Tag Archive: สอนพิเศษ จีน

ติวเตอร์โดม

ชื่อเล่น: โดม เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ชลราษฎรอำรุง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.97 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมโยธา GPA (ปริญญาตรี): 2.24 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์ ม.ต้น-ม.ปลาย วิทยาศาสตร์ ม.ต้น พื้นฐานทางวิศวกรรม รูปแบบการสอน:…
Read more

ต้องการครูสอนภาษาจีนที่บ้าน

ต้องการครูสอนภาษาจีนที่บ้าน

ต้องการครูสอนภาษาจีนที่บ้าน น้องๆที่มีปัญหาเรื่องการเรียนวิชาภาษาจีน หรือต้องการเรียนพิเศษเพิ่มเติมภาษาจีน สถาบันเรารับสอนพิเศษภาษาจีนตัวต่อตัอที่ส่งติวเตอร์ไปสอนให้ถึงที่บ้าน สอนสดพูดคุยกันเป็นภาษาจีนทั้งคอร์ส สามารถจัดส่งติวเตอร์ภาษาจีนกลางให้น้องๆได้ตามที่ต่างๆได้ทั่วกรุงเทพ มีหลักสูตรภาษาจีนกลางที่น้องๆสามารถออกแบบตารางเรียนเองได้ ทำไมต้องเลือกเรียนภาษาจีนกับติวเตอร์โกโฮม เพราะเราเป็นศูนย์รวมติวเตอร์ในทุกๆวิชาที่ผ่านการคัดเลือกและอบรมมาแล้ว และนอกเหนือจากนั้นยังมีการรับประกันความพอใจในการสอน ถ้าสอนไม่ดีสอนไม่เข้าใจยินดีเปลี่ยนติวเตอร์ให้ฟรี ดังนั้นจึงมีน้องๆ และผู้ปกครองให้ความมั่นใจกับสถาบันติวเตอร์โกโฮม