Tag Archive: เจริญราษฎร์

รับติวเลขที่บ้านตัวต่อตัว เจริญราษฎร์

ติวเตอร์คณิตตัวต่อตัว บางรัก

รับติวเลขที่บ้านตัวต่อตัว เจริญราษฎร์ รับติวเลขที่บ้านตัวต่อตัว เจริญราษฎร์ เราเป็นศูนย์กลางติวเตอร์เลขตัวต่อตัว เจริญราษฎร์ ที่มีคุณภาพด้านการสอนมากที่สุด พร้อมแก้ปัญหาข้อสงสัยให้น้องๆที่กำลังจะเตรีบมสอบ และมีปัญหาด้านวิชาเลข น้องๆสามารถโทรปรึกษาเราได้ตลอดเวลา เราพร้อมให้คำแนะนำจากติวเตอร์มืออาชีพเฉพาะวิชา   ระดับชั้น ติวเลข อนุบาล อ.1-อ.3 ติวเลข ประถม ป.1-ป.6 ติวเลข มัธยม ม.1-ม.6 ติวเลข มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   รับสอนพิเศษเลขที่บ้าน เจริญราษฎร์ ในระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย ทุกเรื่องของวิชาเลขเรามีติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญสามารถสอนได้แบบทะลุปรุโปร่ง…
Read more

ติวเตอร์อาลีน

ชื่อเล่น: อาลีน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.77 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.40 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ประถม มัธยม ภาษาอังกฤษ ประถม รูปแบบการสอน:…
Read more