o net


กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวพิเศษ สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวตามบ้าน เรียนที่บ้าน เรียนหนังสือ เรียนพิเศษที่บ้านสถาบันกวดวิชา และสอนพิเศษ TutorGoHome เป็นสถาบันให้บริการด้าน กวดวิชา สอนพิเศษ สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวตามบ้าน โดย รับสอน ดูแลการบ้าน สอนเสริมความเข้าใจ ติวสอบ ติวเข้ม ติวเตรียมสอบ ติวเพิ่มเกรด ติว Admission O-net A-net GAT PAT หรือสอบตรง การสอนพิเศษที่บ้าน สอนพิเศษตามบ้าน หรือ ตามสถานที่ ที่ผู้เรียนสะดวก รับสอนพิเศษทุกวิชา ทุกสาขา ครอบคลุมทุกหลักสูตร ทั่วประเทศ โดยมี ทีมติวเตอร์ ครูสอนพิเศษ ที่มีประสบการณ์ เปิดสอนพิเศษทุกระดับ อาทิเช่น สอนพิเศษอนุบาล สอนพิเศษประถม สอนพิเศษมัธยมต้น สอนพิเศษมัธยมปลาย สอนพิเศษมหาวิทยาลัย และ สอนพิเศษบุคคลทั่วไป มีการสอนพิเศษ ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา

สถาบันกวดวิชา และสอนพิเศษ TutorGoHome เริ่มเปิดดำเนินการ รับ ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2545 จากประสบการณ์ด้าน การสอนกวดวิชา สอนพิเศษ สอนเดี่ยว สอนตัวต่อตัว ตามบ้าน ทางสถาบัน กวดวิชา และสอนพิเศษ TutorGoHome เล็งเห็นว่า การเรียน การสอน แบบเรียนตัวต่อตัว ติวตัวต่อตัว หรือ เรียนกลุ่มย่อย จะทำให้ ผู้เรียน ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ โดยที่ ติวเตอร์ ครูสอนพิเสษ หรือผู้สอนสามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนเป็น กลุ่มใหญ่และด้วยมาตรฐานของสถาบันที่ได้รับการยอมรับ และความไว้ วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียนด้วยดีเสมอมาในปัจจุบันทำให้สถาบัน กวด วิชาและสอนพิเศษ TutorGoHome ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวตามบ้าน สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ที่ได้รับความไว้วางใจ อันดับ ต้นๆเลยทีเดียว โดยมี Slogan ที่ว่า " ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน "

การเรียนพิเศษถึงบ้านจาก สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ TutorGoHome ที่สอนพิเศษถึี่งบ้าน ตามบ้าน จะได้รับความสะดวกสบายแก่ผู้เรียน อันเนื่อง มาจากบ้านไกล การเดินทางอาจจะไม่สะดวก หรือมีความเป็นห่วงต่อบุตร หลานที่ต้องเดินทางออกจากบ้าน โดยการติวการสอนที่บ้าน จะสามารถดูแลบุตร หลานของท่านได้ ไม่ต้องเป็นห่วง ต่อสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นภัยอัตรายจากนอกบ้าน ลักษณะการติว การสอนตามบ้านนั้น จะเป็นการเรียนที่พิเศษกว่า เรียนในห้องเรียน ซึ่งตรงจุดนี้ จะเป็นสิ่งที่ บุตร หลาน ของท่าน จะได้รับการดูแล เรื่องวิชาเรียน และการบ้านจากโรงเรียน โดยระหว่าง สอนสามารถ ถามจุดที่ไม่เข้าใจ ได้มากกว่าการเรียนในห้องเรียนที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆ

 

กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวพิเศษ สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวตามบ้าน เรียนที่บ้าน เรียนหนังสือ เรียนพิเศษที่บ้าน

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ โดยเปิดสอนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวพิเศษ สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวตามบ้าน เรียนที่บ้าน เรียนหนังสือ เรียนพิเศษที่บ้าน

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวพิเศษ สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวตามบ้าน เรียนที่บ้าน เรียนหนังสือ เรียนพิเศษที่บ้าน

คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรพิเศษตะลุยโจทย์ PAT1 โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ และเทคนิกการทำโจทย์ซึ่งจะมีทักษะการทำโจทย์ และโจทย์ ที่พลิกแพลง

 

กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวพิเศษ สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวตามบ้าน เรียนที่บ้าน เรียนหนังสือ เรียนพิเศษที่บ้าน

 

 

 

 

 

ภาษาไทยเพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ จากรากศัพท์คำในภาษาไทย เพื่อใช้ภาษาให้พัฒนาความคิดได้

 

กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวพิเศษ สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวตามบ้าน เรียนที่บ้าน เรียนหนังสือ เรียนพิเศษที่บ้าน

สังคมเพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

 

กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวพิเศษ สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวตามบ้าน เรียนที่บ้าน เรียนหนังสือ เรียนพิเศษที่บ้าน

อังกฤษเพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ จากคำศัพท์รอบตัวไปแตกรากศัพท์ที่กว้างมากขึ้น รวมทั้ง Gramma ซึ่งจะเสริมเพิ่มเติมความเข้าใจทางด้านไวยกรณ์ของภาษาอังกฤษ

 

เปิดสอน ติววิชาระดับมหาวิทยาลัย ทุกคณะ ทุกสาขา โดยอิงการสอนจากแต่ละสถาบัน

เพื่อปกวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวพิเศษ สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวตามบ้าน เรียนที่บ้าน เรียนหนังสือ เรียนพิเศษที่บ้านระสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อการศึกษา และเกรดที่ดีขึ้น

