สอนพิเศษภาษาอังกฤษ

กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวพิเศษ สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวตามบ้าน เรียนที่บ้าน เรียนหนังสือ เรียนพิเศษที่บ้าน

อังกฤษเพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ จากคำศัพท์รอบตัวไปแตกรากศัพท์ที่กว้างมากขึ้น รวมทั้ง Gramma ซึ่งจะเสริมเพิ่มเติมความเข้าใจทางด้านไวยกรณ์ของภาษาอังกฤษ

 
สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่
ระดับชั้น
คนที่1
คนที่2
คนที่3
คนที่4
ระดับอนุบาล 1-3
150
100
50
20
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
200
100
50
20
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
200
100
50
20
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
250
100
50
20
เรียนติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4
300
100
50
20
ระดับมหาวิทยาลัย
350
100
50
20
* สถานที่การสอนแล้วแต่จะตกลง
 

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 

ในช่วงเปิดเทอมนี้มีผู้ปกครองหลายท่านสอบถามกับครูป๊อบว่าเปิดคอร์ส สอนพิเศษภาษาอังกฤษ หรือเปล่า ซึ่งโดยปกติครูป๊อบก็เปิดรับสอนทั้งปิด และเปิดเทอมนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นระดับๆ เพื่อให้การสอนที่มีคุณภาพสูงที่สุด ดังนี้


ติวสอบภาษาอังกฤษ ป.1 รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.1
หน่วยที่ 1
- บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตนเอง เช่น Hi, Hello
- คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น บอกชื่อ
- วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าและท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตัวเองหรือผู้อื่น
- กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลง
หน่วยที่ 2
-  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตัวเอง
-  คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น look, listen, stand up, sit down, open your book
-  คำศัพท์ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น    What’s your name?           My name’s ……. .
-  คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น บอกชื่อ
หน่วยที่ 3
-   Pronunciation: initial sound /p/
-   คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในห้องเรียน
-   ประโยคคำถามและคำตอบ เช่น What’s this? It’s a pen.
-   คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อสิ่งต่างๆ  ในห้องเรียน สี จำนวน 1-10
หน่วยที่ 4
-  Pronunciation: final sound /d/
-  คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับครอบครัว
-  ประโยคคำถามและคำตอบ เช่น Who’s this?   This is my mother.
-  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตัวเองหรือผู้อื่น
หน่วยที่ 5
-  คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น Put on the nose. Listen and draw. Listen and colour.
-  คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับอวัยวะบนใบหน้า และรูปทรงต่างๆ
-  ประโยคคำถามและคำตอบ เช่น What colour is it?  It is red.
-  คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
หน่วยที่ 6
-  Pronunciation: final sound /t/
-  คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
-  ประโยคคำถามและคำตอบ  เช่น  What can you see?  I can see….. .
-  คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว
หน่วยที่ 7
-   Pronunciation:  Final sound /k/
-   คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับอาหาร
-   ประโยคคำถามและคำตอบ Do you like………?    Yes, I do. / No, I don’t.
-   คำศัพท์ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
หน่วยที่ 8
-  คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน
-  คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา
-  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทายในวันคริสต์มาส
-  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลงวันคริสต์มาส วันพ่อ วันแม่

ติวสอบภาษาอังกฤษ ป.2 รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.2
1. สาระสำคัญ การทักทายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การถาม-ตอบข้อมูลส่วนตัว  การแนะนำชื่อตนเองแก่ผู้อื่น  การทบทวนการเขียนตัวอักษร A-Z  ทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่  และการฝึกเขียนตัวอักษรเพื่อประกอบเป็นคำ  และประโยค
2. ตัวชี้วัด/ จุดประสงค์การเรียนรู้
- พูดทักทายผู้อื่น  และโต้ตอบได้
- ถามชื่อผู้อื่น  และพูดตอบได้
- ร้องเพลงภาษาอังกฤษตามที่กำหนดได้
- พูด  และเข้าใจความหมายของประโยคต่างๆ ได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  และถามทุกข์สุขของผู้อื่น        
-  คำศัพท์  และประโยคที่ใช้ขอข้อมูลผู้อื่น  และให้ข้อมูลของตนเอง            
-  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เช่น  การร้องเพลง    
-  มารยาททางสังคมที่ดี  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
-  การใช้ภาษาในการฟัง/พูด  ในสถานการณ์ง่ายๆ  ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
4.2 ความสามารถในการคิด
- การคิดอย่างสร้างสรรค์
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย
- ซื่อสัตย์สุจริต

ติวสอบภาษาอังกฤษ ป.3 รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.3
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.2      มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด    1.    พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ตัวชี้วัด    1.    พูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
3.     เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1    ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด    1.    ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
ทบทวนการพูดทักทายและการแนะนำตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย แนะนำตนเอง และถามทุกข์สุขของผู้อื่น

- กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลง
- มารยาทสังคมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าท่าทาง
- การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ติวสอบภาษาอังกฤษ ป.4
เน้นติวเข้ม เกรงข้อสอบการเรียนจะค่อนข้างเข้มข้น และได้ผลในระยะเวลาสั้นๆ ทั้ง Grammar Reading Writing เหมาะกับน้องๆที่ต้องการเตรียมตัวสอบในโรงเรียน หรือสอบแข่งขัน


รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.4
ทางครูป๊อบจะส่งติวเตอร์ไปสอนแบบเป็นพี่สอนน้อง จะดูแลทั้งการบ้าน รายงาย อธิบายเรื่องต่างๆเกี่ยวกับบทเรียนให้น้องๆเข้าใจโดยวิธีง่ายๆเข้าใจง่ายๆจำได้ตลอด


ติวสอบภาษาอังกฤษ ป.5

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.5

ติวสอบภาษาอังกฤษ ป.6

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.6

ติวเข้มภาษาอังกฤษม.1

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1

ติวเข้มภาษาอังกฤษม.2

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.2

ติวเข้มภาษาอังกฤษม.3

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3

ติวเข้มภาษาอังกฤษม.4

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.4

ติวเข้มภาษาอังกฤษม.5

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.5

ติวเข้มภาษาอังกฤษม.6

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.6

 
ติวเตอร์นีน
หญิง
20/05/1989
22
179/181 ซ.จิดาถวิล ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ศรียานุสรณ์
สายวิทย์ - คณิต
3.98
ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
ชีววิทยา
3.68
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น
ชีววิทยา มัธยมปลาย
สอนสนุกเป็นกันเองได้ความรู้เต็มที่ สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ใจเย็น สอนได้ทั้งเนื้อหาและข้อสอบ
คณิตศาสตร์มัธยม 4

 

สอนพิเศษ
เรียนพิเศษ
ติวเตอร์
กวดวิชา
รับสอนพิเศษ
สอนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษที่บ้าน
หาติวเตอร์
หาครูสอนพิเศษ
 

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

 

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ด้วยติวเตอร์คุณภาพมากประสบการณ์ที่รับสอนพิเศษด้านภาษา จากวุฒิอักษรจุฬา และเป็นอาจารย์รับเชิญในแต่ละโรงเรียน เช่น โรงเรียนสายปัญญา โรงเรียนหอวัง ฯลฯ เรามีรูปแบบการสอนที่เป็นเฉพาะทั้งการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรปกติ หลักสูตรInter หลักสูตรEnglish Program(Ep) หลักสูตรBilingual  ซึ่งทุกหลักสูตรเราจะให้ติวเตอร์ที่มีความชำนาญเฉพาะหลักสูตรสอนให้ โดยทางผู้ปกครองหรือน้องๆสามารถเลือกครูภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนเองได้ว่าจะเน้นในเรื่องไหนของวิชาภาษาอังกฤษ เช่น Grammar Vocab Conversation Writing Reading เพื่อเป็นประโยชน์ที่จะได้รับสูงสุดจากการติวภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

หลักสูตร
1.สอนพิเศษภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร พูดคุย (ติวเตอร์ที่สอนมีสำเนียงตรง)
2.สอนพิเศษภาษาอังกฤษด้านการเขียน
3.สอนอังกฤษเพื่อใช้สอบ O-Net GAT
4.ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อติวเข้า ป.1 ป.6 ม.1 ม.4

 

 

ติวเตอร์สอนตามบ้าน

 

ติวเตอร์สอนตามบ้าน พื้นฐานการรับรู้ของน้องๆแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน บางคนเข้าใจง่ายเข้าใจไว ส่วนน้องๆที่ทำความเข้าใจยาก หรือเรียนรู้ช้าติวเตอร์โกโฮมเปิดรับสอนพิเศษตามบ้านโดยทีมสอนคัดเลือกจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์สอนพิเศษที่น้องๆทุกคนที่เรียนพิเศษกับเราบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า "เข้าใจง่าย เข้าใจไว ไม่ต้องจำ"
เพื่อปรับทักษะของน้องๆแต่ละคนทางสถาบันจึงเปิดคอร์สเฉพาะวิชา
1.สอนพิเศษภาษาไทย (คอร์สติวเข้า ป.1 , ติวเข้า ม.1 , ติวเข้า ม.4) + (คอร์สติวก่อนสอบ) + (ปรับพื้นฐาน)
2.สอนพิเศษภาษาอังกฤษ (คอร์สติวเข้า ป.1 , ติวเข้า ม.1 , ติวเข้า ม.4) + (คอร์สติวก่อนสอบ) + (ปรับพื้นฐาน)
3.สอนพิเศษสังคม (คอร์สติวเข้า ป.1 , ติวเข้า ม.1 , ติวเข้า ม.4) + (คอร์สติวก่อนสอบ) + (ปรับพื้นฐาน)
4.สอนพิเศษเลข (คอร์สติวเข้า ป.1 , ติวเข้า ม.1 , ติวเข้า ม.4) + (คอร์สติวก่อนสอบ) + (ปรับพื้นฐาน)
5.สอนพิเศษวิทย์ (คอร์สติวเข้า ป.1 , ติวเข้า ม.1 , ติวเข้า ม.4) + (คอร์สติวก่อนสอบ) + (ปรับพื้นฐาน)
6.สอนพิเศษฟิสิกส์ (ติวเข้า ม.4) + (คอร์สติวก่อนสอบ) + (ปรับพื้นฐาน) + (ติวGAT PAT)
7.สอนพิเศษเคมี (ติวเข้า ม.4) + (คอร์สติวก่อนสอบ) + (ปรับพื้นฐาน) + (ติวGAT PAT)
8.สอนพิเศษชีวะ (ติวเข้า ม.4) + (คอร์สติวก่อนสอบ) + (ปรับพื้นฐาน) + (ติวGAT PAT)

 

 
รับสอนพิเศษตามบ้าน
รับสอนพิเศษตามบ้าน รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ นร.ชั้นประถม-ม.ปลาย โดยพี่ศิษย์เก่าจากม.ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ รับดูแลการบ้านทั่วไป ทุกวิชา ทุกระดับชั้น เพื่อเพิ่มผลการเรียนทั้งสอบกลางภาคและปลายภาค รวมทั้งเป็นการสะสมคะแนนGPA และหากต้องการเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ป.4 คณิตศาสตร์ ป.5 และเลข ป.6 ติวเตอร์สามารถทำการสอนพิเศษให้ได้ทุกๆระดับชั้น รับสอนพิเศษ O-NET ติวเสริมการเรียนพิเศษที่โรงเรียนควบคู่ไปกับการติวครูสอนพิเศษ O-NET ก็จะทำการติวให้กับนักเรียนที่หาที่ติวโอเน็ตได้เลย ติวเตอร์สอนพิเศษ O-NET รับติวโอเน็ตและกวดวิชาคอร์สตะลุยโจทย์ รับสอนพิเศษ เรียนพิเศษ กวดวิชา ครูสอนพิเศษ ติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษที่บ้าน สอนพิเศษถึงบ้าน ติวเพิ่มเกรดให้กับน้องๆที่ยังเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน

วิชาที่เราสอน
• สอนคณิตศาสตร์ สำหรับน้อง ป.4 - ม.6 และ ระดับมหาวิทยาลัย
• สอนวิทยาศาสตร์ สำหรับน้อง ป.4 - ป.6 และ ม.1 - ม.3
• สอนวิชาฟิสิกส์ สำหรับน้อง ม.1 - ม.6 และ ระดับมหาวิทยาลัย
• สอนวิชาคณิต สำหรับน้อง ม.1 - ม.6
• สอนวิชาเคมี สำหรับน้อง ม.1 - ม.6
• ติวเพื่อสอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนชั้นนำและมหาวิทยาลัย
• รับติวนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนานาชาติที่ต้องการปรับพื้นฐาน

เหมาะสำหรับ
1. เหมาะสำหรับน้องที่ไม่เข้าใจหรือทำการบ้านเองยังไม่ได้
2. เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียนในโรงเรียนแล้วไม่เข้าใจและ ไม่มีพื้นฐานเลย
3. เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน
4.เหมาะสำหรับน้องต้องการสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำและมหาวิทยาลัย
5.เหมาะสำหรับน้องที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ อ่านไม่ทัน และ มีเวลาเตรียมตัวน้อย
6.เหมาะสำหรับน้องที่จะเตรียมสอบต่างๆ ที่ต้องการตะลุยโจทย์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์

วิธีการสอน
สอนแบบเป็นกันเอง คุยสนุก ไม่เครียด ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย มีเทคนิคมากมาย ไม่เน้นจำมากเกินไป เราเน้นที่ความเข้าใจ ทำลายจุดอ่อนและสร้างจุดแข็ง เพื่อเน้นย้ำให้เกิดทักษะขึ้นในที่สุด และที่สำคัญมีเอกสารการสอนแจกให้ฟรี

***คอร์สติวเตรียมสอบเข้าโดยเฉพาะ น้องจะได้เรียนพิเศษเพื่อให้เข้าใจทั้งเนื้อหา และข้อสอบก่อนที่จะนำไปสอบวิชาต่างๆ มีทีมงานสอนพิเศษติวเตอร์จุฬา และมหาวิทยาลัยชื่อดังอื่นๆของไทยที่พร้อมให้บริการ รับสอนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษที่บ้านให้กับน้องๆที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาเรียนทุกๆระดับชั้น

 

รับสอนคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัว

รับสอนคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัว วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่ยาก และมีน้องๆหลายคนที่ต้องการเรียนวิชาคณิศาสตร์เสริมเพราะต้องการรู้วิธีคิด ความเข้าใจ และเทคนิคลัด สถาบันติวเตอร์โกโฮมรับสอนพิเศษตัวต่อตัวเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เน้นรูปแบบการเรียนพิเศษโดยรับสอนพิเศษตามบ้าน ทั้งนี้ทำไมเราจึงเปิดบริการรับสอนพิเศษที่บ้านเพียงอย่างเดียว เพราะเราเห็นแล้วว่าการที่น้องๆซักคนมาสมัครเรียนพิเศษ น้องๆคนนั้นต้องมีปัญหาการเรียนวิชานั้นจริงๆ และการเรียนพิเศษมันก็มีหลายรูปแบบแต่แบบที่ได้ผลที่สุดคือการเรียนแบบตัวต่อตัว หรือOne By One ซึ่งในข้อมูลเชิงสถิติแล้ว นักเรียนที่เรียนพิเศษในรูปแบบเรียนตัวต่อตัวจะมีการเสริมทักษะการเรียนรู้ได้ไว และจดจำได้มากกว่านักเรียนที่เรียนปกติเป็นห้องใหญ่ๆ ดังนั้นเราจึงเน้นที่จะสอนในรูปแบบสอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัว

หลักรับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว
1.รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.1
2.รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.2
3.รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน
4.สอนพิเศษคณิตศาสตร์

 

ติวสอบเข้าม.1


ติวสอบเข้าม.1 

ตัวเลือกการสอนพิเศษครบครันสำหรับคุณมาแล้ว สำหรับใครที่กำลังมองหาที่เรียนที่ครบครันให้กับบุตรหลานของคุณ กับที่เรียนพิเศษราคาย่อมเยา ไม่ต้องเดินทางไกล ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากเลิกเรียนดึก ติวเตอร์มากความสามารถ มากประสบการณ์ พร้อมสอนเนื้อหาเข้มข้น สอนสนุก ไม่น่าเบื่อ สอนเทคนิคการคำนวณและเทคนิคทริคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนมาก สามารถเรียนได้ที่บ้านของคุณเองในแบบตัวต่อตัว ทำให้คณิตที่ยากกลายเป็นเรื่องง่าย เพื่อปูพื้นฐานเข้าสู่การเรียนเรื่องที่ยากขึ้นต่อไป โดยเรารับสอนพิเศษวิชาคณิต วิชาที่ต้องอาศัยความเข้าใจในการทำโจทย์ วิชาสังคม ที่ต้องใช้การจดจำและการทำความเข้าใจในเนื้อหาที่ซับซ้อน วิชาภาษาไทย หลักการจดจำคำต่างในแบบที่ถูกต้อง วิชาวิทยาศาสตร์ ในการปูพื้นฐานวิทยาศาสตร์รวมเพื่อนำสู่การเน้นรายละเอียดในอนาคตต่อไป วิชาภาษาอังกฤษ การปูพื้นฐานทางภาษา เพื่อนำเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียน ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การทำธุรกิจ และการเรียนต่อในอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษจึงเป็นวิชาที่สำคัญ ที่หากไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถจดจำคำศัพท์ การสนทนาได้ นั่นย่อมหมายถึงปัญหาที่อาจตามมาเมื่อเรียนในขั้นที่สูงขึ้น ติวสอบเข้า ม.1 โดยรวบรวมเนื้อหาสำคัญที่สำคัญและใช้สอบ พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ การเก็งข้อสอบ ที่สามารถทำให้เรื่องการสอบเข้า เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับคุณ มั่นใจได้เลยว่า การเรียนชนิดตัวต่อตัวกับติวเตอร์มากประสบการณ์ จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดี และไม่น่าเบื่อ อย่างนี้ เกรด4 ไม่หนีไปไหนแนนอนค่ะ

 

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.6


สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.6 น้องๆที่มีปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เรียนแล้วไม่เข้าใจ ขี้เกียจท่องศัพท์ หรือไม่กล้าพูดกล้สโต้ตอบภาษาอังกฤษ ทางเราสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ติวเตอร์สอนภิเศษภาษาอังกฤษ ม.6 พร้อมส่งไปสอนให้ถึงที่ ช่วยเหลือทุกเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษ ม.6 ด้วยประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ ม.6 ทำให้รู้จุดเดรจุดด่อยของวิชาในระดับนี้ เราสามารถช่วยเหลือน้องๆได้จริงครับ

ต้องการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.6  แบบตัวต่อตัว สอนตามบ้านหรือนอกสถานที่ เนื้อหาโดยรวมจะอิงตามหลักกระทรวงเพื่อที่จะนำไปใช้สอบAdmissionได้ด้วย GATภาษาอังกฤษได้ด้วย จากการเรียนตามหนังสือที่น่าเบื่อ หันมาเรียนกับติวเตอร์แบบเพลินๆ สนุกๆ กันบ้าง ด้วยคอร์สภาษาอังกฤษ ม.6 ที่น้องๆจะได้รับความรู้แบบเต็มที่ มีสอนภาษาอังกฤษ ม.6 แบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มย่อย ด้วยราคาพิเศษกว่าที่อื่น ถูกๆคุ้มค่า อยากเรียนอะไรเรียนแบบไหน จัดคอร์สให้เราได้ทันที

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.6

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1 THE PRESENT PERFECT และ PAST PERFECT

1. Past participle

2. รูปประโยคและความหมายของ present perfect

3. การใช้ simple past และ present perfect

4. การใช้ since และ for

5. Present perfect continuous กับ present perfect

6. การใช้ already, yet, still และ anymore

7. การใช้ Past perfect

บทที่ 2 การใช้ NOUN CLAUSES

1. Noun clauses ที่ขึ้นต้นด้วย question word

2. Noun clauses กับ who, what, whose + be

3. Noun clauses ที่ขึ้นต้นด้วย if หรือ whether

4. การแทนที่ so ด้วย that clause ในประโยคสนทนา

5. Quoted speech และ reported speech

6. กริยาที่ใช้ในการรายงาน tell, ask, answer/reply

 

บทที่ 1 PHRASAL VERBS

บทที่ 2 PREPOSITION COMBINATION

บทที่ 3 CONDITIONAL SENTENCES AND WISHS

บทที่ 4 COMPARISONS ( การเปรียบเทียบ )

1. การเปรียบเทียบด้วย as as

2. Comparative และ superlative

3. การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดของคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์

4. การเปรียบเทียบด้วย less.than และ not as..as

5. การใช้ more กับคำนาม

6. การใช้ the same, similar, different, like, alike

 

 

รับสอนพิเศษสังคม ม.3รับสอนพิเศษสังคม ม.3 ทุกเนื้อหาและบทเรียน เราสามารถสร้างความเข้าใจให้น้องๆในวิชาสังคมแบบง่ายๆ และสร้างความพร้อมในการสอบ เสริมความรู้วิชาสังคมให้แน่น มีเทคนิคการจดจำที่ไม่เหมือนใคร รับสอนพิเศษสังคม ม.3 ตัวต่อตัว แบบส่งติวเตอร์ไปสอนให้ถึงที่บ้าน

รับสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย สามารถจัดกลุ่มเรียนเองได้ และสามารถกำหนดคอร์สสอนพิเศษสังคม ม.3 จะให้เน้นตรงจุดได้ก็บอกได้ ครอบคลุมทุกความต้องการ นอกจากสอนพิเศษสังคม ม.3แล้ว เรายังรับสอนพิเศษวิชาอื่นๆอีก อยากเรียนวิชาใดเป็นพิเศษบอกติวเตอร์เลย

ภูมิศาสตร์
 • ลักษณะกายภาพทวีปอเมริกาเหนือ
 • รีโมตเซนซิง (Remote Sensing) การสำรวจข้อมูลระยะไกล
 • เนื้อหา อธิบายลักษณะกายภาพทวีปอเมริกา : สังคมศึกษา ม.3
 • ใบงาน ลักษณะกายภาพทวีปอเมริกาเหนือ : สังคมศึกษา ม.3
 • ลักษณะกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ : สัุงคมศึกษา ม.3

ศาสนา
 • แบบทดสอบ พระพุทธรูปปางต่างๆ
 • แบบฝึกหัดที่ 4 หน้าที่ของพระภิกษุ
 • หน้าที่ของพระภิกษุ
 • ปางไสยาสน์ (พระประจำวันอังคาร)
 • วิเคราะห์โอวาทปาติโมกข์ : พระพุทธศาสนา ม.3

เนื้อหาบทเรียน
 • การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศจีน : สังคมศึกษา ม.3
 • การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอังกฤษ : สังคมศึกษา ม.3
 • อุปสงค์ (Demand) สังคมศึกษา ม.3
 • เงินเฟ้อ สังคมศึกษา ม.3

เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

 • วัฒนธรรม สังคมศึกษา ม.3

เศรษฐศาสตร์

 • กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ : เศรษฐศาสตร์ ม.3
 • ภาวะเงินเฟ้อ : เศรษฐศาสตร์ ม.3
 • แบบทดสอบ กลไกราคา ม.3
 • อุปสงค์ (demand) : สังคมศึกษา ม.3
 • กลไกราคา สังคมศึกษา ม.3

ไม่มีหมวดหมู่
 • รัฐธรรมนูญและการตรวจสอบอำนาจรัฐ : หน้าที่พลเมือง ม.3
 • การปกครองของไทยในปัจจุบัน : หน้าที่พลเมือง ม.3
 • การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : สังคม ม.3
 • การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น : สังคมศึกษา ม.3
 

