Tag Archive: วิภาวดีรังสิต

สอนพิเศษตามบ้าน รังสิต ดอนเมือง

ต้องการติวเตอร์สอนที่บ้าน สุขสวัสดิ์

สอนพิเศษตามบ้าน รังสิต ดอนเมือง สอนพิเศษตามบ้าน รังสิต ดอนเมือง ด้วยระบบการเรียนพิเศษส่วนใหญ่จะต้องไปเรียนที่ตามสถาบัน โดยการจัดคอร์สเรียนต้องเป็นไปตามสถาบัน แต่ทางเราเข้าใจในตรงจุดนี้ซึ่งบางทีมีนักเรียนต้องการเรียนแต่ติดเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกัน ซึ่งทำให้ไม่ได้เรียน เราจึงเปิดบริการสอนพิเศษแบบตัวต่อตัวที่ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียน จัดคอร์สเรียนเองได้ ส่วนวิชา และจุดประสงค์การเรียนจะเป็นไปตามความต้องการสอนผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น ติวเข้า สอบเข้า เพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า และสอบแข่งขันต่างๆ   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ   ระดับชั้น อนุบาล อ.1-อ.3 ประถม ป.1-ป.6 มัธยม ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัย  …
Read more

ติวเตอร์แชมป์

Untitled Document   ชื่อเล่น: แชมป์ เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชวินิตมัธยม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.56 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมไฟฟ้า GPA (ปริญญาตรี): 3.32 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมปลาย-มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้เรียนร้องขอ…
Read more