 

กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวพิเศษ สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวตามบ้าน เรียนที่บ้าน เรียนหนังสือ เรียนพิเศษที่บ้าน

 

กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวพิเศษ สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวตามบ้าน เรียนที่บ้าน เรียนหนังสือ เรียนพิเศษที่บ้าน

วิชาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

1.คอมพิวเตอร์

2.ภาษาต่างๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ

3.ดนตรี เช่น กีต้าร์ เบส กลอง คีย์บอร์ด ฯลฯกวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวพิเศษ สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวตามบ้าน เรียนที่บ้าน เรียนหนังสือ เรียนพิเศษที่บ้าน

 

 

 

กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวพิเศษ สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวตามบ้าน เรียนที่บ้าน เรียนหนังสือ เรียนพิเศษที่บ้าน

เปิดรับสอน ติววิชาเพื่อสอบตรงตามแต่ละคณะ และแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อประสิทธิภาพของการสอบแข่งขัน

1. SMART-ONE (Smart 1) สอนพิเศษ เพื่อทดสอบวัดความพร้อมของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทาง การบัญชีและบริหารธุรกิจ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. CU-TEP สอนพิเศษ เพื่อวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและการพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ เพื่อนำไปใช้ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

3. CU-AAT สอนพิเศษ เพื่อ วัดความถนัดโดยเพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Read more...  

สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่
ระดับชั้น
คนที่1
คนที่2
คนที่3
คนที่4
ระดับอนุบาล 1-3
150
100
50
20
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
200
100
50
20
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
200
100
50
20
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
250
100
50
20
เรียนติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4
300
100
50
20
ระดับมหาวิทยาลัย
350
100
50
20
* สถานที่การสอนแล้วแต่จะตกลง
 
สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่
ระดับชั้น
คนที่1
คนที่2
คนที่3
คนที่4
ระดับอนุบาล 1-3
150
100
50
20
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
200
100
50
20
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
200
100
50
20
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
250
100
50
20
เรียนติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4
300
100
50
20
ระดับมหาวิทยาลัย
350
100
50
20
* สถานที่การสอนแล้วแต่จะตกลง
 
สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่
ระดับชั้น
คนที่1
คนที่2
คนที่3
คนที่4
ระดับอนุบาล 1-3
150
100
50
20
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
200
100
50
20
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
200
100
50
20
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
250
100
50
20
เรียนติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4
300
100
50
20
ระดับมหาวิทยาลัย
350
100
50
20
* สถานที่การสอนแล้วแต่จะตกลง
 
สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่
ระดับชั้น
คนที่1
คนที่2
คนที่3
คนที่4
ระดับอนุบาล 1-3
150
100
50
20
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
200
100
50
20
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
200
100
50
20
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
250
100
50
20
เรียนติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4
300
100
50
20
ระดับมหาวิทยาลัย
350
100
50
20
* สถานที่การสอนแล้วแต่จะตกลง
 
สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่
ระดับชั้น
คนที่1
คนที่2
คนที่3
คนที่4
ระดับอนุบาล 1-3
150
100
50
20
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
200
100
50
20
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
200
100
50
20
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
250
100
50
20
เรียนติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4
300
100
50
20
ระดับมหาวิทยาลัย
350
100
50
20
* สถานที่การสอนแล้วแต่จะตกลง
 
สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่
วิชา
คนที่1
คนที่2
คนที่3
คนที่4
Smart 1
350
100
50
20
CU-AAT
350
100
50
20
CU-TEP
350
100
50
20
อื่นๆ
350
100
50
20
* สถานที่การสอนแล้วแต่จะตกลง
 
สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่

คนที่1
คนที่2
คนที่3
คนที่4
ระดับชั้น
ช.ม./คน
ช.ม./คน
ช.ม./คน
ช.ม./คน
ทุกระดับชั้นปี
350
100
50
20
* สถานที่การสอนแล้วแต่จะตกลง
 
สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่
 
1 คน
2 คน
3 คน
วิชา
ชม./ค.
ชม./ค.
ชม./ค.
คอมพิวเตอร์ - โปรแกรมต่างๆ

ค่าสอนขึ้นอยู่กับ

ระดับของผู้เรียน

ภาษาฝรั่งเศษ ,จีน ฯลฯ
ดนตรี - กีต้าร์ ,กลอง ,เบส ฯลฯ
* สถานที่การสอนแล้วแต่จะตกลง
 

 ความถนัดทั่วไป (G A T : General Aptitude Test)
คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %             
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %

Read more...  

สอนพิเศษ

สืบเนื่องมาจากสมัย ตอนเรียน โดยปกติพอเวลาสอบตัวผมเองก็จะไปติวกับเพื่อนๆ เหมือนปกติแต่ผมจะมีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ค่อยยอมมาติว ผมก็นั่งตั้งใจติวอย่างดีเลย แต่พอตกเย็นถึงดึกก็จะมีเพื่อนไอกลุ่มนี้แหละ จะมาคอยโทรตามจิกให้มาติว (รอบพิเศษ) พิเศษจนยังเช้า เหอะๆ - -“ ถึงตัวผมจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ตามเถอะ ไอเพื่อนกลุ่มนี้มันก็ยังบอก “มา ให้ติวเถอะ” ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนง่ายๆ ยังไงก็ได้ก็จะมานั่งติวรอบพิเศษให้ไอเพื่อนกลุ่มนี้ ติวอยู่อย่างนี้ แบบนี้ ทำเดิมๆ ทุกครั้ง ทุกเทอม ก่อนสอบ(วันเดียว) 555+ ผลที่ได้พอคะแนนออกผมก็ได้คะแนนดีอยู่คนเดียว ^^ ก็นี้แหละผลที่ได้มาจากการติวให้ เพราะเหมือนตัวเองได้ทบทวนตอนเวลาติวให้เพื่อนกลุ่มนี้เหมือนได้อ่านเอง อีกรอบ หรือหลายๆรอบ และก็เป็นไอเดียที่จะเปิดโรงเรียนกวดวิชา เพราะรู้ตัวว่าตัวเองก็สอนได้นะ ถึงจะสอนได้ไม่ดีก็ตามเถอะ แต่เพื่อนกลุ่มนั้นก็จบมาพร้อมๆผมทุกคน (แล้วเกรดที่จบไม่ใช่ว่าจะขี้เหล่ด้วยนะ) ฮ้าๆ