ติวสอนพิเศษคณิตศาสตร์ติวสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ถึงที่บ้าน เรียนคณิตตัวต่อตัว เป็นการติวที่สามารถช่วยน้องๆแก้ไขโจทย์ และข้อสงสัยต่างๆ ที่ใครๆก็ไม่สามารถอธิบายให้น้องๆเข้าใจได้ แต่เราสามารถทำได้ รับสอนพิเศษได้ทุกที่ตามสะดวก ไม่ว่าน้องๆจะอยู่ที่ไหน เราไปสอนได้หมดทุกที่ จะที่บ้าน หรือร้านอาหาร ก็ได้หมดทุกที่

สถาบันติวเตอร์โกโฮมบริการจัดส่งติวเตอร์ไปสอนพิเศษทุกวิชาให้ถึงที่ รับสอนพิเศษทุกวิชา ได้แก่

 1. รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
 2. สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
 3. รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.1 ป.2 ป.3  ป.4 ป.5 ป.6
 4. รับสอนพิเศษภาษาไทย ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
 5. รับสอนพิเศษสังคมศึกษา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
 6. รับติวสอนพิเศษ เพิ่มเกรด ติวสอบวัดระดับ เช่น สอบO-NET GAT PAT PAT1-PAT7
 7. สอนติวตะลุยโจทย์

สอนเข้าใจง่ายกับติวเตอร์เก่ง หลายท่าน หลายสาขาวิชา แบบตรงจุด ตรงใจ มีประสบการณ์ติวสอนแบบตัวต่อตัวโดยเฉพาะ

 

ติวเตอร์จากติวเตอร์โกโฮมทุกคน ผ่านการสอนมาแล้วอย่างยาวนาน มีวิธีการสอนที่จะทำให้น้องๆ เรียนแล้วเข้าใจไปกับเรา สามารถนำเสนอการสอนที่น้องๆจะไม่มีทางพบได้ที่อื่น

 

 1. รับติว สอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6
 2. รับติว สอนพิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6
 3. รับติว สอนพิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6
 4. รับติว สอนพิเศษ วิชาภาษาไทย ป.1-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6
 5. รับติว สอนพิเศษ วิชาสังคมศึกษา ป.1-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6
 6. รับติว สอนพิเศษ วิชาภาษาจีน ป.1-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6
 7. รับติว สอนพิเศษ วิชาภาษาญี่ปุ่น ป.1-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6

 

 

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ


รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ สอนพิเศษตั้งแต่เตรียมความพร้อมพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป เช่น การสอนเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ การอ่านคำศัพท์ การฟัง การพูดเบื้องต้น เป็นต้น สอนพิเศษเสริมเพิ่มเกรดสำหรับระดับประถม สอนเข้าใจง่าย และรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับม.1,ม.4 ตลอดจนสอนพิเศษภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการสอบเข้าและการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น อีกทั้งยังรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษให้กับบุคคลวัยทำงานที่ต้องการเน้นเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการทำงานในปัจจุบัน

 

 1. รับสอนพิเศษ ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ที่บ้าน ที่ห้างสรรพสินค้า และสถานที่สะดวดนัดหมาย ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั่วทุกเขต
 2. รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ที่บ้านตัวต่อตัว ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
 3. รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ที่บ้านตัวต่อตัว ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
 4. รับสอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ที่บ้านตัวต่อตัว ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
 5. รับสอนพิเศษ ภาษาไทย ที่บ้านตัวต่อตัว ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
 6. รับสอนพิเศษ สังคมศึกษา ที่บ้านตัวต่อตัว ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
 7. รับสอนพิเศษ ฟิสิกส์ ที่บ้านตัวต่อตัว ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
 8. รับสอนพิเศษ เคมี ที่บ้านตัวต่อตัว ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
 9. รับสอนพิเศษ ชีววิทยา ที่บ้านตัวต่อตัว ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

 

การสอนพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธีธรรมชาติ

1. ความเข้าใจในบทเรียนต้องมาก่อนการแสดงออก (Comprehension preceeds production)

ในขั้นนี้ครูต้องให้นักเรียนฟังภาษาอังกฤษในลักษณะของการสื่อสารและให้นักเรียนโต้ตอบด้วยกิริยาอาการ เช่น พยักหน้า, สั่นศีรษะ หรือ ผงกหัวแทนก็ได้

เมื่อครูออกคำสั่ง มีคำแนะนำ ดังนี้

 • ในขณะที่ออกคำสั่งนั้น ครูควรทำตามไปด้วย เพื่อนักเรียนจะได้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร
 • ครูออกคำสั่งซ้ำๆ กันหลายๆ ครั้ง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ จำคำศัพท์ และรูปประโยคได้
 • ให้นักเรียนเรียนเพียงครั้งละ 3-4 ครั้ง หรือประมาณ 15 นาที เป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายเกินไป
 • เมื่อนักเรียนทำตามคำสั่งได้แล้ว นักเรียนควรมีโอกาสได้เป็นผู้ออกคำสั่งให้เพื่อนทำตามบ้าง
 • ครูควรติดบัตรคำศัพท์และประโยคคำสั่งที่ได้เรียนมาในวันนั้นบนกระดาน หรือบอร์ดหน้าห้องเพื่อช่วยความจำของนักเรียน

2. การโต้ตอบด้วยวาจา (Early speech Production)


การโต้ตอบในขั้นนี้จะเริ่มจาก yes หรือ no เช่น

Teachaer : Do you like a mango ?

Student : Yes (No)

ต่อจากนั้นคำตอบของนักเรียนจะค่อยๆ ยาวขึ้นๆ เป็นวลีหรือเป็นประโยค

Teachaer : Do you like tea or coffee ?

Student : I like tea.

เมื่อนักเรียนเริ่มตอบคำถามได้ยาวขึ้น คำตอบของคำถามอื่นๆ ก็จะค่อยๆ ยาวขึ้นโดยที่นักเรียนไม่รู้ตัว และเป็นไปตามธรรมชาติ สิ่งที่ครูต้องระวังคือ ต้องไม่รีบร้อนแก้คำพูด หรือคำตอบที่ตอบผิดไวยากรณ์ เพราะจะทำให้นักเรียนเสียความมั่นใจและทำให้กำลังใจหมดไป

3. เนื้อหาวิชาที่เรียนต้องเป็นพื้นฐานของการสื่อสาร

โดยไม่ต้องคำนึงถึงลำดับขั้นตอนทางกฎไวยากรณ์ แต่จะให้บทเรียนมาในลักษณะของสถานการณ์ (Situations) เช่น การสนทนาเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น แขน, ขา, จมูก, ตา รวมทั้งหัวข้อที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในขณะนั้น โดยวิธีนี้ความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์จะค่อยๆ แทรกซึมเข้ามาในบทเรียนที่เกี่ยวกับการสื่อสารนั่นเอง

การสอนในขั้นนี้ นักเรียนสามารถเริ่มพูดได้บ้าง เช่น คำตอบของนักเรียนจะยาวขึ้นและสลับซับซ้อนมากขึ้น และแน่นอนที่สุด ความผิดพลาดย่อมมีมากขึ้นเป็นธรรมดา ครูต้องพยายามมองข้ามความผิดพลาดเหล่านี้ไป ถ้าการตอบของนักเรียนเป็นคำตอบที่พอจะเข้าใจได้

4. การจัดกิจกรรมต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน

การเรียนโดยใช้กิจกรรมจะช่วยผ่อนคลายความกังวลในบทเรียนให้น้อยลงกว่าการเรียนที่เน้นเนื้อหาล้วนๆ และยังช่วยให้การเรียนการสอนตลอดจนปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น บรรยากาศแบบนี้ช่วยเอื้อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

ที่มา myfirstbrain.com

 

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ติวเสริมเพิ่มเกรด สอนพิเศษสอบเข้า สอนพิเศษที่บ้านกับติวเตอร์ส่วนตัว สอนพิเศษแนวข้อสอบ สอนการบ้าน สอนพิเศษปรับพื้นฐาน สอนเป็นกันเองถามตอบกับได้แบบสบายๆส่วนตัว กับติวเตอร์ใจดีและเก่ง มีประสบการณ์ สอนติวสอนพิเศษที่บ้าน ติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล มศว. ฯลฯ แบบเน้นๆ รับสอนพิเศษ สอนเสริมเพิ่มเกรด สอนพิเศษประถม สอนพิเศษมัธยม สอนพิเศษสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับสอนพิเศษในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั่วทุกเขต เช่น รามอินทรา ท่าพระ ลาดพร้าว สามเสน ยานนาวา บางขุนเทียน บางกอกน้อย ภาษีเจริญ รังสิต ห้วยขวาง ดินแดง อนเสาวรีย์ ราชเทวี พญาไท สีลม แจ้งวัฒนะ เสนานิคม สาทร ดุสิต บางนา บางพลี บางกระปิ ราชปรารภ พระนคร  บางเขน บางรัก ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย มีนบุรี ลาดกระบัง ลาดปลาเค้า สัมพันธวงศ์ ธนบุรี ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ เป็นต้น

 

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน


ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน วิชาภาษาอังกฤษกลายเป็นอีกภาษาที่ทุกคนต้องรู้ และทำไมเราถึงไม่ฝึกกัน?

เราทีมติวเตอร์รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ สอนตามบ้านให้ผู้เรียนเข้าใจในทุกเรื่องของภาษาอังกฤษ ใครบอกว่าแกรมม่ายาก เราจะสอนพิเศษแกรมม่าให้เป็นเรื่องง่ายๆให้ดู ใครที่อยากพูดได้ ฟังออก เราจะสอนให้พูดได้ฟังออก โดยรวมแล้วทางสถาบันกวดวิชาจุฬาติวของเราจะสอนเป็นหลักสูตรดังนี้

-สอนแกรมม่า Grammar (หรือสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ)

-สอนการสนทนาภาษาอังกฤษ Conversation

-สอนการอ่าน Reading

-สอนการเขียน Writing

 

โดยแบ่งเป็นระดับชั้น ดังนี้

-สอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน  อนุบาล อ.1-อ.3

-สอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน ประถม ป.1-ป.6

-สอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน มัธยมต้น ม.1-ม.3

-สอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน มัธยมปลาย ม.4-ม.6

-สอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน มหาวิทยาลัย

-สอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน สำหรับบุคคลทั่วไป

 

รับสอนพิเศษที่บ้าน ทุกระดับชั้น ปริญญา ทุกคณะ ดังนี้

 • สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์
 • สอบเข้าคณะบริหารศาสตร์
 • สอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์
 • สอบเข้าคณะอักษรศาสตร์
 • สอบเข้าคณะศิลป์กรรมศาสตร์ เป็นต้น

 

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน ในกรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น ปทุม รังสิต บางนา บางกระปิ พหลโยธิน สายไหม ห้วยขวาง ดินแดง ลาดพร้าว หลักสี่ นวมิทร์ สยาม ราชเทวี พญาไท อนุเสาวรีย์ จัตุจักร ปากน้ำ เสนา บางพลี สาทร บางปู เยวราช สีลม ปิ่นเกล้า เกษตรนวมินทร์ ติวเตอร์ของเราได้มาตรฐานในการคัดเลือกเข้ามาก่อนเป็นติวเตอร์ของเรา เรามีติวเตอร์จากสถาบันดังของไทย ได้แก่ ติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์ธรรมศาสตร์ ติวเตอร์เกษตรศาสตร์ ติวเตอร์มศว. ฯลฯ

 
สอนพิเศษสอบเข้า ม.1

สอนพิเศษสอบเข้า ม.1 สอนทุกวิชาเพื่อให้น้องๆสอบเข้าได้ สามารถระบุเป็นรายวิชาก็ได้ มีแนวข้อสอบให้น้องๆได้ฝึกทำ ครอบคลุมทุกโรงเรียน เช่น สาธิต บดินทร์ สตรีวิทยา เป็นต้น เริ่มสอนตรงจุดที่น้องๆไม่เข้าใจ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในสิ่งที่น้องๆทำไม่ได้มากก่อน ด้วยวิธีการสอนเฉพาะแบบของติวเตอร์โกโฮม ที่ใช้คำง่ายๆแต่ทำให้ความเข้าใจไหลลื่น ถ้าอยากติวเข้าที่ไหนก็บอกได้ครับ เรามีทีมติวเตอร์ติวเข้าในหลายๆโรงเรียน สามารถช่วยเหลือและแนะนำน้องๆได้ ทุกหลักสูตรทั้งไทย อินเตอร์ สองภาษา English Program

