Tag Archive: สอนพิเศษ

วิชาอื่นๆ

  วิชาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 1.คอมพิวเตอร์ 2.ภาษาต่างๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ 3.ดนตรี เช่น กีต้าร์ เบส กลอง คีย์บอร์ด ฯลฯ            

วิชาระดับมหาวิทยาลัย

เปิดสอน ติววิชาระดับมหาวิทยาลัย ทุกคณะ ทุกสาขา โดยอิงการสอนจากแต่ละสถาบัน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อการศึกษา และเกรดที่ดีขึ้น    

วิชาภาษาอังกฤษ

  อังกฤษเพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ จากคำศัพท์รอบตัวไปแตกรากศัพท์ที่กว้างมากขึ้น รวมทั้ง Gramma ซึ่งจะเสริมเพิ่มเติมความเข้าใจทางด้านไวยกรณ์ของภาษาอังกฤษ

วิชาสังคมศึกษา

  สังคมเพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาภาษาไทย

ภาษาไทยเพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ จากรากศัพท์คำในภาษาไทย เพื่อใช้ภาษาให้พัฒนาความคิดได้

วิชาวิทยาศาสตร์

  วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ โดยเปิดสอนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์    

เกี่ยวกับ TutorGoHome.com

รับสอนพิเศษ

  สถาบันกวดวิชา และสอนพิเศษ TutorGoHome เป็นสถาบันให้บริการด้าน กวดวิชา สอนพิเศษ สอนที่บ้าน สอนตามบ้าน ติวที่บ้าน ติวตามบ้าน โดย รับสอน ดูแลการบ้าน สอนเสริมความเข้าใจ ติวสอบ ติวเข้ม ติวเตรียมสอบ ติวเพิ่มเกรด ติว Admission O-net GAT PAT หรือสอบตรง การสอนพิเศษที่บ้าน สอนพิเศษตามบ้าน หรือ ตามสถานที่ ที่ผู้เรียนสะดวก รับสอนพิเศษทุกวิชา ทุกสาขา ครอบคลุมทุกหลักสูตร ทั่วประเทศ โดยมี ทีมติวเตอร์ ครูสอนพิเศษ ที่มีประสบการณ์ เปิดสอนพิเศษทุกระดับ อาทิเช่น…
Read more