 

Read more...  

 

:~: Tutor Go Home :~:

 รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 

 

:~: Tutor Go Home :~:

รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง


1.สอนพิเศษ ประถม1 - มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์

2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์

รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน

3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS

4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE

เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด หรือเตรียมตัวสอบเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงการปูพื้นฐานการเรียนและ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารับเนื้อหาใหม่ๆได้ดีกว่าไม่ มีพื้นฐานที่ดี สอนโดยพี่ ป.ตรี และพี่นักศึกษาแพทย์ พร้อมสอนเทคนิคการเรียนที่ง่ายที่ไม่ควรมองข้าม

สนใจติดต่อ 086-710-3330
 
ติวเตอร์จ๋อมแจ๋ม
หญิง
16/07/1990
21
หอพักสุดสุข ลาดพร้าวซอย3

ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

สระบุรีวิทยาคม
สายวิทย์ - คณิต
3.05
ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ปี3
ศรีนคริทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ กศ.บ.
3.34
อนุบาล - ม.ปลาย
สอนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว
เคยเป็นติวเตอร์ให้สถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่งในสระบุรี

 

สอนพิเศษ
เรียนพิเศษ
ติวเตอร์
กวดวิชา
รับสอนพิเศษ
สอนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษที่บ้าน
หาติวเตอร์
หาครูสอนพิเศษ
 
ติวเตอร์หมู
ชาย
11/02/1990
22
388-390 ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ประวัติการศึกษาระศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้านดับมัธยมศึกษา

วัดอินทาราม
สายวิทย์ - คณิต
3.91
ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
3.32
ม.ต้น และม.ปลาย
สอนเนื้อหาพร้อมแทรกการทำโจทย์หลายๆแนว เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
เคยสอนพิเศษมาแล้วทั้งตัวต่อตัว และแบบเป็นกลุ่ม

 

สอนพิเศษ
เรียนพิเศษ
ติวเตอร์
กวดวิชา
รับสอนพิเศษ
สอนพิเศษตัวต่อตัว
เรียนพิเศษที่บ้าน
หาติวเตอร์
หาครูสอนพิเศษ
 
วัน ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ได้จัดการสัมนาวิชาการประจำปี 2554 ในหัวข้อ “ยกเครื่องการศึกษาไทย: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง” งานสัมนานี้มีหัวข้อการสัมนาด้วยกัน 4 หัวข้อ คือ หัวข้อทื่ 1 การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง หัวข้อที่ 2 การสร้างความเชื่อโยงของการศึกษากับตลาดแรงงาน หัวข้อที่ 3 ระบบการบริหารการเงินเพื่อสร้างความรับผิดชอบในการศึกษา และหัวข้อสุดท้ายคือ โรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน (อ่าน “สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์” เปิดงานวิจัยแนะ 3 วิธียกระดับการศึกษา ประเมินเด็ก-ให้รางวัลครู-หนุนเอกชน)

สำหรับหัวข้อโรงเรียน ทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน นายปกป้อง จันวิทย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนทางเลือก (Alternative School) ที่มีอยู่ในประเทศไทย ว่าเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมปลาย แต่มีระดับความเป็นอิสระจากรัฐบาลสูง และโดดเด่นตรงที่มีนวัตกรรมการเรียนการสอน (Innovation) ที่แตกต่าง สามารถทำให้เด็กมีการเรียนรู้อย่างสมดุล หลากหลาย ผ่านประสบการณ์จริง และผลการเรียนที่ออกมาของนักเรียนเป็นที่น่าประทับใจ อีกทั้งยังอยู่ภายใต้หลักสูตรแกนกลางและการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

นวัต กรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือก ถูกก่อเป็นรูปแบบบนฐานความคิดและปรัชญาการศึกษาจากสำนักต่างๆ เช่น มอนเตสซอริ (Montessori) วอลดอล์ฟ (Waldorf) ซัมเมอร์ฮิลล์ (Summer Hill) และแนวคิด ศรีสัตยาไสบาบา เป็นต้น เนื้อหาและกระบวนการของแต่ละปรัชญาการศึกษาเหล่านี้จะแตกต่างกันออกไป แต่มีหนึ่งจุดเด่นที่เหมือนกันคือ ธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความหลากหลาย ทำให้การเรียนการสอนมีความหลากหลาย สามารถทดลองและผลิตวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ได้ตลอดเวลา โดยยึดเอาตัวผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางที่สำคัญ ผู้เรียนสามารถคิดนอกกรอบได้ และทำให้มันเกิดขึ้นจริงโดย จากผลงานวิจัยการศึกษาโรงเรียนทางเลือก ตัวอย่างโรงเรียน เช่น เพลินพัฒนา, ดรุณสิกขาลัย, อมาตยกุล, รุ่งอรุณ, ทอสี, สัมมาสิกขา, สันติอโศก, อนุบาลบ้านรัก เป็นต้น  มีการส่งแบบสอบถามในการถามสถานะด้านต่างๆ ของโรงเรียนทางเลือกไปยัง 38 โรงเรียนที่ตั้งไว้ ได้รับกลับมา 14 โรงเรียน (เป็นช่วงน้ำท่วม) และได้มีการจัดการประชุมระดมสมองระหว่างผู้ปกครองและครู ผู้บริหาร รวมทั้งการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกในโรงเรียน ได้แก่ เพลินพัฒนา, ดรุณสิกขาลัย และอมาตยกุล