 • สอนพิเศษสอบเข้า ม.1 คณิต (Math) ที่บ้าน ที่ห้าง
 • สอนพิเศษสอบเข้า ม.1 วิทย์ (Sci) ที่บ้าน ที่ห้าง
 • สอนพิเศษสอบเข้า ม.1 สังคม (Social) ที่บ้าน ที่ห้าง
 • สอนพิเศษสอบเข้า ม.1 ภาษาไทย (Thai) ที่บ้าน ที่ห้าง
 • สอนพิเศษสอบเข้า ม.1 ภาษาอังกฤษ (Eng) ที่บ้าน ที่ห้าง

สอนพิเศษสอบเข้า ม.1 สอนเสริมเพิ่มเกรด ทุกระดับชั้น ทั่วทุกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่บ้าน ที่ห้าง เช่น เซ็นทรัลลาดพร้าว,เอสพานาด,เดะมอลล์,แฟชั่นไอแลนด์,เมกะบางนา,เซ็นทรัลบางนา,สยามพารากอน,ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต รับสอนทุกเขตเช่น อนุสาวรีย์,อ่อนนุช,สายไหม,รามอินทรา,ลาดพร้าว,หลักสี่,โชคชัยสี่,ทาวอินทาว,แยกวัชรพล เป็นต้น

 

 

ทําอย่างไร ให้ลูกเรียนเก่ง พ่อแม่สอนลูก

หลังจาก 2 บทความ ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง ตอน 1 และ 2 ได้พูดถึงเทคนิคการสอนลูก

ตอนอยู่บ้านหลังเลิกเรียน และวันหยุดไปแล้ว ซึ่งเป็นการสอนเด็กของเรา

หลังจาากที่คุณน้องหนูของเรา ยังเรียนไม่เก่งยังไม่เข้าใจ ตั้งแต่ในห้องเรียน

บทความสุดท้ายนี้จะแนะนำพูดถึง การทำให้เด็กเรียนเก่งและเข้าใจ ตั้งแต่อยู่ในห้องเรียน

ในชั่วโมงเรียนวิชานั้นๆ หากเด็กสามารถเข้าใจ สิ่งที่คุณครูสอนในห้อง ก็จะสามารถช่วยให้เด็กเรียนได้เก่งขึ้น

โดยผู้ปรกครองจะได้ไม่ต้องเหนื่อย มาสอนซ้ำกับเรื่องที่คุณครูได้สอนไป

 

เด็กจะเก่งได้ ควรเก่งตั้งแต่ในห้องเรียน เก่งที่ว่าเด็กสามารถทำความเข้าใจ กับเรื่องที่คุณครูสอนหรืออธิบายในชั่วโมงนั้นๆ

บางครั้งเด็กอาจจะไม่เข้าใจ ไม่กล้ายกมือถามคุณครู หรือเด็กไม่สนใจฟังคุณครูอธิบาย เพราะมัวสนใจสิ่งอื่นหรือเล่นกับเพื่อนอยู่

หากเป็นอย่างที่ว่า ผู้ปกครองต้องหาทาง ทำให้เด็กสนใจสิ่งที่ครูสอนให้ได้

หรือเด็กบางคนพยายามทำความเข้าใจ ในสิ่งที่ครูกำลังสอน

แต่ก็ยังไม่เข้าใจ แต่คุณครูก็อาจจะลืม ไม่ได้ถามเด็ก ว่าที่สอนไปเด็กเข้าใจหรือไม่

สิ่งเหล่านี้ ทั้งตัวเด็กเอง คุณครู และสภาพแวดล้อมในห้องเรียน

จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่มีผลต่อการเรียนของเด็ก

ติดตามพฤติกรรมในห้องของเด็ก จากคุณครู

มีพ่อแม่หรือผู้ปรกครองบางท่าน ไม่ได้ติดต่อติดตาม สอบถามลูกของเราว่าในห้องเรียน หรืออยู่ที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง หากเป็นเช่นนั้นควรอย่างยิ่ง ที่จะติดต่อสอบถามไม่ว่า จะเป็นคุณครูประจำชั้น หรือครูที่ปรึกษา เพื่อที่จะได้ติดตามพฤติกรรมของลูกเรา ว่าอยู่ที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง เวลาเรียนในห้อง เขามีความตั้งใจเรียนตั้งใจฟังคุณครูหรือไม่ หากเด็กไม่ได้ตั้งใจเรียนในห้อง ก็จะได้หาวิธีแก้ไขร่วมกับคุณครูได้ หรือหากเด็กมีความสนใจในห้องเรียนแล้ว แต่ก็ยังไม่เข้าใจก็จะได้หาสาเหตุและวิธีทำให้เขาเข้าใจได้

เด็กฟังที่ครูสอนไม่รู้เรื่อง ขอให้ครูช่วยพยายามถามลูกของเราในห้องเรียน เพราะเด็กบางคน อาจจะไม่กล้ายกมือถาม

ลูกไม่สนใจฟังครูตอนสอน หากเป็นเด็กที่ไม่ได้มีความผิดปรกติทางสมอง หรือผิดปรกติในร่างกาย รวมไปถึงไม่ได้มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต (ปัญหาครอบครัว, ปัญหาเพื่อนฝูง เป็นต้น) พ่อแม่ควรสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกสนใจเรื่องการเรียน ทั้งเรื่องการอยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง แต่ก็ไม่ควรคาดคั้น หรือสร้างความกดดันให้กับเด็ก รวมไปถึงต้องใจเย็น ไม่ดุด่าว่ากล่าวลูกอย่างแรงๆ หากลูกของเราทำได้ดี อย่าลืมคำชมหรือให้รางวัลกับเด็กๆ เพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญกับลูก พ่อแม่ควรทำความรู้จักกับเพื่อนๆของลูกเราเอาไว้ด้วย

ลูกสมาธิสั้น หากสังเกตุจะพบได้ว่าลูกหรือเด็กที่เราดูแล ไม่ค่อยมีความอดทน ให้ทำอะไรแล้ววอกแวกได้ง่ย ความจำไม่ดี หากเป็นอย่างนี้จะส่งผลกับการเรียนเป็นอย่างมาก สาเหตุเป็นเพราะเขาอยู่กับสิ่งเร้าบ่อยเกินไป อาจจะเป็นเสียงเพลงดังๆ ติดเกมส์ ติดดูทีวีดูนานๆ เป็นต้น การแก้ไข พยายามพาเขาไปอยู่แวดล้อมที่เงียบสงบ อาทิเช่น สวน ใต้ต้นไม้ หรือที่ไหนที่เงียบๆ หรือหากเป็นไปได้ ชวนให้ลูกของเรานั่งสมาธิ

ลูกไม่อยากไปโรงเรียน อาจจะเป็นเพราะเด็กไม่กล้าเข้าสังคมของเขา อาจเป็นเพราะไม่มีเพื่อน หรือเด็กติดพ่อแม่เกินไป เรื่องนี้ไม่ควรมองข้าม เด็กจะต้องมีพัฒนาการการเข้าสังคมของเขา พ่อแม่ควรจะพาลูกไปแนะนำเขาให้รู้จักกับเพื่อนๆ และคุณครู เพื่อฝึกให้เขากล้าแสดงออก สร้างสานสัมพันธ์ ระหว่างลูกกับเพื่อน

ชี้นำ ให้ลูกเห็นความสนุกที่โรงเรียน ควรทำให้เด็กมีความสุขและรู้สึกสนุกอยากไปโรงเรียน ในโรงเรียนมีเพื่อนมากมาย มีกิจกรรมสนุกๆ ที่จะพัฒนาตัวเขา ทั้งเรื่องกีฬา การละเล่นกับเพื่อนๆ

 

 

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ รับสอนพิเศษอังกฤษแบบตัวต่อตัว


สอนพิเศษภาษาอังกฤษ รับสอนพิเศษอังกฤษแบบตัวต่อตัว ติวเสริมเกรด ติวสอบ ติวก่อนเรียน เรียนล่วงหน้า ปรับพื้นฐาน สอนที่บ้าน ที่ห้าง และทุกสถานที่สะดวกนัดหมายทั่วทุกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ด้วยระบบการเรียนที่น้องๆจะได้พบกับวิธีการสอนใหม่ๆ ทำให้เข้าใจตัวเนื้อหาได้ง่ายขึ้นทั้งการเรียน การอ่าน แกรมม่า และการสื่อสาร

การเรียนภาษาอังกฤษที่ผู้เรียน เป็นผู้เลือก

 1. สามารถเลือกติวเตอร์ได้ทุกรูปแบบ ทุกกรณี อย่างได้ติวแบบไหนบอกได้ทันที
 2. สามารถเลือกวัน เวลา สถานที่ ได้เอง
 3. สามารถเลือกหลักสูตรในการสอนได้ทั้งติวเข้า สอบเข้า เพิ่มเกรด ปรับพื้นฐาน ปูพื้นฐาน ได้หมดตามที่ผู้เรียนต้องการ

 

ระดับเปิดรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ

 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เสริม ปรับพื้นฐาน อนุบาล
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เสริม ปรับพื้นฐาน ประถมต้น ป.1-ป.3
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เสริม ปรับพื้นฐาน ประถมปลาย ป.4-ป.5
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เสริม ปรับพื้นฐาน มัธยมต้น ม.1-ม.3
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เสริม ปรับพื้นฐาน มัธยมปลาย ม.4-ม.6
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เสริม ปรับพื้นฐาน มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เสริม ปรับพื้นฐาน บุคคลทั่วไป

 

ขั้นตอนที่จะทำให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษอย่างถาวรและแท้จริง

• อ่านไม่ออก (wrng decding - ถอดรหัสตัวอักษรให้เป็นเสียงไม่เป็น)
• ถ้าให้อ่าน จะอ่านช้า  (slw reading)
• อ่านแบบตะกุกตะกัก (chppy reading) หรือ อ่านไม่คล่อง (lack f reading fluency)
• อ่านออกเสียงไม่ชัด  (lack f reading accuracy)
• อ่านไม่มีความรู้สึก (inexpressive reading, reading withut expressin)
• เห็นคำใหม่อ่านไม่ออก (new wrds attack-pr)
• ไม่รู้จักคำที่ใช้บ่อยๆในภาษาอังกฤษ (sight wrd recgnitin -pr)
• แยกพยางค์ไม่เป็น (inability t segment wrds int syllables)
• พยายามอ่านโดยอาศัยความจำ   (struggling t read by relying n memries)
• จำศัพท์ไม่ค่อยได้ (pr vcabulary scres)
• ไม่อยากอ่านออกเสียงดังๆ เพราะ ไม่มั่นใจในการออกเสียง (avid reading alud) จำสิ่งอ่านไม่ค่อยได้ ลืมง่าย  (pr retentin)
• มักเดาความหมายในสิ่งที่อ่าน (guessing at meanings)
• ไม่เข้าใจสิ่งที่อ่าน เพราะใช้ศาสตร์แห่งความจำ และ ความเดา(fail t cmprehend reading texts)
• สะกดคำผิด  (misspelling) 
• เขียนตามคำบอกผิด และ (wrng dictatin/encding-  ถอดรหัสเสียงให้เป็นตัวอักษร)
• ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ  (fear f speaking English)
• ทั้งฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง  (wrng encding/ral language cmprehensin)
• มักหลีกเลี่ยงการพูดกับฝรั่ง (avid speaking English)
• เขียนไม่เป็น (inability t write English well)
• เขียนไม่รู้เรื่อง (inability t get messages acrss in writing )
• อ่านภาษาอังกฤษไม่เป็น ไม่คล่อง ไม่อยากอ่าน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดเกมส์ออนไลน์                      
(pr reading skills partly lead t cmputer games addictin)
• อ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ เป็นอุปสรรคในการหาข้อมูลเพื่องานวิจัย ผลทำให้ ไม่เกิดนวัตกรรม
หรือ break thrugh ในวงการวิชาการ (pr reading skills partly leads t lack f
innvatin in research)

