Tag Archive: ลาดกระบัง

สอนพิเศษตามบ้าน ด่วน ลาดกระบัง

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ลาดพร้าว

สอนพิเศษตามบ้าน ด่วน ลาดกระบัง สอนพิเศษตามบ้าน ด่วน ลาดกระบัง ส่งติวเตอร์ไปสอนถึงที่ สามารถนัดหมายเวลาได้ตามความต้องการ ติวเตอร์ทุกคนที่ส่งไปจะมีการยืนยันตัวจากทางสถาบันฉะนั้นมั่นใจได้ในความปลอดภัย   รับสอนพิเศษเด็กประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย – มีเทคนิคในการสอนต่างๆที่ทำให้เด็กเข้าใจได้ง่าย – เน้นให้เด็กทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น – สอนเป็นกันเอง – หากต้องการให้สอนวิชาอื่นเพิ่มเติม สามารถแจ้งล่วงหน้าได้   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ   ระดับชั้น อนุบาล อ.1-อ.3 ประถม ป.1-ป.6 มัธยม ม.1-ม.6…
Read more

รับสอนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัวที่บ้าน ลาดกระบัง

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน ลาดพร้าว

รับสอนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัวที่บ้าน ลาดกระบัง รับสอนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัวที่บ้าน ลาดกระบัง ทุกวิชาตามน้องๆต้องการ ต้องการให้ไปสอนที่ไหน หรือตามห้าง ตามโรงเรียน ก็สามารถจัดสถานที่ได้ตามสะดวก เรามีทีมงานจัดสอนกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ และแบบเรียนตัวต่อตัว ด้วยติวเตอร์คุณภาพคับแก้วพร้อมจะส่งไปสอนตามสถานที่ต่างๆได้ทุกเมื่อ ทางผู้เรียนสามารถระบุความต้องการได้ว่าจะต้องการติวเตอร์แบบใด ติวเตอร์เฉพาะวิชาอะไร ซึ่งทางสถาบัน “ติวเตอร์โกโฮม” ได้มีการคัดสรรติวเตอร์ให้น้องๆแล้ว ระยะเวลาการเรียนทั้งหมดสามารถระบุได้ หรือแล้วแต่การรับรู้ของน้องๆเองก็ได้   คณิตศาสตร์ ม.1 วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาษาอังกฤษ ม.1 ภาษาไทย ม.1 สังคม ม.1 ฟิสิกส์ ม.1 เคมี ม.1 ชีวะ…
Read more

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ลาดกระบัง

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษตัวต่อตัว บึงกุ่ม

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ลาดกระบัง รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ลาดกระบัง เราจะส่งติวเตอร์ไปสอนถึงที่ สามารถนัดหมายเวลาได้ตามความต้องการ ติวเตอร์ทุกคนที่ส่งไปจะมีการยืนยันตัวจากทางสถาบันฉะนั้นมั่นใจได้ในความปลอดภัย สอนพิเศษภาษาอังกฤษที่บ้าน ลาดกระบัง รับรองผลคุณภาพติวเตอร์ทุกคนผ่านการคัดกรองมาอย่างดี สอนด้วยวิธีเฉพาะทั้งโจทย์ยากโจทย์ง่าย เรารับสอนหมดทุกวิชาทุกระดับชั้น โดยติวเตอร์มากประสบการณ์แยกตามระดับชั้น รับติวภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ลาดกระบัง เพิ่มเกรดที่บ้านคอร์สติวแกรมม่าอังกฤษ การอ่าน-เขียน และสนทนา ดูแลการบ้าน สอนเสริม ติวสอบเข้ามัธยม1 หรือ ม.4 เช่น โรงเรียนหอวัง โรงเรียนในเครือสาธิตต่าง รับสอนพิเศษที่บ้าน รับสอนพิเศษ ตามบ้าน ติวให้ตรงจุด ด้วยติวเตอร์สอนที่เฉพาะทางด้านการติว   คอร์สนี้เหมาะกับใคร? 1.ภาษาอังกฤษ ระดับ อ.1-อ.3 2.ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1-ป.6 3.ภาษาอังกฤษ…
Read more

ติวเตอร์ตะนอย

ชื่อเล่น: ตะนอย เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.41 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: นิติศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม ทุกวิชา ม.ต้น คณิต ,อังกฤษ ม.ปลาย คณิต , sat , ielts…
Read more

ติวเตอร์จิ๋ว

ชื่อเล่น: จิ๋ว เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมราชาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เภสัชศาสตร์ ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: พาณิชศาสตร์และการบัญชี วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ รูปแบบการสอน: เน้นพื้นฐาน ความเข้าใจ ฝึกทำโจทย์…
Read more

ติวเตอร์มาย

ชื่อเล่น: มาย เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อุดรพิทยานุกูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.9 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 2.92 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: สอนให้น้องเรียนรู้จากความเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ เข้าใจเเล้วจะจำได้เอง ส่วนสอนเด็กประถมปลายพี่สอนด้วยความใจเย็น…
Read more

ติวเตอร์บี

ชื่อเล่น: บี เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.57 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: เทคนิคการแพทย์ สาขา(วิชาเอก): รังสีเทคนิค GPA (ปริญญาตรี): 3.02 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทย์ม.ต้น-ม.ปลาย รูปแบบการสอน: ชีทสรุป ประสบการณ์การสอน: ชีวะม.ปลาย, วิทย์+คณิต…
Read more

ติวเตอร์ใบเตย

ชื่อเล่น: ใบเตย เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สามเสนวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): การบัญชี วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ป.1-ม.6 รูปแบบการสอน: สอนสนุก ไม่น่าเบื่อ ใจดีมาก สอนอย่างใจเย็น น้องสามารถถามได้ตลอดเมื่อไม่เข้าใจ มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า…
Read more

ติวเตอร์ท๊อฟฟี่

ชื่อเล่น: ท๊อฟฟี่ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.72 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาสเปน GPA (ปริญญาตรี): 3.16 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ไทย สังคม รูปแบบการสอน: อธิบายและทำแบบฝึกหัด…
Read more

ติวเตอร์โน้ต

ชื่อเล่น: โน้ต เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: จิตรลดา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 4.00 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์ การเงิน GPA (ปริญญาตรี): 3.68 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: Warwick Business School, Warwick University…
Read more