เป็นการศึกษาที่การกระจายไปใน โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จนถึงใหญ่พิเศษ นักเรียนที่ได้ทำการศึกษาวิจัย เป็นนักเรียนอนุบาล 1,521 คน ประถมศึกษา 3,369 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 866 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 606 คน จากภาพที่เห็น เชื่อว่าจะสะท้อนภาพการศึกษาจริงของโรงเรียนทางเลือกเมืองไทยได้พอสมควร

ทั้ง นี้ ภูมิหลังทางเศรษฐกิจของนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนทางเลือกนี้ แบ่งเป็น 2 แบบ แบบแรก คือ ค่าเทอมถูกหรือไม่เก็บค่าเล่าเรียน ผู้ปกครองมีรายได้ไม่สูงนัก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรหรือรับจ้างรายวัน แบบที่สอง คือ ค่าเทอมสูง ผู้ปกครองส่วนใหญ่รับราชการหรือมีธุรกิจส่วนตัวใน ด้านความเป็นอิสระ โรงเรียนทางเลือกมีความเป็นอิสระจากการควบคุมดูแลของรัฐบาลในด้านต่างๆ คล้ายกับโรงเรียนเอกชนทั่วไป เช่น การบริหารจัดการโรงเรียน การเงิน และหลักสูตรการเรียนการสอน แต่ยังมีอุปสรรค เช่นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไม่ยืดหยุ่นมากพอสำหรับโรงเรียนทางเลือก รวมไปถึงระบบประกันคุณภาพมาตรฐานของรัฐบาล

จากการวิเคราะห์ ความเป็นอิสระของโรงเรียนทางเลือกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมและการบริหารทรัพยากรที่จำกัด แต่ 2. ในกลุ่มที่ไม่รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จะเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนได้สูงแต่ไม่เกินร้อยละ 20 ตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ และมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทรัพยากรมาก ซึ่งทำให้โรงเรียนทางเลือกในกลุ่มแรก (ที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล) มีรายได้จากการบริจาคเป็นหลัก และโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายได้หลักร้อยละ 99 มาจากค่าธรรมเนียมการเรียนการสอนด้าน ความรับผิดชอบต่อผู้ปกครอง โรงเรียนทางเลือกมีความรับผิดชอบแบบสายสั้นต่อผู้ปกครองผ่านกลไกทางการตลาด (ค่าธรรมเนียม) และเงินอุดหนุนรายหัว ทำให้ผู้ปกครองในโรงเรียนทางเลือกที่พึ่งพิงค่าธรรมเนียมเป็นหลัก มีบทบาทของการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการมากกว่า

ส่วนเรื่องนวัตกรรมการ เรียนการสอน โรงเรียนทางเลือกมีลักษณะเด่นของการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป ได้แก่ ห้องเรียนเล็ก ใช้ครูจำนวนมากดูแลนักเรียนจำนวนน้อย และครูมีการศึกษาที่สูง มีการใช้ประโยชน์จากนักวิชาการภายนอกอย่างคุ้มค่า ตัวอย่าง โรงเรียนเพลินพัฒนา การเรียนการสอนในห้องเรียนมีครู 2 คน คนหนึ่งสอน อีกคนหนึ่งก็จะทำหน้าที่สังเกตพฤติกรรมและทำการประเมิน ทำงานร่วมกันเป็นบัดดี้ และก่อนจะเข้ามาสอนได้ ก็จะมีการฝึกอบรมครูแต่ละคนมาอย่างเข้มงวดมาก

ตัวอย่าง โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะมัธยมปลาย ภายใต้ปรัชญาการศึกษาบูรณาการแบบองค์รวม (Holistics Integration) นักเรียนที่นี่ไม่ได้เรียนในรูปแบบ 8 กลุ่มสาระวิชาหลักโดยตรง แต่บูรณาการไว้ใน 6 วิชาหลัก ได้แก่ วิวัฒนาการของระบบจักรวาลและระบบสุริยะ, วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต, โลกของเรา, พลังงาน, คมนาคมและการสื่อสาร และที่อยู่อาศัย โดยมีวิธีการเรียนรู้คือ การผูกโยงความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆ ผ่านการเล่าเรื่อง (Story Based Learning) และการลงมือทำ (Learning By Doing)