 

 

รับติวภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 2 ปี2558


รับติวภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 2 ปี2558 เปิดรับสอนภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร มีให้เลือกมากมาย การเรียนแบบตัวต่อตัวที่ทำให้พัฒนาการของผู้เรียนเป็นไปได้อย่างไว ครูสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวมีความเชี่ยวชาญโดยตรง รู้วิธีรับมือเด็กๆได้ในทุกสถานการณ์ น้องๆสามารถติดต่อเรียนพิเศษอังกฤษ ม.3 ได้ทั้งปิดเทอม และเปิดเทอม จะมีติวเตอร์ไปสอนพิเศษให้ที่บ้านเลย สามารถเลือกครูได้ด้วยว่าต้องการแบบไหน ชาย หรือหญิง เรียนพิเศษอังกฤษ ม.3 โดยเน้นการสร้างพื้นฐานลดการจำให้มากที่สุด พยายามสร้างเรื่องและผูกศัพท์ให้น้องๆเกิดการจดจำเอง แล้วเสริมทักษะทั้งการทำข้อสอบ และแบบฝึกหัดอีกมากมาย น้องๆจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนพิเศษอังกฤษ ม.3 ไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่คิดแน่นอนค่ะ

 

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ตัวต่อตัวถึงที่ เปิดรับมากว่า10ปี ประสบการณ์สอนที่มีมากทั้งแบบกลุ่มและเดียว จึงทำให้รู้ว่าการสอนอังกฤษ ม.3 แบบตัวต่อตัวได้ผลดีกว่ามาก ทำให้น้องๆเข้าใจไวขึ้น มีความกล้าที่จะแสดงออกทั้งการอ่าน เขียน และสนทนา ทุกหลักสูตรที่เปิดรับสอนนั้นได้มีการพัฒนาหลักสูตรมาอย่างดีแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Grammar Writing Reading และอื่นๆ อย่าลืมน่ะค่ะ ถ้าหากว่าต้องการที่จะเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ให้ครูสอนพิเศษอังกฤษจากมหาวิทยาลัยดังๆไปสอนรีบบอกเลยนะค่ะ 

 

ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 1

    บทที่ 1. Must be/cant be/ sounds (like)

    บทที่ 2. For/since

    บทที่ 3. Stative verbs

    บทที่ 4. Word order of adjectives

    บทที่ 5. Comparatives with a little/ a lot

    บทที่ 6. Question tags

    บทที่ 7. Im sorry/Im afraid

    บทที่ 8. Past continuous and past simple for interrupted plans

 

 

ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 2

    บทที่ 1. If/will

    บทที่ 2. Be sure /know how to + verb

    บทที่ 3. Ask/want/tell

    บทที่ 4. Will for prediction/indecision

    บทที่ 5. Indirect speech

    บทที่ 6. Have been

    บทที่ 7. Relative clauses

    บทที่ 8. Decided/thought/felt + would

รับติวภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 2 ปี2558 เปิดรับสอนภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร มีให้เลือกมากมาย การเรียนแบบตัวต่อตัวที่ทำให้พัฒนาการของผู้เรียนเป็นไปได้อย่างไว ครูสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวมีความเชี่ยวชาญโดยตรง รู้วิธีรับมือเด็กๆได้ในทุกสถานการณ์ น้องๆสามารถติดต่อเรียนพิเศษอังกฤษ ม.3 ได้ทั้งปิดเทอม และเปิดเทอม จะมีติวเตอร์ไปสอนพิเศษให้ที่บ้านเลย สามารถเลือกครูได้ด้วยว่าต้องการแบบไหน ชาย หรือหญิง เรียนพิเศษอังกฤษ ม.3 โดยเน้นการสร้างพื้นฐานลดการจำให้มากที่สุด พยายามสร้างเรื่องและผูกศัพท์ให้น้องๆเกิดการจดจำเอง แล้วเสริมทักษะทั้งการทำข้อสอบ และแบบฝึกหัดอีกมากมาย น้องๆจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนพิเศษอังกฤษ ม.3 ไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่คิดแน่นอนค่ะ

 

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ตัวต่อตัวถึงที่ เปิดรับมากว่า10ปี ประสบการณ์สอนที่มีมากทั้งแบบกลุ่มและเดียว จึงทำให้รู้ว่าการสอนอังกฤษ ม.3 แบบตัวต่อตัวได้ผลดีกว่ามาก ทำให้น้องๆเข้าใจไวขึ้น มีความกล้าที่จะแสดงออกทั้งการอ่าน เขียน และสนทนา ทุกหลักสูตรที่เปิดรับสอนนั้นได้มีการพัฒนาหลักสูตรมาอย่างดีแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Grammar Writing Reading และอื่นๆ อย่าลืมน่ะค่ะ ถ้าหากว่าต้องการที่จะเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ให้ครูสอนพิเศษอังกฤษจากมหาวิทยาลัยดังๆไปสอนรีบบอกเลยนะค่ะ 

 

ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 1

 

    บทที่ 1. Must be/cant be/ sounds (like)

    บทที่ 2. For/since

    บทที่ 3. Stative verbs

    บทที่ 4. Word order of adjectives

    บทที่ 5. Comparatives with a little/ a lot

    บทที่ 6. Question tags

    บทที่ 7. Im sorry/Im afraid

    บทที่ 8. Past continuous and past simple for interrupted plans

 

 

ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 2

 

    บทที่ 1. If/will

    บทที่ 2. Be sure /know how to + verb

    บทที่ 3. Ask/want/tell

    บทที่ 4. Will for prediction/indecision

    บทที่ 5. Indirect speech

    บทที่ 6. Have been

    บทที่ 7. Relative clauses

    บทที่ 8. Decided/thought/felt + would

 

ครูสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ อังกฤษ 2558


ครูสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ อังกฤษ 2558 น้องๆที่กำลังมองหาที่สอนพิเศษที่บ้าน ที่ไว้ใจได้ มีความเก่ง หรือนัดสอนกันตามสถานที่สะดวกได้ตามต้องการ น้องๆเรียนอยู่โรงเรียนอะไร ติวเตอร์ก็สามารถดูเนื้อหาที่เรียนแล้วสอนเสริมให้เข้าใจได้ทุกวิชา อธิบายแบบหมดเปลือก และแน่นอนต้องได้เกรดที่โรงเรียนดีขึ้น เพราะศูนย์ติวเตอร์ของเราคัดติวเตอร์อยากอย่างดี เจ๋งจริงจึงส่งไปสอนเท่านั้น จะติวในส่วนการเรียนที่โรงเรียนและแนวข้อสอบ สามารถนัดหมายได้ตามความสะดวกของผู้เรียนค่ะ

 

ครูสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ อังกฤษ 2558 3วิชาหลัก ที่นิยมติว เพราะมันยาก อ่านเอนไม่ได้ ทำความเข้าใจเองยิ่งลำบาก ดังนั้นต้องหาตัวช่วยอย่างเราสิค่ะ รับประกันคุณภาพ สอนดี สอนเด่น น้องๆได้คะแนนสูงๆมาแล้วหลายคน การบริการของเราเป็นที่1 และความรู้วิชาการไม่เป็นสองรองใคร ลองมาเรียนกับเราแล้วจะติดใจนะค่ะ

 

บริการรับสอนถึงที่ทั่วทุกเขต เราจะพาติวเตอร์ไปสอนให้ถึงที่ อยากติววิชาอะไร

เราพร้อมหมด ทุกหลักสูตรการติว

 

 • ครูสอนพิเศษที่บ้านคณิต
 • ครูสอนพิเศษที่บ้านวิทย์
 • ครูสอนพิเศษที่บ้านอังกฤษ
 • ครูสอนพิเศษที่บ้านไทย
 • ครูสอนพิเศษที่บ้านสังคม
 • ครูสอนพิเศษที่บ้านฟิสิกส์
 • ครูสอนพิเศษที่บ้านเคมี
 • ครูสอนพิเศษที่บ้านชีวะ
 

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ถึงบ้านสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ถึงบ้าน เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และรู้จริงเทียบได้กับเจ้าของภาษา เน้นความเข้าใจที่ถูกต้อง Reading Writing และGrammar เน้นการสอนพิเศษตัวต่อตัว สอนอังกฤษถึงบ้าน ทางเรามีทีมติวเตอร์สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 โดยตรงของระดับชั้น ม.3 ที่จะเดินทางไปสอนสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ที่บ้านของน้องๆเลย สามารถสมัครเรียนและนัดวันเรียนล่วงหน้า 3-5วัน

 

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ถึงบ้าน เน้นเนื้อหาทุกจุดที่จำเป็น และแก้ปัญหาทุกจุดที่สับสนค่ะ สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ถึงบ้าน โดยครูสอนพิเศษจากจุฬา ธรรมศาสตร์ ศิลปากรที่มีประสบการณ์เคยสอนมาก่อนนั้น จะเดินทางไปสอนพิเศษถึงบ้านให้เลย อยากได้ครูสอนพิเศษเก่งๆ ไปสอนที่บ้าน ได้ครูดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ให้ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 จากสถาบันของเราไปสอนรับรองว่าเก่งขึ้น คะแนนดีขึ้นเข้าใจมากกว่าเดิมแน่นอน

 

 

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1. Must be/cant be/ sounds (like)

บทที่ 2. For/since

บทที่ 3. Stative verbs

บทที่ 4. Word order of adjectives

บทที่ 5. Comparatives with a little/ a lot

บทที่ 6. Question tags

บทที่ 7. Im sorry/Im afraid

บทที่ 8. Past continuous and past simple for interrupted plans

บทที่ 1. If/will

บทที่ 2. Be sure /know how to + verb

บทที่ 3. Ask/want/tell

บทที่ 4. Will for prediction/indecision

บทที่ 5. Indirect speech

บทที่ 6 Have been

บทที่ 7. Relative clauses

บทที่ 8. Decided/thought/felt + would

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3 ถึงบ้าน

1. อย่ากลัวเกรงบาปพลาดพลั้งกับเดือดเนื้อร้อนใจพร้อมหลักไวยากรณ์ตั้งเหลือเสด็จพระราชดำเนิน

ปริศนามหาด้วยว่าสัตว์สถานที่แรงฝึกหัดเจรจาภาษาอังกฤษ แหล่งชาวต่างชาติมักร้องเรียกเหมาหมายความว่าทีท่า “mental blocks” หมายถึงมีอยู่ใสอันในที่อารมณ์ทางใจที่อยู่ค้านทำการแบ่งออกมิเป็นได้รู้ความหมายหรือไม่ปฏิบัติงานฤๅบางแผนกคว้า กลัวว่าจ้างจักรับสั่งผิด เจี๋ยมเจี้ยมถ้าหากตรัสประโยคภาษาอังกฤษได้มาไม่ดีพร้อมกับไม่แน่นอนเป๊ะๆ ยินยอมแนวไวยากรณ์ บริเวณท่องบ่นสกัดกั้นหมายความว่านกแก้วนกขุนทอง เนื้อความหวั่นใจเหล่านั้นจะจัดการจ่ายประสกรู้ลำบากใจด้วยกันออกปากมิได้สักคราว ทบทวนหยิบยกเก็บนินทา “การติดต่อสื่อสารเป็นคำอธิบายเอ้บานเบอะกระทั่งกรณีสมบูรณ์”


