Tag Archive: ถนนจันทน์

ติวเตอร์คณิตสอนพิเศษตัวต่อตัว สาทร

ติวเตอร์คณิตตัวต่อตัว บางรัก

ติวเตอร์คณิตสอนพิเศษตัวต่อตัว สาทร ศูนย์กลางติวเตอร์คณิตสอนพิเศษตัวต่อตัว สาทร ที่มีคุณภาพด้านการสอนมากที่สุด พร้อมแก้ปัญหาข้อสงสัยให้น้องๆที่กำลังจะเตรีบมสอบเข้า ม.1 ม.4 และมีปัญหาด้านวิชาคณิตศาสตร์ น้องๆสามารถโทรปรึกษาเราได้ตลอดเวลา เราพร้อมให้คำแนะนำจากติวเตอร์มืออาชีพเฉพาะทาง   ระดับชั้น ติวเตอร์คณิต อนุบาล อ.1-อ.3 ติวเตอร์คณิต ประถม ป.1-ป.6 ติวเตอร์คณิต มัธยม ม.1-ม.6 ติวเตอร์คณิต มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   เรามีครูสอนพิเศษคณิตตัวต่อตัว สาทร ที่มากความสามารถและคุณสมบัติดีเยี่ยมได้รับรางวัลจากสถานศึกษาต่างๆมากมาย ทำให้เราเป็นทีมสอนพิเศษที่ใหญ่ที่สุด ด้วยรูปแบบการสอนที่แตกต่างจากที่อื่นใส่ใจในทุกกระบวนการสอนตั้งแต่คุณสมบัติของผู้สอนที่เรากล้าให้ทางผู้เรียนเป็นผู้กำหนด หลักสูตรที่เรากล้าให้ผู้เรียนเป็นคนจัดตั้ง และในเรื่องอื่นๆที่ผู้เรียนเองสามารถเป็นผู้กำหนด…
Read more

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัว สาทร

รับสอนตัวต่อตัวถึงที่บ้าน พระโขนง

ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัว สาทร ติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัว สาทร ต้องเริ่มจากวางรากฐานให้แข็งแกร่งปูไปถึงการศึกษาต่อในระดับมัธยม นำไปประยุกต์ใช้งานได้มองโจทย์และแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆได้ การที่จะแก้ปัญหาโจทย์ต้องอาศัยความรอบคอบและพื้นฐานคำนวณที่ดี เราจึงพร้อมเปิดติวให้กับน้องๆที่ต้องการเรียน โดยเนื้อหาจัดติวกวดวิชา ให้น้องๆมีประสิทธิภาพทางการคิด และการวิเคราะห์ น้องๆที่ต้องการติวเพิ่มเกรด เรียนพิเศษที่บ้าน ด้วยติวเตอร์สอนเข้าใจ100% สามารถสมัครเรียนออนไลย์ได้ที่หน้าเวปเลย หรือ Line@ : @tutorgohome   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ   ระดับชั้น อนุบาล อ.1-อ.3 ประถม ป.1-ป.6 มัธยม ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย…
Read more

ติวเตอร์นุ่น

ชื่อเล่น: นุ่น เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศรีบุณยานนท์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.86 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: อุตสาหกรรมเกษตร สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร GPA (ปริญญาตรี): 3.28 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: อุตสาหกรรมเกษตร วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้:…
Read more

ติวเตอร์นัช

ชื่อเล่น: นัช เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมราชาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): การธนาคารและการเงิน GPA (ปริญญาตรี): 3.23 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อ.-ม.6 รูปแบบการสอน: สอนสนุก เข้าใจง่าย เป็นกันเอง ใจดี…
Read more

ติวเตอร์เมย์

ชื่อเล่น: เมย์ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศึกษานารี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.86 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สหเวชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคนิคการแพทย์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน: สอนตามหนังสือเรียนและมีชีทเสริม