ที่น่าสนใจคือ จากผลการสอบ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนทางเลือกที่ได้ทำการศึกษา พบว่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน หรือใกล้เคียงกับโรงเรียนสาธิต (จากข้อมูลปี 2553) ยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับโรงเรียนทางเลือกอย่างโรงเรียนอมาตยกุล ที่ใช้วิธีการจับฉลากนักเรียนเข้ามาแทนการสอบคัดเลือก คะแนนสอบ O-NET ที่ออกมายังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั้งประเทศแม้ ว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือก ยังคงเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอยู่ แต่โรงเรียนทางเลือกได้เปิดความคิดที่ว่า การศึกษาไม่ใช่กระบวนการผลิตแบบง่ายๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่เหมือนกันจากโรงงาน ผลสอบของนักเรียนอาจเป็นตัวช่วยบ่งชี้ได้ว่า โรงเรียนทางเลือกสามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กตามมาตรฐานที่เป็นกลางได้ แม้ผลลัพธ์ดังกล่าวจะไม่ใช่จุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาในโรงเรียนทางเลือกก็ ตาม

ทั้งนี้ ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของโรงเรียนทางเลือกคือ ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน ผู้นำและทรัพยากรในการจัดการศึกษา คุณภาพของครู นวัตกรรมด้านการสอน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง รวมไปถึงกฎกติกาของภาครัฐ และสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนของโรงเรียนด้วย

โดยโจทย์หลักที่สำคัญใน การปฏิรูปการศึกษาไทยก็คือ เราจะทำอย่างไรให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากโรงเรียนทางเลือกได้อย่างเต็มที่ และจะทำอย่างไรให้โรงเรียนทางเลือกสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทย เพราะในเมื่อเราเห็นแล้วว่าโรงเรียนทางเลือกมีความน่าสนใจ และบรรยากาศการเรียนการสอนก็สนุก สร้างศักยภาพให้เด็กได้อย่างเต็มที่ที่มา  :  http://thaipublica.org/2012/02/alternative-school-innovation/
 

รับสอนพิเศษตามบ้าน

รับสอนพิเศษตามบ้าน สอนพิเศษตามความต้องการของผู้เรียน รับสอนพิเศษทุกวิชา เราสามารถกวดวิชานอกสถานที่ได้ทั้งในกรุงเทพปละปริมณฑล ซึ่งทำให้ทางผู้ปกครองสะดวกเรื่องไปรับไปส่ง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งการจราจรที่อึดอัดซึ่งอาจมีผลต่อการเรียน เราเปิดรับสอนพิเศษที่บ้านทั้งกลุ่มและเดี่ยวโดยราคาเริ่มต้นที่ 150บาท/ชั่วโมง(ระดับอนุบาล) ครูสอนพิเศษคุณภาพจากทั่วทุกมหาลัยนำทีมโดยติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ลาดกระบัง เกษตรศาสตร์ มศว. เราถือการสอนที่มีคุณภาพเป็นหลัก และถ่ายทอดออกไปให้เต็มที่ การสอนพิเศษที่บ้านจะได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อน้องๆกล้าซักกล้าถาม ความเข้นข้นจากการติวจะเกิดขึ้นพร้อมกับได้รับความรู้อย่างเต็มที่ เราดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิด รับประกันติวเตอร์ทุกคนด้วยการการันตียินดีเปลี่ยนผู้สอนทันทีถ้าสอนไม่เข้าใจ

(ผุ้สอนมีความคิดว่าการสอนติวหรือการสอนเสริมความรู้จะเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย เพราะหากเด็กเกิดข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะสอบถามได้โดยไม่ต้องเกรงใจเพื่อนคนอื่น แต่ถ้าเป็นการเรียนตามสถาบัน หากเด็กเกิดข้อสงสัยอะไรหรือตามไม่ทันตรงช่วงไหน ก็เป็นการยากที่จะตามได้ทัน )

 

 

รับสอนพิเศษ ฟิสิกส์

สอนฟิสิกส์ ม.4-6 รับสอนพิเศษ ฟิสิกส์ ม. ปลาย และ Ent' ทั้งแบบเป็นกลุ่มและเดี่ยว ผู้สอนจบตรี-โท ฟิสิกส์ จุฬาและมีประสบการณ์ในการสอน สอนเป็นกันเอง เน้นความเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ ถ้าต้องการติวเพื่อเตรียมสอบหรือเตรียมตัวสอบตรงจุฬา 2556 หรือสอบตรงธรรมศาสตร์สามารถมาเรียนกับพี่ๆติวเตอร์จุฬาได้ครับ โดยเฉพาะการติวเพื่อน้องๆม.6ที่อยากเตรียมสอบเพื่อเข้าสู่รั่วมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่น้องๆหวังไว้ โดยการติวนั้นทาง "จุฬาติว" จะใช้ผู้สอนรุ่นพี่ของคณะนั้นตามความต้องการติวสอบเข้าจุฬาหรือติวสอบเข้าธรรมศาสตร์
-รับสอนพิเศษแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มย่อยๆก้อได้แล้วแต่สะดวก
-สถานที่สอนเป็นตามที่น้องๆสะดวกน่ะครับ เป็นที่บ้านน้องๆ มหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้

วิชาที่สอน - คณิตศาสตร์  ม. ต้น- ม.ปลาย
-วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
-ฟิสิกส์ ม.ปลาย

แนวทางการสอน สอนให้น้องๆเข้าใจถึงพื้นฐานรวมทั้การนำไปประยุกต์ใช้ได้ครับ บรรยากาศการสอนเป็นกันเอง เพราะเชื่อว่า การที่น้องๆรู้สึกผ่อนคลาย จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดครับ แต่แน่นอนต้องได้รับความรู้ครบถ้วนน่ะครับ พร้อมเดินทางไปสอนให้ที่บ้านเช่นกัน น้องๆระบุได้ว่าต้องการติวเตอร์แบบใด? เรียนที่ใด? สามารถติดต่อเตรียมติวได้กับพี่ๆ "จุฬาติว" ด้วยกัน  ให้น้องๆได้เรียนกันอย่างสะบายใจ