2. ประเดิมเคลื่อนงานเชื่อฟัง

ทะเยอทะยานปริปากภาษาอังกฤษแยกออกหวานคอแร้งกูควรเริ่มต้นสำเหนียกกักด่านที่แล้ว ไม่ว่าจะทั้งเป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษ หรือว่าจักพิศผิวหนัง เชื่อเสียงเพลง เลือกทรงถิ่นข้าพเจ้าฮิตได้ล่วง เพื่อมนุชถิ่นที่ไม่ประกอบด้วยฐานรากภาษาอังกฤษล่วงน่าจะเปิดตัวพลัดการรับฟังบทสนทนาไม่ซับซ้อน ก่อนกำหนด จักเอาใจช่วยยื่นให้กูรู้จักมักจี่กับดักน้ำเสียงสิ่งกรรมสิทธิ์ถ้อยคำ กับอีกทั้งได้รับเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ชดใช้ภายในการกล่าวทั้งหมด จรด้วยซ้ำ ต่างพลัดการดูภาพยนตร์ เหรอสดับดนตรีภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพราะทำได้จักมีการชำระคืนวจียากๆ ซึ่งเพราะปราณีในที่มิมีขั้นพื้นฐานมาริสวยงามพอเพียง ผลัดเปลี่ยนแหล่งจะคว้า#ลองงานรับฟังผกผวนควรมาสู่รออยู่แบะ Dictionary ตีความหมายเรียกตัวรับสนอง

เคล็ดในที่งานตรับฟังยกให้ได้มาดอกผลก็คือ “ฟังประเภททราบ พร้อมด้วยเชื่อฟังดั่งไม่ขาดระยะ” ทราบเป็นออกเสียงเชื่อฟังอย่างไรที่ดินหวานคอแร้งไม่แสนเข็ญเหลือคลาไคล อย่างเช่น ข่าวสารภาษาอังกฤษเขตตลอดชั่วพร้อมด้วยเร็วมาก สำเหนียกกี่ชันษากี่ทอผ้าบ้านเมืองก็เปล่ากอบด้วยกลางวันถึงบางอ้อ สดับตรับฟังบานตะเกียงเท่าอะไรก็มิช่วยเหลือฤๅ ครั้นแล้วเลือกสะดวกๆ เข้ามาเก็บจากนั้นเบารุดหน้ารุ่งเคลื่อนเฉื่อยๆ จะงามกระทั่ง พร้อมด้วยตระหนักวิธีไม่ขาดระยะ ทิวาผละ 1-2 มหุรดี ทำได้แจกยังมีชีวิตอยู่เช้า 20 นาที เที่ยงตรง 20 นาที และเย็นอีก 20 นาที ก็ได้ ยอมหมูแต่กระนั้นเน้นย้ำตักเตือนแตะสดับทั้งหมดกลางวัน ระงับกลางวันเว้นทิวากาลโดยเฉียบขาด หลังจากนั้นเธอจักชมข้อสรุประวางยินยอมมาริที่มีกี่ทอผ้าอาทิตย์ แบกเฟิร์ม!!!

3. เชื่อฟังจากนั้นขานรับ

การเชื่อฟังเพื่อให้ดิฉันทราบภาษาอังกฤษได้มาประกอบด้วยประสิทธิภาพพร้อมด้วยเก่งสวนกลับได้รับ มิใช่สำเหนียกกระหน่ำ หลายๆ ที พอให้ระลึกเช่นถ่ายเดียว แต่ทว่าหมายความว่าการ “ฟังกับสนองไขปริศนา” ในที่กระบวนการดั้งเดิมข้าวของเครื่องใช้การฝึกหัดประภาษภาษาอังกฤษส่งมอบสัต โน่นหมายถึง การใส่ใจออกจากบทสนทนาภาษาอังกฤษไม่ยุ่งยาก ตราบใดดีฉันสดับตรับฟังแล้วไป ลอง “Pause” ข้างในระยะเวลาสิ่งของวิสัชนา แล้วซ้อมสนองไขคล้ายว่อง ลูกจากปัญหาที่ดินกูตรับฟัง ฝึกหัดส่งมอบฉับพลันรุ่งโรจน์โดยมิแตะสำนึก ภาษาอังกฤษของเธอก็จะกลับกลายยังมีชีวิตอยู่กระบิลโดยอัตโนมัติเสด็จพระราชดำเนินโดยปริยาย หรือไม่ลองทำฝึกซ้อมด้วยงานเสาะแสวงติเตียนวเตอร์ชาววิรัชมาริลุ้นเล่าเช่นต้นสักเอ็ดหัวเรื่อง ขึ้นต้นออกจากธรรมดาๆ ที่แล้ว ครั้นสาธยายสำเร็จอุดหนุนสิงขรลองดูเรียนถามกระทู้ถามเกี่ยวข้องส่วนพื้นที่เจรจากำนัลยอมรับฟัง จักปฏิบัติอวยลื้อขบคิดคำเฉลยหาได้เหล่าปรูดนั่นเอง

4. ศึกษาเล่าเรียนคือทิวทัศน์ เปล่าใช่ลายลักษณ์อักษร

เก่าถิ่นจะสั่งภาษาอังกฤษหาได้จำเป็นต้องมีการฝึกซ้อม งานจัดแจงข้อคดีกับ จำเป็นจะต้องสืบสาวตนเองก่อนกำหนดเตือนประกอบด้วยที่เก็บคำยากเป็นกำลังครั้นหรือยัง? เหตุเอ็ดพื้นดินสร้างเอื้ออำนวยอิฉันเปล่าเก่งติดต่อไม่ใช่หรือตรัสภาษาอังกฤษได้มาตรงนั้นเหตุว่าฉันเปล่าฟังรู้เรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษเกินมิรู้แจ้งแหวจะซูบผลฝรั่งชาวต่างด้าวหาได้อะไร ท่องบ่นซึ่งกันและกันตั้งแต่แคบกระทั่งพ่วงพีก็จดจำได้มาค่อยเปล่าได้รับบ้าง ถึงแม้เวลาจริงก็ครุ่นคิดมิคลอดมิหยั่งรู้จักคีบวาจาอะไรมาสู่ใช้คืน โดยเหตุนั้น จากนี้ไปดิฉันจงมาสู่เล่าเรียนกับหวนคิดคำศัพท์ภาษาอังกฤษภายในรูปร่างเรี่ยม “เลิกท่องบ่นคำยาก ผิมุ่งหวังส่งภาษาภาษาอังกฤษได้” เอ๊ะ.มันสมอง.อย่างไร!!!

แตะต้องล้มท่องศัพท์หมายความว่าคำๆ ท่องจำ 1,000 เสียงพูด ก็ระลึกมิคว้าฟังเถอะ ลองดูเหลียวมาสู่กินทางทำความเข้าใจคำยากทั้งเป็นทิวทัศน์ พร้อมทั้งเรื่องราวตอบสนองงานหมายไว้ศัพท์ทั้งเป็นลิสต์ยาวๆ เรียบร้อยคำนิยาม หลังจากนั้นนั่งท่องบ่นเอนท่องจำ ทางตรงนั้นเผลอจรได้รับพ้น ทดลองแปรลงมาเป็นการศึกษาเล่าเรียนศัพท์ต้นแบบดำรงฐานะคำพูด เปล่าจำเป็นจะต้องคำๆ ยามในที่ประสบศัพท์หยกๆ อวยคัดลอกยอมณอนุทินโน้ตดนตรี พร้อมทั้งคำกล่าวสั้นๆ จักแปลงให้การเอ่ยปากพร้อมกับแม่แบบไวยากรณ์ข้าวของเครื่องใช้อุปการะเยี่ยมยอดรุ่งพวกทันทีทันใด
5. บอกเลิกท่องจำหลักการไวยากรณ์

ผู้เยาว์ไทยแง่มุมขึ้นต้นร่ำเรียนภาษาอังกฤษมาริพร้อมๆ พร้อมด้วยการชักจะท่องจำอาณัติไวยากรณ์ “Sมันสมอง + Vมันสมองto be + V.กรอก ing” มีชีวิต Present Continuous Tense ท่องๆ คลาไคลร่ำไป พร้อมทั้งศัพท์ร่างกายกริยาพื้นดินแปรเปลี่ยน ทวาร 1, 2, 3 ถ้าบุกเบิกเหตุด้วยทำนองท่องจำหลักการไวยากรณ์ต่อจากนั้น 60 เปอร์เซนต์ จะสนทนาและต้นฝรั่งมิคว้าพ้น อีก 30 เปอร์เซนต์ จักเท่าพอเพียงกล่าวหาได้ผังกุกกัก ซึ่งมีพ่าง สิบ เปอร์เซนต์เท่านั้น ทำเนียบทำได้เอื้อนภาษาอังกฤษจัดหามากลุ่มจัดเจน เสียงเพะ ลูกอเมริกันแท้ๆ ไม่คุ้นจงเรียนรู้ Grammar ตราบเท่าจรดมัธยม slimปราณีพึ่งมาริเปิดตัวเรียนรู้ Present Tense ย่อหน้าพระชนมายุ 15-16 พรรษาหลังจากนั้น เพราะด้วยพ้อง

ถ้าว่าจะ#ลองปริปากภาษาอังกฤษส่งให้จัดหามาแตะหายท่องจำหลักยึดไวยากรณ์ ทั้งนี้เพราะโน่นคือแนวที่ทางผิด น้องๆ ชาวต่างประเทศจะพูดคุยภาษาอังกฤษละงานเล่าเรียนเองเพราะว่าเทพนิรมิต เคลื่อนงานสำเหนียก เพ่งและเลียนเสียงพูดหมดทางชำนาญเก่าจะเปิดตัวเรียนเสาไวยากรณ์ ราวผู้เยาว์สยามเขตทำความเข้าใจพร้อมทั้งบอกวาจาเตือน “ม่าม้า” ละงานสำเหนียกและฝึกซ้อมออกน้ำเสียง ต่อจากนั้นเบามาสู่เรียนรู้ทางประสมประเสวจีแห่งตอนหลังนั่นเอง จริงๆ แล้วไปก็ใช้ต้นฉบับในการทำความเข้าใจภารดีราวกับขัดขวางทั่วโลก

 

 

 

เรียนภาษาอังกฤษนอกสถานที่


เรียนภาษาอังกฤษนอกสถานที่ สอนตัวต่อตัว ตารางเรียนออกแบบเองได้ ผู้เรียนจะได้รับความยืดหนุ่ยกับ วัน เวลา สถานที่ ที่ผู้เรียนเลือกได้ตามสะดวก คอร์สที่เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย และการศึกษาทุกระดับชั้น เริ่มตั้งแต่เรียนภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นพื้นฐาน ตั้งแต่การ ติวในส่วนของ แกรมม่า การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร  หรือสำหรับน้องๆนักเรียน นักศึกษา มีติวเพิ่มเกรดในส่วนของน้องที่เรียนในระดับ ป.1-ป.6 หรือน้องมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 ได้เลยตามที่น้องต้องการ

 

เรียนภาษาอังกฤษนอกสถานที่แบบตัวต่อตัว ได้ผลจริง ได้ผลไว สอบได้ ทำงานเงินเดือนขึ้น ทางเรามีติวเตอร์เฉพาะภาษาอังกฤษโดยตรงที่คอนให้คำแนะนำอยู่ตลอดทั้งเนื้อหาและหลักสูตรที่ทางสถาบันจัดทำขึ้น เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เรียนเพียงราคาเริ่มต้นที่ 250บาท ต่อ ชั่วโมง ผู้ที่ต้องเรียนในส่วนของข้อสอบสามารถ แจ้งความต้องการว่าอยากได้ในส่วนใดเป็นพิเศษ อ่อน หรือ ไม่เข้าใจในส่วนใด ติวเตอร์เราจะปรับให้ผู้เรียน เข้าใจ และติวเสริมกับอย่างต่อเนื่องได้เลย

 

 • ติวภาษาอังกฤษนอกสถานที่แบบตัวต่อตัว พื้นฐาน ป.1-ป.6 ม.1-ม.6
 • ติวข้อสอบเพื่อสอบเข้า ม.1 ม.4 และ มหาวิทยาลัย GATอังกฤษ PAT
 • ติวข้อสอบสอบเข้า มหาวิทยาลัย CU-TEP , TU-GET ,SMART-I , CU-AAT นอกสถานที่แบบตัวต่อตัว
 • ติวภาษาอังกฤษข้อสอบสอบวัดระดับ TOEFL TOEIC IELTS นอกสถานที่แบบตัวต่อตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนภาษาอังกฤษนอกสถานที่

 

1. "ก็มันแข็งทุ" (It's just so hardมันสมอง)
ตอนน้องๆ ตลอดคำอธิบายก็ยังมีชีวิตอยู่คำกล่าวทรามด้วยว่าผมตลอด กรอรถถีบอุปถัมภ์ทั้งเป็นก็ยากลำบาก ขับถ่ายถูไม่สละให้กำเนิดข้างนอกแถวก็แสนเข็ญ ผนวกวิชาเลขหญิบหลักก็ยากเข็ญ สัดส่วนภาษาไทยกว่าจะตรัสได้รับดั่งเวลานี้ควรสร้างผ่านมาริขนาดสิ่งไร ดังนั้นต่างว่าข้าเป็นได้เพิ่มพูนขนมจากการออกทำนองเสียงเสียงพูดเตือน "มาตุเรศ" ได้มาคำกล่าวอันเดียว มาริจนบอกห้วงน้ำไหลหลั่งไฟดับได้มาสัดส่วนนี้ ข้าพเจ้าก็เชี่ยวชาญงอกงามความสามารถภาษาอังกฤษได้มาเช่นกัน ไม่มีอะไรทุมากเกินข้อความเก่งข้าวของดีฉันหรอก


2. "มิประกอบด้วยมุรธาแบบนิรุกติ" (I'm not good with languagesมันสมอง)
เรื่องนี้คล้ายๆพร้อมกับกระทงทีแรก เฮียก็ขอให้ท้วงเพราะเหตุแรกพร้อมด้วย จะประกอบด้วยฝีไม้ลายมือมีหน้าภารดีใช่ไหมมิก็ตาม หากว่าเราเล่าเรียนอื้นสยามได้รับข้าพเจ้าก็ร่ำเรียนบอกอังกฤษคว้า อย่าจากไปคำนึงถึงแบบทดสอบรามเกียรติ์แห่งพรำจากนั้นร่วงอีก โดยเหตุที่เอาจริงๆ ก็เปล่าประกอบด้วยใครท่องจำอาขยานบรรทุกห้าม ดังนั้นถึงแม้คะแนนสอบภาษาอังกฤษจะมิงดงามก็อย่าเดียดมันเทศ หรือทัณฑ์ตนเองเหมามิมีอยู่กะโหลกซีกนี้ ทำเนียบยิ่งดิฉันอาจจะมีอยู่ความถนัดภายในการชดใช้ณปากท้องนักมากที่สุดกระทั่งเพื่อนพ้องถิ่นที่สอบคว้า 4.00 ทั้งปวงเทอมตกลง


3. "มิกร้าวเล่า" (I'm too embarrassed to speak.)
หากร่ำเรียนจบมิเสี่ยงหยิบยกลงมาเปลืองล่วงพ้นก็ลืมเลือนไม่เหลือแน่ พี่ไว้ใจตำหนิติเตียนข้าพเจ้าร่ำเรียนคำราชาศัพท์กักด่านมาหาจากนั้น เสียแต่ว่าเมื่อเจออีกคราวก็ต้องดึงขึ้นคู่มือเพ่งดูคำอธิบายดำรงอยู่เจริญ ก็ผมเปล่าชินชดใช้นักจักระลึกเจนใจจัดหามาอย่างไร


4. "เผื่อว่าตรัสผิดต่อจากนั้นเพ่งดูปัญญานิ่มอ่ะ" (When I say something wrong; it makes me look stupid.)
เราพลฝึกซ้อมพำนัก ฉะนั้นก็เสี่ยงหยิบยกเดินทางใช้คืนแน่แท้เพราะงานประภาษเจียรล่วงเลย สมมติผิดอีกก้ำก็ลุ้นซ่อมแซมแจกเอง พร้อมด้วยอีกกลุ่มคงอยู่มิมองดูติเตียนดีฉันไร้หัวชัวร์ ลองทำนึกแหวหากว่าชาววิรัชมาริถามกลับด้านจากไป "ว้าด-มีด-แจ๋ว" อีฉันก็จะ "อ้อ ชั่งภิกษุแก้ว" อุปถัมภ์โดยอัตโนมัติ เพิ่มไม่มองเตือนภูเซ่อเพราะด้วย


5. "ถ้าอย่างนั้นพูดจาตกลง กลับจงเอื้อนก่อนล่วงว่าร้ายภาษาอังกฤษเราพิการยิ่งนักหนอ" (Firstly, I want to apologize for my poor Englishมันสมอง)
ถ้าให้กำเนิดตนแต่ก่อนผ่านพ้นนินทาภาษาอังกฤษผมมิบริสุทธ์ อีกพวกก็จักนึกเมื่อนั้นตำหนิติเตียนมันเทศจำเป็นจะต้องมิดีงาม จากนั้นพอเพียงดิฉันสนทนาอะไรผิดลงมา สิงขรก็จักรู้สึกเตือน "ปล่อยมันแผลบ" มิโปรดซ่อมแซม เปล่ากรุณาดีฉันรุดหน้าซะถ้าเช่นนั้น ฉะนั้นเอ่ยปากจากไปแต่ก่อนเพราะเปล่าแตะรีบรุดคลอดตัวตน พอผิดจบอีกแนวร่วมซ่อมแบ่งออกก็น้อยบอกตักเตือนอีฉันศักดิ์ศึกษาคงอยู่ อีกกลุ่มจักยิ่งนักหรรษาอิฉันผ่านพ้นต่อว่า "กระทำได้รับขนาดตรงนี้นี่แกล้วกล้าหนาตาล่วงเลยหนอ" ครั้งได้ฟังฤๅแบบแปลนตรงนี้ข้าก็มากกอบด้วยขวัญฝึกตัวเองสล้างขึ้นไปเหมือนกันนะ


6. "เปิดปากต่อจากนั้นก็ไม่ทรรศนะใครจะทราบล่วงเลย" (Nobody understands me.)
หากจักออกปากจบคู่อริจิกปีกตลอดทีก็ปรามแจ้งให้ทราบตัวเองแผนที่ตรงนี้เป็นอันขาดคะ ด้วยหัวมันจะจัดทำจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเลวร้ายลง เราจักที่สุดหวั่นว่อนรุ่งพร้อมทั้งสามารถบรรลุฐานันดรเกลียดพื้นแผ่นดินได้ล่วงเลย เพราะฉะนั้นถ้าภูเขางงงวยก็ตะแหง่วๆจัดหาวิสัชนาส่งให้หาได้เตือนพิศวงแน่เทียวไหน จบก็นำมาชำระอุปการะปรี่ดวงคะ เพิ่มขึ้นแม่นยำตรงนั้นเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พร้อมทั้งอย่าหลง#ลองพูดเสมอๆ เนื่องด้วย มันเทศจำเป็นกอบด้วยวันที่ภูเขาตระหนักข้าแน่นอนคะ


7. "อาจารย์อบรมเปล่าเข้าใจ" ใช่ไหม "มิชอบใจพ่อพิมพ์สัตว์สองเท้าตรงนี้ล่วงพ้น" (I don't know what he's talkingมันสมอง I don't like him.)
ไม่ว่าจะครอบครองความจริงไม่ก็คำกล่าวอ้างก็อย่าให้มันเทศมามีชีวิตความติดขัดจ้ะ อย่าลืมเลือนนะคะตำหนิการวิสารทภาษาอังกฤษมิได้มามาลูกจากกระแสความปรากฏชัดที่ห้องเรียนเฉพาะ ดังนั้นสมมติว่าดิฉันกอบด้วยปัญหากับการร่ำเรียนข้างในห้องหับ ฉันก็อาจจะเฟ้นหาอวัยวะกรุณานอกบ้านได้รับ จักศึกษาเลิศเพิ่ม เสาะหาสหายวิเทศออนไลน์ พิจารณาหนังสดับตรับฟังเพลง อ่านบทความดีๆ


8. "กระเหม่นพิทยาท่องจำ" (I hate subjects that require a lot of memorization.)
อย่าเหล่ตักเตือนภาษาอังกฤษยังไม่ตายเพียงพิทยาระวางถูกระบุเรียนรู้ติดตามกฎหมายแค่นั้นสิคะ พิศตักเตือนมันเทศสดความชำนาญอย่างหนึ่ง หรือไม่ศิลปะอย่างหนึ่งจะโศภิตกว่า ผมยังพึงพอใจสำแดงทำนองเพลงดนตรีแหล่งแกะสลักโน้ตเพลงเองชุกกระทั่งทำนองเพลงคลาสสิคแผ่นดินคุณครูเสี้ยมสอนพ้น เพราะฉะนั้นบรรลุท่องบ่นของแห่งหนสัมผัสสอบเปล่าหาได้ก็ไม่จัดหามาถอดความนินทาอิฉันจะจำต้องเว้นตรวจหากรณีประจักษ์แจ้งไปแดนอื่นเจียรเช่นเดียวกัน


9. "ร่ำเรียนถวายสอบมาถึงหาได้ก็เมื่อ" (Cramming for the examination is enoughมันสมอง)
นี่ก็ประหนึ่งกระทงเมื่อกี้นี้ขา เผื่อว่าทรรศนะตำหนิหัวมันหมายความว่าเพียงความรู้ สอบเรียบร้อยก็เข้าหม้อเรียบเดี๋ยวนั้นสิ ยกเว้นเนื้อความจัดเตรียมสอบหลังจากนั้นก็จำเป็นฝึกความสามารถตำแหน่งชดใช้แห่งชีวีครันไปเพื่อค่ะ


10. "ก็ใครมันเทศจะจากชำนาญทัน (สมัญญาใครซักไซ้ไล่เลียงสัตว์) แหละ" (No one can beat ..มันสมอง)
หัวข้อตรงนี้กันเพราะว่าขาดลอย ดำรงฐานะระดับโลกของใช้โทษมหันต์ล่วงพ้นจ๋า มิใช่เท่ากรณีภาษาอังกฤษนะจ้ะ คือทุกๆ เรื่องราวล่วง ข้าพเจ้าอย่าหยิบยกตนเองเคลื่อนเปรียบเทียบกับขาอื่นพอให้รู้สึกทอดอาลัยบานเบิกกว่าแต่ก่อนเป็นอันขาดขา พอเห็นปุถุชนแก่กล้ากระทั่ง ผมทำได้ฝังใจภูเขาได้มา หลังจากนั้นก็ทัศนาตำหนิพนมกระทำการเช่นไรตราบเท่าสามารถหาได้การกำหนดนั้น จากนั้นลองดูทำให้เรียบชำระคืนเข้ากับตนเองเพื่อขยายตนเองสละประณีตรุ่งคะ


11. "เก็บเคลื่อนที่ร่ำเรียนสถาบันดังๆ 20 ชั่วโมงก็ส่งภาษาปรื๋อจบ" (That school can make me fluent in 20 hours.)
ประเด็นนี้จะเป็นจริงหากกระผมอยากเล่าเรียนด้วยกันแปลงกิจกรรมทุกอย่างที่ทางเกจิอาจารย์แสดงที่ 20 ครู่ตรงนั้น และดีฉันอีกต่างหากซักซ้อมเองแก่ข้างนอกห้องเรียนพร้อมด้วย แต่ทว่าถ้าหากกระผมเสด็จพระราชดำเนินนั่งลงศึกษาเงียบๆ แล้วไปเปล่าออดอ้อนเตรียมพร้อม มิพยายามเองเสริม แก่มอบศึกษาเล่าเรียน 40 มหุรดีอีฉันก็จักจัดหามาเพียงของแดนหยิบยกจากไปสอบ แต่กลับมิจัดหามาความสามารถระวางจักเปลืองที่ชีวันแน่แท้


