เรียนสายวิทย์แล้วไม่ถนัดวิชาท่องจำทางเราช่วยได้  สามารถเลือกเรียนได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ติวเตอร์สอนวิชาชีววิทยาใน ระดับ ม.4 ม.5 และเตรียมสอบของ ม.6 PAT2 ชีวะ แม่นๆด้วยแนวข้อสอบเพียบ ติวเตอร์แพทย์รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว ติวเตอร์จากจุฬา มหิดล ธรรมศาสตร์ มศว เปิดสอนทุกหลักสูตรของชีวะภาคไทย ภาคอังกฤษ ภาคInter ติวสอบให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น ติวเข้าใจง่ายตรงจุด... Read more...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Copyright © 2005 - 2015 Tutor Go Home ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน
5/300 ซอยนาคนิวาส37 ถนนนาคนิวาส(ลาดพร้าว71) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
สมัครเรียน : 061-191-9654 (24ชั่วโมง)
สอนพิเศษที่บ้าน
Google+ Google