 

ติวGAT Eng GAT ไทยเชื่อมโยง

ติวGAT Eng GAT ไทยเชื่อมโยง รับสอนการบ้านพร้อมสอนพิเศษเพิ่มเติม ตลอดจนมีกิจกรรม/เกมส์ ให้เด็กพัฒนาทั้งทางด้าน iq และ eq ไปพร้อมๆกัน ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน โดยนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยจุฬา และธรรมศาสตร์ ขณะนี้ทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ติวGATที่บ้านได้ตลอดเวลาหากน้องๆที่สอบรอบแรกหรือลองทดสอบจากข้อสอบเก่าแล้วได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อยากติวGATเชื่อมโยง หรือติวGATอังกฤษเพิ่ม น้องๆสามารถติดต่อสมัครเรียนได้ตลอดเลย และถ้าต้องการคอร์สอนพิเศษที่บ้านตัวต่อตัวแบบใดก็ติดต่อได้เลยเช่นกัน หรือต้องการติว GAT-PATข้อสอบ GAT PAT แบบเข้มข้น หรือติวเดี่ยวสามารถจัดคอร์สเองได้โดยติวเตอร์สอนเจาะแนวข้อสอบ และเทคนิคลัดจำง่ายๆ

 

ติวสอบวิศวะ


ติวสอบวิศวะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย สอนสดเรียนกับพี่ๆวิศวะโดยตรง นำทีมติวเตอร์จากจุฬา ธรรมศาสตร์ ลาดกระบัง บริการรับติวสอบเข้าวิศวะแบบตัวต่อตัว จากผู้สอนที่ผ่านประสบกาณ์จริง พร้อมเดินทางไปสอนให้น้องๆถึงที่ เป็นคอร์สที่เปิดไว้สำหรับน้องๆที่ต้องการหาติวเตอร์ติวก่อนสอนวิศวะ เปิดรับทุกเขตใยกรุงเทพฯ และปริมลฑล

วิชาที่น้องๆต้องติวเข้มสำหรับสอบเข้าวิศวะ
 1. ติวสอบGAT
 2. ติวสอบPAT
 3. ติวสอบPAT1
 4. ติวสอบPAT2
 5. ติวสอบPAT3
 6. สอนพิเศษคณิต
 7. สอนพิเศษฟิสิกส์
 8. สอนพิเศษเคมี
 9. สอนพิเศษชีววิทยา
 10. สอนพิเศษภาษาไทย
 11. สอนพิเศษสังคม
 12. สอนพิเศษภาษาอังกฤษ
 

ติวสอบวิศวะติวสอบวิศวะ เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอยากจะส่งลูกให้ได้ไปเรียนพิเศษเพื่อที่ให้ลูกเรียนเก่งและสามารถตามเพื่อนได้ในชั้นเรียนแต่ก็มักจะมีปัญหาเพราะไม่มีเวลาที่จะไปรับส่งลูกที่เรียนพิเศษหรือหากจะให้ลูกไปเองก็กลัวจะเป็นอันตรายหรือมีอุบัติเหตุได้ แต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้อีกเพราะเรารับสอนพิเศษตามบ้าน ครูสอนพิเศษตามบ้าน หากท่านต้องการครูสอนพิเศษตามบ้านที่มีคุณภาพ เก่ง สอนสนุก จนคุณพ่อคุณแม่หลายต่อหลายคนต่างไว้วางใจเลือกให้เราเป็นติวเตอร์สำหรับสอนลูก ไม่ต้องไปหาที่เรียนพิเศษไหนไกล หรือหาครูที่ไหน เพราะเราพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ลูกของท่านอย่างเต็มที่และทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ

ติวเตอร์ของเรารับสอนพิเศษหลายๆที่เช่น จามจุรีสแควร์  ติวเตอร์ที่สยามสแควร์ เป็นต้น โดยติวเตอร์ของเราเป็นติวเตอร์ฝีมือดี เก่งจริง และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ติวเตอร์ของเราจบมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆมากมาย เช่น จุฬา มหิดล โดยเราจะติวเนื้อหาพื้นฐานต่างๆให้น้องเพื่อให้มีพื้นฐานที่แน่นสามารถนำไปใช้ทำข้อสอบได้จริง เพื่อใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังๆต่างๆ เช่น เกษตร จุฬา มหิดล

ติวสอบวิศวะ เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพราะการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากในยุคนี้ ทำให้น้องๆต้องขวานขวยและหาที่เรียนพิเศษต่างๆมากมาย แต่จะมีสักกี่ที่ที่จะสามารถสอนน้องๆได้อย่างครอบคลุมเข้าใจ ไม่ทอดทิ้ง เรารับประกันความพอใจของน้องๆอย่างแน่นอนหากเลือกเรียนกับเราจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน เพราะเราทุ่มเทและดูแลด้านการเรียนของน้องๆเป็นอย่างดี

 

ติวสอบวิศวะ

 

 