12. "อ้วนต่อจากนั้น มาหาเรียนรู้ปัจจุบันนี้ตกลงแค่นี้แหละ" (Adults don't learn languages well.)
ที่จริงแล้วจ้ะแผ่นดินจนถึงข้าใหญ่โตรุ่งโรจน์ดิฉันจะเล่าเรียนภาษาได้มาชักช้ากระทั่งปักชำเด็กเล็ก อย่างเดียวก็อย่าเอามามีชีวิตคำกล่าวอ้างทีเดียว โดยเหตุคราวชำนัญว่าจ้างฉันศึกษาเล่าเรียนได้ช้าๆยอม ก็แปลความหมายตำหนิติเตียนกูควรวิริยะรากเลือดกระทั่งส่วนน้องๆ อย่างไรขา กระทงนี้วานแม้ว่ามนุษย์ถิ่นผ่านพ้นรุ่นศึกษาเป็นพิเศษล่วง "เนื้อความบากบั่นไปที่ไหน กระแสความเสร็จทรงไว้แห่งนั้น" อีกทั้งใช้ได้ตีรั้ง สมมตหมั่นแล้วไปยังไม่คว้าก็แตะออดอ้อนถมไปรุ่งจ๋า ฮีบ! สู้ๆ

 

รับสอนพิเศษ

Image
รับสอนพิเศษประถม งามวงศ์วาน

รับสอนพิเศษประถม งามวงศ์วาน เป็นบริการจัดส่งติวเตอร์ไปสอนให้ถึงที่ สามารถเลือกวิชา วันเวลา และสถานที่ได้ น้องๆประถม1-6 ที่ต้องการติวเตอร์ไปสอนแบบตัวต่อตัวที่บ้าน แถวงามวงศ์วาน นนทบุรี สามารถสอนถามหรือปรึกษาปัญหาการเรียนต่างๆได้ มีติวเดี่ยวรายวิชา หรือจะติวเสริมเกรดทุกวิชา ปูพื้นฐานให้ใหม่ เรียนล่วงหน้า เพิ่มเกรด หรือติวสอบ ทางสถาบันมีติวเตอร์พร้อมจัดส่งให้ได้ตลอดสำหรับประถมเรียนตัวต่อตัว ไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนอ่อนมากแค่ไหน หรือพื้นฐานไม่แน่น ในวิชาอะไรก็สมัครเรียนแบบตัวต่อตัวได้ตามรายวิชา   รับสอนพิเศษประถม1-6... Read more...
Image
ติววิทย์ ม.1 สะพานควาย

ติววิทย์ ม.1 สะพานควาย รับสอนถึงที่สามารถนัดเรียนกันได้ทุกที่ Big-C หรือแถวBTSสะพานควาย หรือจะเป็นที่บ้าน และสถานที่ใกล้เคียง รับสอนวิทย์โดยติวเตอร์สอนเก่ง สามารถอธิบายในสิ่งที่น้องๆไม่เข้าใจได้ กับวิธีการช่วยที่ใช้เทคนิคเข้าช่วย น้องๆจะได้รับเนื้อหาวิทย์ ม.1 ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีวะ พร้อมสอบอย่างแน่นอน การเรียนที่เป็นส่วนตัว ได้อิสระการเรียนรู้อย่างถูกวิธี ด้วยติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านวิทย์ ม.1 โดยตรง   ติววิทย์ ม.1 สะพานควาย แบบสบายๆ เรียนตัวต่อตัวไม่เครียด ไม่เกรง พี่ๆติวเตอร์เป็นกันเอง... Read more...
Image
สอนภาษาอังกฤษถึงที่ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร

สอนภาษาอังกฤษถึงที่ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร บริการดีๆจัดส่งติวเตอร์เก่งอังกฤษไปสอนถึงที่ รับสอนหลักสูตรปรับพื้นฐาน ติวสอบ หรือใช้ทำงาน มีเนื้อหาที่ครอบคลุม Grammar Reading Writing Essay Error ต้องการแบบไหนเลือกได้เลย มีติวเตอร์ที่มีความถนันด้านการสอนอังกฤษเป็นพิเศษที่สามารถอธิบาย เนื้อหาต่างๆได้ง่ายโดยใช้เทคนิคให้เข้าใจและจำได้เองโดยทันที รับรองเรียนแล้วเข้าใจมากขึ้น เก่งอังกฤษขึ้นอย่างแน่นอน   สอนอังกฤษตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร สอนด้วยวิธีการสอนที่เป็นรู้แบบที่รับรองว่าเรียนแล้วเข้าใจง่าย เข้าใจไว ใช้งานได้จริง... Read more...
Image
เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษได้ที่บ้าน ลาดพร้าว

เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษได้ที่บ้าน แถวลาดพร้าว สอนตัวต่อตัว สอนจากความรู้และความเข้าใจ น้องที่เรียนจีนกับเราจะมีความพร้อมและสามารถนำไปใช้สอบหรือทำงานได้ เรียนไวเข้าใจง่าย กับการเรียนภาษาจีนตัวต่อตัว เริ่มสอนตั้งแต่อนุบาล ติวเสริมพื้นฐานด้านภาษาให้กับน้องๆที่ต้องการเรียนภาษาจีนทุกระดับ บริการสอนภาษาจีนถึงที่ สามารถแจ้งความต้องการได้เลยครับ มีติวเตอร์เก่งจีน สอนจีนเก่งๆ ไปสอนให้ตลอดทุกช่วง ทุกเวลา ทุกสถานที่เลย   ภาษาจีน เรียนได้ที่บ้านไม่เสียเวลาเพียงแค่น้องๆนัดหมายได้เลย... Read more...
Image
สอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์

สอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ ส่วนใหญ่แล้ว2วิชานี้ จะเป็นวิชาหลักๆที่ผู้ปกครองสมัครเรียนให้น้อง ด้วยความที่เป็นวิชาที่ยากและต้องใช้ความเข้าใจ ไม่สามารถอ่านและศึกษาเองได้ การสอนที่บ้านจึงเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาพื้นฐานที่ดีของน้องๆ น้องๆจะได้ประหยัดเวลาในการออกไปเรียนไกลๆ ทำให้มีเวลาเตรียมตัวมากกว่าเดิม ในทำนองเดียวกัน ทำให้ผู้เรียนมีเวลาทบทวนมากขึ้น เราสอนพิเศษคณิต วิทย์ ที่บ้านทุกวิชา ทุกระดับชั้น   คอร์สสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ นั้น เราจะมีการคัดเลือกติวเตอร์ที่เหมาะกับน้องๆให้... Read more...
Image
ติวคณิตนอกสถานที่ ตีโจทย์ให้แตก

ติวคณิตนอกสถานที่ ตีโจทย์ให้แตก คิดให้ไว คิดให้ออก รู้เทคนิคการทำโจทย์ด้วยวิธีต่างๆกับติวเตอร์วิศวะแบบเก่งคณิตมาก ทางเรามีพี่ติวเตอร์ที่สอนคณิตหลากหลายคณะทั้งวิศวะ วิยาศาสตร์ บัญชี และครุศาสตร์ เอกคณิตโดยตรง พี่ๆติวเตอร์ทั้งหมดนี้จะมีความสามารถที่จะสอนคณิตตัวต่อตัวให้กับน้องๆ เข้าใจได้อย่างง่ายดาย น้องๆที่มีปัญหา แล้วต้องการหาติวเตอร์ไปติวคณิตที่บ้านตัวต่อตัว สามารถโทรมาปรึกษา และแจ้งความต้องการได้ ตารางเรียนทุกอย่างน้องๆเป็นคนเลือกได้ ทั้ง วัน เวลา สถานที่ อยากเรียนคณิตวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ หรือเสาร์อาทิตย์... Read more...
Image
รับติว TU-GET ตัวต่อตัว

รับติว TU-GET ตัวต่อตัว เปิดรับสอนสำหรับน้องๆที่ต้องการเพิ่มคะแนน TU-GET เพื่อเตรียมตัวเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ทีมติวเตอร์จะเป็นรุ่นพี่จากธรรมศาสตร์ที่เคยผ่านการสอบ TU-GET มาก่อน สามารถติวให้ตรงจุด และอธิบายแนวข้อสอบได้อย่างชัดเจน ด้วยประสบการณ์สอน TU-GETแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มมาแล้ว ทำให้ทีมสอนของเรามีคุณภาพที่จะให้น้องๆสอบ TU-GET ได้อย่างแน่นอน ติวเพิ่มผลคะแนน TU – GET น้องๆจะได้ทั้งเนื้อหา และหลักสูตรที่ใช้สอบครบถ้วนเป็นส่วนประกอบหลักในการติวของเรา อยากได้ของสอบแนวสอบ TU-GET จากสถาบันกวดวิชาของเราแนะนำโทรสอบถามได้... Read more...
Image
ติวข้อสอบ O-NET ป.6 นอกสถานที่

ติวข้อสอบ O-NET ป.6 นอกสถานที่ รับติวเนื้อหาทุกวิชา O-NET ป.6 เลข วิทย์ ไทย สังคม และอังกฤษ ติวเตอร์ที่สอน O-NET ป.6 เก่งและตรงสายวิชา มีความชำนาญการสอนมาหลายมี ประสบการณ์ติว O-NET ป.6 มีมากมายและเป็นแบบติวตัวต่อตัว ที่ทำให้น้องๆได้รับเนื้อหาและความรู้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว มีแนวข้อสอบ O-NET ป.6  พร้อมให้ติวเตอร์ไปติวที่บ้านได้แล้ว สะดวกและปลอดภัย รับประกันแน่นอน จากติวเตอร์โกโฮม โดยพี่ๆติวเตอร์นักศึกษาจากคณะๆต่างๆที่สอนเก่งๆถ่ายทอดดีๆไปสอนให้ถึงที่ หรือพี่นักศึกษาที่มีความรู้ และแนวข้อสอบเฉพาะทางเรื่องของ O-NET ป.6 รับรองไม่ผิดหลัง... Read more...
Image
สอนพิเศษคณิต ป.3 ที่บ้านตัวต่อตัว

การสอนพิเศษคณิต ป.3 ที่บ้านตัวต่อตัว เตรียมความพร้อมก่อนสอบ หรือเพิ่มต้องการสอบ O-Net ใน ป.6 กับติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง การศึกษาดีและสอบเข้ายาก มีทั้งพี่ๆวิศวะ วิทยาศาสตร์ สถาปัต และแพทย์ โดยจะเป็นพี่ๆจากสาขาที่มีความรู้ทางคณิตโดยเฉพาะ และความสามารถ ประกบการณ์ ของพี่ๆติวเตอร์นั้น บอกได้คำเดียวเลยว่า ฟิน!! ทั้งเก่ง ทั้งสอนดี น้องๆไม่มีทางลืมไปเลย   การสอนพิเศษคณิต ป.3 ที่บ้านตัวต่อตัว การสอนของเราเป็นไปอย่างมีระบบ เริ่มจากการสอนโดยสร้างความเข้าใจพื้นฐาน  เน้นเนื้อหาสูตร และเทคนิคการทำโจทย์... Read more...
Image
รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 และ ม.6 ตัวต่อตัว

ติวเตอร์ รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 และ ม.6 ตัวต่อตัว ต้องการติวชีวะแม่นๆ ไม่ต้องท่องจำมากมาย เรียนกับติวเตอร์ วิทยาศาสตร์ สาขาชีวะโดยตรง เน้นการติวชีวะตัวต่อตัวได้ผลกว่าที่คิด น้องๆที่เรียนสายวิทย์แล้วไม่ถนัดวิชาท่องจำทางเราช่วยได้  สามารถเลือกเรียนได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ติวเตอร์สอนวิชาชีววิทยาใน ระดับ ม.4 ม.5 และเตรียมสอบของ ม.6 PAT2 ชีวะ แม่นๆด้วยแนวข้อสอบเพียบ ติวเตอร์แพทย์รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว ติวเตอร์จากจุฬา มหิดล ธรรมศาสตร์ มศว เปิดสอนทุกหลักสูตรของชีวะภาคไทย ภาคอังกฤษ ภาคInter ติวสอบให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น ติวเข้าใจง่ายตรงจุด... Read more...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Copyright © 2005 - 2015 Tutor Go Home ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน
5/300 ซอยนาคนิวาส37 ถนนนาคนิวาส(ลาดพร้าว71) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
สมัครเรียน : 061-191-9654 (24ชั่วโมง)
สอนพิเศษที่บ้าน
Google+ Google