รับสอนพิเศษ

Image
ติววิทย์ ม.1 สะพานควาย

ติววิทย์ ม.1 สะพานควาย รับสอนถึงที่สามารถนัดเรียนกันได้ทุกที่ Big-C หรือแถวBTSสะพานควาย หรือจะเป็นที่บ้าน และสถานที่ใกล้เคียง รับสอนวิทย์โดยติวเตอร์สอนเก่ง สามารถอธิบายในสิ่งที่น้องๆไม่เข้าใจได้ กับวิธีการช่วยที่ใช้เทคนิคเข้าช่วย น้องๆจะได้รับเนื้อหาวิทย์ ม.1 ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีวะ พร้อมสอบอย่างแน่นอน การเรียนที่เป็นส่วนตัว ได้อิสระการเรียนรู้อย่างถูกวิธี ด้วยติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านวิทย์ ม.1 โดยตรง   ติววิทย์ ม.1 สะพานควาย แบบสบายๆ เรียนตัวต่อตัวไม่เครียด ไม่เกรง พี่ๆติวเตอร์เป็นกันเอง... Read more...
Image
สอนภาษาอังกฤษถึงที่ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร

สอนภาษาอังกฤษถึงที่ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร บริการดีๆจัดส่งติวเตอร์เก่งอังกฤษไปสอนถึงที่ รับสอนหลักสูตรปรับพื้นฐาน ติวสอบ หรือใช้ทำงาน มีเนื้อหาที่ครอบคลุม Grammar Reading Writing Essay Error ต้องการแบบไหนเลือกได้เลย มีติวเตอร์ที่มีความถนันด้านการสอนอังกฤษเป็นพิเศษที่สามารถอธิบาย เนื้อหาต่างๆได้ง่ายโดยใช้เทคนิคให้เข้าใจและจำได้เองโดยทันที รับรองเรียนแล้วเข้าใจมากขึ้น เก่งอังกฤษขึ้นอย่างแน่นอน   สอนอังกฤษตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร สอนด้วยวิธีการสอนที่เป็นรู้แบบที่รับรองว่าเรียนแล้วเข้าใจง่าย เข้าใจไว ใช้งานได้จริง... Read more...
Image
เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษได้ที่บ้าน ลาดพร้าว

เรียนภาษาจีน เรียนพิเศษได้ที่บ้าน แถวลาดพร้าว สอนตัวต่อตัว สอนจากความรู้และความเข้าใจ น้องที่เรียนจีนกับเราจะมีความพร้อมและสามารถนำไปใช้สอบหรือทำงานได้ เรียนไวเข้าใจง่าย กับการเรียนภาษาจีนตัวต่อตัว เริ่มสอนตั้งแต่อนุบาล ติวเสริมพื้นฐานด้านภาษาให้กับน้องๆที่ต้องการเรียนภาษาจีนทุกระดับ บริการสอนภาษาจีนถึงที่ สามารถแจ้งความต้องการได้เลยครับ มีติวเตอร์เก่งจีน สอนจีนเก่งๆ ไปสอนให้ตลอดทุกช่วง ทุกเวลา ทุกสถานที่เลย   ภาษาจีน เรียนได้ที่บ้านไม่เสียเวลาเพียงแค่น้องๆนัดหมายได้เลย... Read more...
Image
สอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์

สอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ ส่วนใหญ่แล้ว2วิชานี้ จะเป็นวิชาหลักๆที่ผู้ปกครองสมัครเรียนให้น้อง ด้วยความที่เป็นวิชาที่ยากและต้องใช้ความเข้าใจ ไม่สามารถอ่านและศึกษาเองได้ การสอนที่บ้านจึงเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาพื้นฐานที่ดีของน้องๆ น้องๆจะได้ประหยัดเวลาในการออกไปเรียนไกลๆ ทำให้มีเวลาเตรียมตัวมากกว่าเดิม ในทำนองเดียวกัน ทำให้ผู้เรียนมีเวลาทบทวนมากขึ้น เราสอนพิเศษคณิต วิทย์ ที่บ้านทุกวิชา ทุกระดับชั้น   คอร์สสอนพิเศษที่บ้าน คณิต วิทย์ นั้น เราจะมีการคัดเลือกติวเตอร์ที่เหมาะกับน้องๆให้... Read more...
Image
ติวคณิตนอกสถานที่ ตีโจทย์ให้แตก

ติวคณิตนอกสถานที่ ตีโจทย์ให้แตก คิดให้ไว คิดให้ออก รู้เทคนิคการทำโจทย์ด้วยวิธีต่างๆกับติวเตอร์วิศวะแบบเก่งคณิตมาก ทางเรามีพี่ติวเตอร์ที่สอนคณิตหลากหลายคณะทั้งวิศวะ วิยาศาสตร์ บัญชี และครุศาสตร์ เอกคณิตโดยตรง พี่ๆติวเตอร์ทั้งหมดนี้จะมีความสามารถที่จะสอนคณิตตัวต่อตัวให้กับน้องๆ เข้าใจได้อย่างง่ายดาย น้องๆที่มีปัญหา แล้วต้องการหาติวเตอร์ไปติวคณิตที่บ้านตัวต่อตัว สามารถโทรมาปรึกษา และแจ้งความต้องการได้ ตารางเรียนทุกอย่างน้องๆเป็นคนเลือกได้ ทั้ง วัน เวลา สถานที่ อยากเรียนคณิตวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ หรือเสาร์อาทิตย์... Read more...
Image
รับติว TU-GET ตัวต่อตัว

รับติว TU-GET ตัวต่อตัว เปิดรับสอนสำหรับน้องๆที่ต้องการเพิ่มคะแนน TU-GET เพื่อเตรียมตัวเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ทีมติวเตอร์จะเป็นรุ่นพี่จากธรรมศาสตร์ที่เคยผ่านการสอบ TU-GET มาก่อน สามารถติวให้ตรงจุด และอธิบายแนวข้อสอบได้อย่างชัดเจน ด้วยประสบการณ์สอน TU-GETแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่มมาแล้ว ทำให้ทีมสอนของเรามีคุณภาพที่จะให้น้องๆสอบ TU-GET ได้อย่างแน่นอน ติวเพิ่มผลคะแนน TU – GET น้องๆจะได้ทั้งเนื้อหา และหลักสูตรที่ใช้สอบครบถ้วนเป็นส่วนประกอบหลักในการติวของเรา อยากได้ของสอบแนวสอบ TU-GET จากสถาบันกวดวิชาของเราแนะนำโทรสอบถามได้... Read more...
Image
ติวข้อสอบ O-NET ป.6 นอกสถานที่

ติวข้อสอบ O-NET ป.6 นอกสถานที่ รับติวเนื้อหาทุกวิชา O-NET ป.6 เลข วิทย์ ไทย สังคม และอังกฤษ ติวเตอร์ที่สอน O-NET ป.6 เก่งและตรงสายวิชา มีความชำนาญการสอนมาหลายมี ประสบการณ์ติว O-NET ป.6 มีมากมายและเป็นแบบติวตัวต่อตัว ที่ทำให้น้องๆได้รับเนื้อหาและความรู้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว มีแนวข้อสอบ O-NET ป.6  พร้อมให้ติวเตอร์ไปติวที่บ้านได้แล้ว สะดวกและปลอดภัย รับประกันแน่นอน จากติวเตอร์โกโฮม โดยพี่ๆติวเตอร์นักศึกษาจากคณะๆต่างๆที่สอนเก่งๆถ่ายทอดดีๆไปสอนให้ถึงที่ หรือพี่นักศึกษาที่มีความรู้ และแนวข้อสอบเฉพาะทางเรื่องของ O-NET ป.6 รับรองไม่ผิดหลัง... Read more...
Image
สอนพิเศษคณิต ป.3 ที่บ้านตัวต่อตัว

การสอนพิเศษคณิต ป.3 ที่บ้านตัวต่อตัว เตรียมความพร้อมก่อนสอบ หรือเพิ่มต้องการสอบ O-Net ใน ป.6 กับติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง การศึกษาดีและสอบเข้ายาก มีทั้งพี่ๆวิศวะ วิทยาศาสตร์ สถาปัต และแพทย์ โดยจะเป็นพี่ๆจากสาขาที่มีความรู้ทางคณิตโดยเฉพาะ และความสามารถ ประกบการณ์ ของพี่ๆติวเตอร์นั้น บอกได้คำเดียวเลยว่า ฟิน!! ทั้งเก่ง ทั้งสอนดี น้องๆไม่มีทางลืมไปเลย   การสอนพิเศษคณิต ป.3 ที่บ้านตัวต่อตัว การสอนของเราเป็นไปอย่างมีระบบ เริ่มจากการสอนโดยสร้างความเข้าใจพื้นฐาน  เน้นเนื้อหาสูตร และเทคนิคการทำโจทย์... Read more...
Image
รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 และ ม.6 ตัวต่อตัว

ติวเตอร์ รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 และ ม.6 ตัวต่อตัว ต้องการติวชีวะแม่นๆ ไม่ต้องท่องจำมากมาย เรียนกับติวเตอร์ วิทยาศาสตร์ สาขาชีวะโดยตรง เน้นการติวชีวะตัวต่อตัวได้ผลกว่าที่คิด น้องๆที่เรียนสายวิทย์แล้วไม่ถนัดวิชาท่องจำทางเราช่วยได้  สามารถเลือกเรียนได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ติวเตอร์สอนวิชาชีววิทยาใน ระดับ ม.4 ม.5 และเตรียมสอบของ ม.6 PAT2 ชีวะ แม่นๆด้วยแนวข้อสอบเพียบ ติวเตอร์แพทย์รับสอนชีวะ ม.4 ม.5 ม.6 ตัวต่อตัว ติวเตอร์จากจุฬา มหิดล ธรรมศาสตร์ มศว เปิดสอนทุกหลักสูตรของชีวะภาคไทย ภาคอังกฤษ ภาคInter ติวสอบให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น ติวเข้าใจง่ายตรงจุด... Read more...
Image
การเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นตัวต่อตัว

การเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นตัวต่อตัว เรียนตั้งแต่ง่ายๆเบๆ กับติวเตอร์ใจดี ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เก่ง ไม่เข้าใจอะไร ติวเตอร์สอนให้ได้หมดเลยครับ รับสอนโดยติวเตอร์ภาษาอังกฤษที่มีทักษะการสอนดีมาก สามารถสอนให้น้องๆเข้าใจและเรียนได้ดีขึ้น จะเก่งหรือไม่เก่งมาเรียนกับเราเก่งขึ้นแน่นอนครับ   ปูพื้นฐานด้วยทีมติวเตอร์ตัวต่อตัว ติวเตอร์ทุกคนสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากที่สุด รับสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กับการกำหนดคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปและบริษัท พร้อมจัดส่งติวเตอร์ตามลักษณะที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว... Read more...
Image
น้องนัฐ
ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ...
Image
น้องไบรท์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มัธยมศึกษาปีที่6 ผมเริ่มเรียนกับ ติวเตอร์โกโฮม ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้ว...
Image
น้องไม้
    โรงเรียนสาธิตรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนกับพี่ๆที่นี่มาสองเดือนแล้ว...
Image
โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง
  ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home...
Image
รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54
เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ...
Copyright © 2005 - 2015 Tutor Go Home ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน
5/300 ซอยนาคนิวาส37 ถนนนาคนิวาส(ลาดพร้าว71) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
สมัครเรียน : 061-191-9654 (24ชั่วโมง)
สอนพิเศษที่บ้าน
Google+ Google